Views
5 months ago

Eindrapport

4.4 Software Om een

4.4 Software Om een passend onderhoudsconcept te bedenken zullen softwareprogramma’s, die nu op de markt zijn, worden onderzocht. Dit wordt gedaan middels deskresearch, interviews en demo’s. De aanleiding hiervoor komt vanuit Bergh Onderhoudsplan. Zij werken momenteel met een softwareprogramma wat niet naar behoren werkt. Bergh Onderhoudsplan ziet kansen in het vernieuwen van de software in combinatie met het onderhoudsconcept. De softwareprogramma’s zijn ontwikkeld voor het maken van MJOP’s. Om uiteindelijk een oordeel te kunnen geven over de verschillende softwareprogramma’s zullen de programma’s vergeleken moeten worden. De programma’s zullen getoetst worden aan criteria waaraan de softwareprogramma’s moeten voldoen. De criteria zal voortkomen uit de interviews met de ziekenhuizen, klanten en collega’s. De programma’s die worden onderzocht zijn; Naam 1 Ultimo 2 O’ Prognose 3 Facility ² 4 Prognotice 5 Planon 6 Ibis 7 WpNext De programma’s worden geselecteerd aan de hand van referenties. Na overleg met Bergh Onderhoudsplan wordt een softwareprogramma wordt als ‘geschikt’ beschouwd wanneer zij minimaal tien referenties heeft. Zo kan ervan uit gegaan worden dat het softwareprogramma ervaring heeft in de praktijk. Deze softwareprogramma’s zijn veel gebruikt door verschillende bedrijven door heel Nederland. In bijlage 13 is meer bedrijfsinformatie over de firma’s die de softwarepakketten aanbieden. Werkwijze De programma’s zijn geanalyseerd. De analyse beschrijft voor iedere software wat de mogelijkheden zijn van de software. Vervolgens wordt gekeken of de mogelijkheden overeenkomen bij de criteria. Deze criteria is voortgekomen uit de interviews. Het bestaat uit eisen en wensen vanuit Bergh Onderhoudsplan en ziekenhuizen waaraan een softwarepakket moet voldoen. De criteria is verdeeld in vier hoofdonderwerpen. Algemeen, controle, communicatie en informatie. Dit is weergegeven in een matrix. In de matrix worden de softwareprogramma’s getoetst aan de hand van deze criteria. Kosten worden hierbij ook vergeleken. Hieruit volgen meerdere software, waar vervolgens aan de hand van een puntensysteem software uitgekozen wordt. De uiteindelijke gekozen software wordt verder getoetst. Dit met de intentie het huidige softwareprogramma te vervangen. Dit is weergegeven in bijlage 14. Keuze Nadat alle programma’s vergeleken zijn worden ze ook bekeken aan de hand van kosten. Uit de analyse zijn twee softwareprogramma’s gekomen die het beste passen bij flexibel, functioneel en meetbaar. De uiteindelijke keuze ligt bij Bergh Onderhoudsplan. Softwareprogramma Ziekenhui s score Klant score Bergh. score Kosten per gebruik/jaa r Eenmalige investeringskoste n Ultimo 55 45 75 €4.320,- €10.812,- Facility² 47 35 68 €1.194,60 €3.488,- Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 29 van 36

Conclusies Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 30 van 36

[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
Eindrapport Customer Journeys
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
Voorstudie GDH Zee & Meer(resultaten, enquete, interviews - Stowa
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Kopen of huren? De keuze is aan u! - Woningstichting Bergh
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
downloadbare PDF - Vlaams Instituut voor de Zee