10.09.2013 Views

DP december 2002 - Chiro

DP december 2002 - Chiro

DP december 2002 - Chiro

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOSSIER RAGES<br />

HET GROOT ONDERHOUD<br />

DE RESULTATEN<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging


DUBBELPUNT<br />

nr. 4 • December <strong>2002</strong><br />

Dubbelpunt verschijnt maandelijks,<br />

maar niet in juli en augustus.<br />

Een jaarabonnement kost e 10,50<br />

en kan aangevraagd worden bij <strong>Chiro</strong>jeugd<br />

Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen.<br />

Tel (03)231 07 95 - Fax (03)232 51 62<br />

E-mail: dubbelpunt@chiro.be<br />

Redactieadres: Mira Van Olmen,<br />

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen<br />

Eindredactie: Mira Van Olmen<br />

Redactie: Kevin Breyne, Erik Verstraelen, Tine<br />

Wouters, Katrijn Geldof, Kate Crauwels, Klaartje Van<br />

Loy en Maarten Schenk.<br />

Taalnazicht: Bart Boone<br />

Foto’s: archief, plaatselijke groepen<br />

Tekeningen: Duppe<br />

Vormgeving: Jan Van Bostraeten<br />

Drukkerij: Vanden Broele, Brugge<br />

Dubbelpunt wordt gedrukt op chloorvrij gebleekt<br />

papier<br />

Giften: giften aan <strong>Chiro</strong>jeugd-Vlaanderen vzw kunnen<br />

gestort worden op rekeningnummer 000-0150728-87.<br />

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING, ANTWERPEN<br />

2 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

De nieuwste speeltjes waren niet vaak<br />

aan mij besteed toen ik klein was. De<br />

lolobal, de jojo, flitsende botsballen,<br />

troetelbeertjes, een ding dat met een<br />

‘pang’ weer opfloepte als je het op de<br />

grond gooide (we noemden dat ook<br />

‘pang’), potjes met groen slijm, videospelletjes,<br />

gameboys, inlines, skateboards,<br />

… Ze kwamen en ze gingen.<br />

Bij vriendjes kon ik af en toe wel eens<br />

meespelen. Of op school: wie het<br />

speeltje de eerste keer meebracht, kon<br />

rekenen op een hoop waw’s en oooh’s.<br />

En dan tijdens de speeltijd je beurt<br />

afwachten tot je ook eens 10 meter met<br />

het ding kon springen of 30 seconden<br />

aan het touwtje mocht trekken… Op<br />

die momenten dacht ik wel eens:<br />

“Waarom ik?”. Achteraf bekeken heb ik<br />

niets fundamenteel gemist door niet<br />

met al die rages mee te doen.<br />

Hoogstens een paar interessante ruzies<br />

wanneer iemands speelgoed stuk raakte.<br />

Dikwijls kwam er de volgende dag<br />

al een nieuw exemplaar in de plaats…<br />

Speelruimte gezocht!<br />

DOSSIER GROOT ONDERHOUD<br />

DOSSIER RAGES<br />

De geschiedenis 4<br />

De resultaten 6<br />

Action now 8<br />

SP.a en animo 9<br />

Gotta catch ‘m all 10<br />

Rage truken 11<br />

Vlam in de pan 12<br />

Spoor ZeS 13<br />

Afdelingen<br />

Speelclub 14<br />

Rakwi 16<br />

Tito 18<br />

Keti 20<br />

Aspi 22<br />

In onze <strong>Chiro</strong> ging het wel anders. Wie<br />

daar met nieuwe speeltjes aankwam,<br />

mocht het mooi inleveren en kreeg het<br />

om vijf uur pas weer terug. Dan keek ik<br />

naar mijn leidsters op, ik kreeg een<br />

soort ‘gerechtigheid is geschied’-gevoel<br />

en leerde vooral even later dat je die<br />

dingen absoluut niet nodig hebt om<br />

heel fijn te spelen. Raar dat net zulke<br />

dingen je bijblijven: blij dat er toch nog<br />

de <strong>Chiro</strong> was, omdat het daar niet uitmaakte<br />

of je de laatste knikkersoort<br />

had, of het laatste nieuwe videospel.<br />

Dat heerlijke gevoel aan kinderen en<br />

jongeren kunnen geven, is een belangrijke<br />

waarde die we met <strong>Chiro</strong> te bieden<br />

hebben.<br />

Het doet me deugd dat in het Groot<br />

Onderhoud deze vaststelling ook naar<br />

voren komt. En er is natuurlijk nog<br />

veel meer. Je vindt er alles over in deze<br />

‘Groot Onderhoud’-dubbelpunt. Veel<br />

leesplezier!<br />

Evalueren 24<br />

Jaarthemaverhaal 26<br />

Panel 28<br />

Klaartje Van Loy<br />

Heel binnenkort vinden jullie op de website een enquête over speelruimte in je buurt. Hoe is het gesteld met<br />

jullie lokalen en speelterrein? Is er een bos in de buurt waar je heen kan? Welke mogelijkheden om te spelen<br />

zijn er nog? In het oog houden dus, en vooral invullen die handel!<br />

24 <strong>december</strong> 32<br />

Internationaal 34<br />

Postzak 36<br />

<strong>Chiro</strong>-info 38<br />

Gesprokkeld 40<br />

Vorming 42


1994,<br />

ik was derdejaars leider en op leidersweekend.<br />

Kwamen de groepsleiders met de 53 stellingen van<br />

het 1ste Groot Onderhoud van de <strong>Chiro</strong> af! De vergadering<br />

duurde tot half twee vrijdagavond. Over de 54ste<br />

stelling die toen uitgevonden werd (door mijn broer dan nog),<br />

durf ik nu nog niets vertellen. Ik ben er alleszins niet fier op …<br />

dossier<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 3<br />

GROOT ONDERHOUD


dossier<br />

De geschiedenis van het Groot<br />

Onderhoud in vele hoofdstukken …<br />

september 2001. <strong>Chiro</strong> lanceert op<br />

haar nationale startdag voor de tweede<br />

keer een Groot Onderhoud. Twee<br />

dingen wil men bereiken: discussie en<br />

uitwisseling in heel de beweging, en<br />

opties voor de toekomst kunnen<br />

nemen en uitvoeren.<br />

Vier krachtlijnen werden in<br />

het achterhoofd gehouden bij<br />

de voorbereiding. Het Groot<br />

Onderhoud moet laagdrempelig<br />

zijn (geen praatbarak), een<br />

oefening in democratie (meer<br />

luisteren dan praten), positief<br />

en mobiliserend (we zijn tenslotte<br />

jong) en open (geen<br />

meerkeuzevragen).<br />

Dit artikel geeft je een relaas<br />

van wat groepen, gewesten, verbonden<br />

en nationaal in twee jaar<br />

meemaakten. Er was veel<br />

Onderhoud in de loop van die<br />

twee jaar. Anderen benijden ons<br />

dan weer over het aantal groepen<br />

dat meedeed. Hopelijk heeft het<br />

vele gediscussieer tot belangrijke<br />

keuzes geleid. Meer daarover vind<br />

je elders in dit dossier.<br />

mei 2000:<br />

De verbonden beslissen samen op<br />

de planning om dit tweede Groot<br />

Onderhoud grondig voor te bereiden<br />

en het daarom niet samen met het<br />

jaarthema over participatie te doen.<br />

september 2000:<br />

Nog uitrustend van de Krinkel<br />

begint de werkgroep Groot<br />

Onderhoud in Antwerpen na te<br />

denken over dit project.<br />

januari 2001, een gewestleidster<br />

opent haar post:<br />

Wat is DIT? Nationaal stuurt<br />

mij (why me?) de voorlopige<br />

structuur van het Groot<br />

Onderhoud. Tegen de<br />

Kaderdriedaagse (een weekend<br />

voor alle gewesten, verbonden<br />

en nationaal) mogen<br />

we feedback geven.<br />

4 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

april 2001, een lid van de werkgroep<br />

Groot Onderhoud:<br />

Ik was wel wat zenuwachtig voor dit<br />

weekend. Al zo veel gewerkt aan de<br />

methodieken voor het Groot<br />

Onderhoud. Gehoopt dat wat we tot<br />

nu toe gemaakt hebben in orde was<br />

voor de gewesten en verbonden,<br />

maar gehoord dat er nog veel werk<br />

voor de boeg is.<br />

mei 2001:<br />

De zoektocht naar een logo voor het<br />

Groot Onderhoud is bezig. Niet te<br />

braaf, duidelijk genoeg, jong … Wat<br />

voldoet het best aan de krachtlijnen<br />

van het Groot Onderhoud?<br />

september 2001, startdag:<br />

Spandoeken over het Groot<br />

Onderhoud, een act op het podium<br />

en de verdeling van het<br />

materiaal voor alle groepen.<br />

Hopelijk geraakt het Groot<br />

Onderhoud even goed gelanceerd<br />

als Frank De Winne …<br />

oktober 2001, een plaatselijke<br />

groepsleider:<br />

Nu hebben ze hier weer wat<br />

gedropt vanuit Antwerpen. Een<br />

envelop nog dikker dan mijn aansluitingspakket.<br />

‘t Is te hopen<br />

dat de leidingsploeg wat mee wil<br />

op de LK straks …<br />

oktober 2001, een groepje<br />

leid(st)ers aan de toog:<br />

- Ja wadde, zo’n discussie over<br />

ons ‘netwerk’ had ik nog nooit<br />

meegemaakt. Ik had er eerst niet<br />

veel zin in, maar ‘t was nogal de<br />

moeite!<br />

- Ja, nooit gedacht dat we hiermee<br />

een hele avond gingen vullen.<br />

- Tja, boeiend en vermoeiend.<br />

Wie drinkt er nog iets?<br />

november 2001:<br />

In plat Heist-op-den-Bergs krijgt<br />

de werkgroep Groot Onderhoud<br />

een stoomcursus ‘enquêteverwerking’<br />

van een bijna-prof aan<br />

de universiteit. Na een exposée<br />

van twee uur flapperen hun<br />

oren, komt er stoom uit hun<br />

neus, kookt hun brein en is hun<br />

balpen aan hun vingers


gesmolten. Kortom, laat de verslagen<br />

van de groepen nu maar binnenkomen!<br />

<strong>december</strong> 2001, de groepsleiding<br />

van de ijverigste groep van<br />

Vlaanderen op de LK:<br />

Komaan leidsters, deze avond het<br />

5de thema van het Groot Onderhoud.<br />

Na afdelingen, Grote Wereld, netwerk<br />

en leidingsploeg is het deze avond<br />

het thema Grote <strong>Chiro</strong>. Naar het<br />

schijnt kunnen we hiermee een vermelding<br />

in Dubbelpunt verdienen …<br />

<strong>december</strong> 2001, een groepje leiders<br />

en leidsters aan de toog<br />

diezelfde<br />

avond:<br />

- Man,<br />

man,<br />

die discussies<br />

hangen<br />

hier stilaan mijn keel uit.<br />

En wanneer gaan we ons<br />

werk dan moeten<br />

doen? Vanavond was<br />

het weer een variatie<br />

op hetzelfde: wat vinden<br />

jullie van het<br />

gewest? Hoe werk<br />

je er mee samen?<br />

Wil nationaal ons<br />

daar echt mee<br />

doodslaan?<br />

- Ja da’s waar.<br />

Maar om daar<br />

nog even op<br />

terug te komen,<br />

ik vind toch dat<br />

wij ook wel wat<br />

meer moeite kunnen<br />

doen naar ons<br />

gewest toe. Zij organiseren veel toffe<br />

dingen, maar wij gaan eigenlijk te<br />

weinig naar hun activiteiten.<br />

- Maar het gewest is er toch voor<br />

ons en niet omgekeerd?<br />

- Misschien, maar…<br />

En het werd weer laat.<br />

januari <strong>2002</strong>, de gewestleidster<br />

tegen de verantwoordelijke van<br />

het verbond:<br />

Hopelijk komt er ook naar deze<br />

gewestavond wat volk. Wat<br />

moet de afgevaardigde van<br />

nationaal anders wel niet denken<br />

…<br />

januari <strong>2002</strong>:<br />

Het 100ste verslag komt aan op<br />

Kipdorp. Het gejuich van de<br />

werkgroep die ze leest, klinkt<br />

niet meer zo luid als bij de eerste<br />

verslagen … Toch merk je ook<br />

aan deze verslagen dat onze plaatselijke<br />

groepen gedreven gediscussieerdhebben<br />

…<br />

maart<br />

<strong>2002</strong>:<br />

Op basis<br />

van de 160 verslagen<br />

van de groepen worden 5<br />

basisteksten bij mekaar<br />

gepend. Volgende<br />

maand moet heel het<br />

kader immers beslissen<br />

wat we verder gaan<br />

doen met dit Groot<br />

Onderhoud.<br />

april <strong>2002</strong>, iemand<br />

van de werkgroep<br />

Groot Onderhoud:<br />

Wat krijg ik hier nu<br />

aan het station? Een<br />

brochure over het<br />

Groot Onderhoud? Wat,<br />

de sossen zijn gaan<br />

lopen met onze<br />

naam!! (zie verder)<br />

april 2000:<br />

Een 70-tal enthousiaste medewerkers<br />

uit verschillende kaderploegen buigen<br />

zich in Dilsen-Stokkem een weekend<br />

lang over de 5 kaderteksten over het<br />

Groot Onderhoud.<br />

dossier<br />

mei <strong>2002</strong>:<br />

In de planning van het komende<br />

werkjaar houden de verbonden en<br />

nationaal zo veel mogelijk rekening<br />

met de klanken en conclusies van het<br />

Groot Onderhoud (een overzicht vind<br />

je elders in dit dossier).<br />

eind augustus <strong>2002</strong>, een groepsleidster<br />

neemt haar aansluitingspakket<br />

door:<br />

Hé, een van de uitspraken in de nieuwe<br />

chiro-agenda komt uit ons verslag<br />

van het Groot Onderhoud!<br />

september <strong>2002</strong>:<br />

Patrick Janssens van sp.a ziet wel<br />

wat voordelen voor het Groot<br />

Onderhoud van de <strong>Chiro</strong> t.o.v. dat<br />

van zijn partij. Een respons van 160<br />

plaatselijke groepen wordt benijd.<br />

Hadden wij maar een even groot budget<br />

gehad …<br />

november <strong>2002</strong>:<br />

De deadline voor Dubbelpunt <strong>december</strong><br />

nadert met rasse schreden.<br />

Hopelijk is mijn artikel over het Groot<br />

Onderhoud op tijd klaar …<br />

<strong>december</strong> <strong>2002</strong>, een chiroleider<br />

krijgt zijn Dubbelpuntje in de bus:<br />

Och, het Groot Onderhoud… waar is<br />

de tijd… wat zouden ze er nu nog<br />

mee doen?<br />

KOR VAN HOOF<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 5<br />

GROOT ONDERHOUD


dossier<br />

HET<br />

ALLES WAT JE ALTIJD AL WILDE WETEN OVER DE RESULTATEN VAN HET GROOT ONDERHOUD<br />

EENMALIGE PUBLICATIE, DECEMBER <strong>2002</strong> • JAARGANG 1 NUMMER 1 • PRIJS ¤ 0,0 • V.U. CHIROJEUGD VLAANDEREN VZW, WERKGROEP GROOT ONDERHOUD<br />

