02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Charlotte van Pallandt, ‘Adriaan Roland Holst’<br />

pagina 12 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

Zaadmarkt 88 Rozengracht 3<br />

www.museazutphen.nl<br />

Openingstijden van de Musea Zutphen zijn dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00<br />

MARCEL<br />

D U R A N<br />

31 maart t/m 16 april 2012<br />

Kloosterkerk, Kapelstraat 2A, Thesinge 050 5778101<br />

zaterdag, zondag en paasmaandag van 13.00 tot 17.00 uur<br />

mail@marcelduran.nl www.marcelduran.nl<br />

Keramiekatelier Elysia Verhoeven<br />

Grafiekatelier Siemen Dijkstra<br />

Expositie van het nieuwste werk<br />

vers uit het atelier<br />

Openingstijden: wo t/m za van 13 tot 17 uur<br />

Lheeweg 10b te Dwingeloo tel: 0521-597146/597636<br />

4 t/m 30 maart 2012<br />

Begegnungen<br />

Landauswärts<br />

Gerard Dekker<br />

Dieter Rogge<br />

Peter-Jörg Splettstösser<br />

Joop Striker<br />

Venestraat 88<br />

9402 GP Assen<br />

www.smahk.nl<br />

20Ω<br />

Keramiekmarkt<br />

Dwingeloo<br />

Donderdag 17 mei 2012<br />

HEMELVAARTSDAG<br />

van 10.00-17.00 uur<br />

De Brink te Dwingeloo<br />

ENTREE ¤ 3,00<br />

(KINDEREN TOT 12 JAAR GRATIS)<br />

WINNAAR 2010 HARM VAN DER ZEEUW<br />

WINNAAR 2009 WIEPKO TERPSTRA<br />

DWINGELOO<br />

KERAMIEKMARKT NOORD-NEDERLAND<br />

WINNARES 2008 ANNEKE HARTING<br />

95 KERAMISTEN<br />

diverse demonstraties en attracties<br />

WINNARES 2011 PETRA WOLF (DLD)<br />

WINNARES 2007 ALIE CLAESSENS<br />

www.keramiekmarktdwingeloo.nl<br />

adv_KMD2012_<strong>kunst</strong>krant_vakgids_11 1 18-10-2011 20:41:38<br />

Galerie/Atelier<br />

Margôt Ritman<br />

Hoptunen 13<br />

9213 VK De Wilgen (Fr.)<br />

M.: 06-52539055<br />

Expositie “Harry’s landschap”<br />

9 maart t/m 29 april 2012<br />

1e en 2e paasdag, 8 en 9 april open<br />

Harry Boiten, Geertje Koops en<br />

Margôt Ritman<br />

Kijk op www.margotritman.nl<br />

GALERIE VOOR<br />

HEDENDAAGSE KUNST<br />

Expositie van 24 maart t/m 20 mei 2012<br />

Aizo Betten - schildereijen, Anja Nutters -<br />

ruimtelijk werk, Ben Wasser - landschappen,<br />

Gwendolyn van Essen - aquarellen, Henny<br />

Lok - pastels, Jakobine von Dömming -<br />

glaswerk, Lena de Ruiter - modeltekeningen,<br />

Liesbeth Dedert - schilderijen<br />

Henny Lok<br />

Saaxumhuizerweg 2/ ingang Nienhuisweg<br />

9957 NH Saaxumhuizen<br />

Telefoon 0595 - 425078<br />

Openingstijden: za en zo van<br />

10.30 tot 17.00 uur en op afspraak<br />

e-mail: pronkkoamer@hetnet.nl<br />

website: www.pronkkoamer.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!