06.06.2023 Views

T&L 2023 - Editie 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4<br />

april <strong>2023</strong><br />

transportlogistiek.nl<br />

TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Van Ziel benoemt problemen chauffeurs:<br />

Douchen, parkeren en eten<br />

steeds meer een opgave<br />

Project DIL stimuleert gegevens-uitwisseling logistieke bedrijven<br />

Data delen of de boot missen?


CHAUFFEURS<br />

NODIG?<br />

STL werkt voor jou!<br />

Maak gebruik van de 75% subsidie om eigen mensen<br />

door te laten stromen.<br />

stl.nl/ikzoekvrachtwagenchauffeurs


Inhoud<br />

6<br />

Interview<br />

6 Om te zorgen dat bedrijven in de<br />

logistieke keten snel en efficiënt data<br />

kunnen uitwisselen, ontwikkelen<br />

overheid en bedrijfsleven een digitale<br />

decentrale infrastructuur: Digitale<br />

Infrastructuur Logistiek.<br />

Aandocken<br />

10 Stefan Raimundo, Country Manager<br />

European Logistics Netherlands bij<br />

Dachser streeft ernaar dat de<br />

logistieke sector meer gaat<br />

samenwerken.<br />

ICT<br />

15 Transportondernemers realiseren zich<br />

onvoldoende dat de CO2-uitstoot in<br />

2030 sterk moet zijn verminderd en<br />

dat ze in 2025 al rapportages moeten<br />

leveren over de CO2-uitstoot.<br />

16 Het draait volledig in de cloud: de<br />

warehouse managementoplossing<br />

Solid WMS. Van Dooren Transport<br />

werkt er sinds kort mee en is<br />

enthousiast.<br />

18 IT-systemen beter integreren en<br />

soepeler op elkaar aan laten sluiten.<br />

Op die manier wil branchevereniging<br />

Dalti de wereld van transport en<br />

4 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

18<br />

logistiek efficiënter maken.<br />

21 De planningssoftware van TRACC<br />

Planning zorgde voor een<br />

efficiencyslag bij Manders Transport<br />

& Logistics in Geldrop.<br />

23 Van de bedrjiven uit de Benelux-regio<br />

heeft 52% het innovatietempo op het<br />

gebied van supplly chain en logistiek<br />

versneld.<br />

26<br />

Economie<br />

24 In Nederland leggen vrachtwagens<br />

en trekkers gemiddeld relatief weinig<br />

kilometers af: 138 en 294 kilometer<br />

per dag. Is elektrisch rijden haalbaar?<br />

Arbeidsmarkt<br />

26 Transportbedrijf Van Ziel start met<br />

een tweede poot onder het bedrijf:<br />

tankwagenreiniging. En pleit fanatiek<br />

voor de belangen van chauffeurs.<br />

29 Politieagent is in vijf maanden tijd<br />

omgeschoold tot chauffeur.<br />

30 Activiteiten gericht op duurzame<br />

inzetbaarheid van de werknemers in<br />

de sector. Die biedt STL aan op basis<br />

van de subsidieregeling MDIEU. Wat<br />

zijn de opbrengsten?


