Views
2 months ago

Eindrapport

Pro4all B.V. (2004).

Pro4all B.V. (2004). 3.1.5 Beheer- of gebruiksfase. In i. D. ir. I.R. Pijpers, Jellema 1 Bouwnijverheid (p. 57). Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Prognotice software. (2018, 01 22). Prognotice software. Opgehaald van prognotice.nl: https://www.prognotice.nl/software/ Scribbr. (2017, 11 14). Samenvatting APA-stijl. Opgehaald van scribbr.nl: https://www.scribbr.nl/category/apa-stijl/ Stabu. (2018, 01 08). Elementenmethode NL/SFB. Opgehaald van Stabu.org: https://www.stabu.org/diensten/nlsfb/#.WlNz067ibcs Thomassen, J.-P. (2003). Klanttevredenheid, de zin en onzin. Deventer: Kluwer. Thomassen, J.-P. (2018, 02 06). Klanttevredenheid model Thomassen. Opgehaald van managementmodellensite.nl: https://managementmodellensite.nl/klanttevredenheid-model-thomassen/#.Wnm6QyXOXcs Transscriptiespecialist. (2017, 11 14). Transcriptie - wat is het en welke vormen zijn er? Opgehaald van Transciptiespecialist: http://transcriptie.com/transcriptie/ Ultimo. (2018, 01 09). Brochure Maintenance Management Software. Opgehaald van ultimo.com: https://www.ultimo.com/content/user/1/files/Brochure%20Ultimo%20Maintenance%20Management.pdf Van Den Bergh Bouw BV. (2018, 02 05). Bedrijfsfilosofie. Opgehaald van berghonderhoudsplan.nl: http://berghonderhoudsplan.nl/over-ons/bedrijfsfilosofie/ Zee, F. v. (2017, 11 08). Hulp bij Onderzoek. Opgehaald van hulpbijonderzoek.nl: https://hulpbijonderzoek.nl/onlinewoordenboek/exploratief-onderzoek/ Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 35 van 36

In uw handen heeft u een scriptie van de opleiding bouwkunde. Ik, Jordi van Beekum, ben vierdejaars student aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn onderzoek heb ik mogen doen bij het onderhoudsbedrijf Bergh Onderhoudsplan, te Roosendaal. Dit eindrapport is geschreven in opdracht van Rob Michielsen en betreft functioneel, flexibel en meetbaar onderhoudsconcept. Dit met als casus het Bravis ziekenhuis. Onder begeleiding van Danny Huijgens heb ik mijn scriptie geschreven. Uit mijn onderzoek is een onderhoudsconcept gekomen dat generiek is opgezet om complex vastgoed eenvoudig te kunnen onderhouden. NAAM Jordi van Beekum // STUDENTNUMMER 0880541 // OPDRACHTGEVER Bergh Onderhoudsplan // PRAKTIJKBEGELEIDER Danny Huijgens // STAGEBEGELEIDER Richard Bouwman // DATUM 29 - 03 - 2018 Consumenten adviesprijs los €12,95 Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 36 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Voorstudie GDH Zee & Meer(resultaten, enquete, interviews - Stowa
Eindrapport Customer Journeys
Kopen of huren? De keuze is aan u! - Woningstichting Bergh
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
In het eindrapport - Smwo
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
een beter blad - St. Anna Zorggroep