Themaspel en fantasie scoren hoog<br />

VAN ONZE REPERTER TER PLAATSE – Themaspelen<br />

en spelen met veel inkleding zijn veruit<br />

de tofste spelen, zo melden ons de<br />

groepen ter plaatse. Helaas vragen<br />

deze spelen meer voorbereiding en dat<br />

is niet altijd haalbaar. Een goede voorbereiding<br />

én creativiteit blijken wel dé<br />

succesfactoren voor een geslaagde<br />

zondagnamiddag.<br />

De échte klassiekers (heksen, piraten<br />

en ridders) en tv-programma’s doen<br />

het overigens nog steeds in de <strong>Chiro</strong>.<br />

Het zijn veruit de meest aangehaalde<br />

themaspelen in het Groot Onderhoud.<br />

<strong>Chiro</strong> 10 dagen op eiland<br />

EIGEN BERICHTGEVING - Een bivak roept een<br />

soort eilandgevoel op bij chirogroepen:<br />

tien dagen samen zijn en door<br />

niemand anders gestoord worden.<br />

Elkaar beter leren kennen, samenleven,<br />

activiteiten met iets extra, soberheid<br />

en een soort terug-naar-denatuur-gevoel,<br />

daar draait het om.<br />

Volgende elementen kunnen dan ook<br />

gemist worden als de pest: ruzie,<br />

ongewenste gasten en overdreven<br />

luxe. En soms ook: bedplassers…<br />

EEN STEVIG ENGAGEMENT, VOOR EEN BOEIENDE JEUGD!<br />

EIGEN BERICHTGEVING – We vroegen in het<br />

Groot Onderhoud wat leidingsploegen<br />

verwachten van (nieuwe) leiding.<br />

Al bij al staan de groepen uit het<br />

Groot Onderhoud vrij open voor nieuwe<br />

mensen. Iedereen moet een kans<br />

krijgen. Maar ze stellen wel vrij<br />

hoge eisen naar inzet, motivatie<br />

en tijdsinvestering. Ze blijven<br />

geloven in een stevig engagement.<br />

Tegelijk willen ze zorg<br />

dragen voor een goede voorbereiding<br />

en opvolging van nieuwe<br />

mensen.<br />

De belangrijkste eis voor leiding<br />

is de aanwezigheid op de<br />

leidingskring en op zondagnamiddag.<br />

School en vast werk<br />

zijn goeie excuses om een LK<br />

of chirozondag te missen,<br />

weekendwerk en andere hobby’s<br />

zijn dat al veel minder.<br />

Een engagement in het gewest<br />

kan, maar mag de eigen chirogroep<br />

in geen geval verdringen.<br />

Merken we daar een<br />

vleugje concurrentiegevoel?!<br />

6 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

Naast een lijstje ‘eisen’ maakten groepen<br />

ook een lijstje van wat ze te bieden<br />

hebben.<br />

Vrienden voor het leven en een fijne<br />

vrijetijdsbesteding stonden op kop.<br />

Daarnaast ook een een stapel leerkansen,<br />

zoals daar zijn (hou je<br />

vast, het zijn niet de<br />

minste) :<br />

<strong>Chiro</strong> meer dan babysit<br />

PERSAGENTSCHAP KOB – <strong>Chiro</strong> is meer dan een<br />

babysit, zo werd na grondig onderzoek<br />

bewezen. Een ervaringsdeskundige,<br />

die liever anoniem wenst te blijven,<br />

formuleert het als volgt:<br />

“natuurlijk is <strong>Chiro</strong> meer dan wat<br />

➙ Groeien naar een volwassen en<br />

geëngageerde persoonlijkheid, een<br />

leerschool, verrijking voor het leven<br />

➙ Leren omgaan met problemen<br />

➙ Zelfstandigheid<br />

➙ Zelfkennis opbouwen<br />

➙ Leren verantwoordelijkheid opnemen<br />

➙ De mogelijkheid om je talenten<br />

te ontwikkelen en cursussen<br />

te volgen<br />

➙ Ontwikkelen van sociale<br />

vaardigheden<br />

➙ Mensenkennis<br />

➙ Op een andere manier<br />

leren leven met de chirowaarden<br />

‘Als je ’t mij vraagt:<br />

<strong>Chiro</strong>!’ is het enige<br />

mogelijke besluit.<br />

babysit spelen, <strong>Chiro</strong> is vrijwillig,<br />

zowel voor leden als voor leiding, het<br />

is gratis of toch heel goedkoop, we<br />

zijn creatiever en we geven in de<br />

<strong>Chiro</strong> een boel waarden en sociale<br />

vaardigheden mee.<br />

Vrienden voor het leven,<br />

dwars door alles heen<br />

PERSAGENTSCHAP E&M – De leidingsploeg,<br />

vaak een vriendenkring, is voor chiroleiding<br />

een noodzakelijke en evidente<br />

basis van hun <strong>Chiro</strong>, zo blijkt uit het<br />

Groot Onderhoud. Die vriendenploeg<br />

is een soort lijn die alles samenhoudt,<br />

een grote sterkte van de <strong>Chiro</strong>.<br />

Op allerlei manieren wordt aan dat<br />

ploeg-gevoel gewerkt: samenwerkingsopdrachtjes<br />

of survival op leidingsweekends,<br />

een serieus spel over<br />

leidingsengagement, samen naar fuiven,<br />

op café, gaan bowlen of flap-heteruit-momentjes<br />

bij het begin van elke<br />

leidingskring… Ze zorgen er mee voor<br />

dat <strong>Chiro</strong> vaak ‘vrienden voor het<br />

leven’ biedt.<br />

Een goeie vriendenploeg is ook een<br />

uitvalsbasis voor leid(st)ers om gemotiveerd<br />

te blijven voor alle taken die er<br />

komen bij kijken. En taken zijn er<br />

meer dan voldoende, zo meldt men<br />

ons. Een objectieve bron bevestigt dat<br />

leidingsploegen enerzijds vrij goed<br />

zijn in het verdelen en volbrengen van<br />

alle nodige taken, maar anderzijds<br />

vaak het gevoel hebben dat het een<br />

eeuwige strijd is (mensen die hun verantwoordelijkheden<br />

niet goed opnemen,<br />

een grote berg taken, controle die<br />

soms nodig is…).<br />

Een groep uit de Kempen vatte het<br />

goed samen: “Een groot stuk van de<br />

leidingskringen gaat op aan praktische<br />

puntjes, maar gelukkig maken we ook<br />

veel lol.”<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging


Brieven aan de wereld<br />

In onze rubriek ‘Brieven aan de<br />

wereld’ kunnen lezers hun bezorgdheid<br />

of ongezouten mening over de<br />

gang van zaken in de wereld kwijt.<br />

Met dank aan alle inzenders.<br />

Beste Wereld,<br />

Ik ben tegen het nodeloos en ondoordacht<br />

verspillen van eten. Voedsel<br />

verspillen getuigt van heel weinig<br />

respect. Ik zou daarom graag volgende<br />

regel willen verkondigen: foodfight<br />

kan enkel in bepaalde gevallen: als<br />

het geen absorberende vlekken maakt<br />

op kledij.<br />

W. uit O.<br />

Beste Wereld, en vooral: beste journalisten,<br />

Laten we het voor eens en altijd duidelijk<br />

stellen: <strong>Chiro</strong>groepen komen<br />

graag in de krant of op tv. Maar niet<br />

zomaar. Hou alstublieft rekening met<br />

volgende punten:<br />

- We willen écht in beeld komen,<br />

‘faken’ vinden we stom<br />

- Als je komt filmen of foto’s maken,<br />

zorg dan ook dat we effectief op tv<br />

of in de krant komen. Daar doen we<br />

het immers voor.<br />

- Probeer ons of de lezers/kijkers niet<br />

te bedriegen. Verdraai de werkelijkheid<br />

nooit<br />

Danku.<br />

R. uit H.<br />

Beste Wereld,<br />

De wereld kan niet zonder solidariteit.<br />

Dat merken we ook in onze chirogroep.<br />

Het is niet altijd evident om<br />

solidair te zijn, maar we hebben er in<br />

onze leidingskring na lang discussiëren<br />

afspraken over gemaakt. Ik wil<br />

deze afspraken graag aan de hele<br />

wereld meegeven, misschien kunnen<br />

ze andere mensen inspireren.<br />

- Maak werk van je huisbezoeken,<br />

zodat je je leden en hun thuissituatie<br />

leert kennen<br />

- Zoek creatieve oplossingen als er<br />

problemen zijn<br />

- Als iedereen chirokleren draagt, zie<br />

je het verschil minder.<br />

- Je kan een materiaalvoorraad aanleggen<br />

(slaapzakken, veldbedden,<br />

kledij, schoeisel)<br />

- Zorg dat je leden zich thuis voelen op<br />

de chiro, dat ze op hun gemak zijn en<br />

dat er een goeie groepssfeer heerst.<br />

Beste wereld, veel succes ermee! Wij<br />

gaan alvast ons best doen.<br />

<strong>Chiro</strong> K. uit B.<br />

dossier<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging<br />

Het gewest? Ja. Het verbond?<br />

Heu? Nationaal? Een drukkerij!<br />

PERSAGENTSCHAP KFB – Het wetenschappelijk<br />

onderzoeksbureau GO peilde<br />

naar kennis van en contact met de<br />

chirostructuur bij plaatselijke groepen.<br />

Het gewest blijkt vrij gekend te zijn,<br />

maar het contact is vaak afhankelijk<br />

van het feit of er iemand van de<br />

eigen chirogroep in het gewest zit of<br />

niet. De klanken over de gewestwerkingen<br />

zijn heel verdeeld: van<br />

zeer positief en veel waardering<br />

voor het gewest tot vrij negatieve of<br />

onverschillige klanken. Veel groepen<br />

die meededen aan het Groot<br />

Onderhoud beseffen vaak dat ze zelf<br />

nogal terughoudend staan tegenover<br />

het gewest.<br />

Het verbond daarentegen is de grote<br />

onbekende. Een SB of een aspibivak<br />

van het verbond is nog gekend,<br />

maar daar stopt het. De meeste groepen<br />

vinden dat geen probleem. Of<br />

zoals een groep opmerkte: “het verbond<br />

moet eerder de groepen kennen<br />

dan omgekeerd.”<br />

<strong>Chiro</strong> nationaal blijkt eigenlijk een<br />

drukkerij te zijn. Want het is gekend<br />

van Dubbelpunt en allerlei andere<br />

boeken en paperassen. Je kan er ook<br />

naar bellen als je vragen hebt en<br />

regelmatig organiseren ze een startdag<br />

of Krinkel.<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 7<br />

GROOT ONDERHOUD


dossier<br />

Action… now!!<br />

Met de nationale ploeg en de verbonden hebben we niet alleen veel<br />

geleerd uit de verslagen, we willen er ook mee aan de slag. Een<br />

Hollywoodfilm vol stunts wordt het niet. Een stomme film evenmin.<br />

We gaan wel stapje per stapje een aantal dingen uitwerken en verbeteren.<br />

Sommige dingen pakken we dit werkjaar al aan, andere dingen<br />

zullen iets langer duren. Sommige dingen kunnen we op nationaal<br />

niveau doen, andere dingen zijn eerder voor gewesten en verbonden.<br />

En natuurlijk kunnen jullie zelf leren uit je eigen grootonderhoud-avonden<br />

en samen werkpunten aanpakken…<br />

[TAKE 3…ACTION] Veel chirolokalen<br />

zijn eigendom van parochies. Heel wat<br />

chirogroepen zitten waarschijnlijk met<br />

moeilijke of onduidelijke afspraken over<br />

beheer en onderhoud van lokalen en<br />

speelterrein. We hebben momenteel te<br />

weinig concrete informatie over de eigenaars<br />

van chirolokalen, dus in een eerste<br />

stap willen we die info gaan verzamelen.<br />

We willen ook samen met andere jeugdwerkorganisaties<br />

de gemeentelijke jeugdruimteplannen<br />

nauwer opvolgen. Zo krijgen<br />

we zicht op mogelijkheden die<br />

gemeenten bieden voor jeugdlokalen.<br />

Het jaar daarna (2003-2004) willen we<br />

groepen informatie en ideeën aanbieden<br />

over het beheer van lokalen en contacten<br />

met de parochie. [CUT]<br />

[TAKE 5…ACTION] De tofste activiteiten zijn ingeklede thema-spelen,<br />

maar ze vragen veel voorbereiding.<br />

We zijn blij dat veel chiromensen graag grote themaspelen doen en we willen<br />

dat extra ondersteunen door meer uitgewerkte thema- of fantasiespelen<br />

in Dubbelpunt te zetten en door ingeklede spelen te doen op cursussen. In<br />

januari zal je in Dubbelpunt trouwens een heel dossier vinden over fantasiespelen.<br />

[CUT]<br />

[TAKE 6…ACTION] We leerden verder ook bij over communicatie<br />

tussen gewesten, verbonden en nationaal, over de structuur<br />

van de <strong>Chiro</strong> en haar sterke en zwakke kantjes, over promotie<br />

van cursussen en materiaal, over de relatie van groepen met<br />

hun gewest, over christelijke inspiratie en waarden en nog veel<br />

meer.<br />

Voor wie meer wil<br />

Meer discussie<br />

Het Groot Onderhoud-pakket was de moeite. Vijf thema’s<br />

konden vlotjes vijf leidingskringen vullen. Niet alle groepen<br />

hadden daarvoor tijd, dat is logisch. Je kon dan ook<br />

zelf kiezen welke thema’s je wilde behandelen. Maar heb je<br />

nog eens zin in een stevige discussie op je leidingskring?<br />

Neem je Groot Onderhoud-pakket nog eens vast. De thema’s<br />

die je nog niet besproken hebt, zijn niet verloren. Ze<br />

bieden je genoeg gespreksstof voor een boeiende avond.<br />

Geef ons gerust een seintje als je je pakket kwijt bent.<br />

8 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

[TAKE 1… ACTION] We willen dit werkjaar informatie<br />

verzamelen over oudercomités, oud-leidingsploegen,<br />

bouwcomités en dergelijke.<br />

Hoeveel groepen hebben zo’n werking? Hoe gaan<br />

groepen er mee om? Welke verantwoordelijkheden<br />

krijgen ze? Wanneer is zo’n samenwerking nuttig,<br />

wanneer zorgen ze voor veel moeilijkheden?<br />

Op basis van deze informatie willen<br />

we een visie uitwerken en informatie<br />

en suggesties voor het omgaan met deze<br />

comités aanbieden aan groepen. [CUT]<br />

[TAKE 2…ACTION] We nemen de<br />

rol van veebees en proosten onder<br />

de loep. De rol van proosten is de<br />

laatste jaren vager geworden en we<br />

willen onze visie bijschaven. Rond<br />

veebees willen we vooral iets aanbieden<br />

over engagement, carrièrelengte<br />

en evalueren van veebees. Onze<br />

groepsleidingscommissie maakt hier<br />

werk van, kijk maar op pagina 24.<br />

[CUT]<br />

[TAKE 4…ACTION] Heel wat chiromensen<br />

stellen zich vragen bij het<br />

jaarthema: zit het nog altijd goed?<br />

Waarvoor moet het dienen? Kunnen<br />

we genoeg bruikbaar materiaal aanbieden? Wanneer<br />

is een jaarthema geslaagd? Moeten we ons meer op<br />

leiding of meer op leden richten?<br />

Eind april 2003 gaan we op weekend met gewest-,<br />

verbonds- en nationale medewerkers om het werken<br />

met een jaarthema grondig onder de loep te nemen.<br />

[CUT]<br />

De werkgroep ‘Communicatie en Informatiedoorstroming’ buigt<br />

zich dit werkjaar over de communicatie van de <strong>Chiro</strong>, de commissie<br />

Vorming heeft een aanbod voor cursusbegeleiders over<br />

promotie van chirocursussen en neemt de I.K.’s en de S.B.’s<br />

onder de loep. Andere uitdagingen worden later opgenomen.<br />

[CUT]<br />

MIRA VAN OLMEN<br />

Meer informatie<br />

Wil je graag de achtergrondteksten over de resultaten van<br />

de vijf thema’s? Of wil je meer info over wat we met de<br />

resultaten gaan doen? Het kan, met een eenvoudig telefoontje<br />

of mailtje.<br />

Eén adres: <strong>Chiro</strong>jeugd Vlaanderen, Groot Onderhoud,<br />

Kipdorp 30, 2000 Antwerpen, 03/231.07.95 (vraag naar<br />

Mira), miravano@chiro.be.


Ken je dat, van die dagen die je<br />

altijd zullen bijblijven? Sinds<br />

het voorjaar van <strong>2002</strong> heb<br />

ik er zo eentje bij. De precieze<br />

datum weet ik niet meer. Ik<br />

liep, zoals elke morgen, rustig<br />

het station van Leuven binnen<br />

en kreeg daar prompt een<br />

krantje in mijn handen gestopt.<br />

Het leek op een extra bijlage<br />

van één of andere Vlaamse krant,<br />

maar de titel maakte dat ik van<br />

verbazing bijna m’n trein miste.<br />

“Groot Onderhoud” waren de enige<br />

woorden op het voorblad. Hoezo,<br />

hebben wij nu een krantje uitgebracht?<br />

Nog totaal in verwarring<br />

sloeg ik op de trein mijn eigen krant<br />

open en ook daar weer: grote foto’s<br />

van de kopstukken van SP.a, in kostuum,<br />

in een garage! Met diezelfde<br />

titel erbij. Er bestond geen twijfel<br />

meer over: de politieke partij SP.a<br />

hield haar eigen ‘Groot Onderhoud’.<br />

Dat is intussen een tijdje geleden.<br />

Ons Groot Onderhoud is afgerond en<br />

we zijn best fier op en tevreden met<br />

de resultaten. De werkgroep Groot<br />

Onderhoud (van <strong>Chiro</strong> dus) kon het<br />

bijgevolg niet nalaten de resultaten<br />

van ons Groot Onderhoud naar de<br />

SP.a op te sturen en er stilletjes bij te<br />

vermelden dat het voor ons de tweede<br />

editie was en dat het concept Groot<br />

Onderhoud dateert van 1994. Zíj konden<br />

het niet nalaten op onze uitnodiging<br />

in te gaan.<br />

Op 10 oktober <strong>2002</strong> kon je dan ook<br />

Patrick Janssens (voorzitter van SP.a)<br />

en Caroline Gennez (voorzitster van<br />

Animo, de opvolger van de jongsocialisten)<br />

en enkele leden van de werkgroep<br />

Groot Onderhoud aan dezelfde<br />

tafel op Kipdorp aantreffen.<br />

Zoals gezegd was de oorspronkelijke<br />

bedoeling van de samenkomst het<br />

samenleggen en bespreken van de<br />

resultaten van tweemaal een Groot<br />

Onderhoud. Met twee organisaties<br />

die niet vertrouwd zijn met de werking<br />

van de ander, is dat echter niet zo evident.<br />

Het werd bijgevolg een mix van<br />

kennismaking, voorstellen van projecten,<br />

aandachtspunten formuleren en<br />

vooral veel aftasten.<br />

Eén gelijkenis<br />

was wel opvallend:<br />

de keuze voor de naam ‘Groot<br />

Onderhoud’ was voor beide<br />

organisaties identiek. Het Groot<br />

Onderhoud heeft tot doel discussie<br />

in alle geledingen van de<br />

beweging los te weken en eveneens<br />

de vele resultaten, bedenkingen<br />

en ideeën te bundelen en om te zetten<br />

in concrete actiepunten en beleidslijnen.<br />

Verschillend is wel dat dit voor<br />

de SP.a expliciet deel uitmaakt van<br />

hun vernieuwingsproject. Voor <strong>Chiro</strong><br />

vormt het Groot Onderhoud, naast<br />

vele andere initiatieven, een bewuste<br />

keuze om regelmatig met de hele<br />

beweging dezelfde denkoefening te<br />

maken.<br />

Het resultaat voor ons van het<br />

gesprek? Wij hebben onze versie van<br />

een aantal problemen kunnen meegeven.<br />

Problemen waar jongeren en<br />

chirogroepen mee geconfronteerd<br />

worden (Sabam, lokalen, bosdecreten,<br />

…). En Patrick Janssens, een echte<br />

(ex-)reclameman, moest toegeven dat<br />

wij als eerste een Groot Onderhoud<br />

hadden. Met een idee op de proppen<br />

komen dat achteraf al blijkt te<br />

bestaan, er zijn leukere dingen.<br />

Daarnaast hebben we hen alvast kunnen<br />

verbazen met onze hoge en stabiele<br />

ledencijfers. En dat we regelmatig,<br />

en soms in sterke mate, actief<br />

betrokken zijn bij de organisatie van<br />

manifestaties over diverse thema’s,<br />

was hen ook niet bekend.<br />

Zo zie je maar wat zo’n gesprek kan<br />

opleveren. De resultaten voor hen<br />

zullen waarschijnlijk vrij gelijkaardig<br />

dossier<br />

Een gesprek met veel SP.a en Animo<br />

zijn: een beter zicht op de werking,<br />

problemen en bezorgdheden van die<br />

andere beweging. Dat de SP.a de<br />

kaart van ‘gelijke kansen’ blijft trekken.<br />

Dat ze de opgebouwde structuren<br />

en instanties (gemeenschapsonderwijs,<br />

mutualiteit, …) meer als middel<br />

en niet als doel op zich willen blijven<br />

zien. Het zal ons zeker bijblijven.<br />

En we weten nu ook waarom vier<br />

bekende politici met de trein doorheen<br />

het land trekken.<br />

Als je één van de volgende maanden<br />

in Antwerpen komt en het nationaal<br />

secretariaat bezoekt, moet je zeker<br />

eens naar de derde verdieping trekken.<br />

Wie weet tref je er de geest van<br />

PJ of zijn dubbelganger wel aan...<br />

ERIK BEATSE<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 9<br />

GROOT ONDERHOUD


dossier<br />

GOTTA CATCH’M AL<br />

Een speelgoedrage mee volgen in de <strong>Chiro</strong> is nogal tegen onze ‘speelgeest’,<br />

omdat het leidt tot situaties waar niet iedereen kan meespelen. Toch spelen<br />

de vele trendy speeltjes een grote rol bij kinderen en jongeren, ook als ze er<br />

geen (kunnen) hebben. Als je het belangrijk vindt om hierop in te gaan, doen<br />

we je graag enkele suggesties. Zo kan iedereen meespelen en kan je het<br />

belang van een rage wat afzwakken. Wedden dat het allemaal veel beter zal<br />

smaken dan het echte (of is het fake) ding?<br />

SEE MORE, HEAR MORE, FEEL<br />

MORE …<br />

Als je je fantasie laat werken, kan je<br />

vrijwel elk videospelletje levensecht<br />

naspelen. Vind je eigen ‘wereld’ uit en<br />

zet spelers achter zelfgemaakte spelconsoles.<br />

Die wereld kan bijvoorbeeld<br />

een reuzegroot hindernisparcours zijn<br />

waar de speler zijn team om het snelst<br />

doorloodst en uit de handen houdt van<br />

de giftige watersproeiers en griezelige<br />

magiërs. Je kan het team blinddoeken,<br />

zodat alleen de speler kan zien<br />

welke richting ze uitmoeten. Andere<br />

mogelijkheden zijn: onderweg pingpongballetjes<br />

of wasknijpers of ander<br />

leuks verzamelen of zoeken naar de<br />

verborgen prinses/schat/sleutel/….<br />

Nog echter wordt het als bepaalde<br />

opdrachten je recht geven op extra<br />

levens of je binnen een bepaalde tijd<br />

moet terug geraken. Als de deur of<br />

poort dichtgaat, blijf je opgesloten,<br />

tenzij je weer een andere opdracht kan<br />

vervullen. En dan natuurlijk op naar<br />

het volgende level….<br />

De Pokémon-trend is ondertussen al<br />

wat op de terugweg, maar kan je wel<br />

een goed thema opleveren voor een<br />

verkleed- en schminknamiddag.<br />

Enkele figuren:<br />

Pikachu: geel gezicht, twee grote rode<br />

bollen op de wangen,<br />

zwarte neus, spitse<br />

gele oren met zwarte<br />

topjes (uit karton te<br />

maken).<br />

Poliwhirl: een grote<br />

witte cirkel met zwarte<br />

spiraal erin, de rest is<br />

blauw.<br />

Marill: blauwe muis<br />

10 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

met roze oortjes.<br />

Lugia: wit gezicht en rond de ogen een<br />

blauwe ruit.<br />

Celibi: groen met ruimtewezenachtige<br />

grote blauwe ogen en twee voelsprieten<br />

op het voorhoofd.<br />

Hoothoot: grote rode ogen en twee pijlen<br />

op het voorhoofd, snavel.<br />

Pokémon telt meer dan 200 figuren!<br />

Keuze genoeg, dus. En niets houdt je<br />

tegen om er nog bij uit te vinden.<br />

GROTE KINDJES ZIEN HET<br />

GROOTS<br />

Oudere afdelingen hebben al minder te<br />

maken met het echte speelgoed, al<br />

mag je de huidige ‘games’-trend zeker<br />

niet onderschatten. Maar waarom<br />

zouden we het ‘kleintjesspeelgoed’ niet<br />

aanpassen?<br />

Levensgrote flippo’s kan je maken met<br />

stevig karton, een breekmes en enkele<br />

blitse verfkleurtjes. In het echte spel<br />

is het doel een toren flippo’s met één<br />

van je eigen flippo’s om te gooien. De<br />

flippo’s die met de afbeelding naar<br />

boven vallen, zijn voor jou!<br />

De jojo is al een eeuwenoud speelgoed<br />

en af en toe mag hij nog eens een<br />

echte trend worden. Een nog onuitgevoerd<br />

idee (bij deze dagen we je uit) is<br />

om een ‘elektriciteitskabel-bobijn’ om<br />

te toveren tot een reuzenjojo.<br />

Maak een stevig<br />

touw vast aan zo’n houten<br />

voorwerp (zie tekening) en<br />

rol het op. Zoek dan een<br />

hellend terrein op.<br />

Probeer nu met de hele<br />

groep jojo te spelen door<br />

hem eerst af te rollen en<br />

op het einde samen met<br />

een ruk aan het touw hem<br />

terug op te halen. Lukt het<br />

niet, dan kan je hem nog<br />

steeds als salontafel in het<br />

lokaal deponeren…<br />

Wat nog wel helemaal<br />

in is, is<br />

de step.<br />

Enkele<br />

handige<br />

Harry’s<br />

in je<br />

keti-,<br />

aspi- of<br />

leidingsploeg<br />

zijn<br />

misschien<br />

wel in<br />

staat om<br />

met<br />

wieltjes,<br />

assen en<br />

enkele<br />

stevige<br />

planken<br />

een<br />

10personenstep<br />

in<br />

elkaar te boksen.Uitproberen<br />

maar!<br />

Voor oudere<br />

afdelingen kan<br />

het ook leuk<br />

zijn om een<br />

soort<br />

rage-cultuurspel<br />

te


L?<br />

doen. Je verdeelt je afdeling<br />

in twee groepen die elk<br />

een eigen rage uitwerken.<br />

Dit kan<br />

een soort spel zijn<br />

met flippo’s of een<br />

verzamelding, in elk<br />

geval iets met veel<br />

regels die je moet<br />

kennen om erbij te<br />

horen. Daarna moeten<br />

de verschillende groepen<br />

elkaars rage proberen te<br />

snappen en proberen mee<br />

te doen.<br />

IK HEB ER AL 100<br />

Heel wat rages bestaan erin om ‘iets’<br />

te verzamelen. Misschien kan je zelf<br />

starten met een nieuwe verzameltrend:<br />

handtekeningen van knappe leiders,<br />

kusjes van de kwiks, blauwe<br />

voorwerpen of oude schoenen waar je<br />

ooit wel eens een reuze spelidee mee<br />

gaat uitvoeren. Leuk aan zulke<br />

verzamelspullen is dat je ze<br />

meestal wel IN iets kan<br />

vinden (chips, ontbijtgranen,snoepjes,<br />

…). En<br />

waarom ook<br />

niet in de<br />

jaszakken<br />

van de leiding?<br />

SPELEN UIT DE OUDE DOOS<br />

Springtouwen en rekkers, hoepels,<br />

kegels, ringen, springballen, botsballen,<br />

tollen… als je goed op zolder<br />

zoekt, vind je nog wel een paar deftige<br />

exemplaren waar je vroege jeugdherinneringen<br />

mee kan ophalen. Of<br />

enkele nieuwe ervaringen mee kan in<br />

gang steken. Je hoeft natuurlijk<br />

niet bij het klassieke spel te blijven.<br />

Stel je eens voor… We krijgen<br />

bezoek van twee gezellige<br />

ouden van dagen die ons<br />

komen vertellen over de<br />

speelplaatsrages uit hun tijd.<br />

En wonderwel zijn het<br />

nog twee heel kwieke<br />

oudjes die nog<br />

kunnen touwtjespringen<br />

en hoepelen<br />

als de bes-<br />

3 CHARMES VAN EEN RAGE<br />

Een eigen wereld: Als je meestapt in<br />

een rage, kom je in een geheime<br />

wereld. Ouders begrijpen er niets<br />

van, je kan woorden gebruiken die<br />

‘outsiders’ niet verstaan. En dat<br />

maakt het juist leuk…<br />

Schakels: In (goeie) rages hebben<br />

alle elementen met elkaar te maken.<br />

Kaarten verwijzen naar spelletjes,<br />

verschillende kaartjes houden verband<br />

met elkaar, na de film komen er<br />

weer nieuwe kaartjes en ook de spelversie<br />

verandert… Kinderen kunnen<br />

op die manier lang met 1 rage bezig<br />

blijven, want ze krijgen vanuit verschillende<br />

hoeken steeds een stapje<br />

meer aangeboden. Deze verschillen-<br />

ten. In het begin gaat alles er vrij traditioneel<br />

aan toe, maar na een tijdje<br />

beginnen de twee gekke kuren te krijgen<br />

en proberen ze met een springbal<br />

touwtje te springen. Bovendien blijkt<br />

dat ze in hun jonge tijd heel wat gekke<br />

spelletjes deden met deze traditionele<br />

voorwerpen, zoals botsbalkegelen,<br />

reuzengroot ringwerpspel<br />

met een hoepel,<br />

petanque met een<br />

springbal, …<br />

Rage- truken<br />

Rages werken, da’s duidelijk. Maar hoe komt dat?<br />

Waarom vinden kinderen het zo plezant? Waarom trapt<br />

iedereen in dezelfde val?<br />

dossier<br />

de, elkaar versterkende schakels<br />

maken het moeilijk om er in te<br />

komen, maar eens je echt mee bent,<br />

kan je honderd en één gesprekken<br />

voeren over alle verschillende aspecten<br />

van éénzelfde rage.<br />

Hebben en verzamelen<br />

Niets is blijkbaar zo plezant als te<br />

kunnen uitpakken met je verzameling,<br />

te kunnen vergelijken met vriendjes,<br />

te sparen voor dat ene mooie exemplaar.<br />

Hoe zeldzamer de stukken, hoe<br />

boeiender om er naar op zoek te<br />

gaan en hoe groter de vreugde als je<br />

ze ‘hebt’.<br />

(WE HAALDEN INSPIRATIE UIT:<br />

POKÉMON, GIDS VOOR OUDERS)<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 11<br />