Voorwoord<br />

10<br />

Droom?<br />

aar liefst 67% van de bedrijven in de<br />

M Benelux wil investeringen in verband<br />

met supply chain en logistiek de komende<br />

twee jaar verhogen, blijkt uit onderzoek van<br />

Descartes Systems Group. De focus ligt op<br />

WMS en transport-tracking voor hogere<br />

betrouwbaarheid en kostenverlaging.<br />

36<br />

34 THAR biedt ondersteuning bij het<br />

opleidings- en personeelsbeleid van<br />

steeds meer transport- en logistieke<br />

bedrijven.<br />

Duurzaamheid<br />

36 In verband met de zero-emissiezones<br />

die vanaf 2025 in een aantal steden<br />

gaat gelden, wil TSN Groen<br />

uitbreiden naar twaalf tot veertien<br />

hubs. Compleet met refurbafdelingen<br />

en andere duurzame initiatieven.<br />

Techniek<br />

38 Het werken en rijden met e-trucks<br />

brengt risico’s met zich mee. Hoe<br />

kan de sector de gevaren<br />

minimaliseren?<br />

40 De wetgeving is niet klaar voor<br />

voertuigen die zelf rijden. Hobbels en<br />

kansen.<br />

9<br />

En verder:<br />

9 Column Cuno Vat<br />

12 Bedrijfsreportage: Transporten van en<br />

naar Spanje zijn de specialisatie van<br />

Van Overveld Transport. Een<br />

interview met Cindy en Wendy van<br />

Overveld.<br />

33 Column Menno Menist<br />

Dat klinkt goed. Bedrijven in de logistieke<br />

keten moeten alleen niet vergeten ook te<br />

investeren in het onderling delen van data.<br />

Dit om ervoor te zorgen dat ze snel en<br />

efficiënt data met elkaar kunnen uitwisselen<br />

voor meer inzicht is in elkaars<br />

werkzaamheden, en sneller innoveren. Om<br />

die reden zijn overheid en bedrijfsleven het<br />

project Digitale Infrastructuur Logistiek<br />

gestart. Voorwaarde om hiermee aan de<br />

slag te kunnen gaan, is dat bedrijven ‘digital<br />

ready’ zijn. Van de mkb-bedrijven is slechts<br />

10 tot 20% klaar voor deze stap. Nog een<br />

lange weg te gaan dus.<br />

Een ander onderwerp waar transportbedrijven,<br />

digital ready of niet, mee te<br />

maken hebben, is het aanhoudende<br />

chauffeurstekort. Best raar. Want de meeste<br />

chauffeurs zijn super enthousiast en<br />

droomden vaak als kind al over rijden met<br />

zo’n machtige truck. Dat zal nu toch niet<br />

anders zijn… Bij sommigen is die droom zo<br />

sterk dat ze die zelfs op latere leeftijd nog<br />

waarmaken. Zoals een voormalig<br />

politieagent die zich op 51-jarige leeftijd<br />

heeft laten omscholen.<br />

Helaas kennen we ook verhalen van<br />

chauffeurs die ermee of stoppen vanwege<br />

te lange werkdagen, zich niet gewaardeerd<br />

voelen en het zat zijn vanwege regels<br />

omtrent rij- en rijttijden en tachograaf.<br />

Bij Transportbedrijf Van Ziel hameren ze<br />

daarom op het belang om als werkgever<br />

alles zo te regelen voor chauffeurs dat ze<br />

zich thuis voelen, met goed materieel op<br />

pad gaan en de werktijden op maat zijn. En<br />

daar houdt het volgens Van Ziel niet mee<br />

op. Ook klanten en overheid moeten hen<br />

goed behandelen door te zorgen voor<br />

kortere wachttijden en voldoende goede<br />

parkeerplaatsen. Chauffeurs ‘gewoon’<br />

waarderen. Dat zou potentiële afhakers of<br />

geïnteresseerden net dat duwtje kunnen<br />

geven om toch voor dit vak te (blijven) gaan.<br />

Hopelijk pakt iedereen dit signaal op!<br />

Annelies van Stijn, redactiecoördinator<br />

Volg ons op transportlogistiek.nl<br />

5


ICT<br />

Tekst en beeld Ruud van Roosmalen<br />

“We zetten stappen naar een datagedreven ketenlogistiek”<br />

DIL faciliteert informatie-uitwisseling<br />

Digitale Infrastructuur<br />

Logistiek (DIL). Dat is de<br />

naam van een project van de<br />

overheid en het bedrijfsleven,<br />

