02.09.2013 Views

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

Informatiekrant voor beeldende kunst - Kunstkrant

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Pieter Pander<br />

Rennend veulen, 50 x 50 cm,<br />

olie op paneel, € 7.800,=<br />

Wouter Berns<br />

Odysseus, 80 x 90 cm,<br />

acryl op doek, € 6.500,=<br />

Rein Pol<br />

Berenklauw, 80 x 34 cm,<br />

olieverf op paneel, € 4.500,=<br />

www.lauswolt.com<br />

art-gallery@lauswolt.com<br />

Tel. 0512 - 30 16 95<br />

pagina 24 <strong>kunst</strong>krant maart/april 2012<br />

G alerie L auswolt<br />

Lente-expositie 2012<br />

9 maart t/m 10 mei 2012<br />

U bent welkom bij de feestelijke opening op 11 maart vanaf 16.00 uur<br />

Tijdens de opening live-muziek.<br />

Pieter Knorr<br />

Rode doos, 51,5 x 60 cm,<br />

olie op paneel, € 5.500,=<br />

Art Fair Den Bosch<br />

14 t/m 22 april 2012<br />

Dit jaar in het<br />

Autotron Rosmalen<br />

stand no: 31<br />

schilderijen:<br />

Willie Berkers<br />

Flip Gaasendam<br />

Rein Halbersma<br />

Ellen Geerts<br />

Henk Helmantel<br />

Piet van de Hoef<br />

René Jansen<br />

Pieter Knorr<br />

Reinout Krajenbrink<br />

Jan van Loon<br />

Yt Osinga<br />

Pieter Pander<br />

schilderijen:<br />

Willie Berkers<br />

Wouter Berns<br />

Janhendrik Dolsma<br />

Paula Evers<br />

Flip Gaasendam<br />

Jan Groenhart<br />

Piet van de Hoef<br />

René Jansen<br />

Pieter Knorr<br />

Tjeerd Landman<br />

Yt Osinga<br />

Rein Pol<br />

Grietje Postma<br />

Ingrid Smuling<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

beelden:<br />

Margriet Barends<br />

Anita Franken<br />

Evert den Hartog<br />

Andrijana Martinovic<br />

glaswerk:<br />

Johan de Vries<br />

schilderijen:<br />

Rein Pol<br />

Ingrid Smuling<br />

Gerrie Wachtmeester<br />

Gerard van de Weerd<br />

Pieter Knorr<br />

Flip Gaasendam<br />

Zoals het vroeger was, 50 x 30 cm,<br />

olie op paneel, € 3.600,=<br />

Galerie Lauswolt bij Juwelier De Slag, Selmien West 2, Olterterp<br />

dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 12.00 uur en 13.30 - 17.00 uur<br />

zondag 13.30 - 17.00 uur<br />

beelden:<br />

Margriet Barends<br />

Anita Franken<br />

Margot Homan<br />

glaswerk:<br />

Johan de Vries<br />

Schaal met peren en bloeisels, 56.7x 67cm, olie op paneel, € 6.500,=<br />

Stel uw tomtom in op: Olterterp, Aldhof 9, schuin tegenover nr. 9 vindt u onze galerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!