RAGES


dossier<br />

12 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

Rage of Ravage?<br />

- “Kijk, ik heb knikkers bij!”<br />

- “Leuk hoor, en dan?”<br />

- “Hoe, en dan? Knikkers zijn toch plezant? Spelletje spelen?”<br />

- “Absoluut niet! Ik heb zelfs geen knikkers bij: het is immers nog geen knikkertijd!”<br />

- “Hoe? Knikkertijd? En wanneer mag dat dan wel wezen?”<br />

- “Geen idee, maar het is nu tollentijd, want iedereen heeft een tol bij. En daarvoor was<br />

het Pokémon-tijd, denk ik.”<br />

- “Maar waarom dan? Wie beslist er dan wanneer het tijd is voor zo’n rage?”<br />

- “Stel niet zulke domme vragen! Dat gebeurt gewoon!”<br />

- “Volgens mij weet je het gewoon niet, domkop!”<br />

- “Jij toch ook niet? Of wel soms?!”<br />

- “Euh, mmm, tja... misschien dat onze leider het wel weet?”<br />

Later...<br />

- “Rages? Oh, dat is simpel hoe dat komt. Hebben jullie ooit gehoord van het land<br />

Ravanië? Nee, waarschijnlijk niet, het bestaat immers niet meer. Tja, je weet hoe dat<br />

gaat hé: klein, onbetekenend landje, stomme reden, verschrikkelijke burgeroorlog en er<br />

schiet niks meer van over.<br />

Waarom? Ah, de economie van Ravanië draaide voor het grootste deel op de speelgoedindustrie:<br />

het land was in zijn tijd de grootste exporteur van speelgoed ter wereld.<br />

Duizenden producenten maakten duizenden verschillende soorten speelgoed, dat naar<br />

alle hoeken van de wereld werd verscheept. Het motto van Ravanië was: “Recreatie:<br />

Anders Voor Alleman!”, of kortweg RAVA!<br />

Maar sommige producenten waren het daar niet mee eens: zij vonden dat iedereen hetzelfde<br />

speelgoed moest maken, omdat ze dan meer winst konden halen door grotere<br />

hoeveelheden te produceren. Ze vonden RAVA een RAVAGE (“RAVA: Gewurgde<br />

Economie!”).<br />

Het breekpunt kwam toen een aantal fabrikanten het “Reglement Aangaande<br />

Gestandaardiseerde Eenvormigheid”, ook wel RAGE genoemd, deden goedkeuren: vanaf<br />

nu was het verboden om nog verschillende soorten speelgoed te maken. Ook welk<br />

speelgoed op welk moment gemaakt mocht worden, werd strikt vastgelegd.<br />

Hevige betogingen tegen de RAGE liepen uiteindelijk over in een burgeroorlog die jaren<br />

aan een stuk aansleepte. Ondanks moedig verzet tegen de RAGE moest uiteindelijk<br />

iedereen meedoen, en kwam er een einde aan het bestaan van Ravanië als onafhankelijk<br />

land.<br />

Tot op deze dag blijft het Reglement Aangaande Gestandaardiseerde Eenvormigheid de<br />

speelgoedmakers domineren. En de winkels moeten wel meedoen: anders zouden ze<br />

gewoon niks te koop hebben! Alleen een klein groepje rebellen blijft moedig verzet plegen,<br />

onder andere door opzettelijk met ander speelgoed te spelen dan de rest van de<br />

wereld, als vorm van protest tegen de RAGE. Dat wisten jullie niet, he?”<br />

- “Nee, niet echt...”<br />

- “Sterk verhaal! Dat we dat nog niet kenden!”<br />

- “Gaan we dan met de knikkers spelen?”<br />

- “Ja, cool! Weg met de RAGE! Leve het verzet!”<br />

MAARTEN SCHENK


Op 5 november <strong>2002</strong> kwamen een<br />

twintigtal mensen zich ‘s avonds op<br />

Kipdorp – solidair met elkaar – buigen<br />

over solidariteit in de <strong>Chiro</strong>. Ervan uitgaande<br />

dat solidariteit binnen <strong>Chiro</strong><br />

vanzelfsprekend is, was het interview<br />

aan het begin van de avond met Sofie<br />

Verbruggen, groepsleidster van de<br />

<strong>Chiro</strong> in Wommelgem, toch wel verrassend:<br />

“Solidariteitsspelen, wat<br />

zijn dat nu?”<br />

Een goeie aanzet dus om op die avond<br />

verder te denken en te praten in twee<br />

‘stations’ : ‘noord’ en ‘zuid’, dit alles<br />

passend in de inkleding van de avond.<br />

Onze proost liep er zelfs als een echte<br />

treinconducteur bij. In ‘noord’ werd er<br />

doorgeboomd over het toegangsbeleid<br />

(hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen<br />

in onze <strong>Chiro</strong> welkom zijn én kunnen<br />

komen?) en hoe we een solidariteitshouding<br />

– die niet alleen vertrekt<br />

vanuit medelijden – bij leidingsmensen<br />

kunnen ondersteunen. Omdat in station<br />

‘zuid’ heel wat ‘partners’ (Fimcap,<br />

IC, Spoor ZeS, Broederlijk Delen) rond<br />

de tafel zaten, weerklonk daar vooral<br />

de roep naar nog meer samenwerking<br />

rond het aanbod op de<br />

solidariteitsmarkt.<br />

Een hapje, een drankje en een echte<br />

foto-slide-show verzorgd door de<br />

Nationale Stadsgroepencommissie<br />

zorgden ervoor dat we tijdens de<br />

pauze even konden halt houden. En<br />

… die stationsinkleding had natuurlijk<br />

een doel: onze nieuwe naam werd<br />

namelijk officieel gelanceerd. Ons<br />

varen onder de PJZ-vlag is nu definitief<br />

voorbij, we bollen nu verder<br />

onder de naam Spoor ZeS. Met de<br />

nadruk op dat tweede woord: niet<br />

gewoon 6, maar ZeS. Want wij brengen<br />

jullie op het spoor van Zingeving<br />

en Solidariteit, Z en S dus. En kan dit<br />

nog beter dan door aangepaste reisformules,<br />

dagtrips en speelse trajecten<br />

voor kinderen en jongeren?<br />

Met een smakelijke Spoor ZeS-taart<br />

achter de kiezen (sporen in chocolade<br />

en een mini-treintje dat de kaarsen<br />

droeg !), kregen deelnemers in het<br />

tweede deel van de avond gewaagde<br />

stellingen te horen. “De doorsnee chiromens<br />

ligt niet wakker van de zuidwerking<br />

van <strong>Chiro</strong> nationaal. Info en<br />

spelen boeien maar eventjes” was er<br />

zo eentje uit station ‘zuid’. Fimcapvrijwilligers,<br />

mensen uit de<br />

Internationale Commissie en<br />

Broederlijk Delen-vertegenwoordigers<br />

lieten geen moment voorbijgaan om<br />

dit tegen te spreken, of op zijn minst<br />

toch wat te relativeren. De ‘inclusie’visie<br />

houdt integratie in van mensen in<br />

de groep én vraagt dus eigenlijk ook<br />

van die groep dat ze integratie mogelijk<br />

maakt. ‘Noord’ bekeek of dit haalbaar<br />

is voor eender welke chirogroep<br />

en wat de meerwaarde kan zijn ten<br />

opzichte van aparte jeugdbewegingen<br />

voor mensen met bepaalde beperkingen.<br />

Avonden als deze gaan heel snel en<br />

altijd is er tijd tekort, want niemand is<br />

helemaal uitgepraat na heel wat impulsen,<br />

ideeën, zaken die iemand anders<br />

aanhaalt … Waarnemers bekeken elk<br />

vanuit – vanachter? - hun eigen bril<br />

wat er in de stations naar boven was<br />

gekomen én wat ze <strong>Chiro</strong> nog wilden<br />

meegeven. Het gesproken woord was<br />

echter niet dé afsluiter van de avond,<br />

het gezongen woord wél daarentegen.<br />

De Internationale Commissie liet ons<br />

allen meekwelen met een lied waar<br />

zelfs Nelson Mandela een traan bij zou<br />

wegpinken …<br />

Eigenlijk hadden we op dit beraad nog<br />

wat meer chirovolk verwacht, maar<br />

kansen te over om de volgende twee<br />

beraden te komen bevolken en uw zeg<br />

te komen doen. We houden jullie op<br />

de hoogte!<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 13


speelclub<br />

De lachsnotters<br />

Op een mooie zondag, ergens in<br />

Vlaanderen, zitten een hoop speelclubbers<br />

met hun leiding in het<br />

lokaal. Plots komt er een boswachter<br />

– beter gekend als Lars – aangelopen.<br />

Hij staat er maar een beetje<br />

beteuterd bij en de leiding nodigt de<br />

boswachter uit in het lokaal. Nadat<br />

hij wat bekomen is, vertelt hij over<br />

een groot probleem dat hem bezighoudt.<br />

In zijn bos leven er Lachsnotters in<br />

de bomen. Dan zijn kleine wezentjes<br />

(even groot als het topje van je linkerpink)<br />

met een groene, zachte vacht<br />

(even zacht als mos) en kleine voelsprietjes.<br />

Ze leven van de sappen<br />

van een boom en ze laten een klein<br />

slijmspoor achter: licht<br />

doorschijnend en een<br />

beetje kleverig, het lijkt<br />

een beetje op snottebellen.<br />

Van nature zijn<br />

Lachsnotters triestige<br />

wezentjes, die heel de<br />

dag zitten te snotteren.<br />

Maar een globetrotter<br />

heeft heel lang geleden<br />

een mengsel uitgevonden,<br />

kriebelcrème,<br />

waardoor ze nu heel de<br />

14 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

dag zitten te giechelen.<br />

Maar wat is nu het probleem? Een<br />

groot aantal bomen in het bos zijn<br />

ziek, één boom is zelfs al gestorven.<br />

Lars weet niet hoe het komt, maar hij<br />

denkt dat het iets met die kleine<br />

wezentjes te maken heeft. Hij weet<br />

niet wat hij moet doen, en vraagt aan<br />

de speelclubbers of zij hem misschien<br />

willen helpen…<br />

Natuurlijk willen ze dat doen! Samen<br />

met de boswachter vertrekken ze naar<br />

het bos. Daar vertelt hij waar hij de<br />

Lachsnotters voor het laatst heeft<br />

gezien. Om te weten waar ze nu zitten,<br />

moeten we gewoon het slijmspoor<br />

op de bomen volgen (behangerslijm<br />

of iets dergelijks). Hoe dichter<br />

ze bij de juiste boom aankomen,<br />

hoe dikker de slijmsporen worden.<br />

Bij het volgen van de sporen moeten<br />

de speelclubbertjes wel heel stil zijn,<br />

want de Lachsnotters kunnen niet<br />

tegen lawaai.<br />

Misschien kunnen we de<br />

Lachsnotters aan het lachen brengen<br />

met een dansje, een liedje, een<br />

mopje, gekke bekken,… Lars luistert<br />

aan de boom, maar hij hoort alleen<br />

gehuil. Na nog wat proberen hoort<br />

een van de leiding een Lachsnotter<br />

praten. Hij zegt dat ze Kriebelcrème<br />

willen. Hij vertelt dat de globetrotter,<br />

die normaal in het bos woont, nu op<br />

reis is. Hij zit in Timboektoe. Maar<br />

de voorraad kriebelcrème die hij had<br />

achtergelaten voor de Lachsnotters is<br />

op; en daardoor kunnen ze niet meer<br />

lachen. De globetrotter heeft wel het<br />

recept achtergelaten,<br />

maar de Lachsnotters<br />

hebben geen handen, en<br />

dus kunnen ze onmogelijk<br />

zelf kriebelcrème<br />

maken. Het recept zit in<br />

een kistje dat begraven<br />

ligt naast het 5e speeltuig<br />

aan de linkerkant.<br />

Dat kistje is op slot,<br />

maar de sloten kunnen<br />

geopend worden door<br />

een paar vragen juist te beantwoorden,<br />

bijvoorbeeld:<br />

Welke kleur heeft de zon?<br />

Bruin: draai dan nummer 5 op het<br />

cijferslot<br />

Geel: draai dan nummer 4 op het cijferslot<br />

Groen: draai dan nummer 9 op het<br />

cijferslot<br />

In het kistje zit het recept (in geheimschrift<br />

is natuurlijk nóg spannender!).<br />

De ingrediënten zijn:<br />

Niespoeder (bloem, verdeeld over<br />

verschillende kleine potjes)<br />

Gniffelwater (water in kruikjes of<br />

mooie flesjes)<br />

Lachgas (ballonnen gevuld met<br />

lucht)<br />

Humus, om de geur te verbeteren<br />

(humus verdeeld over verschillende<br />

kleine zakjes)<br />

Op het blad staat naast de ingrediënten<br />

ook nog een spreuk. Die moet je<br />

uitspreken bij het maken van de<br />

crème:<br />

Bibberen, Dabberen, Dibberen<br />

We zijn hier om te gibberen,<br />

Buil, zuil, muil,<br />

Gedaan met dat gehuil!<br />

Als het mengsel klaar is, moet het op<br />

de grote boom gesmeerd worden.<br />

De ingrediënten zijn verstopt onder<br />

de grond in een afgebakend stuk.<br />

Maar niet iedereen mag hier zomaar<br />

komen. Er mogen maar maximum 4<br />

personen tegelijk in, en ze mogen er<br />

maar 20 seconden blijven. Er moeten<br />

dus proeven gedaan worden om<br />

te kijken wie er in het gebied mag om<br />

de ingrediënten te zoeken.<br />

PROEF 1: BOM<br />

Alle speelclubbers gaan in een grote<br />

kring staan. Iemand van de leiding<br />

gaat een stukje verder staan en<br />

wendt zich van de kring af. Een<br />

voorwerp, bijvoorbeeld een stok,


wordt in de kring doorgegeven (niet<br />

gegooid!). Op geregelde tijden blaast<br />

de leiding op het fluitje. De speelclubber<br />

die de stok vastheeft op het<br />

moment dat er gefloten wordt, moet<br />

op de grond gaan liggen. De speelclubber<br />

die ernaast staat, moet de<br />

volgende keer dat de stok voorbijkomt<br />

eerst over de liggende speelclubber<br />

stappen voor hij of zij de stok<br />

door kan geven. Naarmate het spel<br />

vordert, kan het dus zijn dat je eerst<br />

over 5 speelclubbers moet stappen<br />

voor je de stok kan doorgeven. En<br />

dus wordt de kans groter dat je de<br />

stok vasthebt als er gefloten wordt.<br />

De 4 speelclubbers die als laatste<br />

overblijven, mogen een ingrediënt<br />

gaan zoeken.<br />

PROEF 2: HEKSJE<br />

Eén van de speelclubbers die al een<br />

ingrediënt hebben gezocht, krijgt een<br />

toverstok in de hand. De andere<br />

speelclubbers gaan er in een kring<br />

rond staan. De speelclubber met de<br />

toverstok (de heks) beweegt de stok.<br />

De andere speelclubbers bewegen<br />

met de stok mee (ronddraaien, springen,<br />

liggen, tuimelen,…). Als de<br />

heks de toverstok op de grond gooit,<br />

moeten alle speelclubbers weglopen,<br />

tot aan een boom of een andere<br />

grens die je op voorhand aanduidt.<br />

Diegenen die dan door de heks getikt<br />

worden, worden helpers. Zij kunnen<br />

de speelclubbers vasthouden tot de<br />

heks hen komt tikken. De 4 speelclubbers<br />

die als laatste overblijven,<br />

mogen een ingrediënt gaan zoeken.<br />

PROEF 3: AFVALKNIKKERRACE<br />

Iedereen staat op één rij. Aan de<br />

overkant liggen knikkers. Er ligt er<br />

één minder dan het aantal spelers.<br />

Bij het startsignaal probeert elke speler<br />

zo snel mogelijk een knikker te<br />

bemachtigen. Diegene die er geen<br />

heeft, valt af. De 4 snelste knikkerveroveraars<br />

mogen weer een ingrediënt<br />

gaan zoeken.<br />

PROEF 4: ZOEK DE KAART<br />

Er liggen evenveel kaarten in een<br />

afgebakend stuk bos verspreid als er<br />

speelclubbers zijn. Er zijn maar vier<br />

rode kaarten. Op het startsignaal<br />

zoekt iedereen een kaart. De geluksvogels<br />

met de rode kaart mogen<br />

weer een ingrediënt gaan zoeken.<br />

PROEF 5: VOETBAL<br />

De ploeg die wint, mag de overgebleven<br />

ingrediënten gaan zoeken.<br />

Nu alle ingrediënten er zijn, kan de<br />

kriebelcrème gemaakt worden (vergeet<br />

zeker de spreuk niet uit te spreken,<br />

of je moet helemaal opnieuw<br />

beginnen). Alle speelclubbers helpen<br />

mee om de crème op de boom te<br />

smeren. Luister aan de boom en…<br />

je zal de Lachsnotters zeker horen<br />

lachen!<br />

Als je het recept aan de boswachter<br />

geeft, zal hij er wel voor zorgen dat<br />

de Lachsnotters altijd hun kriebelcrème<br />

hebben.<br />

SARA, INGE EN NATHALIE<br />

speelclub<br />

Wat vonden jullie van het spel toen je<br />

het de eerste keer las?<br />

De speelclubleiding: Het zag er ontzettend<br />

veel werk uit maar met een heel<br />

leuke inkleding. We hebben door de<br />

weersomstandigheden (regen) wel het<br />

spel binnen moeten spelen en hier en daar<br />

iets moeten aanpassen, natuurlijk. Zo<br />

kwam de boswachter niet persoonlijk<br />

langs maar had hij een brief achtergelaten<br />

en hebben we de ingrediënten verstopt in<br />

het lokaal in plaats van ze te begraven in<br />

het bos. Uiteindelijk viel de voorbereiding<br />

ook nog heel goed mee.<br />

En hoe was de reactie van de speelclub<br />

zelf?<br />

De speelclubleiding: Door de inkleding<br />

waren ze heel aandachtig en gingen ze<br />

volledig op in het verhaal. Vooral de<br />

ingrediënten zoeken vonden ze geslaagd.<br />

Het ging er soms echt hevig aan toe tussen<br />

de verschillende teams. En toen ze<br />

uiteindelijk de kist mochten opgraven,<br />

stonden ze allemaal.<br />

Speelclub Joni: ’t was kei cool, alleen was<br />

dat geen echt niespoeder maar wel<br />

gewoon bloem!!<br />

Speelclub Katia: ik vond die opdrachten<br />

heel plezant!<br />

Speelclub Evelien en Koen: PLEZANT!!<br />

Speelclub Thomas: ik vond dat het spel<br />

goed in elkaar zat.<br />

Speelclub Maarten: ‘t was leuk maar ze<br />

hadden er nog een valse spreuk moeten<br />

insteken met modder en gras en …<br />

De speelclubleiding: een heel geslaagd<br />

spel dus, maar we denken ook wel net iets<br />

leuker in het bos.<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 15<br />

AFDELINGEN


akwi<br />

Sjoepap goes<br />

“De laatste dag van het kamp, iedereen is tussen het valiezen pakken door<br />

druk bezig met het instuderen van een dansje, een toneeltje, een weddenschap,<br />

enz. voor het vrij podium van die avond, dat afgesloten wordt met<br />

een reuzenkampvuur. De gebruikelijke ruzies blijven niet uit! Wie nu op<br />

welk liedje mag dansen, wie met wie mag toneelspelen,…”<br />

Iedereen heeft wel eens een dergelijk scenario meegemaakt. Was het niet op<br />

kamp, dan toch wel zeker op een zondagnamiddag of een groepsfeest. Welnu,<br />

misschien is het tijd om eens een namiddag tot een waar expressief festijn te<br />

maken. Een paar ideetjes.<br />

Het mooie van een vrij podium is – what’s in a name – dat de rakwi’s vrij kunnen<br />

kiezen. Rakwi’s met meer ritmische aanleg kunnen zich daarop gaan uitleven,<br />

voor rakwi’s die liever toneelspelen is er ook zeker een plaatsje vrij, en diegenen<br />

die zich niet zo goed voelen op een podium, vinden al snel hun plezier in<br />

het opstellen van het decor. Geef hen een leuk thema voor de inkleding, dan<br />

zijn ze zo vertrokken. Bijvoorbeeld: circus, perronperikelen, tv, draken en ridders,…<br />

Je kan ook met de hele groep aan expressie doen. Zorg daarbij voor voldoende<br />

psychische veiligheid en maak de overgangen niet te groot. Begin niet direct<br />

met instaptheater, maar bouw dit rustig op – kwestie van je groep aan te voelen.<br />

Niets is erger dan expressie met mensen die niet expressief willen zijn.<br />

EERST EEN PAAR OPWARMERS:<br />

De “Woosh”: dat is een kringspel,<br />

waarbij de woosh wordt doorgegeven<br />

zoals bij een mexican wave. Oefen<br />

dat eerst een beetje in, en doe er dan<br />

een paar bewegingen bij:<br />

x de “hooow”: je houdt de woosh<br />

tegen, zodat die van richting moet<br />

veranderen;<br />

x de “zap”: je zapt de “woosh” van de<br />

ene kant van de kring naar de andere.<br />

Doe hierbij<br />

armbewegingen,<br />

en<br />

gebruik<br />

toonvariaties.<br />

16 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

TCHE TCHE COLE<br />

Iedereen staat in een kring en de<br />

begeleider zingt/zegt/fluistert/… zinnetje<br />

per zinnetje voor. Het is de<br />

bedoeling dat de groep het herhaalt,<br />

op dezelfde manier. Het wijsje gaat<br />

als volgt:<br />

Che Che Kole (2x)<br />

Che Che Kofisa (2x)<br />

Kofisa Langa (2x)<br />

Kaka Shilanga (2x)<br />

Daarmee kun je ook nog<br />

gebaren doen en variatie<br />

in stem gebruiken.<br />

EN DE KROKODIL, EN DE …<br />

Ook hier is het de bedoeling om te<br />

werken met ons meest dierbaarste<br />

instrument, onze stem. De gebaren<br />

geven een extra cachet aan het liedje:<br />

En de krokodil, en de oerang-oetang,<br />

en de vogels in de lucht<br />

en de slangen op de grond.<br />

De muis, de kat, de olifant<br />

iedereen doet mee,<br />

alleen de kleine visjes,<br />

die zwemmen in de zee.<br />

En de krokodil, …<br />

Je kan er een mega-lied van maken<br />

als je de dieren uitbeeldt met zo groot<br />

mogelijke gebaren. Of een mini-lied,<br />

met zo klein mogelijke gebaren. Of je<br />

zingt de dierennamen niet, maar doet<br />

wel de gebaren.