waarin een digitale decentrale<br />

infrastructuur ontwikkeld<br />

wordt. Deze infrastructuur moet<br />

ervoor moet zorgen dat bedrijven<br />

in de logistieke keten snel en<br />

efficiënt data met elkaar kunnen<br />

uitwisselen. In januari werd het<br />

startsein gegeven voor dit vier<br />

jaar durende project.<br />

Door snel en efficiënt gegevens uit<br />

te wisselen, krijgen bedrijven in de<br />

logistieke keten meer inzicht in elkaars<br />

werkzaamheden en kunnen ze sneller<br />

innoveren. Dit leidt tot een efficiëntere,<br />

meer wendbare en duurzamere logistiek<br />

en uiteindelijk tot meer economische groei.<br />

Voorwaarde voor de ontwikkeling van de<br />

hiervoor benodigde infrastructuur is wel<br />

dat bedrijven ‘digital ready’ zijn. Dat wil<br />

zeggen dat hun digitale basis (applicaties,<br />

datamanagement, processen, kennis<br />

en leiderschap) voldoende volwassen<br />

is om deel te kunnen nemen aan de<br />

nieuwe infrastructuur. En hier ontbreekt<br />

het momenteel nog bij veel bedrijven aan.<br />

Daarom is ook het praktisch ondersteunen<br />

van bedrijven bij het ‘digital ready’ worden<br />

een belangrijke pijler van DIL.<br />

Het ministerie van Infrastructuur<br />

en Waterstaat neemt het voortouw in<br />

het project, samen met onder andere<br />

ondernemersverenigingen evofenedex<br />

en TLN en Stichting Connekt. Eind vorig<br />

jaar werd Jaap Stoppels aangesteld als<br />

programmamanager van DIL. Samen met<br />

1<br />

6 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


tussen partners in de logistieke keten<br />

partijen uit de logistieke keten gaat hij<br />

DIL de komende tijd opstarten. Namens<br />

evofenedex is dat Johan Kerver, lid van<br />

het managementteam. Hij zal zich binnen<br />

DIL vooral bezighouden met het onderdeel<br />

digital readiness. Stoppels en Kervar geven<br />

gezamenlijk tekst en uitleg over het project.<br />

Waarom is het project DIL<br />

gestart en wat gaat er<br />

gebeuren?<br />

Stoppels: “Op beleidsgebied hebben we ons<br />

heel lang gefocust op de logistiek als een<br />

zelfstandige sector. Maar logistiek is natuurlijk<br />

een keten waarin allerlei verschillende<br />

partijen bepaalde activiteiten uitvoeren. Als<br />

je die keten wilt optimaliseren, moet je de<br />

logistiek als één groot geheel benaderen.<br />

En dat is in feite wat we met DIL gaan<br />

stimuleren. Centraal staat het digitaliseren<br />

van data-uitwisseling tussen ketenpartners,<br />

over goederenstromen. Daarmee kunnen zij<br />

hun processen beter op elkaar afstemmen.<br />

Hierdoor gaat de keten als geheel efficiënter<br />

functioneren.”<br />

Kerver: “Als je het, los van het<br />

programma, analytisch of visionair bekijkt,<br />

is er een aantal dingen nodig om datauitwisseling<br />

mogelijk te maken binnen de<br />

logistieke keten. Dat zijn afspraken en<br />

standaarden voor het delen van data. Want<br />

om de ketenefficiency te verbeteren moet<br />

de transporteur begrijpen wat de verlader<br />

bedoelt, wat de expediteur bedoelt, wat de<br />

terminal bedoelt en wat de reder bedoelt.<br />

Dit is de technische kant die we verder<br />

ontwikkelen via onder andere een aantal<br />

proefprojecten, onze zogenoemde living labs.<br />

Daarnaast is het belangrijk dat er vertrouwen<br />

is tussen de individuele ketenpartners.<br />

1 Jaap Stoppels (links) en Johan Kerver.<br />

Anders komt samenwerking niet van de<br />

grond. Ook niet als er voldoende technische<br />

mogelijkheden zijn en de technische<br />

infrastructuur aanwezig is. Daar gaan we dus<br />

ook aan werken.”<br />

Wat zijn de voordelen van DIL<br />

voor de betrokken<br />

