Views
9 months ago

UAB TOKSIKA 2017 metų veiklos ataskaita

Metinis Pranešimas

Metinis Pranešimas PADĮ bendra teršalų ataskaita, 2017 m. 90 80 70 60 50 40 30 20 76,68 39,06 34,07 36,16 36,13 33,62 34,70 35,11 34,60 35,43 33,43 26,86 Bendrovė atlieka nuolatinį PA deginimo įrenginio monitoringą ir kiekvieną dieną įmonės tinklalapio skiltyje „Deginimas“ skelbia teršalų emisijų praėjusios paros faktines vidutines vertes ir jų palyginimą su paros vidutinėmis ribinėmis vertėmis. Taip pat skelbiami ir apibendrinti (ketvirtiniai, metiniai) išmetimų duomenys. Pažymėtina, kad Bendrovės veiklą prižiūrinčiam Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD) yra suteikta galimybė emisijų duomenis stebėti ir realiuoju laiku. 10 0 Sau Vas Kov Bal Geg Bir Lie Rgp Rgs Spa Lap Gru Bendra ribinė vertė, kg / 24 val. Bendra faktinė vertė, kg / 24 val. Apibendrinti 2017 metų duomenys rodo, kad per metus Bendrovė nė karto neviršijo nustatytų išmetimų normų. Nuolatiniai Bendrovėje atliekami tyrimai parodė, kad PADĮ išmetimai per metus nesiekė nė pusės nustatytos emisijos normos. PADĮ vidutinis faktinis teršalų kiekis 2017 metais, procentais nuo ribinės normos 100 % Ribinė vertė 75 % 50 % 25 % 0 0,1200 0,1000 45 % 29 % 19 % 68 % 38 % 20 % HCl SO 2 CO NO x KD BOA Bendra dioksinų – furanų ataskaita 0,1000 Bendrą teršalų ataskaitą sudaro šešių teršalų (druskos rūgšties (HCl) garų, sieros dioksido (SO 2 ), anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NO x ), kietųjų dalelių (KD) ir bendrosios organinės anglies (BOA) suminė vertė. Pažymėtina, kad kiekvieno teršalo emisijos vertė 2017 metais taip pat neviršijo tam konkrečiam teršalui nustatytų ribinių normų. Be nuolatinių Bendrovėje atliekamų tešalų emisijos tyrimų, taip pat du kartus per metus vykdomi ir nenuolatiniai nepriklausomų laboratorijų matavimai. 2017 metais nenuolatinius teršalų matavimus atliko Lenkijos įmonė „PROFTECH Spolka Jawna“: pirmą kartą – kovo 23 d., antrą kartą – spalio 17 d. Buvo matuojami išmetami sunkiųjų metalų (As, Cr, Co, Mn, Ni, Sb, Cu, V, Cd, Tl, Hg), amoniako (NH 3 ), vandenilio fluorido (HF) ir itin kenksmingų dioksinų bei furanų (PCDD / PCDF) kiekiai. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei amoniako, nei vandenilio fluorido, nei dioksinų – furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuotas išmetamas dioksinų – furanų kiekis kovo 23 d. matavimų duomenimis buvo 6,3 karto mažesnis, o spalio 17 d. duomenimis – 3,3 karto mažesnis už ribinę (leidžiamą) normą. Vykdydama aplinkosaugos reikalavimus, Bendrovė dirba pavyzdingai. 0,0800 0,0600 0,0624 0,0400 0,0200 0 0,0282 0,0302 0,0200 0,0066 0,0159 0,0110 15.02.03 15.04.15 15.11.24 16.02.09 16.08.30 17.03.23 17.10.17 16 Ribinė vertė, ng/Nm 3 Faktinė vertė, ng/Nm 3

Metinis Pranešimas Pagrindiniai finansiniai rodikliai Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinė 2015 2016 2017 Svarbiausi pelno (nuostolių) ataskaitos rodikliai Pardavimo pajamos, Eur 1 825 873 2 237 690 3 448 024 Kitos veiklos rezultatas, Eur 24 292 39 855 8 745 Pardavimo savikaina, Eur –967 655 –1 422 701 –1 683 173 Bendrosios ir administracinės sąnaudos, Eur –948 540 –1 081 796 –1 670 200 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos, Eur –449 759 –79 536 –57 706 EBITDA, Eur 311 156 279 563 609 079 Grynasis pelnas, Eur –515 757 –197 850 55 097 Svarbiausi balanso rodikliai Visas turtas, Eur 31 352 929 29 926 592 28 714 170 Nuosavas kapitalas, Eur 5 821 997 5 624 147 5 679 244 Dotacijos ir subsidijos, Eur 22 502 504 21 210 736 19 942 164 Visi įsipareigojimai, Eur 2 216 757 2 027 580 1 801 961 Finansinės skolos, Eur 2 008 157 1 768 447 1 310 729 Svarbiausi pelningumo rodikliai EBITDA marža, % 17,04 % 12,49 % 17,66 % Grynojo pelno marža, % –28,25 % –8,84 % 1,60 % Nuosavo kapitalo grąža (ROE), % –8,86 % –3,52 % 0,97 % Turto grąža (ROA), % –1,65 % –0,66 % 0,19 % Svarbiausi likvidumo ir mokumo rodikliai Bendrojo likvidumo koeficientas 0,81 0,58 1,11 Nuosavo kapitalo ir turto santykis, % 18,6 % 18,8 % 19,8 % Įsipareigojimų ir turto santykis, % 7,1 % 6,8 % 6,3 % Finansinių skolų ir EBITDA santykis 645 % 633 % 215 % 17

2011 m. veiklos ataskaita - RAAD
Seniūnijos veiklos 2012 m. ataskaita - Šiaulių miesto savivaldybė
2011 m. veiklos ataskaita - Kauno apskrities viešoji biblioteka
VRAAD 2010 metų veiklos ataskaitos pristatymas - Vilniaus regiono ...
Pavasaris 2012 - Gitana, UAB
Ruduo-žiema 2012-2013 - Gitana, UAB
Vilniaus universiteto veikla 2006 metais - Vilniaus universitetas
LIETUVOS DARBO BIRŽOS VEIKLA - Lietuvos darbo birža
2004 m. Konkurencijos tarybos ataskaita - LR Konkurencijos taryba
Individualios veiklos leidžiami atskaitymai - Tax.lt
Daugiafunkcinis virtuvės kombainas - UAB Krinona - prekių ...
Kęstutis Jasonas, UAB “Boen” projektų vadovas
Vilniaus universiteto veikla 2004 metais - Vilniaus universitetas
Veikla 2007 - Lietuvos darbo birža
Vilniaus universiteto veikla 2007 metais - Vilniaus universitetas
Metinė ataskaita - Nordea Bank Lietuva
ataskaita 2006 - Aplinkos apsaugos agentūra
Aplinkos apsaugos ataskaita 2010 - Aplinkos apsaugos agentūra
„EUROPA 2020“ STEBĖSENOS ATASKAITA
2011 m. bendroji ataskaita - ECHA - Europa
Socialinės atsakomybės ataskaita 2010, AB LESTO
Lietuvos vandens telkinių būklė ir ūkinės veiklos poveikis
KT ataskaita 2006 LT su virseliu.indd - LR Konkurencijos taryba
2007 M. VEIKLOS ATASKAITA - Gyventojų registro tarnyba
2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA - Kauno regiono aplinkos ...
Kelmės rajono agentūros 2012 m. veiklos ataskaita - RAAD