akwi<br />

expressie<br />

“GEVANGENE MET IJZEREN BOL”<br />

”VROUW KWAAD OP MAN”<br />

De ploeg wordt in 2 verdeeld, en<br />

staat aan de 2 uiteinden van het<br />

lokaal, met elk iemand tegenover<br />

zich. 1 ploeg begint naar de andere<br />

toe te stappen en bij iedere stap,<br />

wordt de bol zwaarder / wordt de<br />

vrouw kwader (eerst zonder geluid<br />

maar met gebaren, en later met<br />

geluid). Verwissel dan van ploeg.<br />

ROLLENSPEL<br />

Als de groep opgewarmd is, kun je<br />

overgaan tot een rollenspel. Iedereen<br />

loopt rond in een kring terwijl je een<br />

verhaal vertelt. Ze beelden alles uit<br />

wat je vertelt. De rakwi’s mogen zelf<br />

kiezen wanneer ze in de kring stappen<br />

om iets uit te beelden. Er mogen<br />

maximum 3 rakwi’s tegelijk in de<br />

kring staan. Het is dan ook aan hen<br />

om uit de kring te gaan om de anderen<br />

ook eens iets te laten doen. De<br />

rest van de ploeg loopt rond in een<br />

kring.<br />

Bvb. Je vertelt over die ene appel die<br />

uit de boom valt, … Wel dan is er 1<br />

iemand boom in het midden van de<br />

kring, en 1 iemand appel die uit de<br />

boom valt.<br />

INSTAPTHEATER<br />

Als je rakwi’s er helemaal klaar voor<br />

zijn, kan je met instaptheater beginnen.<br />

Iedereen loopt rond een denkbeeldige<br />

cirkel, je geeft een beginsituatie.<br />

Van daaruit wordt er door de<br />

rakwi’s die in de kring komen staan<br />

(max. 3) een toneeltje gespeeld “à<br />

l’improviste”.<br />

Tot slot nog een ideetje voor een<br />

regenachtige zondagnamiddag of na<br />

een hevig spel. Verduister het lokaal,<br />

zorg dat iedereen comfortabel zit/ligt.<br />

Je vertelt een verhaal, en op “beep”<br />

gaat de volgende persoon door met<br />

jouw verhaal tot de volgende “beep”,<br />

…<br />

DE RAKWI-NAC<br />

“ Ventieltje zkt foto vr cover.<br />

Thema draakjes. Vr 20 jan<br />

opsturen nr rakwinac, Kipdorp<br />

30, 2000 Antwerpen.”<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 17<br />

AFDELINGEN


tito<br />

Op de achtste dag s<br />

of hoe een ras apart z’n eigen plekje kreeg<br />

Waar wij vandaan komen, moeten we onze<br />

tito’s hopelijk niet meer vertellen. Waar ze<br />

naartoe gaan, is zelfs voor ons nog een<br />

groot raadsel en terwijl je heel deze zin<br />

leest heb je hem eigenlijk al gelezen.<br />

Zoveel is duidelijk (hoop ik). Nu mag je<br />

heel dat scheppingsverhaal één grote mythe<br />

vinden, geloof je zelfs geen enkele evolutietheorie,<br />

toch komen wij ergens vandaan.<br />

En geloof het of niet, maar als er één ras<br />

met zeer uitzonderlijke bedoelingen op aarde<br />

is gezet, dan zijn het de tito’s wel. Luister<br />

gewoon naar mijn verhaal en alles wordt je<br />

wel snel duidelijk.<br />

Vandaag komt er een nieuwe tito naar<br />

de <strong>Chiro</strong>. Zij heet Lynn en heeft 2<br />

jaar in Amerika gewoond. Nu is ze<br />

met haar ouders bij jou in de buurt<br />

komen wonen. Een nieuw gezicht in<br />

de groep is altijd spannend, maar<br />

iemand die ons kan vertellen hoe het<br />

er nu écht aan toe gaat in Amerika,<br />

dat is nog wel wat anders… Om<br />

Lynn op haar eerste zondag een<br />

warm onthaal te geven, stellen we<br />

voor dat iedereen als Amerikaan verkleed<br />

komt. Geen probleem blijkbaar,<br />

de volgende zondag lijkt ons chirohuisje<br />

wel Hollywood. Als de tito’s<br />

merken dat Lynn niet op tijd is, vrezen<br />

ze al het ergste. Zal ze nog wel<br />

komen? Misschien was ze helemaal<br />

niet zo enthousiast als de leiding wel<br />

liet blijken. “Hé beste leiding, waar<br />

blijft Lynn?” Wanneer we dan vertellen<br />

dat onze Amerikaanse vriendin al<br />

een tijd is aangekomen, krijgen we<br />

enkel verbaasde blikken naar ons toegeworpen.<br />

In een poging om de hele<br />

wereld of toch alvast dit voorval te<br />

begrijpen, worden plots tal van vragen<br />

op ons afgevuurd. Niet dat ze<br />

Lynn nu moeten gaan zoeken. Ze is<br />

hier al. En met ‘hier’ bedoel ik echt<br />

wel hier, ter plekke, naast u, ja daar<br />

18 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

dus...<br />

Niets te<br />

zien, zeg<br />

je? Wel,<br />

dat is heel<br />

normaal,<br />

want Lynn is<br />

onze imaginairevriendin.<br />

Een pracht van een<br />

tito, zolang we haar maar<br />

genoeg mee betrekken in ons spel...<br />

Als jullie tito’s lang genoeg met Lynn<br />

gespeeld hebben, gaan ze misschien<br />

écht in Lynn geloven en op den duur<br />

zelfs gaan twijfelen of ze zelf misschien<br />

geen ingebeeld vriendje van<br />

een onbekende titogroep zijn.<br />

Alle andere afdelingen denken ondertussen<br />

dat we goed gek zijn en wijzelf<br />

zijn daar ook meer en meer van overtuigd…<br />

als dat geen geluk hebben<br />

is, een ideaal begin voor een schitterende<br />

chirozondag, waarop wij, de<br />

tito’s, zullen laten zien dat er meer<br />

bestaat dan licht en donker, meer dan<br />

land, water en lucht, meer dan planten,<br />

dieren en mensen. Want middenin<br />

die hele wereld staan wij klaar voor<br />

de dag van ons leven. De achtste dag.<br />

Oké, toegegeven,<br />

‘t<br />

lijkt allemaal wat absurd en<br />

zoals de meeste mensen zich<br />

wel drie dimensies kunnen<br />

voorstellen, blijkt het al heel<br />

wat moeilijker een vierde erbij<br />

te nemen. Maar een achtste<br />

dag is aan de tito’s wel<br />

besteed. Een eigen dag. Een<br />

eigen wereldje, met z’n eigen<br />

wetten en regels. Geef ze daarom<br />

maar het voordeel van de<br />

twijfel en vooral de vrijheid er<br />

hun ding van te maken, maar<br />

trek ze zeker mee in jouw<br />

wereld als ze nog niet onmiddellijk<br />

mee zijn. Lynn voelt zich nog<br />

niet super thuis bij de tito’s… Ze<br />

weet nog niet goed wie of wat tito’s<br />

zijn, maar gelukkig zullen je tito’s<br />

haar dat wel eens snel uitleggen.<br />

Voor Liesbeth, Marieke, Sarah,<br />

Marylin, Charlotte, Lotte, Lieselot,<br />

Lisa, Birgit, Ilse en Steffi van <strong>Chiro</strong><br />

Harbalorifa uit Herdersem betekent<br />

tito zijn het volgende: je vuil durven<br />

maken, actief zijn, plezier maken,<br />

alles geven, roddelen, vermoeiend<br />

spelen, teamwork, het de leiding<br />

moeilijk maken, giechelen, gek doen,<br />

...<br />

In feite is elke mooie zondag het<br />

ideale moment om Lynn een eerste<br />

bezoek aan de <strong>Chiro</strong> te laten brengen.<br />

Heb je een fijne spelletjeszondag en<br />

wil je toch weer net dat ietsje meer,


chiep God de tito<br />

aarzel dan niet om Lynn op het toneel<br />

te laten verschijnen. Zijn je tito’s<br />

meer dan enthousiast of mis je Lynn<br />

al de volgende zondag, maak van<br />

haar dan je tito-mascotte.<br />

Meer van dat? Natuurlijk is er meer.<br />

Er bestaan een hele hoop Lynn-spelen.<br />

Spelen waarvoor je vooral je<br />

fantasie gebruikt, en die ook zonder<br />

concreet materiaal of doel fijn kunnen<br />

zijn. Een greep uit een wereld ver<br />

weg voor wie hem niet kent, maar zo<br />

vertrouwd voor jou of je tito’s. Een<br />

activiteit van de achtste dag.<br />

CHIRO-SCOUTS<br />

Iedereen neemt een woord in gedachten<br />

en loopt rond in de ruimte.<br />

Wanneer je elkaar tegenkomt, probeer<br />

je elkaar met mimiek en gebaren<br />

te overtuigen van elkaars woord. Ben<br />

je overtuigd van de ander z’n woord,<br />

sluit je dan bij hem of haar aan, totdat<br />

er nog maar één woord overschiet.<br />

ECHT WAAR<br />

Laat je tito’s op een gezellige avond<br />

op je tito-weekend of –kamp een verhaal<br />

vertellen. Het mag zowel volledig<br />

verzonnen als echt gebeurd zijn.<br />

De bedoeling is om het waargebeurde<br />

verhaal zo ongeloofwaardig te vertellen<br />

dat niemand het gelooft, of het<br />

niet-waargebeurde verhaal zo realistisch<br />

over te brengen dat iedereen<br />

ermee weg is. Telkens na iemands<br />

verhaal laat je de anderen zeggen of<br />

zij denken dat het verhaal waar is of<br />

niet. Wie van jullie tito’s is de beste<br />

verteller?<br />

DE LETTERS<br />

Je zit in een cirkel. De eerste persoon<br />

denkt aan een woord en zegt de<br />

eerste letter. De tweede persoon<br />

denkt na wat het woord kan zijn, en<br />

zegt de volgende letter van dat<br />

woord. De volgende zegt dan de<br />

derde letter, enzovoort. Als een<br />

woord af is, mag de volgende persoon<br />

aan een nieuw woord beginnen.<br />

Is het aan jou en denk je dat de persoon<br />

voor jou aan het bluffen is (dat<br />

het woord dat gevormd wordt niet<br />

het oorspronkelijk bedoelde was),<br />

dan roep je ‘stop’ en zegt de persoon<br />

voor jou aan welk woord hij of zij<br />

denkt. Komen de woorden overeen,<br />

dan heb jij één strafpunt. Was de<br />

persoon voor jou verkeerd, dan heeft<br />

die één strafpunt.<br />

FRUITSLA<br />

Laat iedereen verkleed als een stuk<br />

fruit naar de <strong>Chiro</strong> komen. Als je<br />

denkt dat dit met je groep niet lukt,<br />

begin je je spel met deze verkleedactiviteit.<br />

Zorg dan voor voldoende<br />

tito<br />

materiaal. Lynn kan de ingebeelde<br />

banaan zijn. Laat iedereen ook een<br />

ander stuk fruit meenemen, dan kan<br />

je als vieruurtje fruitsla maken.<br />

* Ik hang in de bananenboom<br />

Je gaat in een cirkel staan en haakt<br />

de armen in elkaar. Eén persoon laat<br />

zich hangen tussen zijn of haar<br />

buren (met de voeten van de<br />

grond!). Die persoon zegt dan: “Ik<br />

hang in de bananenboom en ik geef<br />

de banaan aan Tine”. Nu gaat Tine<br />

hangen en zegt weer hetzelfde. Om<br />

het wat moeilijker te maken, kun je<br />

met twee bananen spelen.<br />

* Rotte appel<br />

Stapel twee tafels op elkaar. Eén<br />

persoon draait zich in een bolletje,<br />

en ligt op de rug, juist aan de rand<br />

van de bovenste tafel. Als je je nu<br />

van de tafel laat rollen, kom je altijd<br />

mooi op je beide voeten terecht.<br />

En zo vind je ongetwijfeld nog tientallen<br />

andere fruitspelen...<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 19<br />

AFDELINGEN


keti<br />

In de <strong>Chiro</strong> spelen we niet alleen met<br />

speelgoed, spelmateriaal en -materialen,<br />

maar ook zonder materiaal of<br />

beter nog met ingebeelde materialen.<br />

Jonge kinderen beelden zich vanalles<br />

in. Wie heeft er nu nog geen speelclubbers<br />

een hele zondag op een<br />

omgevallen boom of een omgedraaide<br />

tafel zien spelen alsof het een boot<br />

was. Dikwijls gaan ze zelfs zo ver in<br />

hun fantasie dat er echt taken worden<br />

verdeeld: stuurman, kapitein,<br />

matroos, scheepsjongen, kok,…<br />

Ook keti’s hebben dit beetje fantasie<br />

weer in zichzelf ontdekt na een<br />

periode van afwering van deze<br />

“kinderachtigheid”.<br />

Keti’s vinden het meestal<br />

geweldig als ze nog eens<br />

een zondagje met hun oud<br />

speelgoed kunnen spelen.<br />

In geen tijd zijn ze verwikkeld<br />

in een spel met<br />

playmobilmannetjes die<br />

van alles bouwen en dan het<br />

liefst ook weer afbreken in<br />

20 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

een oorlog, of hebben ze een gigantische<br />

lego- en noppersconstructie in<br />

elkaar gebokst. (Noppers zijn een<br />

soort blokken met pinnetjes die je op<br />

allerlei manieren in elkaar kan steken,<br />

misschien vind je ze nog wel op je<br />

zolder…)<br />

Verder kan je je keti’s uitdagen om in<br />

een kwartiertje het lokaal om te toveren<br />

in een kapsalon of een bakkerij.<br />

Met een goeie dosis fantasie en wat<br />

multifunctionele attributen is dat zo<br />

gefikst en word je meteen meegesleurd<br />

in de spannendste kappers- of<br />

bakkerssoap.<br />

Een volledig spel met alleen maar<br />

ingebeelde elementen of materialen is<br />

een beetje absurd, maar in een groot<br />

spel kan zo’n ingebeeld materiaal als<br />

extraatje wel heel leuk zijn: het moeras<br />

in het midden van het bos waar<br />

je niet mag doorsluipen, de boot<br />

die je krijgt om erdoor te kunnen<br />

varen, die uiteraard alleen in je<br />

gedachten en eventueel op een<br />

papiertje bestaat. Zo kan je bepaalde<br />

zones uitschakelen of een bepaald<br />

ecologisch belangrijk gebied beschermen.<br />

Je kan natuurlijk ook eens proberen<br />

écht de fantasietoer op te gaan. Dat<br />

lijkt misschien hoog gegrepen, maar<br />

voor oorlogje spelen hebben de jongens<br />

nog altijd oor: al schietend door<br />

het bos lopen met een fictief geweer<br />

en met de nodige dramatiek scènes<br />

uit bekende oorlogsfilms naspelen is<br />

gewoon leuk om te doen.<br />

Even de verkleedkoffer in duiken, wat<br />

oude vesten en wat handtassen rond<br />

je lijf hangen en dan de straat op,<br />

blijft ook een succesformule.<br />

Dit is natuurlijk niet voor alle groepen<br />

en alle keti’s mogelijk. Maar jij weet<br />

best hoever ze wel willen gaan.<br />

Veelal draait dit dan ook uit op reactietochten,<br />

waarbij ze doen alsof er<br />

een touw over het voetpad gespannen<br />

is of dat er iemand zijn lenzen<br />

kwijt is.<br />

Ingebeelde volleybal is een spel dat<br />

wel volledig fictief is. Het is een soort<br />

van kennismakingsspel waarbij je “de


al” toetst naar een andere en<br />

natuurlijk een naam zegt, want een<br />

fictieve bal zie je niet. Extra moeilijkheden<br />

kan je hier altijd inbouwen.<br />

Ikkebal is dan weer een spel waar de<br />

fictieve bal eigenlijk een persoon is.<br />

Hierbij heb je twee ploegen die “de<br />

bal” naar de andere kant van het<br />

plein moeten krijgen.<br />

“De bal” is iemand die constant ”Ikke<br />

bal“ zegt, en die naar het doel van de<br />

andere ploeg loopt. De verdediger<br />

kan verdedigen door de bal te tikken,<br />

en daardoor zelf de bal te worden.<br />

Als laatste geven we nog een aanzet<br />

tot een groter spel.<br />

Dit doe je best met een grotere<br />

groep. Als je weinig keti’s hebt, is dit<br />

misschien het moment om eens met<br />

de aspiranten samen te spelen.<br />

DE MATRIX<br />

Bij dit spel is het doel om zoveel<br />

mogelijk te weten te komen van de<br />

andere wereld.<br />

Verdeel je groep in een aantal kleinere<br />

groepjes. Ze werken elk een andere<br />

wereld uit met bepaalde regels die<br />

ze ook moeten kunnen naleven. Zo<br />

maken ze een begroeting bij het<br />

naderen, hebben ze een manier van<br />

wandelen en een levenswijze, een<br />

soort godsdienst (bvb knielen na een<br />

belsignaal voor de god van het vuur)<br />

en eventueel vinden ze ook een soort<br />

taal uit.<br />

Je kan ook op voorhand die werelden<br />

en regels zelf al in elkaar steken, als<br />

je eraan twijfelt of je keti’s dat zelf<br />

wel aankunnen.<br />

Nadat alles uitgewerkt is, leef je volgens<br />

de afgesproken regels en kunnen<br />

er dan één of twee van een ploeg<br />

op verkenning gaan om de andere<br />

werelden te ontrafelen.<br />

keti<br />

In elke wereld staan er bewakers.<br />

Zij verwijderen zonder pardon iedereen<br />

die zich niet aan de regels van<br />

die wereld houdt. In het begin zal<br />

dit wat moeilijk zijn, maar je komt<br />

gaandeweg meer en meer te weten.<br />

Als je zelf de regels hebt uitgewerkt,<br />

kan je je leden ook vanalles laten<br />

doen waar ze zelf het nut niet van<br />

inzien. Het doel van het spel is dan<br />

te weten te komen wat ze uiteindelijk<br />

aan het doen zijn.<br />

Hierbij kan ook gewerkt worden met<br />

een orakel dat op tijd en stond uitkraamt<br />

waarom B alle A een pakje<br />

“drugs” geeft en waarom D precies<br />

een boom moet omhakken.<br />

Het vraagt natuurlijk heel wat fantasie<br />

om dit verder uit te werken en<br />

soms kunnen bepaalde elementen<br />

de sfeer versterken en erg inspirerend<br />

werken: een tof decor is een<br />

oude fabriek of steengroeve, sfeervolle<br />

muziek, …<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 21<br />

AFDELINGEN


aspi<br />

U vraagt (op het Afdelingsbi<br />

TAFELSPEL<br />

Materiaal: 2 tafels – 1 of 2 ballen – 8<br />

stoeltjes<br />

Doel van het spel is zoveel mogelijk<br />

punten scoren door zo weinig mogelijk<br />

rondjes te draaien met je ploeg.<br />

Op het terrein staan twee tafels, en 1<br />

stoel per speler. De groep is in twee<br />

ploegjes verdeeld, iedereen zit op een<br />

stoel.<br />

Opstelling van de ploegen:<br />

ploeg A TAFELS ploeg B<br />

4<br />

4<br />

3 2<br />

3 2<br />

Als de ene ploeg scoort, moet iedereen<br />

van de andere ploeg een vakje<br />

doorschuiven, met de klok mee.<br />

Scoren gebeurt:<br />

x als speler 2 de bal, na een pas van<br />

speler 1, op de tafel kopt;<br />

x als speler 4 de bal onder de tafel<br />

heen sjot;<br />

x als iemand van de 1-spelers aangegooid<br />

wordt door de nummers<br />

4. (De nummers 3 kunnen in<br />

deze context alleen de bal overgooien<br />

naar nr 4);<br />

x als een 1-speler van de ene ploeg<br />

aangegooid wordt door een 1speler<br />

van de andere ploeg.<br />

FIETSBANDENDUIK<br />

Materiaal: 1 fietsband<br />

Alle spelers gaan op een<br />

lange rij staan. Op het<br />

terrein ligt 1 fietsband.<br />

1<br />

1<br />

22 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

1<br />

1<br />

2 3<br />

2<br />

3<br />

4<br />

4<br />

Op het startsignaal moeten alle spelers<br />

om het snelste naar de fietsband<br />

lopen en één voor één van kop tot<br />

teen door de fietsband kruipen. Ben<br />

je door de fietsband gekropen, dan<br />

loop je verder naar de eindstreep.<br />

Wie het laatst door de fietsband ging,<br />

valt af. De speler die het langste<br />

overblijft wint.<br />

Je kan dit spel ook in twee groepen<br />

spelen. Ze staan elk op een rij en de<br />

fietsband ligt tussen de twee groepen.<br />

De persoon die als laatste de<br />

overkant bereikt, wordt lid van de<br />

andere ploeg. De ploeg die alle leden<br />

in zijn ploeg krijgt, wint.<br />

rivier met krokodillen<br />

brugje<br />

LAND VAN ALESIË<br />

Materiaal: krantenbollen, 4 stukken<br />

touw, 8 tentharingen, 4 stoelen, 6<br />

krukjes, 10 wimpels<br />

Dit spel wordt in twee ploegen<br />

gespeeld.<br />

Het spelbord is verdeeld in drie stukken:<br />

een stuk waar ploeg A regeert,<br />

een middenterrein, en een stuk waar<br />

ploeg B regeert. Tussen de terreinen<br />

lopen twee rivieren vol krokodillen.<br />

Je kunt er dus alleen over via de<br />

brugjes. In de terreinen van beide<br />

ploegen liggen er 5 wimpels en staan<br />

er 3 krukjes. Alle spelers zijn rovers,<br />

behalve één persoon die ambulancier<br />

is.<br />

Doel van het spel is de vijf wimpels<br />

van de andere ploeg zo snel mogelijk<br />

te veroveren.<br />

brugje<br />

rivier met krokodillen


vak), wij draaien!<br />

Alle spelers krijgen krantenbollen.<br />

Als ze hiermee<br />

iemand van de andere<br />

ploeg raken, is die<br />

gewond. Een gewonde<br />

persoon hurkt neer en<br />

wacht tot de ambulancier<br />

hem of haar komt halen.<br />

De ambulancier brengt de<br />

gewonde naar het eerste<br />

compartiment van de ziekenboeg,<br />

het eerste krukje.<br />

Als er een volgende<br />

gewonde is, moet die op<br />

het eerste krukje, en verplaatst<br />

de andere zich<br />

door naar het tweede<br />

krukje. Pas als je het laatste<br />

krukje passeerde, ben<br />

je weer klaar voor de<br />

strijd.<br />

Alleen in het middenterrein<br />

kan je aanvallen of<br />

gewond raken.<br />

Er kan misschien ook<br />

gebruik gemaakt worden<br />

van schilden?<br />

Een heel leuk spel, als je er een heftig<br />

verhaal rond vertelt!<br />

VOETBAL IN KLEINE GROEP<br />

Elke speler krijgt een eigen goal.<br />

Maar je kan het ook anders oplossen:<br />

voetbal speel je immers niet per se<br />

met een voetbal! Zo kun je een<br />

speelgoedautootje gebruiken dat als<br />

‘bal’ dient, met de bijkomende moeilijkheid<br />

dat het autootje niet van de<br />

grond mag komen en de hele tijd op<br />

zijn wieltjes moet rijden. Met een<br />

beetje creativiteit leid je de aandacht<br />

af van het lage aantal deelnemers in<br />

het spel.<br />

VELDHOCKEY MET EEN KLEINE<br />

GROEP<br />

Je geeft elke deelnemer een goal.<br />

Ieder is dus een team op zich.<br />

Nog plezanter wordt het als je de<br />

spelers beloont die scoren. Zo kun je<br />

hen bijvoorbeeld een gazettenknuppel<br />

geven, waarmee ze tijdens het spel<br />

naar hartelust andere spelers kunnen<br />

bewerken. Als dat iets te ruig is voor<br />

je aspi’s, kun je zeggen dat alle spelers<br />

op één been moeten hinken, en<br />

de persoon die scoort mag tot de volgende<br />

goal gewoon op twee benen<br />

spelen.<br />

ODE<br />

aspi<br />

Een ode aan alle oranje<br />

afdelingsbivakkers van dit jaar...<br />

Speciaal voor David, Hilde, Bart,<br />

Bruno, Nathalie DM, Katrijn, Katrien,<br />

Davy, Annelies, Eva, Belle, Raf, Ine,<br />

Karel, 3ke,Sarah, Chris, Ludwina,<br />

Nathalie W, Thijs en Eveline...<br />

Speciaal voor Nele...<br />

Oh Aspirant, oh aspirant…<br />

jij bent de kampioen!<br />

Onze fluo- fee...<br />

Bunny-bunny-bunny-bunny...<br />

Oranje mimespel: achter die boom…<br />

woont misschien de chirodroom<br />

Klopke op je borstkas : RESPECT<br />

Met de kap op je hoofd en je tong<br />

tegen je lippen...<br />

‘We are the winners!’<br />

Eternity, eternity, eternityyyyy....<br />

koekskes fret!<br />

Oeoe, volg de koekoek…<br />

Dans…<br />

die naam klopt nu es echt niet zenne!<br />

Het wordt nacht,<br />

in de stad gaan alle lichtjes uit...<br />

FIMO, ’n feest!<br />

Ploeg door de week,<br />

zondag met Freek...<br />

Pok- pok- kuuk...<br />

Ze herkennen ons begot niet als<br />

begeleiding... wij snotjong!<br />

Is iedereen klaar<br />

voor het gevaar van de discobar?<br />

Bewegen in een rekker,<br />

blijven bewegen in een rekker... brrrr!<br />

Al ooit 2 oranje vissen in blauw water<br />

zien zwemmen?..... niet voor lang<br />

alleszins!<br />

Raf die de hele dag voor niks met zijn<br />

kap oploopt, David met een vlecht,<br />

Hilde die de chiro- vlag pikt, Chris<br />

met 2 verschillende schoenen, Bart<br />

die Sarah moet versieren, ...<br />

Er was eens een heel klein indiaantje...<br />

Hij keek naar links, hij keek naar<br />

rechts en zag dat het goed was. Toen<br />

ging hij slapen en droomde van het<br />

AB.<br />

Evidamment c’est nous!<br />

Met z’n 23’en: een beestige bende!<br />

ZOENEN, NELE VAN PRAET<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 23<br />