ketenpartners?<br />

Stoppels: “Wij denken dat data-uitwisseling<br />

binnen de keten essentieel is om extra<br />

waarde te creëren. Neem bijvoorbeeld<br />

de planning bij een transportbedrijf. Voor<br />

een transporteur is het belangrijk dat een<br />

vrachtwagen na aankomst snel gelost wordt.<br />

Want als een voertuig eerst twee uur moet<br />

wachten, kost dat veel geld. Via datauitwisseling<br />

tussen de transporteur en de<br />

afleverlocatie kan het verwachte losmoment<br />

teruggekoppeld worden naar de transporteur.<br />

Die kan daar dan in de planning rekening<br />

mee houden. Het delen van data biedt dus<br />

voordelen op het gebied van verminderde<br />

wachttijd, duurzaamheid, monitoring van<br />

vervoerscondities, tracking en tracing en<br />

dergelijke.”<br />

Is data-uitwisseling ook<br />

belangrijk voor kleine<br />

ketenpartners?<br />

Kerver: “Ook voor kleine bedrijven, zoals<br />

een transporteur met slechts enkele<br />

voertuigen, is het belangrijk om aan te haken<br />

bij de initiatieven op dit gebied. Want van<br />

alle ketenbedrijven wordt in de toekomst<br />

verwacht dat ze data met elkaar kunnen<br />

uitwisselen. Niet dat het verplicht wordt, maar<br />

de concurrentiepositie van bedrijven, die<br />

hier niet aan meedoen, vermindert. Hierdoor<br />

zullen ze langzamerhand activiteiten verliezen.<br />

Overigens is datadelen met ketenpartners<br />

niet alleen een noodzaak, maar ook een<br />

kans. Naast het feit dat een voortvarende<br />

aanpak van data en digitalisering essentieel is<br />

voor bedrijven als ‘license to operate’, levert<br />

het alle bedrijven in de keten ook gewoon<br />

winst op, ook de kleintjes. Dus het is sowieso<br />

belangrijk dat zij meedoen. Natuurlijk moet<br />

ieder bedrijf wel goed bepalen welke stappen<br />

haalbaar zijn en wat voor voordeel die<br />

opleveren.”<br />

Hoe is het op dit moment<br />

gesteld met de ‘digital<br />

readiness’ bij kleine verladers<br />

en transporteurs?<br />

Kerver: “Dat kunnen we meten en is<br />

momenteel nog niet erg best. Slecht tien á<br />

twintig procent van het mkb in de logistieke<br />

keten is momenteel in staat om consistente<br />

“Als een voertuig eerst twee uur moet<br />

wachten, kost dat veel geld”<br />

data te genereren waarmee de grip op<br />

bepaalde processen daadwerkelijk verbeterd<br />

wordt. Bedrijven moeten eerst ‘digital ready’<br />

zijn om hiermee aan de slag te kunnen.<br />

Vergelijk het maar met een rijbewijs: dat<br />

is per se nodig om in een auto te kunnen<br />

rijden. Er zijn vier stappen: eén is de basis op<br />

orde, twee is connectiviteit/data delen met<br />

partners, drie is optimalisatie en vier is de<br />

implementatie van nieuwe businessmodellen.<br />

De meeste ketenbedrijven zitten nu<br />

ergens tussen het niets en stap twee. We<br />

beschouwen bedrijven als digital ready,<br />

als hun basis op orde is en ze informatie<br />

>><br />

7


ICT<br />

“Bij kleine verladers en<br />

transporteurs is ‘digital<br />

readiness’ momenteel<br />

nog niet erg best”<br />

>> kunnen uitwisselen. Bij deze bedrijven zijn<br />

dan meestal ook voldoende medewerkers in<br />

dienst die digitaal vaardig zijn.”<br />

Wat doen jullie om de ‘digital<br />

readiness verder te bevorderen?<br />

Stoppels: “Dat doen we door bedrijven<br />

te informeren over het belang van data<br />

delen. Degene die digital ready zijn, hebben<br />

meestal ook een duidelijke strategie en<br />

een aantal zaken geïmplementeerd. Ook<br />

zijn er al koppelingen, zowel intern als met<br />

klanten en leveranciers. Vanuit strategische<br />

overwegingen is het verstandig dat bedrijven,<br />

die nu nog niet zover zijn, ervoor zorgen<br />

