02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wonderlijke combinatie van ‘lulligheid’ en ontroering<br />

‘Ik denk meer in decors en licht’<br />

De jonge <strong>kunst</strong>enaar Thijs Jansen is hard op weg om zeer succesvol te<br />

worden. Zo won hij in 2010 de Buning Brongersprijs <strong>voor</strong> de beste net<br />

afgestudeerde schilders. Eind 2011 won hij de Gerrit van Houtenprijs.<br />

Het juryrapport sprak lovend over z’n kracht om grote verhalen te<br />

verbeelden op een klein formaat. Verder was zijn werk al te zien<br />

in Duitsland en in Parijs, presenteerde Kunstruimte Wagemans z’n<br />

nieuwste schilderijen tijdens de beurs Realisme 12 en doet hij nu mee<br />

aan een groepsexpositie in galerie Sign in Groningen. Tijd dus <strong>voor</strong> een<br />

kennismaking.<br />

Door Hans WesterDijk<br />

Het atelier van Thijs Jansen (Groningen 1986) lijkt<br />

wel aangepast aan het formaat van z’n schilderijen.<br />

De ruimte is opvallend klein. Een schildersezel,<br />

twee stoelen en een tafel met palet. En natuurlijk<br />

een ruime variatie aan kwasten, penselen en<br />

paletmessen. Voor het raam staat tussen andere<br />

kaarten een kaart met de oude tekenfilmheld<br />

Wickie de Viking. Bovenop een stapeltje boeken<br />

ligt een stripalbum met Joop Klepzeiker, het vieze<br />

mannetje van striptekenaar Eric Schreurs. Het blijkt<br />

lange tijd één van de grote inspiratiebronnen <strong>voor</strong><br />

Jansen te zijn geweest, zo vertelt hij. “Ik wilde van<br />

jongs af al <strong>kunst</strong>enaar worden. Mijn vader (figuratief<br />

schilder René Jansen, hw) was daarbij net als bij<br />

andere jongens mijn grote <strong>voor</strong>beeld. Ik begon op<br />

de basisschool al met het tekenen van strips. Ik<br />

tekende dan bij<strong>voor</strong>beeld een achtervolgingsscène<br />

in een strakke Kuifje-stijl. Ik merkte toen al dat ik<br />

het heel leuk vond om een verhaal te vertellen door<br />

het gewoon te tekenen. In de laatste klas maakte ik<br />

kennis met het werk van Schreurs en begon ik met<br />

het tekenen van vieze mannetjes. Ik heb heel lang<br />

geschaafd aan mijn mannetjes, zowel <strong>voor</strong>, tijdens<br />

als na de les.”<br />

Jansen praat rustig en bedachtzaam. Hij lijkt zich<br />

goed op z’n gemak te voelen. “Vroeger vond ik dit<br />

best moeilijk”, bekent hij. “Praten over je werk en<br />

de betekenis ervan. Dat heb ik pas echt goed geleerd<br />

na de academie, tijdens mijn vervolgstudie aan het<br />

Frank Mohr Instituut.”<br />

Na nog een kop koffie te hebben gehaald gaat<br />

hij verder. “Ik lag nog steeds op koers <strong>voor</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>academie. Ik wilde de richting illustratie doen<br />