AFDELINGEN


Als je dit leest, zijn er al 3 maanden chirowerking voorbij gevlogen.<br />

Nog een stuk of negen maanden heb je voor de boeg. Verloopt alles<br />

naar wens? Hoe zat het met de afgelopen activiteiten, startdag,<br />

Christus Koning, feestweekend, fuif,…? Hoe staat het met de werking<br />

in de afdelingen? Hoe zit het met de leidingsploeg en met de leiding<br />

zelf? Hoe gaat het met jou als groepsleiding, proost of VB binnen de<br />

groep? Tijd dan om eens te evalueren! Of ben je er zeker van dat<br />

jouw groep dit niet nodig heeft en los je problemen alleen op als die<br />

zich stellen?<br />

SOORTEN EVALUATIES<br />

Bij een taakgerichte evaluatie wil je te<br />

weten komen of een activiteit goed<br />

was en de leiding en jezelf een kans<br />

geven hieruit te leren. Je kan je<br />

bevindingen noteren en meenemen<br />

naar het volgende jaar om er als<br />

ploeg rekening mee te houden.<br />

Voorbeeld: “Die activiteit was goed<br />

en dat moeten we volgende keer<br />

zeker zo houden”, of “Dat trok op<br />

niets en dat moeten we volgend jaar<br />

anders aanpakken”.<br />

Heel anders is het bij een persoonlijke<br />

evaluatie. Hier ga je na hoe iedereen<br />

zich in de ploeg voelt en hoe ze<br />

hun aanwezigheid in de ploeg beleven.<br />

Je geeft elkaar feedback om zo<br />

te leren over jezelf en de ploeg. Je<br />

evalueert alleen gedrag! Het mag<br />

zeker niet de bedoeling zijn “iemand<br />

de grond in te boren”. Je kunt<br />

immers nooit iemand helemaal kennen,<br />

in de <strong>Chiro</strong> zien we alleen maar<br />

een deelaspect van mensen. Een<br />

persoonlijke evaluatie kan op eender<br />

welk moment in het jaar. Het hoeft<br />

niet alleen te gebeuren wanneer er<br />

conflicten zijn in de groep. Je kan<br />

bijvoorbeeld bij het begin van het jaar<br />

vaste tijdstippen vastleggen, om de 3<br />

of 4 maanden. (Bijvoorbeeld: voor de<br />

bivakperiode, aan het einde van het<br />

werkjaar,…) Spontane evaluaties<br />

kunnen eveneens opduiken en zijn<br />

vaak heel dankbaar.<br />

DE VOORBEREIDING<br />

Leg het onderwerp van je evaluatie<br />

vast, klaar en duidelijk. Zorg ervoor<br />

dat de leidingsploeg weet dat je gaat<br />

24 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

evalueren en waarover het zal gaan.<br />

Stuur een leuke uitnodiging. Zo kan<br />

ieder voor zich er al eens over nadenken.<br />

Op de evaluatie zelf is de waarde van<br />

een evaluatiepunt bepaald.<br />

Voorbeeld: op bivak is het belangrijker<br />

dat het thema goed was, dan dat<br />

het ontbijt op dag 5 lekker was.<br />

Betrek de hele leidingsploeg.<br />

Anderen kunnen nog punten aanhalen<br />

die ze willen evalueren die jij misschien<br />

vergeten was. Durf dus afwijken<br />

van je eigen voorbereiding.<br />

Bij het kiezen van een evaluatietechniek<br />

is het belangrijk rekening te houden<br />

met:<br />

jezelf als begeleid(st)er: Welke techniek<br />

ken je? Welke techniek kan je<br />

aan?<br />

de groep: Wie zit er in de groep, wat<br />

kunnen ze aan?<br />

de evaluatiepunten: Laat de techniek<br />

niet overheersend zijn.<br />

EVALUATIETECHNIEKEN<br />

Vast en zeker heb je er al een heel<br />

aantal zelf uitgeprobeerd. We geven<br />

je enkele ideetjes mee. Je kan er<br />

natuurlijk altijd zelf een leuke variant<br />

van maken.<br />

Evalueren van activiteiten<br />

Sterretjes<br />

Je hebt voor deze evaluatie lichtgevende<br />

sterretjes nodig (te koop in<br />

speelgoedwinkels) en een verduisterd<br />

lokaal. Je start met het licht aan. Je<br />

geeft aan elke leid(st)er een aantal<br />

sterretjes. Je noemt de activiteit,<br />

duidt een persoon aan en laat de leiding<br />

op deze persoon sterretjes kleven.<br />

Veel sterretjes betekent goed,<br />

weinig slecht. Dan knip je het licht<br />

weer aan en bespreek je het resultaat.<br />

Let vooral op de vraag: hoe komt het<br />

dat er zo veel of weinig sterretjes<br />

zijn? Aan welk onderdeel van de activiteit<br />

was dit te wijten (voorbereiding,<br />

inzet, uitwerking,…)? Zo ga je door<br />

totdat alle activiteiten overlopen zijn.<br />

Chatbox<br />

Dit is enkel mogelijk wanneer iedereen<br />

beschikt over een e-mailadres/<br />

internetverbinding. Iedereen stuurt<br />

een e-mail met hun bevindingen over<br />

een activiteit naar iedereen van de<br />

groep. Daarna spreek je een moment<br />

af om allemaal in dezelfde chatbox de<br />

activiteit te evalueren. Na een half<br />

uurtje print iemand de discussie uit<br />

en kan die mondeling besproken<br />

worden op de leidingskring. Bij een<br />

geschreven discussie komt men<br />

soms tot verrassende resultaten.<br />

Evalueren van personen<br />

Geheim doosje<br />

Voor elke persoon wordt een klein<br />

doosje geknutseld, waarin een wit<br />

boekje zit. Op het doosje staat vermeld<br />

van wie het doosje is. De doosjes<br />

worden doorgegeven, iedereen<br />

schrijft iets in elk boekje. Dit kan iets<br />

positiefs zijn, maar het kan evengoed<br />

opbouwende kritiek zijn! Er wordt<br />

niet gekeken naar hetgeen de vorige<br />

persoon schreef. Wanneer elk doosje<br />

bij iedereen gepasseerd is, krijgt<br />

iedereen de kans te lezen wat er over<br />

hen werd opgeschreven, en kan je<br />

iedereen de kans geven bijkomende<br />

vragen te stellen, in groep of aan de<br />

persoon in kwestie.<br />

Vizier<br />

Iedereen krijgt een blad met het vizier


erop, en vult<br />

het naar eigen<br />

oordeel in:<br />

hij/zij plaatst<br />

de namen van<br />

de mede-<br />

leiding op<br />

een<br />

bepaalde<br />

hoogte.<br />

Hoe dichter de<br />

naam bij de<br />

eigen naam<br />

staat, hoe dichter<br />

deze persoon<br />

naar aanvoelen<br />

van de<br />

persoon in het<br />

middelpunt van het<br />

vizier staat.<br />

Wanneer iedereen<br />

deze opdracht voltooid<br />

heeft, kunnen<br />

de resultaten<br />

of persoonlijkebevindingensamenge-<br />

Hoe sta ik tov mijn<br />

medeleiding? Met<br />

wie heb ik het<br />

meest contact? Met wie wil ik meer contact?<br />

Wie wil ik beter<br />

leren kennen?<br />

???<br />

legd en vergeleken worden. Zo kun<br />

je zien hoe medeleiding jou ziet en<br />

omgekeerd. Zit je eigen indruk wel<br />

goed?<br />

EIGEN<br />

NAAM<br />

Gesprekstocht<br />

De leiding komt aan in het lokaal (op<br />

voorhand verwittig je dat ze warme<br />

kledij moeten aantrekken, eventueel<br />

regenkledij voorzien). Aan de deur<br />

van het lokaal zien ze een groot<br />

papier hangen. Hierop staat dat er<br />

geen LK is zoals gepland, maar dat<br />

de eerste 3 mensen die aangekomen<br />

zijn, de eerste enveloppe mogen<br />

nemen en hun tocht aanvatten. De<br />

volgende 3 mensen nemen de tweede<br />

enveloppe enz. In die enveloppen zit<br />

de wegbeschrijving die het trio (of<br />

Met wie wil ik een<br />

taak samen opnemen?<br />

Met wie wil ik nog eens<br />

samen in leiding staan?<br />

duo) moet afleggen,<br />

vanaf het<br />

lokaal naar een<br />

andere locatie.<br />

Voor onderweg<br />

krijgen ze ook de<br />

opdracht mee om<br />

enkele vra-<br />

gen te<br />

bespreken.<br />

Hoe voelt<br />

men zich in<br />

de afdeling/ bij medeleiding/<br />

in de<br />

leidingsploeg?<br />

Het is de<br />

bedoeling dat<br />

bij de aankomst<br />

elke leid(st)er<br />

zijn of haar gedacht<br />

kan zeggen. De tochten<br />

liggen enigszins<br />

uiteen, zo storen de<br />

groepjes elkaar niet.<br />

Bij aankomst mag de<br />

leiding van elkaar<br />

opschrijven wat gezegd werd<br />

tijdens de tocht en kunnen ze genieten<br />

van een lekkere kop warme chocomelk<br />

of een heerlijk glaasje glühwein.<br />

Wanneer alle groepjes gearriveerd<br />

zijn, vertellen ze elkaar hun<br />

bevindingen. Iedereen mag reageren.<br />

Zo krijg je een betere kijk op elkaar<br />

en kan er in de toekomst rekening<br />

mee gehouden worden.<br />

Evalueren van de sfeer in de leidingsploeg<br />

Vlekken<br />

Bij de start van het gesprek liggen er<br />

een aantal vlekken op tafel, allemaal<br />

met een verschillende vorm.<br />

Iedereen krijgt voor zichzelf de tijd<br />

om uit te maken welke van die vlek-<br />

DE TIEN GEBODEN<br />

VAN EVALUEREN<br />

Heel serieus en toch plezant,<br />

Schuif nooit problemen aan de kant<br />

Respecteer elkanders mening<br />

Oprechtheid is de beste heling<br />

Nonsens- kritiek vangt enkel bot<br />

Grijp elkaar niet naar de strot<br />

Vliegensvlug is ondermaats<br />

Kies steeds de juiste tijd en plaats<br />

Na een activiteit of om het even<br />

Evalueren doet de groep herleven<br />

ken het best de leidingsploeg en de<br />

sfeer erin weerspiegelt (vb. is de<br />

sfeer in de ploeg wel goed, maar is er<br />

één persoon die zich buitengesloten<br />

voelt, dan kan die persoon kiezen<br />

voor een vlek die bestaat uit een<br />

grote vlek waar een klein vlekje aan<br />

vasthangt of los staat,…). Daarna<br />

wordt getoond wie wat gekozen<br />

heeft, en er wordt verduidelijkt waarom.<br />

Dit laatste is een zeer belangrijke<br />

stap, omdat bijvoorbeeld twee<br />

mensen wel dezelfde vlek kunnen kiezen,<br />

maar er toch een heel verschillende<br />

verklaring voor hebben. Laat<br />

ook de mogelijkheid, door middel van<br />

een aantal witte bladen en stiften, een<br />

eigen vlek of vlekkencombinatie te<br />

maken. 1<br />

Groepsfoto<br />

Iedereen mag uit tijdschriften een<br />

foto zoeken, waarop hij/ zij een gelaat<br />

vindt dat weergeeft hoe hij/ zij zich in<br />

de leidingsploeg voelt. Deze foto’s<br />

worden samengeplakt tot een groepsfoto.<br />

Eerst worden de persoonlijke<br />

keuzes van de foto’s besproken en<br />

daarna de groepsfoto (zijn er bijvoorbeeld<br />

veel lachende gezichten?).<br />

1 JE VINDT EVENTUEEL VOORBEELDEN VAN ZULKE<br />

KAARTEN IN DE PERSONAKAARTEN, TE KOOP BIJ HET<br />

C.I.S. VOOR ± ¤ 21,00. ADRES: CENTRUM<br />

INFORMATIEVE SPELEN, NAAMSESTEENWEG 164,<br />

3001 HEVERLEE.<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 25


POLS EERSTE CONTAINER<br />

Op een koude morgen, toen Pol<br />

opstond en in de bijtende<br />

vrieskou – die hem toch een<br />

warm gevoel vanbinnen bezorgde – een<br />

ochtendwandeling maakte tussen zijn<br />

containers, voelde hij ineens een kriebel<br />

in zijn hoofd. Het was een gek idee<br />

dat opdook toen hij uitgleed over een<br />

gladde plek tussen twee containers en<br />

pardoes belandde tussen de ‘dingen<br />

waar je kan op schrijven’. Net op dat<br />

moment zag hij Mon, de postbode, die<br />

vrolijk naar hem zwaaide, terwijl hij<br />

een klein, plat pakje bij de overburen<br />

in de brievenbus keilde.<br />

Pol wist wat hij wou: een verrassingsfeestje<br />

op het containerpark, met<br />

overal lichtjes en lekker eten en<br />

warme wijn, en chocomelk voor de<br />

kindjes.<br />

Natuurlijk was iedereen uitgenodigd,<br />

maar hoe kon Pol alle mensen van het<br />

dorp ook echt laten weten, dat ze welkom<br />

waren? Hij zat midden in een<br />

container vol dingen waar je op kon<br />

schrijven, maar Pol wilde toch graag<br />

een iets opvallender uitnodiging. Hij<br />

dacht na en zag in zijn hoofd de postbode<br />

weer dat kleine, platte pakje in<br />

de brievenbus stoppen.<br />

“Ja!” riep hij. “Geweldig, dat is het!”<br />

Pol ging meteen aan de slag, en in geen<br />

tijd had hij een heel vrachtje kleine,<br />

platte voorwerpen bij elkaar verzameld:<br />

deksels van chocopotten die je<br />

breed lachend aankeken, grappige<br />

ronde doosjes met een mooie koe erop,<br />

sigarenkistjes, kleine blikjes,… Hij<br />

stopte ze samen in een ton en schreef<br />

erbij: ‘dingen die perfect in een brievenbus<br />

passen’.<br />

26 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

Daarna liep Pol terug naar de container<br />

met ‘dingen om op te schrijven’.<br />

Hij haalde er een hele hoop<br />

mooi papier uit, maar net<br />

toen hij zijn pen uit zijn<br />

broekzak opdiepte en de<br />

uitnodigingstekst wou<br />

beginnen neerpennen,<br />

besefte hij dat hij<br />

wel heel veel werk zou hebben<br />

om al die brieven te<br />

schrijven. En eigenlijk was<br />

Pol ook niet zo trots op<br />

zijn handschrift, dat nog<br />

niets veranderd was sinds<br />

het zesde leerjaar. Hij herinnerde<br />

zich nog heel goed hoe meester<br />

Janssens steevast een vergrootglas<br />

bovenhaalde toen hij Pols gekriebel<br />

onder ogen kreeg, om vervolgens een<br />

morrend gemompel te laten horen. Pol<br />

voelde zich nog altijd wat ongemakkelijk<br />

als hij eraan terugdacht.<br />

Maar Pol zou natuurlijk Pol niet zijn,<br />

als hij ook hier niet snel een handige<br />

oplossing uit zijn mouw zou schudden.<br />

Hij kon dan wel niet zo mooi schrijven,<br />

in de derde kleuterklas was hij een kei<br />

in stempelen, en dàt was hij zeker ook<br />

nog niet vergeten!<br />

In de container ‘dingen die wegvliegen<br />

als je er niks bovenop legt’ vond Pol<br />

een prachtig stuk piepschuim, waar<br />

hij vlijtig en handig een tekst begon<br />

uit te snijden. Dat was wel even een<br />

karweitje, maar eens hij daarmee<br />

klaar was, kon hij vliegensvlug uitnodigingen<br />

voor het hele dorp drukken.<br />

Daarna voorzag hij elke uitnodiging<br />

nog van een extra verrassing uit de<br />

nieuwe sorteerfractie die hij zonet in<br />

het leven geroepen had.<br />

De volgende morgen waren de mensen<br />

van het dorp blij verrast toen ze dit<br />

in hun brievenbus vonden:<br />

Die zondag was het<br />

gezellig druk in het containerpark.<br />

Pol zei iedereen vriendelijk<br />

goeiedag en bepaalde op basis van wat<br />

de mensen meegebracht hadden aan<br />

welke tafel ze moesten zitten: een<br />

oud vrouwtje met een kapotte paraplu<br />

mocht plaatsnemen aan de tafel<br />

met het bordje ‘dingen waar je op kan<br />

leunen’, en kleine Tom – met zijn<br />

fietsbel die alleen nog maar “grr grr”<br />

deed – mocht aan de tafel met de<br />

blinkende dingen gaan zitten.<br />

Pol vergastte zijn dorpsgenoten op<br />

een lekker etentje, waar ze van bleven<br />

eten tot het op was, en hij was echt<br />

gelukkig toen burgemeester Edouard -<br />

zijn beste vriend Leopold- in zijn<br />

speech nog eens bedankte voor het<br />

goede werk dat hij leverde en vervolgens<br />

de Vlaamse containerkermis officieel<br />

voor geopend verklaarde.<br />

Speciaal voor deze gelegenheid had Pol<br />

de categorieën in zijn containerpark<br />

nog eens allemaal door elkaar gehaald.<br />

Bij de container ‘dingen om mee te<br />

schuiven’, die vlak naast de gladde


KERMIS<br />

plek stond waar Pol een paar dagen<br />

eerder op was uitgegleden, had hij<br />

met karton een doel gemaakt waar je<br />

de voorwerpen in moest proberen te<br />

schuiven. Er waren ook ‘dingen om<br />

mee te mikken’, die klein en stevig<br />

waren en die je in allerlei kapotte<br />

emmers en tonnetjes kon proberen te<br />

gooien. En er waren ook ‘dingen waar<br />

je mee kan jongleren’, en een ton met<br />

‘dingen die je kan opvissen’ en ernaast<br />

eentje met ‘dingen die je kan<br />

grabbelen’. Helemaal aan<br />

het einde stonden op een<br />

tafeltje ‘dingen om te winnen’<br />

uitgestald.<br />

Pol had zijn best gedaan om de mooiste<br />

dingen uit zijn containerpark<br />

apart te houden, en de dingen die een<br />

beetje kapot waren te herstellen,<br />

zodat hij een mooie prijzentafel kon<br />

voorstellen.<br />

Natuurlijk moest je wel erg je best<br />

doen om zo’n prijs te winnen, en Pol<br />

lette dan ook goed op om te zien of er<br />

niemand vals speelde. Hij merkte wel<br />

dat sommige gasten de voorwerpen<br />

niet goed gebruikten. Lag dat trommeltje<br />

oorspronkelijk niet in de container<br />

met ‘dingen om te mikken’, en<br />

zag hij daar nu niet een klein kereltje<br />

proberen hem naar zijn doel te rollen?<br />

Even voelde hij zich boos worden en<br />

wilde hij dat ventje eens duidelijk<br />

zeggen hoeveel tijd hij nodig had<br />

gehad om alles zo goed te verdelen,<br />

maar toen hij zag dat het jongetje<br />

zich toch wel goed amuseerde en hoe<br />

mooi de trommel recht in het doel<br />

rolde, bedacht hij zich en wierp hij<br />

hem snel een knipoogje toe.<br />

Daarna had Pol wel zin om zijn viskunsten<br />

te laten zien. Terwijl de meeste<br />

anderen stonden te klungelen met hun<br />

vislijn, haalde hij in een mum van tijd<br />

de hele viston leeg.<br />

De burgemeester deed Pol daarom<br />

prompt de goudvis van op de prijzentafel<br />

cadeau, netjes verpakt in een<br />

plastic zakje vol water.<br />

Een beetje later was de hele prijzentafel<br />

leeg en vertrokken de mensen<br />

lachend naar huis, terwijl ze Pol nog<br />

eens bedankten voor de prettige middag.<br />

Ondertussen was Pol in zijn container<br />

‘dingen waar je iets in kan stoppen’ op<br />

zoek naar een geschikte woonst voor<br />

zijn gevinde vriend. Het moest groot<br />

genoeg zijn, en waterdicht natuurlijk<br />

en liefst ook doorzichtig, zodat hij<br />

zijn goudvis goed kon bewonderen.<br />

Helemaal onderaan vond hij een glazen<br />

bol die ooit rond een lamp had gezeten<br />

en die gewoon perfect was wat hij<br />

zocht. Jammer genoeg kon hij niet uit<br />

zichzelf blijven staan, maar Pol zette<br />

hem in een laagje zand, zodat hij niet<br />

meer kon omvallen.<br />

Die avond zat Pol samen met zijn<br />

goudvis naar de prachtige sterrenhemel<br />

te kijken.<br />

“Kijk eens, visje,” zei hij, “zie je al je<br />

vriendjes daarboven zwemmen?”<br />

De vis verroerde geen vin.<br />

Pol lachte: “Neenee, beste Blub – ik<br />

mag je toch zo noemen, hé? – natuurlijk<br />

zijn dat geen vissen daarboven,<br />

Je kunt de jaarthemaverhalen ook vinden op de chirowebsite: www.chiro.be/551.<br />

maar sterren. Daarboven is immers<br />

lucht, en jullie vissen hebben natuurlijk<br />

water nodig om te overleven…<br />

Hoewel, ik ben nog nooit daarboven<br />

geweest, dus eigenlijk weet ik niet zo<br />

zeker dat er daar geen water is.<br />

Eigenlijk heb ik zelfs veel redenen om<br />

te geloven dat er daar juist wél water<br />

is, want zeg nu zelf, Blub: soms kan er<br />

toch wel fantastisch veel water uit de<br />

hemel naar beneden vallen... en dat<br />

water moet toch ergens vandaan<br />

komen, denk je ook niet?”<br />

Pol keek Blub doordringend aan en<br />

meende een zweem van instemming te<br />

herkennen in de manier waarop hij<br />

rondzwom. Hij keek weer naar de<br />

hemel, en dacht na in welke categorie<br />

hij een gevallen ster zou onderbrengen…<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 27