dat ook zij straks in staat zijn om data te<br />

delen. Anders zouden ze in de toekomst<br />

de boot kunnen missen. Dat kunnen ze<br />

bijvoorbeeld doen door hier bij de keuze voor<br />

applicaties, zoals het TMS en WMS, nu al<br />

rekening mee te houden. Er zijn inmiddels<br />

ook stimuleringsregelingen om applicaties<br />

geschikt te maken voor data-uitwisseling. ”<br />

Op welke manier ziet de keten<br />

er in het ideale geval over een<br />

jaar of vijf uit?<br />

Stoppels: “Dan heeft dit project bijgedragen<br />

aan extra grip op de logistieke ketens<br />

en dat die voorspelbaarder zijn en veel<br />

efficiënter worden uitgevoerd, qua planning,<br />

duurzaamheid en beveiliging. We willen ook<br />

dat onze DIL-aanpak er aan bijdraagt dat<br />

Nederland zijn logistieke toppositie behoudt<br />

en verder versterkt.”<br />

Kerver: “Ik verwacht dat de<br />

samenwerking tussen bedrijven in de<br />

logistieke keten dan flink is toegenomen en<br />

dat door data met elkaar te delen processen<br />

efficiënter zijn ingericht en worden uitgevoerd.<br />

In feite zetten we via DIL de eerste<br />

stappen op weg naar een datagedreven<br />

ketenlogistiek.”<br />

2 De toekomst is data-uitwisseling.<br />

8 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

2<br />

Over DIL<br />

DIL is een gezamenlijk initiatief van onder andere het ministerie van Infrastructuur<br />

en Waterstaat, de havenbedrijven Rotterdam en Amsterdam, Schiphol, evofenedex,<br />

TLN en de Douane. Het programma DIL wordt ondersteund door het Nationaal<br />

Groeifonds. DIL is erop gericht een federatieve data-deel-infrastructuur te<br />

ontwikkelen en implementeren. Het project bestaat uit drie hoofdstromen:<br />

conceptontwikkeling, living labs (nuttige praktische toepassingen van de<br />

digitale infrastructuur) en het vergroten van de ‘digital readiness’ van met name<br />

mkb-partijen.


Column Cuno Vat<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Sharing is caring<br />

Het motto “Sharing is caring’ wordt door veel restaurants gebruikt om een<br />

nieuwe manier van samen eten te promoten. Niet ieder voor zich met<br />

een zelfgekozen maaltijd, maar meerdere slim gekozen gerechtjes die je samen<br />

opeet. Ik zie dit motto ook steeds meer opgeld doen in IT. Het slim delen van<br />

data is de manier waarop we onze processen blijven verbeteren.<br />

Het hebben van een goede en veilige IT-infrastructuur is, om in restauranttermen<br />

te blijven, een hygiënefactor. De veeleisende klant van tegenwoordig verwacht<br />

dat we altijd digitaal aan staan. Dat we real time inzicht bieden in de status van<br />

alle zendingen. En zo maken onze BI-tools al die goederenstromen inzichtelijk, en<br />

fraaie dashboards laten zien waar onze klanten nog verder kunnen optimaliseren.<br />

Ook richting leveranciers wordt er steeds meer data gedeeld. Van tachograaf tot<br />

netwerkonderhoud, van marketingplan tot digitale schadeverzekering, wordt data<br />

gedeeld om processen efficiënt en transparant in te richten. Afspraken worden<br />

via de cloud geupdate, en verzekeringen digitaal aangevraagd.<br />

En ook de manier waarop we onderling samenwerken, verandert in hoog tempo.<br />

Het toetreden van de millenials tot de arbeidsmarkt had hiertoe een eerste aanzet<br />

gegeven, maar sinds covid is dat proces helemaal versneld. Hierdoor hebben<br />

systemen als Teams een prominente rol in de bedrijfsvoering gekregen en is in<br />

hoog tempo iedereen naar ‘de cloud’ overgezet. De noodzaak om de dagelijkse<br />

wijze van werken te digitaliseren was nooit echt hoog geweest, totdat iedereen<br />

opeens vanuit huis ging werken en ze allemaal toegang moesten krijgen tot het<br />

