Views
9 months ago

Eindrapport

Pro4all B.V. (2004).

Pro4all B.V. (2004). 3.1.5 Beheer- of gebruiksfase. In i. D. ir. I.R. Pijpers, Jellema 1 Bouwnijverheid (p. 57). Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff. Prognotice software. (2018, 01 22). Prognotice software. Opgehaald van prognotice.nl: https://www.prognotice.nl/software/ Scribbr. (2017, 11 14). Samenvatting APA-stijl. Opgehaald van scribbr.nl: https://www.scribbr.nl/category/apa-stijl/ Stabu. (2018, 01 08). Elementenmethode NL/SFB. Opgehaald van Stabu.org: https://www.stabu.org/diensten/nlsfb/#.WlNz067ibcs Thomassen, J.-P. (2003). Klanttevredenheid, de zin en onzin. Deventer: Kluwer. Thomassen, J.-P. (2018, 02 06). Klanttevredenheid model Thomassen. Opgehaald van managementmodellensite.nl: https://managementmodellensite.nl/klanttevredenheid-model-thomassen/#.Wnm6QyXOXcs Transscriptiespecialist. (2017, 11 14). Transcriptie - wat is het en welke vormen zijn er? Opgehaald van Transciptiespecialist: http://transcriptie.com/transcriptie/ Ultimo. (2018, 01 09). Brochure Maintenance Management Software. Opgehaald van ultimo.com: https://www.ultimo.com/content/user/1/files/Brochure%20Ultimo%20Maintenance%20Management.pdf Van Den Bergh Bouw BV. (2018, 02 05). Bedrijfsfilosofie. Opgehaald van berghonderhoudsplan.nl: http://berghonderhoudsplan.nl/over-ons/bedrijfsfilosofie/ Zee, F. v. (2017, 11 08). Hulp bij Onderzoek. Opgehaald van hulpbijonderzoek.nl: https://hulpbijonderzoek.nl/onlinewoordenboek/exploratief-onderzoek/ Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 35 van 36

In uw handen heeft u een scriptie van de opleiding bouwkunde. Ik, Jordi van Beekum, ben vierdejaars student aan de Hogeschool Rotterdam. Mijn onderzoek heb ik mogen doen bij het onderhoudsbedrijf Bergh Onderhoudsplan, te Roosendaal. Dit eindrapport is geschreven in opdracht van Rob Michielsen en betreft functioneel, flexibel en meetbaar onderhoudsconcept. Dit met als casus het Bravis ziekenhuis. Onder begeleiding van Danny Huijgens heb ik mijn scriptie geschreven. Uit mijn onderzoek is een onderhoudsconcept gekomen dat generiek is opgezet om complex vastgoed eenvoudig te kunnen onderhouden. NAAM Jordi van Beekum // STUDENTNUMMER 0880541 // OPDRACHTGEVER Bergh Onderhoudsplan // PRAKTIJKBEGELEIDER Danny Huijgens // STAGEBEGELEIDER Richard Bouwman // DATUM 29 - 03 - 2018 Consumenten adviesprijs los €12,95 Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 36 van 36

Eindrapport Customer Journeys
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
Migrantenleerlingen op een praktijkschool. Bron: Speziaal ... - LOWAN
Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Houten, algemene versie
4 - academisch ziekenhuis Maastricht
Leidraad%20Prestatiecontracten%20Beheer%20en%20onderhoud%20gebouwen%20vs3.0%20mrt13
140605_jaardocument_wza_2013_def3
603.81.136 Fiat Ducato Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
Uw onderhoud zal ons een zorg zijn
603.81.143 Fiat Scudo Instructie - Fiat-Service
603.45.878 Fiat Idea Instructie - Fiat-Service
Handleiding September 2002 - New MINI club
Hulp in het buitenland - Audi
Scholenbouw
Overzicht bedrijven Offshore Windenergie NL, 08-2011.pdf - Flow