Poppetjes, kaartjes, knikkers, springtouwen,… honderden ordinaire en minder<br />

ordinaire voorwerpen zijn de <strong>Chiro</strong> al gepasseerd als rages. Dubbelpunt<br />

trok naar de I.K. van gewest Zenne, drukte hen een dictafoon onder de neus<br />

en vroeg het volgende:<br />

<strong>DP</strong>: Rages in de <strong>Chiro</strong>: wat doe je<br />

ermee? Gebruik je ze of laat je ze<br />

links liggen? Neem nu bijvoorbeeld<br />

de gsm.<br />

Maaike: Gsm wordt bij ons gewoon<br />

niet gebruikt op de <strong>Chiro</strong>.<br />

Karl: Maar als er iets gebeurt, of je<br />

moet pita bestellen? ( lacht)<br />

Fien: Bij ons wel, op tweedaagse of<br />

dropping, om het verloren lopen te<br />

vermijden.<br />

Jan: Wij vragen de leden en de leiding<br />

om het niet te doen.<br />

Jelle E: Bij ons is het zoals roken: tijdens<br />

het 4-uurtje mag het.<br />

<strong>DP</strong>: De Pokémon-rage, is die bij<br />

jullie ook gepasseerd?<br />

Jan: Ja, we hebben daarop ingespeeld<br />

en er een spel mee gespeeld,<br />

zowel met de kabouters als met de<br />

rakkers.<br />

Fien: Je moet gewoon je Pokémonkaarten<br />

thuislaten als je naar de <strong>Chiro</strong><br />

komt.<br />

Sarah: Dat vind ik ook, ik heb ze<br />

gewoon afgepakt. Ze krijgen ze na de<br />

<strong>Chiro</strong> terug. Anders zouden ze tijdens<br />

de uren alleen daarmee bezig<br />

zijn.<br />

Jelle E: Zoals Jan zei: je kan ze ook<br />

28 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

gewoon gebruiken. Neem bijvoorbeeld<br />

een bestaand spel – “citroen,<br />

citroen”, bijvoorbeeld – en maak daar<br />

“pokémon, pokémon” van.<br />

<strong>DP</strong>: Als het nu om knikkers ging,<br />

zou het dan veel gemakkelijker zijn<br />

om er een spel rond te maken?<br />

Anoniempje: Ik vind dat als het echt<br />

in hun leefwereld past, je er dan echt<br />

wel een spel rond kan maken.<br />

Maaike: Ja, met knikkers misschien<br />

wel, maar Pokémon is toch gewoon<br />

te belachelijk.<br />

Anoniempje: Daar kan je toch een<br />

prachtig bosspel rond maken!<br />

Jelle L: ja, je kan daar wel een deftig<br />

spel rond maken, maar dan raken ze<br />

er echt wel door geobsedeerd. Dan<br />

zijn ze er mee bezig op school, thuis<br />

en in de <strong>Chiro</strong>!<br />

<strong>DP</strong>: En bij oudere afdelingen, hoe<br />

zit het daar met de rages?<br />

Sarah: Bij ons lopen ze daar allemaal<br />

rond met van die reggae-bandjes.<br />

Karl: Ja, en onze aspiranten hadden<br />

vorig jaar allemaal van die oranje<br />

bandjes aan.<br />

Sarah: Dat was wel geen rage, hé,<br />

die zaten bij Kramp!<br />

<strong>DP</strong>: Hoe ga je bij de oudere afdelin-<br />

dossier<br />

gen dan om met die rages?<br />

Jelle E: Met hen kan je er al deftig<br />

over spreken.<br />

Karl: We hebben bijvoorbeeld het<br />

grote drugsspel gedaan.<br />

Anoniempje: Op die leeftijd kan je<br />

niet meer van rages spreken, het zijn<br />

dingen die in hun leven een belangrijke<br />

rol spelen. Zoals drugs en seks.<br />

En je kan dan gerust een namiddag<br />

uittrekken om met hen een aids- of<br />

drugsspel te spelen.<br />

<strong>DP</strong>: Als afsluiter: zijn er enkelen<br />

onder jullie die zich willen wagen<br />

aan het voorspellen van toekomstige<br />

rages?<br />

(nietszeggend gebrabbel en gelach)<br />

<strong>DP</strong>: Dankjewel voor dit interview.<br />

KATE CRAUWELS<br />

MET DANK AAN: KARL, JAN, LIESBETH, MAAIKE,<br />

JELLE E, FIEN; SARAH, MAARTEN, DIMITRI,<br />

JELLE L EN ANONIEMPJE!


Al een tijdje geleden, namelijk op 25<br />

mei <strong>2002</strong>, werden zij als ‘levend<br />

schaakspel’ gebruikt in een kunstevenement.<br />

De vzw Diafora, een kunstkring<br />

die vernieuwende kunstenaars<br />

en het grote publiek wil samenbrengen,<br />

realiseerde het concept. De<br />

bedoeling was enkele heel uiteenlopende<br />

kunstvormen in een expressieve<br />

vorm te gieten zodat het voor<br />

iedereen toegankelijk zou zijn. Met<br />

kostuums, decor, geluid en licht werd<br />

een magische sfeer gecreëerd. Met<br />

technische hoogstandjes gebeurde er<br />

ook iets mechanisch. En tenslotte<br />

zorgde het totaalspektakel waarin<br />

zowel schaken, kostuumontwerpen<br />

en licht en geluid aan bod kwamen,<br />

voor een artistieke onderdompeling.<br />

De levende schaakstukken gaven<br />

bovendien de <strong>Chiro</strong>’s de kans om het<br />

creatieve aan het amusante te koppelen.<br />

Saar Roggeman (Sint Martinus,<br />

Beveren) was er ook bij.<br />

“Via een oud-leidster die actief is in<br />

de vzw, kregen we de uitnodiging om<br />

Ingekaderd<br />

Magisch<br />

Mechanisch<br />

Wat is de link tussen een schaakspel en <strong>Chiro</strong>? We kunnen er<br />

zelf mee schaken, of we gebruiken het bord en de stukken om<br />

een totaal verschillend spel te doen of als onderlegger of projectiel…<br />

Maar het kan ook helemaal anders! Dat bewezen <strong>Chiro</strong><br />

Sint-Martinus uit Beveren en <strong>Chiro</strong> Sint-Gerolf / Ieweko uit<br />

Melsele.<br />

mee te doen. Toen we het idee hoorden,<br />

waren we direct enthousiast.<br />

Zo’n gebeurtenis meemaken is echt<br />

wel speciaal. De jongensleiding van<br />

onze <strong>Chiro</strong> en onze tippers, tiptiens<br />

en aspi’s deden mee. Ook van de<br />

chiro van Melsele, onze tegenspelers,<br />

kenden we al wat mensen.<br />

Een studente theaterkostuumontwerpen<br />

had de outfit voor de stukken<br />

ontworpen als eindwerk. Zelf moesten<br />

we weinig meer doen dan de kostuums<br />

aantrekken en het scenario<br />

volgen. Twee professionele schakers<br />

uit de schaakclub waren achter een<br />

scherm opgesteld met een spot en<br />

camera’s. De zetten die zij deden,<br />

volgden wij op scherm en dan speelden<br />

we het na op een reusachtig<br />

schaakbord. De kostuumconstructies<br />

waren echt knap. De loper had een<br />

soort derde been op zijn hoofd dat<br />

ronddraaide als hij bewoog, het paard<br />

hinnikte echt, de koningin had lichtjes<br />

op haar kroon, … Elk schaakstuk<br />

had iets bijzonders. Omdat het pas<br />

begon wanneer het donker was, kwamen<br />

de lichteffecten natuurlijk nog<br />

beter uit. Ook de omgeving was fantastisch:<br />

een oud fort (fort<br />

Liefkenshoek in Kallo) en in openlucht.<br />

Gelukkig viel het weer goed<br />

mee.<br />

Het spel zelf was wel vaak wachten<br />

en opletten tot een zet werd gedaan.<br />

Misschien voor de jongere leden wat<br />

lastig. Maar iedereen vond het achteraf<br />

een hele belevenis! Wie gewonnen<br />

is? Ik weet het zelf al niet meer,<br />

wij waren de zwarten in ieder<br />

geval…”<br />

Nvdr: en dat waren ook de winnaars…<br />

KLAARTJE VAN LOY<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 29


Hallo jeugdraders!<br />

Miek hier. Ik wil jullie kennis laten maken met één van mijn<br />

favoriete tijdschriften: V!rus. V!rus is een boekje dat gemaakt<br />

wordt door mensen van verschillende jeugdorganisaties. Het<br />

staat propvol artikels over kadervorming, jeugdraden, fuiven,<br />

opvallende jeugdprojecten, evoluties in de jeugdsector,<br />

nieuwtjes, kortom: zowat alles wat te maken heeft met jeugdwerk<br />

en jeugdbeleid. En naast het tijdschrift kan je V!rus ook<br />

vinden op het net (www.jeugdwerknet.be/virus), met een uitgebreid<br />

archief van artikels. Echt iets voor jeugdraders,<br />

dus!<br />

Een abonnement op V!rus kost normaal 8,92 euro voor<br />

zes nummers, maar als je je abonneert via <strong>Chiro</strong>jeugd<br />

Vlaanderen, moet je maar 6 euro betalen. Voor wie regelmatig naar<br />

de jeugdraad gaat, is dit een echte aanrader. Maar eigenlijk kan<br />

heel de leidingsploeg V!rus gebruiken. Misschien is het een goed<br />

idee om het abonnement van de groepskas te betalen.<br />

Ben je nog niet helemaal overtuigd? Vraag dan eerst een gratis<br />

exemplaar aan met onderstaande strook. Wedden dat je<br />

daarna helemaal verkocht bent?<br />

Groetjes!<br />

Miek<br />

O ja, er zit een foutje in het chirogroep-programma: de link naar V!rus werkt<br />

niet. Ga in de Windows-verkenner naar de map ..\chirogro\formuli. Hernoem<br />

het bestand virusformulier.txt in virus.txt, dan werkt het wel.<br />

Of abonneer je gewoon via het nationaal secretariaat (voor 6 euro i.p.v. 8,92<br />

euro).<br />

Ja, V!rus lijkt me wel wat!<br />

■ ik wil graag een abonnement nemen.<br />

■ ik wil graag een gratis proefnummer krijgen.<br />

<strong>Chiro</strong>groep ______________________________________________________<br />

Stamnummer ____________________________________________________<br />

Mijn AD-nummer is _______________________________________________<br />

Stuur het naar (naam en adres)<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

_______________________________________________________________<br />

Betalen doe ik als ik een overschrijving thuis krijg.<br />

opsturen naar: <strong>Chiro</strong>jeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen<br />

30 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong>


ychelles<br />

Madeira<br />

(Portugal)<br />

Canarische<br />

eilanden<br />

West Sahara<br />

Gambia<br />

Senegal<br />

Guinea<br />

Bissau<br />

Guinea<br />

Sierra Leone<br />

Mauritanië<br />

Liberië<br />

Portugal<br />

Verenigd<br />

Koninkrijk<br />

Ierland<br />

Spanje<br />

Maroko<br />

Mali<br />

Burkina<br />

Algerije<br />

Ivoorkust<br />

Ghana<br />

BELORUSSIA<br />

Nederland<br />

Duitsland<br />

Polen<br />

België<br />

Tsjechië<br />

Oekraïne<br />

Slovakije<br />

Italië<br />

Nigeria<br />

Nigerië<br />

Cameroon<br />

EQ.<br />

Gabon<br />

Cabinda<br />

Joegoslavië<br />

Brazaville<br />

Libië<br />

Chad<br />

MOLDA<br />

Frankrijk Zwitserland<br />

Oostenrijk Hongarije<br />

Roemenië<br />

Corsica<br />

Sardinië<br />

Balearen<br />

Sicilië<br />

Malta<br />

Tunesië<br />

Togo<br />

Benin<br />

Principe<br />

Sao Tomé<br />

Bioko<br />

Estland<br />

Letland<br />

Letland<br />

Bulgarije<br />

Griekenland<br />

Kreta<br />

Centraal<br />

Afrikaanse Rep.<br />

Congo<br />

Comoros<br />

Is.<br />

Dé kans van je leven…<br />

Angola<br />

Zambia<br />

Zimbabwe<br />

Namibia<br />

Mauritius<br />

Réunion<br />

Botswana<br />

Zuid Afrika<br />

Cyprus<br />

Egypte<br />

Lesotho<br />

Sudan<br />

Uganda<br />

Rwanda<br />

Burundi<br />

Turkije<br />

Israël<br />

Swaziland<br />

Libanon<br />

Tanzania<br />

Malawi<br />

Sirië<br />

Mozambique<br />

Geogië<br />

Armenië Azerbedjan<br />

Ethiopië<br />

Kenia<br />

Irak<br />

Eritrea<br />

Saoudi Arabië<br />

Jemen<br />

Koeweit<br />

MADAGASCAR<br />

Zuid<br />

Jemen<br />

Somalië<br />

TURKMENISTAN<br />

Iran<br />

Qatar<br />

U.A.E<br />

Seychelles<br />

Oman<br />

KAZAKHSTAN<br />

UZBEKIST AN<br />

Socotra<br />

AFGHANISTAN<br />

PAKISTAN<br />

KYRGYZSTA<br />

TAJIKIST<br />

Laccadive<br />

Islands<br />

INDIA<br />

Maldives<br />

NEPAL<br />

TIBET<br />

SRI LANKA<br />

BHUTA<br />

BANGLA<br />

-<br />

Andaman Is.<br />

MONGOLIA<br />

CHINA<br />

BURMA<br />

Nicobar Is.<br />

LAOS<br />

THAILAND<br />

SUMATRA<br />

CAMBODIA<br />

Hainan<br />

JAVA<br />

BRUN<br />

BORNEO<br />

N. KOREA<br />

S. KOREA<br />

Taiwan<br />

Luzón<br />

Mindoro<br />

Panay<br />

Palawan<br />

Negros<br />

SULAWESI<br />

BALI SUMB FLO<br />

Fimcap-Wereldkamp op de Filippijnen<br />

De Fimcap, de internationale koepelorganisatie van de <strong>Chiro</strong>, heeft méér dan 30<br />

partners op vier continenten. Gelegenheden waar leidingsmensen van alle organisaties<br />

elkaar kunnen ontmoeten, worden niet zo snel geboden. Daarom startte<br />

de Fimcap met wereldkampen.<br />

Een wereldkamp vindt altijd plaats in een land in het zuiden en is in de eerste<br />

plaats een kans om jonge mensen te leren kennen van over de hele wereld. Een<br />

wereldkamp is ook een bouwkamp. In afspraak met de gastorganisatie wordt er<br />

een dringend project gezocht waar de deelnemers samen aan werken.<br />

Deze zomer is er opnieuw een wereldkamp: in de Filippijnen,<br />

bij onze partnerorganisatie <strong>Chiro</strong> Philippines, van 7 tot 27 juli.<br />

VIER (4!) CHIROMENSEN KUNNEN MEE OP DIT ONVERGETELIJK EVENEMENT.<br />

Wie geïnteresseerd is, kan zich kandidaat<br />

stellen door voor 10 januari<br />

een motivatiebrief te sturen, naar de<br />

Internationale Commissie, Kipdorp<br />

30, 2000 Antwerpen.<br />

Voorwaarden om mee te gaan:<br />

x Actief leiding/kader van de <strong>Chiro</strong><br />

x Tussen 20 en 30 jaar oud<br />

x De voorbereidende vergaderingen/sessies<br />

meemaken<br />

x Basiskennis Engels<br />

x Bereid zijn tot engagement achteraf<br />

Meer inlichtingen: Wim Selderslaghs<br />

of Zeger Van Besien. Tel. (03) 231 07<br />

95<br />

Prijs: vliegtuigticket voor eigen rekening,<br />

deelnameprijs: 300 US Dollar<br />

(op dit ogenblik dus iets minder dan<br />

¤ 300).<br />

MA<br />

SUM<br />

PHILIPPINES<br />

TIMO<br />

Shikok<br />

u<br />

Kyushu<br />

Samar<br />

BUR<br />

Mindanao<br />

Hokkaido<br />

JAPAN<br />

HALMAHE<br />

CERA<br />

Honshu<br />

AUSTRALIA<br />

Aru Is.<br />

Tanimbar<br />

Is.<br />

TASMANIA<br />

NEW<br />

GUINEA<br />

CAROLINE<br />

ISLANDS<br />

PAPUA<br />

NEW<br />

GUINEA<br />

South<br />

Island<br />

New<br />

Ireland<br />

New<br />

Britain<br />

NEW<br />

ZEALAND<br />

SOLOMON<br />

ISLANDS<br />

NEW<br />

CALEDONIA<br />

North<br />

Island<br />

VANUATU<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 31


24 December:<br />

Een leven lang leren...<br />

INLEIDING:<br />

Welzijnszorg roept ons dit jaar op om<br />

eens stil te staan bij de kansen die<br />

mensen wel of niet krijgen in het<br />

onderwijs. Een thema dat in <strong>Chiro</strong><br />

weinig terug te vinden is… of toch<br />

wel?<br />

We staan er niet altijd bij stil, maar<br />

de kinderen en jongeren die ‘s zondags<br />

naar de <strong>Chiro</strong> komen, hebben er<br />

dikwijls een weekje school op zitten<br />

en hebben ook een week school voor<br />

de boeg. Het zal je dan maar gebeuren<br />

dat je niet zo goed kan volgen, of<br />

dat je ouders het geld niet hebben<br />

om alle schoolkosten op tijd te betalen.<br />

Heel vervelend als dit zich vertaalt<br />

in slechte punten op je rapport<br />

of allerlei aantekeningen in je agenda.<br />

Maar het wordt nog vervelender<br />

als er geen goede oplossing<br />

gevonden wordt tijdens je<br />

schoolloopbaan. Geen diplo-<br />

ma’s, geen kansen op voortgezet<br />

onderwijs, weinig kansen op de<br />

arbeidsmarkt…<br />

Ons onderwijssysteem is vooral<br />

gebaseerd op het verwerven van<br />

kennis en het evalueren hoe<br />

goed je erin slaagt je die kennis<br />

eigen te maken. Op zich is het<br />

natuurlijk niet slecht om kennis<br />

bij te brengen en te evalueren,<br />

maar er zijn ook andere belangrijke<br />

vaardigheden.<br />

Communicatie, sociale<br />

omgang, allerlei vormen van<br />

handenarbeid, … Toch<br />

worden die in ons onderwijssysteem<br />

dikwijls minder<br />

gewaardeerd dan verstandelijke<br />

kennis.<br />

Daarover gaat de actie van<br />

Welzijnszorg dit jaar.<br />

DE ACTIE:<br />

Welzijnszorg maakte een ‘rapport’<br />

voor de beleidsmakers.<br />

32 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

Hier vind je een greep uit de eisen:<br />

x Wegwerken van ongelijke kansen<br />

en behandeling in het onderwijs<br />

door het gelijkekansenbeleid meer<br />

toe te passen en verder uit te bouwen,<br />

en door meer begeleiding en<br />

oriëntatie voor elke leerling te voorzien.<br />

x Aandacht voor zwakkere leerlingen<br />

bij de evaluatie van de eindtermen.<br />

Bij die evaluatie mag de focus niet<br />

gaan naar de behaalde resultaten<br />

van het hoogste segment maar<br />

moet de haalbaarheid voor elke<br />

leerling bepalend zijn.<br />

x Wegwerken van het watervalsysteem<br />

door een opwaardering van<br />

TSO, BSO en het deeltijds onderwijs.<br />

“Ik was zo graag kapster geworden, maar mijn<br />

ouders konden dat niet betalen, en ik moest geld<br />

binnen brengen. Ik heb nog altijd spijt dat ik<br />

geen diploma heb.<br />

Ik hoop dat mijn kinderen wel een diploma behalen.<br />

Op dit moment heb ik nog 5 schoolgaande<br />

kinderen . Maar het is wel moeilijk als alleenstaande<br />

moeder al de rekeningen van school te<br />

betalen. Het lager onderwijs gaat nog, maar de<br />

drie oudsten, dat wordt moeiljk. Vooral de uitstappen<br />

en reizen, zoals naar Parijs: voor een<br />

week kost mij dat 500 euro voor de twee, zonder<br />

de andere benodigdheden in de Klas.”<br />

In ‘t kleine klasje hangt een ronde<br />

spiegel die het hart vormt van een mooie zonnebloem.<br />

Voor we een activiteit starten in ‘t kleine klasje,<br />

zegt elk kind eerst in de zonnebloemspiegel (tegen zichzelf!)<br />

iets positiefs. Richtvragen zijn: “Waar ben je fier<br />

op? Wat vind je zo leuk, zo goed aan jezelf? Noem eens<br />

iets op dat je heel goed kunt, beter dan sommige anderen.<br />

Waarom zie je jezelf graag? Noem eens iets dat<br />

heel mooi is in je hartje. Waarom houden zoveel mensen<br />

van jou, denk je?” Sommige jonge kinderen moeten<br />

dit echt leren . Ze lijken op 6-7-jarige leeftijd al veel<br />

vaardigen in het opsommen van hun ‘slechte kanten’.<br />

x Een volwaardig diploma na 6 jaar<br />

BSO of deeltijds alternerend leren.<br />

x Mogelijkheden creëren voor volwassenen<br />

om op eigen maat en<br />

tempo te kunnen leren volgens een<br />

traject dat is aangepast aan behoeften<br />

en wensen en dat met bijzondere<br />

aandacht voor laaggeschoolden.<br />

x De volwasseneneducatie moet uit<br />

de (fysiek) schoolse sfeer gehaald<br />

worden (bvb. de traditionele klasopstelling).<br />

EN IN CHIRO?<br />

In onze gewone chirowerking zijn wij<br />

niet sterk gericht op de kennis.<br />

Andere vaardigheden en kwaliteiten<br />

krijgen meestal meer aandacht (zie<br />

Dubbelpunt november, blz 25). Voor<br />

heel wat kinderen en jongeren is dat<br />

een hele verademing na de<br />

school. Het is goed dat<br />

vooral onze leidingsmensen<br />

zich daarvan bewust zijn.<br />

24 DECEMBER:<br />

Naar goede gewoonte roepen<br />

we onze chirogroepen op om<br />

voor, tijdens of na de middernachtmis<br />

in de parochie een<br />

steentje bij te dragen tot de<br />

Welzijnszorg-actie. Hier vind<br />

je enkele concrete tips.<br />

Je kan een stand aan de<br />

ingang van de kerk (of in de<br />

kerk) aankleden met enkele<br />

typische schoolattributen:<br />

schoolbank, bord, boekentassen,<br />

uitvergroot schoolrapport,<br />

kind met ezelsoren,<br />

grote stapels schoolboeken,…<br />

Ook de rapporten<br />

van Welzijnszorg<br />

mogen in je stand niet<br />

ontbreken.<br />

Je kan de mensen bij het<br />

binnengaan van de kerk<br />

een stempel geven met<br />

‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’.


