Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Croato

5 Pritisnite / za odabir

5 Pritisnite / za odabir podešenja i zatim pritisnite . Funkcija je odabrana i podešavanje je završeno. Prikazuju se opcije za odabranu funkciju. Primjer: [4:3] [Network Update] Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava. Za informacije o funkcijama nadogradnje, posjetite sljedeću internetsku stranicu: Setup TV Type 4 : 3 Set the screen aspect ratio of your TV. Screen Format Original DVD Aspect Ratio Letter Box Cinema Conversion Mode Auto Odabrano podešenje http://support.sony-europe.com/ Napomene &&Ne odspajajte kabel napajanja ili mrežni kabel tijekom preuzimanja ili nadogradnje softvera. &&Nikakve funkcije, uključujući otvaranje uložnice diska, nisu dostupne tijekom nadogradnje. &&Vrijeme preuzimanja može varirati ovisno o server provideru ili statusu veze. &&Kad se pojave poruke greške vezane uz mrežnu povezanost, provjerite mrežnu povezanost pomoću funkcije [Network Diagnostic] u postavkama [Internet Settings] u izborniku [Network Settings] (str. 87). Savjeti &&Brojač "UPDATE */9" ("*" označava korak nadogradnje) na pokazivaču uređaja također pokazuje napredak nadogradnje. &&Možete provjeriti trenutnu verziju softvera odabirom stavke [System Information] u izborniku [System Settings] (str. 86). &&Postavke [Setup] sačuvane su i nakon nadogradnje. &&Sustav vas obavijesti o dostupnosti novije verzije softvera kad je [Software Update Notification] podešeno na [On] (standardno) (str. 86). Nadogradnja softvera sustava pomoću interneta 1 Pritisnite / za odabir [Network Update] i zatim pritisnite . Uređaj se spaja na mrežu i pojavi se poruka za potvrdu. 2 Pritisnite / za odabir [OK] i zatim pritisnite . Uređaj započinje preuzimanje, zatim automatski nadograđuje softver. Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "COMPLETE" u trajanju od 5 sekundi, zatim se sustav automatski isključi. 3 Pritisnite / za uključenje sustava. Sustav se uključi a softver je nadograđen. 78

Nadogradnja softvera sustava pomoću diska za nadogradnju Možete nadograditi i poboljšati funkcije sustava pomoću diska za nadogradnju, kojeg možete kupiti kod Sony prodavatelja ili ovlaštenog lokalnog Sony servisnog centra. 1 Uložite disk za nadogradnju. Pojavi se poruka za potvrdu. 2 Odaberite [OK] i zatim pritisnite . Počinje nadogradnja softvera. Kad je nadogradnja dovršena, na pokazivaču uređaja prikaže se "COMPLETE" u trajanju od 5 sekundi, zatim se sustav automatski isključi. 3 Pritisnite / za uključenje sustava. Sustav se uključi a softver je nadograđen. 4 Pritisnite za vađenje diska. [Video Settings] Možete podesiti postavke slike ovisno o vrsti spojenih priključnica. [[[TV Type] Možete odabrati format slike priključenog TV prijemnika. [16:9]: Odaberite ovo podešenje kad spajate na TV prijemnik sa širokom slikom (wide-screen) ili na TV prijemnik s funkcijom širokog zaslona (wide mode). [4:3]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik sa zaslonom 4:3, koji ne podržava funkciju širokog zaslona. [[[Screen Format] Možete odabrati konfiguraciju prikaza za 4:3 sliku na 16:9 TV prijemniku sa širokim zaslonom. [Original]: Odaberite ovo kad spajate na TV prijemnik koji podržava funkciju širokog zaslona. Prikazuje 4:3 sliku u 16:9 formatu čak i na TV prijemniku sa širokim zaslonom. [Fixed Aspect Ratio]: Mijenja veličinu slike kako bi bila u skladu s veličinom zaslona. zadržavajući originalni format slike. Postavke i podešenja [[[DVD Aspect Ratio] Možete odabrati konfiguraciju prikaza za reprodukciju 16:9 slike na TV prijemniku sa zaslonom 4:3 (dostupno kad je [TV Type] podešen na [4:3] i kad je [Screen Format] podešen na [Fixed Aspect Ratio]). [Letter Box]: Prikazuje široku sliku s crnim trakama pri vrhu i dnu. [Pan & Scan]: Prikazuje sliku cijelom visinom zaslona, s odrezanim rubovima sa strane. 79