aan Minerva om zo perfecte stripfiguren te leren<br />

tekenen. Mijn vader adviseerde mij om <strong>voor</strong> mijn<br />

toelatingsexamen niet alleen maar met stripfiguren<br />

te komen. Daarom schilderde ik ook nog een portret<br />

van Miles Davis na van een oude elpeehoes. Ik merkte<br />

direct dat me dat heel gemakkelijk afging en dat ik<br />

het schilderen ook heel erg leuk vond.”<br />

Experimenteren<br />

Thijs Jansen werd aangenomen. Tijdens de lessen<br />

van <strong>kunst</strong>enaar Mario ter Braak die hem stap<br />

<strong>voor</strong> stap leerde te tekenen en schilderen naar<br />

waarneming, begon hij te twijfelen aan zijn keuze<br />

<strong>voor</strong> de richting illustratie. “Dat was sterk gericht<br />

op wat de opdrachtgever wilde en niet op hoe<br />

je iets zo goed mogelijk tekende.” Ter Braak en<br />

ook docente Trudy Kramer, maakten hem heel<br />

enthousiast <strong>voor</strong> het schilderen. Hij veranderde<br />

dan ook prompt van studierichting en zette het<br />

striptekenen op een zijspoor. Aan het eind van het<br />

tweede jaar schilderde Jansen al heel verdienstelijk.<br />

“Ik maakte veel zelfportretten en had mijn vaders<br />

florerende beroepspraktijk als <strong>voor</strong>beeld. Maar na<br />

een werkbespreking klonk er plotseling kritiek. Het<br />

ziet er goed uit maar wat ben je eigenlijk aan het<br />

doen? Ook Mario ter Braak had in het eerste jaar al<br />

eens laten vallen dat ik moest leren niet alleen mooie<br />

plaatjes te schilderen. Ik begon uit vertwijfeling te<br />

experimenteren met andere technieken en abstract<br />

te werken op heel groot formaat met brede kwasten<br />

en brede gebaren.”<br />

Toen Jansen een jaar naar een <strong>kunst</strong>academie in<br />

Amerika kon in het kader van een uitwisselingsproject<br />

aarzelde hij dan ook geen moment. Dit was zijn<br />

kans om echt afstand te nemen en iets heel anders<br />

te gaan doen. Hij koos bewust <strong>voor</strong> een academie in<br />

de staat Californië net als zijn schildersheld van dat<br />

moment David Hockney ooit had gedaan. Het werd<br />

de academie van San Francisco.<br />

Op de vraag wat het belangrijkste is wat hij in San<br />

<strong>kunst</strong>krant maart/april 2012 pagina 9<br />

Francisco heeft geleerd, antwoordt hij verrassend:<br />

“Het allerbelangrijkste is dat ik het heb gedaan.”<br />

Terugkijkend is het verblijf inderdaad essentieel<br />

gebleken <strong>voor</strong> zijn ontwikkeling. Thematiek, stijl<br />

en het kleine formaat heeft hij pas echt ontdekt<br />

in Californië. “Doordat ik familie en vrienden<br />

in Nederland miste ging ik herinneringen aan<br />

bij<strong>voor</strong>beeld de tuin van mijn opa schilderen.<br />

Doordat ik deze werken mee wilde nemen naar de<br />

academie werd ik gedwongen ze op klein formaat<br />

te schilderen. Omdat sommige herinneringen<br />

nu eenmaal vaag zijn ontstond er als vanzelf een<br />

<strong>voor</strong>stelling met gedetailleerd uitgewerkte en meer<br />

lege delen.”<br />

Eenmaal terug in Nederland bouwde Jansen z’n stijl<br />

verder uit. Zo keerde het verhalende uit de striptijd<br />

ook weer terug in z’n schilderijen. Het poëtische en<br />

ontroerende kreeg een tegenhanger in de ‘lulligheid’<br />

van de vieze mannetjes. Onzichtbaar, Jansens werk<br />

kent maar heel weinig mensfiguren, ademt het soms<br />

duidelijk de sfeer van Joop Klepzeiker. Zo schilderde<br />

hij <strong>voor</strong> z’n afstudeerproject aan het Frank Mohr<br />

Instituut ‘de pornohoek’. Een half doorzichtige<br />

hoekstelling uitgevoerd in grove kwaststreken<br />

gevuld met heel gedetailleerd geschilderde hoezen<br />

van porno-dvd’s.<br />

Op dit moment vertelt Jansen z’n schilder<strong>kunst</strong>ig<br />

verhaal in een groepsexpositie bij Galerie Sign. Deels<br />

herinneringen, deels fotorealistisch. De locatie kan<br />

op elk willekeurige plek zijn. Van Groningen tot<br />

Parijs. “Het zijn vaak flarden uit m’n geheugen. De<br />

eigenlijke plek bestaat helemaal niet. Ik denk meer in<br />

decors en licht.” Zijn attributen kiest hij zorgvuldig.<br />

“Het fotorealistische element ontleen ik of aan eigen<br />

foto’s of aan afbeeldingen op Google. Een zoekterm<br />

levert soms heel veel meer betekenissen op en dus<br />

hele andere beelden dan die ik in mijn hoofd had. Zo<br />

krijg ik soms ineens een hele andere <strong>voor</strong>stelling…”<br />

In die <strong>voor</strong>stelling zelf speelt Jansen een geraffineerd<br />

spel met z’n verf. Hij let daarbij heel sterk op de<br />

vlakverdeling. Zo heeft geen enkel vlak dezelfde<br />

afmetingen in z’n schilderijen. Dat zorgt <strong>voor</strong> de<br />

typerende uitsnede. Wat is belangrijk en wat niet?<br />

Het geeft z’n werk mede door de vaak suggestieve<br />

titels een absurdistisch en mysterieus karakter dat<br />

ook internationaal erg wordt gewaardeerd. Voor<br />

Thijs Jansen is het <strong>kunst</strong>enaarschap dan ook een<br />

uitgemaakte zaak. Hij legt <strong>voor</strong> de toekomst de lat<br />

echter nog wat hoger. “Ik wil de beste <strong>kunst</strong>enaar<br />

ooit worden.”<br />

■ Thijs Jansen, Gerrit van Houten prijs, t/m 15 maart in<br />

Fraeylemaborg, Slochteren; t/m 17 Real Fiction in galerie<br />

Sign, Groningen.<br />

Info: www.sign2.nl of www.painterthijs.com<br />

Giclée <strong>voor</strong> abonnee<br />

De giclée van Henk Helmantel is gewonnen<br />

door mevrouw G. Stanneveld-Medema uit<br />

Emmer Compascuum. Gefeliciteerd!<br />

Ook kans maken op een giclée? Wordt abonnee<br />

en u krijgt de KunstKrant thuisgestuurd.<br />

Iedere twee maanden wordt een andere giclée<br />

verloot onder de nieuwe abonnees.<br />

Zie de bon in deze krant.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!