Wie ‘geslaagd’ is, krijgt een boekje<br />

van de viering, wie ‘niet geslaagd’ is,<br />

krijgt er geen. (Zorg er voor dat er per<br />

groepje/familie voldoende mensen de<br />

stempel ‘geslaagd’ krijgen, zodat ze<br />

toch de viering nog kunnen volgen.)<br />

In samenspraak met de pastoor of de<br />

liturgische werkgroep van de parochie<br />

kan je ook in de viering zelf een verhaal<br />

brengen dat nauw bij dit thema<br />

aansluit. Eén verhaal en enkele getuigenissen<br />

vind je ook hier afgedrukt.<br />

Naast de klassieke warme chocomelk<br />

en glühwein kan je na de viering ook<br />

de kaarsen van Welzijnszorg te koop<br />

aanbieden. Je kan bij je stand duidelijk<br />

aankondigen dat de opbrengst<br />

voor Welzijnszorg bedoeld is.<br />

materiaal van welzijnszorg kan je bestellen via www.welzijnszorg.be<br />

PARABEL VAN DE KROONTJES<br />

Er was eens een klein klasje en in dat<br />

klasje daar hadden alle kinderen een<br />

kroontje op, niemand van de kinderen<br />

vond dat vreemd, want zij waren dat<br />

gewoon.<br />

Maar op een keer kwam daar in dat<br />

klasje een inspecteur binnen. Het is<br />

een meneer en die komt zo van tijd<br />

tot tijd eens kijken of alles wel goed<br />

gaat in de school,<br />

en verschieten dat hij deed, want dat<br />

had hij nog nooit gezien.<br />

“Hoe kan dat nu?” riep hij uit .<br />

“Kroontjes worden toch alleen maar<br />

gedragen door de besten de klas?”<br />

“Dat is het juist” lachten de kinderen,<br />

“Wij zijn allemaal de beste van de<br />

klas.”<br />

“Hoe zit dat hier?” wou de inspecteur<br />

al zeggen. Maar hij was een vriendelijk<br />

man en ook een klein beetje<br />

nieuwsgierig. En daarom vroeg hij:<br />

“Vertel mij eens allemaal, waarom jullie<br />

ieder een kroontje dragen”.<br />

En zij allemaal aan het vertellen:<br />

omdat ik het vlugste kan lezen; omdat<br />

ik het snelste kan tellen; en ik omdat<br />

ik het mooiste kan schrijven. En de<br />

inspecteur luisterde maar.<br />

Nu zat er vooraan in de klas een jongetje<br />

en dat zag er zo dom uit, dat<br />

zijn oogskes er bijna van toevielen.<br />

Maar ook hij droeg heel fier een<br />

kroontje. Dus je kan wel denken hoe<br />

benieuwd de inspecteur was naar wat<br />

het jongetje ging zeggen. En jawel<br />

hoor, daar was het zijn beurt. En even<br />

fier als al de anderen stond het recht<br />

en sprak met luide stem:<br />

“Omdat ik het velste kan splinge…”<br />

Veel succes met de actie!<br />

Spoor ZeS<br />

Luc Versteylen<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 33


HET DEINT OVER GRENZEN HEEN<br />

Kosmaak is pret<br />

Afrikaans voor: Koken is leuk.<br />

De eindejaarsperiode is een feestperiode waarin allerlei hapjes, taarten en maaltijden de<br />

revue passeren. Er is waarschijnlijk geen <strong>Chiro</strong> in het land die geen kerstfeest organiseert<br />

voor de leidingsploeg of voor de afdelingen, en altijd zal er iets te smullen zijn.<br />

Maar waarom Kerstmis of nieuwjaar niet opzetten als een internationaal feest met<br />

wereldmuziek en wereldhapjes? Wij geven je alvast recepten en tips mee om met je leidingploeg<br />

of afdeling aan de slag te gaan. De beschrijving is telkens voor 4 personen.<br />

RECEPTEN VAN BLAURING-<br />

JUNGWACHT,<br />

ONZE PARTNERORGANISATIE<br />

IN ZWITSERLAND.<br />

Röschti (een smakelijke<br />

Zwitserse aardappelkoek)<br />

Ingrediënten: 1 liter water / 1<br />

theelepel zout / 1 kg licht melige<br />

aardappelen / 2 1/2 eetlepel boter<br />

/ 1/2 theelepel zout<br />

150 gr geraspte kaas<br />

Bereiding: Was<br />

de aardappelen<br />

en kook ze gedurende<br />

20 minuten<br />

in de schil.<br />

Giet het water af<br />

en laat ze afkoelen.<br />

Verenigd<br />

Koninkrijk<br />

Pel de afgekoelde aardappelen en<br />

rasp ze. Smelt de 2 1/2 eetlepel<br />

boter in een bakpan. Doe de<br />

geraspte aardappelen in de pan bij<br />

de hete boter. Laat de aardappelen<br />

bakken tot ze bruin zijn, strooi<br />

er ondertussen nog een theelepel<br />

zout over.<br />

Op het einde kan je er nog geraspte<br />

kaas onder mengen.<br />

Birchermüesli (een Zwitsers ontbijt)<br />

Ingrediënten: 4 eetlepels havermout<br />

/ honing of suiker / 180 gr<br />

yoghurt / 600 gr fruit / sap van<br />

een halve citroen / noten / 4 eetlepels<br />

melk<br />

Bereiding: Was en snij het fruit in<br />

kleine stukjes. Meng verder alle<br />

ingrediënten dooreen in een pot<br />

en wacht een kwartier. Eventueel<br />

kan je er nog wat melk bijdoen.<br />

Älplermagronen mit<br />

Apfelschnitzen (pasta zoals je ze<br />

nog nooit gegeten hebt!)<br />

Ingrediënten: gezouten water /<br />

200 gr pasta / 500 gr geschilde<br />

aardappelen / 200 gr geraspte<br />

Ierland<br />

34 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

Spanje<br />

Noorwegen<br />

Frankrijk Zwitserland Oostenrijk Hongarije<br />

Italië<br />

Zweden<br />

Nederland<br />

Polen<br />

België<br />

Duitsland<br />

Tsjechië<br />

Slovakije<br />

Balearen<br />

Corsica<br />

Sardinië<br />

Sicilië<br />

Joegoslavië<br />

Finland<br />

Estland<br />

Letland<br />

Letland<br />

kaas / 2 eetlepels boter / 1/2 dl<br />

room / 2 ajuinen / een snuifje zout<br />

/ 1/2 dl melk / 750 gr appels / 2<br />

eetlepels suiker / 1 1/2 dl water /<br />

een beetje citroensap<br />

Bereiding: Snij de aardappelen in<br />

schijfjes en laat ze 10 minuten<br />

koken. Doe ze daarna in de pan en<br />

laat ze verder koken tot alles gaar<br />

is. Laat ondertussen ook de pasta<br />

gaarkoken. Meng alles in een<br />

vuurvaste schotel (pasta, aardappelen<br />

en kaas). Zet de schotel<br />

in de oven bij 120°C.<br />

Snijd de ajuinen in lange<br />

stukken en stoof ze in de<br />

pan tot ze bruin zijn. Meng<br />

de melk en de room samen met<br />

het zout onder de ajuinen. Giet<br />

dit mengsel over de<br />

aardappel–pasta schotel. Snijd de<br />

appelen in stukjes, voeg er het suiker,<br />

het water en het citroensap bij.<br />

Doe alles in de pot, laat koken tot<br />

de appelen zacht zijn. Eet de Älplermagronen<br />

samen met de appelmoes.<br />

Griekenland<br />

RECEPTEN VAN JUPACH,<br />

ONZE PARTNERORGANISATIE<br />

IN CHILI<br />

Empanadas de pino (hartigevleespas-<br />

teitjes)<br />

Ingrediënten<br />

voor de vulling:<br />

1/2<br />

theelepel<br />

Galapagos<br />

COSTA RICA PANAMA<br />

ECUADOR<br />

COLOMBIA<br />

chilipoeder / 2 fijngehakte<br />

uien / 250 gr<br />

PERU<br />

runder- of lamsgehakt<br />

/ 1 theelepel gemalen<br />

komijn / 1 theelepel oregano<br />

/ evt. tabasco / zout /<br />

3 hardgekookte en in plakjes<br />

gesneden eieren / 10 olijven<br />

/ 1 eetlepel rozijnen.<br />

VENEZUELA<br />

CHILE<br />

BOLIVIA<br />

Tobago<br />

Trinidad<br />

GUYANA<br />

FR.<br />

SURINA GUIA<br />

PARAGUAY<br />

ARGENTINA<br />

Ingrediënten voor het deeg: 250 gr<br />

bloem / 1 theelepel bakpoeder /<br />

zout / 1 losgeklopt ei / 1 eidooier /<br />

175 ml warme melk / 125 gr<br />

gesmolten boter (je kan als alternatief<br />

ook diepvriesbladerdeeg gebruiken)<br />

Bereiding: Bereid eerst de vulling.<br />

Verhit een beetje olie en roer het<br />

chilipoeder erdoor. Doe de uien<br />

erbij en fruit ze tot ze glazig zijn.<br />

Roer het gehakt door de gefruite<br />

uien en blijf roeren tot het gehakt<br />

goudbruin begint te worden. Voeg<br />

de komijn, de oregano en eventueel<br />

tabasco toe. Meng alles goed door<br />

elkaar en laat het geheel 5 min bakken.<br />

Laat het mengsel een paar<br />

uurtjes (of een nacht) samen in een<br />

afgedekte pan staan. De smaak<br />

wordt hierdoor wat voller. Bereid<br />

vervolgens het deeg. Zeef de<br />

bloem, het bakpoeder en wat zout<br />

in een grote kom. Voeg de eierdooiers,<br />

het losgeklopte ei, de melk<br />

en de gesmolten boter toe en roer<br />

alles tot er een stevig maar soepel<br />

deeg ontstaat. Rol het deeg dun uit<br />

en snijd, met behulp van een bordje,<br />

10 cirkels van 10 cm diameter<br />

uit het deeg. Verdeel de plakjes ei,<br />

de olijven en de rozijnen in 10 porties.<br />

Doe een lepel van de vleesvulling<br />

op één helft van elke cirkel<br />

deeg en bedek dit met wat plakjes<br />

BRAZIL<br />

URUGUAY<br />

Falkland<br />

Islands<br />

ei, olijven en rozijnen. Bestrijk<br />

de deegranden met wat melk,<br />

vouw de empanadas<br />

dubbel en druk de<br />

randen stevig op<br />

elkaar met een vork.<br />

Doe de empanadas op<br />

een bakplaat, prik ze in<br />

met een vork zodat de<br />

stoom kan ontsnappen,<br />

en bak ze ongeveer 15<br />

min in een voorverwarmde<br />

oven op 180° C tot ze goudbruin<br />

zijn.


Pobre (Tomentendipsaus. Lekker bij<br />

tortillachips, bij aardappelen in de<br />

schil en bij geroosterd brood)<br />

Ingrediënten: 2 fijngehakte tomaten /<br />

1 ajuin / 1 groene chilipeper ontdaan<br />

van de zaadjes en in plakjes gesneden<br />

/ 1 eetlepel olijfolie / 1 eetlepel fijngehakte<br />

peterselie / 1/2 eetlepel fijngehakte<br />

munt / zout<br />

Bereiding: Meng gewoon alle ingrediënten<br />

in een kom en voeg naar<br />

smaak zout toe.<br />

RECEPTEN VAN CHIRO SOUT-<br />

HERN AFRIKA,<br />

ONZE PARTNER IN ZUID-AFRIKA<br />

Piesangbrood (Bananencake)<br />

Vir 1 piesangbrood gebruik jy:<br />

125 g botter / 250 ml suiker / 1 tl<br />

vanieljeguersel (vanillepoeder) / 2 eier<br />

geklits / 500 ml koekmeel (bloem) / 2<br />

tl bakpoeier / 1/2 tl fijn gemmer<br />

(gemberpoeder) / 1/2 koppie melk / 4<br />

piesang fyngedruk (geplette bananen)<br />

Bereiding: Stel die oond op 180° C.<br />

Sit die botter in ‘n mengbak en voeg<br />

die suiker by. Klop met ‘n houtlepel<br />

of ‘n electriese menger tot lig en<br />

romerig.<br />

Voeg die vaniljegeursel en<br />

geklitste eiers by. Meng<br />

goed. Sif die meel, bakpoeier<br />

en gemmer by<br />

Sao Tomé<br />

die mengsel in die mengbak.<br />

Voeg die melk by en meng goed.<br />

Voeg de fyngedrukte piesangs by en<br />

meng weer goed. Smeer ‘n broodpannetje<br />

met ‘n bietjie botter. Gooi die<br />

mengsel in die pannetjie.<br />

Bak sowat 45 minute of totdat ‘n<br />

toetspennetjie wat in die middel van<br />

die broodjie insteek word, skoon uitkom.<br />

Appelfrummelpoeding (appelpudding)<br />

Liberië<br />

Cameroon<br />

Bioko<br />

Principe<br />

EQ.<br />

Gabon<br />

Cabinda<br />

Vir 1 poeding gebruik jy:<br />

1 blik inversoete tertappels (appelmoes)<br />

/ 1 tl fyn kaneel / 2 el suiker /<br />

2 el rosyne / 6 el kookmeel (zelfrijzende<br />

bloem) / 3 el bruinsuiker / 4 el<br />

sagte botter<br />

Bereiding: Stel die oond op 20°C.<br />

Smeer ‘n tertbord van 22 cm deursnee<br />

met botter. Meng die appels,<br />

kaneel, suiker en rosyne en skep in<br />

die tertbord. Maak gelijk bo. Sif die<br />

meel in ‘n mengbak. Voeg die<br />

bruinsuiker by en roer goed. Vrijf<br />

die botter of margarien met jou vingertoppe<br />

in die meelmengsel in tot<br />

die krummelrig is. Sprinkel oor die<br />

appelmengsel. Bak 30 minute of tot<br />

dit goudbruin is bo-op. Sit liefs warm<br />

voor met gelopste room of roomys.<br />

Jy kan ook pere of perskes in plaas<br />

van appels gebruik.<br />

SMAKELIJK!<br />

Brazaville<br />

Angola<br />

Namibia<br />

Centraal<br />

Afrikaanse Rep.<br />

Congo<br />

Botswana<br />

Zuid Afrika<br />

Zambia<br />

Zimbabwe<br />

Lesotho<br />

Uganda<br />

Rwanda<br />

Burundi<br />

Swaziland<br />

MIET TIMMERS<br />

Tanzania<br />

Malawi<br />

Mozambique<br />

Kenia<br />

Comoros<br />

Is.<br />

MADAGASCAR<br />

Somalië<br />

Seychelles<br />

Mauritius<br />

Réunion<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 35


Getuigenis van de echtgenoot van een chiro-kookmoeder,<br />

na een weekendbezoek aan het chirokamp van Ruisbroek, augustus <strong>2002</strong>.<br />

WAIMES<br />

Wat doet een jonge grijsaard ieder jaar tussen vochtige tenten en op natte weidegrond?<br />

Misschien zoekt hij zijn droom? Droom van een wereld waaraan wij samen bouwen.<br />

De brandstof van ons leven zijn geen koude kille euro’s, maar<br />

is warme, zachte vriendschap.<br />

Ik leef pas, als ik bezit kan loslaten.<br />

Ik geniet pas, als ik voel dat echte vriendschap mensen bindt.<br />

Op bivak had ik het voorrecht om te voelen,<br />

te proeven en te be-leven wat jonge mensen kunnen:<br />

<strong>Chiro</strong><br />

is geloof van jonge mensen in een warme wereld<br />

is inzet van jongeren voor mekaar en met mekaar<br />

is warmte geven aan kinderen<br />

is leren luisteren en leren praten<br />

is fouten accepteren en eruit leren<br />

is voelen dat volwassenen jonge dromen delen<br />

is vreugde maken en vreugde delen<br />

is in crisismomenten het beste in mekaar blijven herkennen.<br />

<strong>Chiro</strong><br />

is geen werk-woord, het is een ZWOEG-woord,<br />

maar je krijgt er zoveel voor terug.<br />

De begeestering van warme vriendschap is voor mensen,<br />

wat de zon doet voor bloemen: ze laat leven, ze geeft leven,<br />

nu en later.<br />

Bedankt, chirodochters, voor de lieve knuffels.<br />

Bedankt, chirozonen, voor de straffe survivalverhalen,<br />

voor het knappe T-shirt,<br />

voor de stemmige misviering,<br />

voor het knetterende kampvuur,<br />

voor al die mooie, onbetaalbare dingen.<br />

Bedankt ten slotte<br />

aan de grote mensen op dit kamp<br />

aan Marleen<br />

omdat ze mij jaren geleden heeft meegesleurd<br />

naar dit jaarlijks chiro-avontuur<br />

aan Luc<br />

voor zijn onvolprezen begeleidingswerk<br />

aan Jan, Vera, Rudy, Lutgart, Ken, Tim en Linda<br />

The A-Team heeft zijn meerdere gevonden:<br />

Het OCH-Team van <strong>Chiro</strong> Ruisbroek, O-nvoorwaardelijk CH-iro !<br />

Bedankt jonge en oude vrienden,<br />

Voor de zuurstof van WAIMES.<br />

Gaston.<br />

36 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

DE POSTZAK<br />

Stonne,<br />

ook bedankt voor jouw sprankeltje zuurstof<br />

op ons schitterende kamp!<br />

Met Liefs<br />

Inge<br />

<strong>Chiro</strong> Ruisbroek


Allerliefste Mede-leiding van Beverlo,<br />

Ik wil jullie langs deze weg verrassen en motiveren om er een spetterend,<br />

fantastisch chiro-jaar van te maken. Jullie zijn stuk voor<br />

stuk prachtige mensen, met het chiro-gevoel in het hart.<br />

Dus laat de chiro-kriebels maar kriebelen, en<br />

Aan alle mensen die dachten dat <strong>Chiro</strong><br />

Jargill het niet zou halen: knoop dit in jullie<br />

oren....<br />

ALS HET KRIEBELT AAN JE BILLEN MOET<br />

JE JARGILLEN!!!<br />

Dikke McSmakkerd aan mijn lieve kindjes<br />

en medeleidstertjes van ons Eva !<br />

“Oh Aspirant, Oh Aspirant,<br />

jij bent een kampioen.<br />

Wij houden van oranje<br />

in ons daden en ons doen!!”<br />

21 oranje vrienden, merci voor<br />

het super AB, ik heb ervan genoten!!!<br />

Dikke zoenen,<br />

NELE VH<br />

PS: Nele, bedankt voor de ongelofelijk<br />

leuke leerschool, wij<br />

waren een team!!!<br />

Haai megapartypeople,<br />

tot jullie spreekt het feestcomité. Wat een<br />

verrassing, maar hier zijn we dan met een<br />

foto in Dubbelpunt. We hebben eigenlijk<br />

maar één boodschap: we gaan er weer een<br />

bangelijk jaar van maken. En last but not<br />

least: omhoog omhoog omhoog FEESJE!!<br />

Kastel (girls en boys) we love you all.<br />

Groetjes,<br />

Lien, Isabelle en Lies<br />

PS. tip: knip deze foto zeker uit, vergroot hem<br />

en hang hem aan de muur.<br />

je fantasie de vrije loop, want dit<br />

jaar wordt fantastisch!!<br />

Jullie krijgen van mij , al<br />

een dikke kus voor jullie<br />

goede inzet.<br />

groetjes, Fieke<br />

Ik zou graag (dolgraag) de<br />

groetjes willen doen aan de<br />

rakwi’s van Tisselt en alle<br />

mensen van op IK.<br />

Liesbeth<br />

Ik zou graag de groetjes doen aan<br />

Kate, de moni die met mij inzat tijdens<br />

het IK, en ook aan Liselot, Betty,<br />

Nancy, Davina en Liesbeth. Nestje 3<br />

rules.<br />

Eenzame genieter van IK.<br />

Groetjes aan <strong>Chiro</strong> Avelgem<br />

Vele knuffels aan leiders, leidsters en<br />

leden.<br />

Jonie, Lennie, Bieke en Griet<br />

Doei…..<br />

Vele groetjes aan Lien Bostoen,<br />

omdat het zo’n megaleidster is.<br />

Lien Bostoen<br />

Aan alle IK-ers van gewest Zenne:<br />

Al is het Zennewater nog zo wies,<br />

‘t is onze IK die ik verkies<br />

Sfeer, ambiance niet te doen,<br />

aan iedereen nog een lieve zoen!<br />

Speciaal voor ons groepje o zo fijn<br />

Blijf zoals je bent, je mag er zijn!<br />

Van leidstertjes Linda en Lies<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 37


chiro-info<br />

VACATURE<br />

EDUCATIEF MEDEWERKER (M/V)<br />

<strong>Chiro</strong>jeugd-Vlaanderen vzw zoekt een educatief medewerker<br />

(m/v) voor de Regio Limburg voor onmiddellijke indiensttreding.<br />

Hij/zij heeft als vaste standplaats het chirosecretariaat te<br />

Hasselt, Vaartstraat 14.<br />

Functie:<br />

x begeleiden en ondersteunen van de verbondswerking in<br />

Limburg<br />

x met de verbondsleiding de verbondsvergaderingen voorbereiden<br />

en volgen<br />

x mee opzetten van vormingsinitiatieven voor leiding en kaderleiding<br />

x inhoudelijke achtergrond voor de verbondswerking samenbrengen<br />

en doorgeven<br />

x opnemen van vertegenwoordigingen in de provincie<br />

x opnemen van taken op het regionale secretariaat<br />

x ondersteunen van vrijwilligersploegen en gewestwerkingen<br />

x meeschrijven aan artikelen voor onze publicaties<br />

x beperkte pedagogische taak op nationaal vlak<br />

Profiel:<br />

x vlot zelfstandig kunnen werken<br />

x communicatief zijn<br />

x vrijwilligers kunnen motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen<br />

x kunnen werken met verschillende soorten van groepen<br />

x zin hebben om met inhoudelijke en pedagogische dossiers<br />

bezig te zijn<br />

x jeugdbewegingservaring, bij voorkeur chiro-ervaring<br />

x bereid zijn tot avondwerk en inzet tijdens de weekends<br />

x bereid zijn tot een engagement van minstens 4 jaar<br />

x bereid zijn zich in de provincie Limburg te vestigen<br />

x minimum 22 jaar zijn, maximum 30 jaar<br />

x strekken tot aanbeveling:<br />

x diploma hoger of universitair onderwijs<br />

x kaderervaring<br />

x beschikken over een rijbewijs en wagen<br />

Wij bieden:<br />

x een contract van onbepaalde duur<br />

x een goed salaris<br />

x een veelzijdige en creatieve job<br />

x een aangenaam werkklimaat<br />

Sollicitaties:<br />

We vragen je een gemotiveerde sollicitatiebrief met curriculum<br />

vitae te sturen naar <strong>Chiro</strong>jeugd-Limburg, t.a.v. Johan Van<br />

Gronsveld, Vaartstraat 14, 3500 Hasselt.<br />

De kandidaturen moeten ten laatste ingestuurd zijn op 20 <strong>december</strong><br />

<strong>2002</strong>.<br />

We vragen schoolverlaters om ook al te solliciteren.<br />

Als jouw kandidatuur wordt geselecteerd, nodigen we je uit op<br />

een schriftelijke proef en eventueel later op een mondelinge proef.<br />

Voor inlichtingen kan je altijd contact opnemen met Marijke Luwel<br />

(0496) 21 37 37 of Peter Béatse (03) 231 07 95<br />

(PeterB@chiro.be).<br />

38 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

ZOEKERTJES<br />

<strong>Chiro</strong> Kuurne Sint-Michiel<br />

verhuurt een grote circustent<br />

(diameter 15m). Je kan<br />

de tent aanvragen bij Boris<br />

Sabbe, Renbaanlaan 6, 8520<br />

Kuurne, (0473)93 37 10.<br />

<strong>Chiro</strong> Kadasj (Essenbeek)<br />

verkoopt haar springkasteel!<br />

Het is een springkasteel<br />

van 6x7m met reclame<br />

op de buitenkant en nog in<br />

zeer degelijke staat. Prijs:<br />

1250 euro (valt nog te<br />

bespreken).<br />

Voor verdere informatie<br />

mail: hepi21@hotmail.com<br />

of bel: (0486)38 64 25<br />

Is er nog iemand op zoek<br />

naar een kampplaats in de<br />

Ardennen voor 150 personen<br />

voor de periode van 1<br />

tot 11 augustus 2003?<br />

Adres: Chemin des Maies<br />

121, Bastogne<br />

Meer info bij Els Couwenbergh,<br />

<strong>Chiro</strong>meisjes<br />

Loenhout:<br />

e-mail: elscouwenbergh@<br />

hotmail.com of tel. (03)669<br />

70 81 - liefst na 19u.<br />

Wegens een dubbele boeking<br />

komt er een kampplaats<br />

vrij in Geel voor 90<br />

personen voor de periode<br />

11 tot 21 juli 2003.<br />

Meer info krijg je via saskia_callewier@hotmail.com.<br />

<strong>Chiro</strong>jongens Sint-Paulus<br />

Lichtervelde hebben een<br />

kampplaats over van 11 tot<br />

21 juli 2003 in Schoppen<br />

(Ardennen). Voor meer info:<br />

Stijn Margodt, Hoogstraat<br />

17, 8810 Lichtervelde,<br />

(0479) 33 51 24.<br />

<strong>Chiro</strong>jongens Hechtel verhuren<br />

hun lokalen voor weekends.<br />

Alle voorzieningen zijn<br />

aanwezig. Het lokaal ligt op<br />

wandelafstand van een<br />

groot speelbos en vlak bij<br />

het dorp.<br />

Voor meer info: Hans<br />

Loenders, loenders_hans@<br />

hotmail.com, (0498)61 01<br />

13.<br />

FEESTDRIFT<br />

CHIRO ALBATROS WEZEL<br />

bestaat 60 jaar en dat werd<br />

gevierd op 22, 23 en 24<br />

november. Proficiat!<br />

CHIRO KEMZEKE vierde<br />

feest op 17 november, want<br />

de jongenschiro bestaat 50<br />

jaar en de meisjeschiro 45<br />

jaar. Gefeliciteerd!<br />

FAMILIENIEUWS<br />

ZIJ BREIDEN UIT!<br />

Elise werd geboren op 3<br />

november. Elise is het eerste<br />

kindje van Lieve Herssens<br />

(ex-groepsleidster<br />

<strong>Chiro</strong>meisjes Appels) en<br />

Steven Cammerman (exgroepsleider<br />

<strong>Chiro</strong>jongens<br />

Appels).


AFSCHEID NEMEN<br />

Op 24 oktober <strong>2002</strong> overleed<br />

Ellen Casteels bij een<br />

tragisch verkeersongeval op<br />

weg naar haar werk. Ellen<br />

was een chiromeid in hart<br />

en nieren: ze was vol overgave<br />

aan haar vijfde jaar leiding<br />

bezig waarvan haar<br />

tweede jaar als hoofdleidster.<br />

Echt alles zou ze voor<br />

de <strong>Chiro</strong> gedaan hebben.<br />

Ook in haar werk als<br />

opvoedster kon je haar chirospirit<br />

herkennen. Altijd<br />

goedgezind als ze moest<br />

gaan werken, dikwijls nog<br />

beter gezind als ze terug<br />

thuis kwam. Werken met<br />

kinderen uit probleemgezinnen<br />

was haar ding, dan kon<br />

ze “alle dagen <strong>Chiro</strong>ke spelen”,<br />

zoals ik dat dan noemde.<br />

Ons verhaal is een echte<br />

chiro-romance:<br />

Op Christus Koning 1998<br />

droeg je onder het thema<br />

“Met liefs” een zelfgeschreven<br />

gedichtje voor, wat het<br />

begin van een ontluikende<br />

liefde betekende. Ik hoop, en<br />

eigenlijk weet ik bijna zeker,<br />

dat je het me niet kwalijk<br />

zou nemen dat ik er een<br />

eigen versie van gemaakt<br />

heb. Van mij, voor jou.<br />

Ellen, zo’n klein, lief en tof<br />

meisje, ... zo’n groot verlies.<br />

Ik en iedereen met mij zal je<br />

altijd in ons hart dragen.<br />

Jakke<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 39


40 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

GESPROKKELD<br />

BERICHTEN UIT DE BUITENWERELD<br />

Djembé-weekend<br />

Je wil de kerstvakantie met de nodige tamtam inzetten?<br />

Je zocht nog een zinvolle en creatieve invulling voor een weekend met de<br />

aspi-ploeg?<br />

Het kan allemaal tijdens het eerste weekend van de kerstvakantie.<br />

Van vrijdagavond 20 tot zondagnamiddag 22 <strong>december</strong> <strong>2002</strong> bieden een<br />

reeks rasechte djembé-instructeurs – op uitnodiging van Broederlijk Delen<br />

– hun beste diensten aan. Een buitenkansje dat je best niet aan de neus<br />

van je aspi-afdeling voorbij laat gaan!<br />

Ervaring hoeft niet: zowel gevorderden als beginnelingen zullen hun gading<br />

vinden.<br />

Een eigen djembé-instrument is uiteraard welkom, maar geen must.<br />

Opgelet! In Dubbelpunt november stond een fout. Dit djembe-weekend<br />

vindt plaats in Destelheide in Dworp, niet in Heibrand in Westmalle,<br />

zoals de titel vorige maand deed vermoeden.<br />

Inschrijven kan je door het formulier uit de Grasduiner op te sturen naar<br />

<strong>Chiro</strong>jeugd Vlaanderen, Kipdorp 30, 2000 Antwerpen voor 6 <strong>december</strong><br />

<strong>2002</strong>. Vermeld duidelijk hoeveel djembés je kan meebrengen. Zodra je<br />

inschrijving aangekomen is, krijg je een factuur. Betaal dat zo snel mogelijk,<br />

dan is je inschrijving helemaal in orde.<br />

Voor al je vragen: djembé@broederlijkdelen.be.<br />

AL SPELEND DE<br />

WERELD ROND<br />

Alfa vzw heeft een nieuw pakket uitgewerkt:<br />

“Al spelend de wereld rond”.<br />

Het is een ontleenkoffer die begeleid<br />

kan worden, maar je kan er ook zelf<br />

mee aan de slag. Bij dit pakket zit<br />

ook een vormingsaanbodje voor leiding,<br />

dat je op een actieve manier een<br />

inleiding geeft over beeldvorming en<br />

achtergrondinformatie geeft bij het<br />

volledige spelpakket. Meer informatie<br />

over het pakket krijg je op (014) 41<br />

94 39, via info@alfa.ngonet.be of op<br />

www.alfa.ngonet.be.<br />

Albezon vzw zoekt<br />

kampbegeleid(st)ers<br />

Albezon is een boerderij in de<br />

Cévennes (Centraal-Massief,<br />

Frankrijk). Het leven is er primitief en<br />

zeer sterk verbonden met de natuur.<br />

Jongeren leven in Albezon één tot<br />

twee weken samen temidden van een<br />

allesoverheersende en woeste natuur.<br />

Ze leven er in gemengde groepen van<br />

ongeveer 10 jongeren tussen 16 en<br />

21, waarvan enkele uit de bijzondere<br />

jeugdbijstand en een viertal begeleiders.<br />

Heb je zin om met Albezon vzw mee<br />

te gaan als begeleid(st)er (je moet<br />

minstens 21 jaar zijn)? Dat kan, want<br />

Albezon zoekt nog vrijwilligers. Meer<br />

info krijg je bij Albezon vzw,<br />

Kiekenstraat 4b, 9000 Gent, (09) 227<br />

23 01.


zoekt vrijwilligers…<br />

… voor de promotie van Oxfam Fair Trade* producten in grootwarenhuizen<br />

en in de reguliere handel. Kandidaten zijn contact- en taalvaardig en hebben<br />

interesse voor eerlijke handel. Oxfam-Wereldwinkels zorgt voor een gepaste<br />

opleiding. Voor profiel: neem contact met Oxfam-Wereldwinkels (Mark De<br />

Ceuster: (09)218 88 51, mail naar Mark.Deceuster@oww.be of surf naar<br />

www.oww.be).<br />

Oxfam Fair Trade is het huismerk van Oxfam-Wereldwinkels. Oxfam-<br />

Wereldwinkels koopt de Oxfam Fair Tradeproducten rechtstreeks aan bij<br />

producentengroepen in het Zuiden aan een eerlijke prijs. Een eerlijke prijs<br />

is meestal een stuk hoger dan de gangbare marktprijzen en garandeert de<br />

producent een leefbaar inkomen. Dankzij de samenwerking met Oxfam-<br />

Wereldwinkels kunnen onze producenten hun levensomstandigheden structureel<br />

verbeteren. Oxfam-Fair Trade producten zijn te koop in meer dan 200<br />

Oxfam-Wereldwinkels en een groeiend aantal biowinkels en supermarkten.<br />

Gezinnen gezocht<br />

AFS Interculturele Programma’s vzw, de grootste jongerenuitwisselingsorganisatie<br />

van Vlaanderen, zoekt gastgezinnen<br />

voor een zestigtal jongeren die in januari en<br />

februari naar Vlaanderen komen voor zes maanden tot<br />

een jaar. Gezinnen die interesse hebben, kunnen contact<br />

opnemen met AFS op (02) 735 85 25, afsbfl@afs.org of via de website<br />

www.afsvlaanderen.be.<br />

Katimavic<br />

De Arkgemeenschap is een gemeenschap waar mensen met een mentale<br />

handicap en assistenten (mensen zonder mentale handicap) samenwonen<br />

en samen leven. 38 jaar geleden begon Jean Vanier de eerste<br />

Arkgemeenschap in Trosly, in Frankrijk. Vandaag zijn er meer dan 130<br />

gemeenschappen verspreid over alle continenten. In Vlaanderen bestaat er<br />

een gemeenschap in Moerkerke (bij Brugge) en één bij Antwerpen.<br />

De Ark organiseert een ontmoetingsweekend voor jongeren (18-35 jaar) in<br />

Torhout. Alle geïnteresseerden zijn welkom. Meer info krijg je van Anja<br />

T’Kindt of Marleen Van Volsem op (03) 454 30 23.<br />

zoekt een<br />

educatief medewerker<br />

(M/V)<br />

Globelink is een door de<br />

Vlaamse Gemeenschap<br />

erkende jeugddienst, opgebouwd<br />

rond 4 pijlers: jongeren,<br />

inspraak en participatie,<br />

mondiale thema’s, en<br />

duurzame ontwikkeling.<br />

Globelink is op zoek naar<br />

een educatief medewerker<br />

voor een halftijdse betrekking<br />

met mogelijkheid tot<br />

uitbreiding naar 4/5de.<br />

Een uitgebreide taak- en<br />

profielbeschrijving is te verkrijgen<br />

op aanvraag<br />

(03/227.27.85) of via<br />

www.globelink.be. Uiterste<br />

datum voor sollicitatie is<br />

10/12/<strong>2002</strong>.<br />

Jeugddienst Don Bosco<br />

v.z.w. werft aan<br />

STAFMEDEWERK(ST)ER<br />

INTERNATIONAAL NETWERK.<br />

Tot het takenpakket behoort<br />

het uitbouwen, coördineren,<br />

organiseren en opvolgen<br />

van het internationaal<br />

netwerk “Don Bosco Youth-<br />

Net”, redactioneel werk,<br />

studiewerk, vertaalwerk en<br />

administratieve taken.<br />

Voor een uitgebreid takenpakket<br />

en profiel kan je contact<br />

opnemen met Guido<br />

Stoop op Jeugddienst Don<br />

Bosco: 016/47.91.15 of<br />

jeugddienst@donbosco.be.<br />

Kandidatuurstelling en CV<br />

opsturen (voor 15/12/<strong>2002</strong>)<br />

naar Jeugddienst Don<br />

Bosco v.z.w. t.a.v. Guido<br />

Stoop, Don Boscolaan 15,<br />

3050 Oud-Heverlee<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 41


Ga mee op SB!<br />

Net op IK geweest? Ben je nu ook ingewijd in de geheimen van<br />

spelen maken en inkleden, programma’s opbouwen, spelen uitleggen,…?<br />

Heb je de smaak te pakken? Da’s goed, want IK is nog<br />

maar de eerste stap in de basisvorming…<br />

… gevolgd door een tweede stap: het Scholingsbivak (SB voor de<br />

vrienden). IK en SB vormen samen de basisvorming in de <strong>Chiro</strong>.<br />

Als je die twee cursussen volgt, kun je het attest krijgen van ‘animator<br />

in het jeugdwerk’. En dat niet alléén, natuurlijk. Op SB ga je<br />

samen met je leefgroep – een ploegje van een tiental leid(st)ers –<br />

dieper in op je afdeling: wat doen ze graag, wat hebben ze nodig,<br />

wat verwachten kinderen en jongeren van jou, waar zijn ze mee<br />

bezig? We staan ook stil bij de leidingsploeg: hoe werken we<br />

samen, waar sta jij in je leidingsploeg, hoe verloopt een LK,… en<br />

bij de mensen rondom je chirogroep, zoals ouders, jeugdraad,<br />

parochie of gewest.<br />

Op SB leef je 5 dagen samen met andere chirofanaten, je leert er<br />

van elkaar door te spelen en zot te doen, door samen te zingen of<br />

je te verkleden, door boeiende discussies. Je kan er genieten van<br />

5 dagen volop <strong>Chiro</strong>!<br />

DAT WIL JE TOCH NIET MISSEN!<br />

In de kerst-, krokus- en paasvakantie organiseren alle verbonden<br />

één of meer Scholingsbivakken. Je kan gewoon kiezen met welk<br />

SB je meegaat. Als je dus in de kerstvakantie met je eigen verbond<br />

niet meekan, kan je gerust aansluiten bij een SB van een ander verbond<br />

in de krokus- of paasvakantie.<br />

WIE MAG ER MEE?<br />

Iedereen die in leiding staat en<br />

x ofwel IK gedaan heeft en 16 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar<br />

x ofwel 18 jaar is of wordt in het lopende kalenderjaar<br />

Inschrijven kan je met het formulier in de Grasduiner of op de aansluitings-cd.<br />

Zodra we je inschrijving ontvangen, sturen we je een<br />

factuur. Betaal die zo snel mogelijk, dan is je inschrijving helemaal<br />

in orde.<br />

KALENDER<br />

SB Antwerpen 27 tot 31 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Brussel 1 tot 5 maart 2003<br />

SB Heuvelland 26 tot 30 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Kempen 26 tot 30 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Leuven 26 tot 30 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Limburg 26 tot 30 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Mechelen 26 tot 30 <strong>december</strong> <strong>2002</strong><br />

SB Mechelen en Kempen 4 tot 8 maart 2003<br />

SB Reinaert 1 tot 5 maart 2003<br />

SB Roeland 1 tot 5 maart 2003<br />

SB West-Vlaanderen 1 5 tot 9 maart 2003<br />

SB West-Vlaanderen 2 9 tot 13 april 2003<br />

42 DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong><br />

<strong>Chiro</strong>, cacao,<br />

afgelekte frisco?<br />

Scouting in ‘t wc,<br />

doortrekken en<br />

weg ermee?<br />

foto: dag v/d jeugdbeweging<br />

Van 5 tot 9 maart is het weer zover:<br />

chirorotten en scoutsfreaks cursussen<br />

er samen op los. Heb je ook zin<br />

om ‘de andere jeugdbeweging’ wat<br />

beter te leren kennen? Wil je bewijzen<br />

dat we in de <strong>Chiro</strong> niet alleen met<br />

macramétouw en klei overweg kunnen?<br />

Wil je eens over je chiromuurtje<br />

kijken? Wil je de nodige inspiratie<br />

en motivatie opdoen voor vele jaren<br />

jeugdbeweginsplezier?<br />

Dan is deze cursus zeker iets voor<br />

jou. We werken in gemengde leefgroepen,<br />

zetten projecten op, wisselen<br />

ervaringen en ideeën uit en<br />

maken vooral veel plezier.<br />

Meer info vind je in de Grasduiner.<br />

Expressiebivak<br />

Opgelet! Het Expressiebivak zal dit<br />

jaar niet doorgaan in de kerstvakantie,<br />

maar wel in de paasvakantie van<br />

9 tot 13 april. Meer informatie hierover<br />

vind je in de Grasduiner en in de<br />

maartdubbelpunt, maar je kan alvast<br />

de periode vrijhouden!


SPEEL HET EERLIJK!<br />

aantal deelnemers onbeperkt...<br />

houten boekje e3,75<br />

stapelfiguur e8<br />

aardappelmannetje e5,25 loopstok kangoeroe e8,45<br />

handpop olifant e 9,50<br />

(h)eerlijk assortiment leuk speelgoed,<br />

nu ook bij De Banier.<br />

Wie onlangs De Banier bezocht, heeft het al kunnen<br />

merken. In de winkelrekken vind je nu ook<br />

‘Fair Trade’-producten. Fair Trade staat voor eerlijke<br />

handel. Voor hun artikelen betalen zij een eerlijke<br />

prijs bij derdewereldproducenten én zorgen<br />

zij voor goede arbeidsvoorwaarden.<br />

Bovendien bewijst FairTrade dat eerlijke handel<br />

zich niet hoeft te vertalen in peperdure verkoopsartikelen.<br />

De samenwerking met Fair Trade is een logische<br />

stap in de zoektocht van De Banier naar ‘goede’<br />

producten, net als het aanbieden van ‘cleane’ chi-<br />

rokledij en de instap in het Bas-project van Ovam,<br />

een campagne voor de aankoop en het gebruik<br />

van milieuvriendelijk schoolgerief.<br />

Omdat we vanuit ons chiroperspectief sterk geloven<br />

in eerlijke kansen geven aan alle planeetbewoners,<br />

lag het voor de hand dat Fair Trade met<br />

‘Speelgoed, toekomst voor kinderen’ en <strong>Chiro</strong> met<br />

het jaarthema ‘Speel Goed’ een partnerschap aangingen.<br />

Fair Trade en De Banier spelen goed samen.<br />

Speel mee met dit (h)eerlijke spel; het aantal deelnemers<br />

is onbeperkt!<br />

Met je lidkaart krijg je op alle creamix-artikelen 20% korting!<br />

Aalst, Molenstraat 65,<br />

tel. 053 70 13 80<br />

Antwerpen, Kipdorp 30,<br />

tel. 03 202 24 71<br />

Brugge, Ezelstraat 69,<br />

tel. 050 33 86 51<br />

Brussel, Kolenmarkt 85,<br />

tel. 02 511 44 31<br />

Gent, Kwaadham 26,<br />

tel. 09 233 87 87<br />

Hasselt, Vaartstraat 14,<br />

tel. 011 23 14 89<br />

Leuven, J.P. Minckelersstraat 29,<br />

tel. 016 29 97 84<br />

Mechelen, O.L. Vrouwstraat 6,<br />

tel. 015 41 02 34<br />

Roeselare, Delaerestraat 16,<br />

tel. 051 24 35 11<br />

Turnhout, Warandestraat 97,<br />

tel. 014 42 15 13<br />

DUBBELPUNT • December <strong>2002</strong> 43


Uit het Groot woordenboek der Nederlandse taal<br />

Elastiek (o.; -en) [dezelfde etymologie als het bn.<br />

elastiek], 1 gummi, caoutchouc (in dunne vellen of<br />

stroken): (fig.) zijn geweten is van elastiek, in hoge<br />

mate rekbaar; het geduld van onze chiroleider is niet<br />

van elastiek, er komt een eind aan; 2 band- of koordvormig<br />

stuk gummi, m.n. een dunne ring van gummi:<br />

in plaats van touwtje springen doet men tegenwoordig<br />

veelal aan elastiekspringen; 3 kousenband van elastiek<br />

gebruikt om tennisballen mee te werpen: een paar<br />

elastieken; 4 (stofn.) geweven band waarin de schering<br />

uit elastiek bestaat: plat elastiek; rond elastiek, koord<br />

met een kern van elastiek; 5 spelmateriaal om propjes<br />

mee te lanceren; 6 verzameling van oude fietsbanden;<br />

die trampoline van fietsbanden leek wel een elastiek<br />

Vergrootglas (o.), 1 bolgeslepen glas waardoor<br />

men de voorwerpen vergroot ziet, syn. loep: soms als<br />

ze het “groot onderhoud” las gebruikte ze een vergrootglas<br />

(Kuik); 2 veel gebruikt hulpmiddel bij<br />

<strong>Chiro</strong>-quizen; 3 handig voorwerp waarmee men het<br />

vuur van een originele kooktocht kan maken; 4 instrument<br />

van chiroleden op speurtocht; (fig.) hij bekeek<br />

dat met het vergrootglas van zijn achterdocht, hij zag<br />

het groter, erger omdat hij achterdochtig was

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!