netwerk.<br />

Ik ben nog steeds een beetje vrolijk over hoe goed en hoe snel dat gegaan<br />

is. Overal zag je dat mensen zich soepel aanpasten aan de nieuwe digitale eisen<br />

en gewoon vanuit hun woonkamer het werk oppakten. Natuurlijk zijn er ook<br />

allerhande risico’s aan te wijzen. Rondom privacy en persoonlijkheid en rondom<br />

digitale veiligheid.<br />

Maar toch ben ik ook hier heel positief. En zie ik grote kansen ontstaan om<br />

het werk veiliger en efficiënter te doen dan voorheen. Communicatie is heel<br />

laagdrempelig geworden en we hebben meer dan ooit connecties met onze<br />

klanten en collega’s gemaakt. Aan ons de schone taak om ‘de mens’ in dat<br />

traject niet kwijt te raken. Want wat er ook verandert, ik ben overtuigd dat<br />

mensen zaken willen blijven doen met mensen.<br />

Cuno Vat is ceo bij Neele-Vat Logistics<br />

9


Aandocken<br />

Beeld Jacques Kok<br />

Transport & Logistiek<br />

dockt aan bij:<br />

Wie: Stefan Raimondo (47)<br />

Bedrijf: Dachser Netherlands<br />

Functie: Country Manager<br />

European Logistics Netherlands<br />

“In de eenvoud zit vaak<br />

de grootste winst”<br />

In de serie Aandocken dockt Transport & Logistiek aan bij<br />

iemand in de transport en logistieksector. Hem of haar wordt<br />

gevraagd naar zijn drijfveren. Deze keer Stefan Raimondo,<br />

Country Manager European Logistics Netherlands bij Dachser<br />

Netherlands. “Ik zou graag zien dat de logistieke sector nog meer<br />

samenwerkt om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, van<br />

verladers tot aan ontvangers.”<br />

Hoe bent u in de sector terechtgekomen<br />

en wat vindt u daar leuk en uitdagend<br />

aan?<br />

“Mijn passie voor transport en de logistieke<br />

sector ontstond toen ik als kind regelmatig<br />

met mijn oom in het weekend of tijdens<br />

vakanties meereed op de vrachtwagen.<br />

De dynamiek fascineerde me, hoe alles<br />

in beweging was en hoe belangrijk het<br />

was om ervoor te zorgen dat alles op tijd<br />

en op de juiste manier werd geleverd.<br />

Na de middelbare school ben ik daarom<br />

Logistiek en Technische Vervoerskunde<br />

gaan studeren aan de Hogeschool van<br />

Amsterdam, om mijn hart te volgen en<br />

mezelf verder te ontwikkelen. Na mijn<br />

studie ben ik als stagiair begonnen bij een<br />

internationaal logistiek dienstverlener en heb<br />

daar gedurende tien jaar in verschillende<br />

functies gewerkt, waarvan 4,5 jaar in Italië.<br />

“Door meer samen te<br />

werken, kunnen we<br />

betere oplossingen<br />

ontwikkelen en de<br />

sector als geheel<br />

verder verbeteren”<br />

10 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

Vanwege mijn gezin besloot ik terug te<br />

keren naar Nederland en werkte ik als<br />

vestigingsmanager en operationeel directeur<br />

voordat ik bij Dachser terechtkwam.<br />

Als Country Manager European Logistics<br />

Netherlands is mijn grootste uitdaging om<br />

de sterke positie van Dachser Netherlands<br />

verder uit te bouwen en onze hoogwaardige<br />

dienstverlening nog verder te verbeteren.<br />

Daarnaast wil ik onze diverse professionele<br />

teams verder ontwikkelen en streven naar<br />

de maximale synergie om onze klanten<br />

uiteindelijk de beste service en kwaliteit te<br />

bieden, iedere dag. En dit allemaal met een<br />

positieve energie en plezier in ons mooie vak<br />

en werk.”<br />

Welke ontwikkelingen vindt u<br />

belangrijk?<br />

“Als logistiek dienstverlener zijn we altijd<br />

bezig met het verbeteren van onze<br />

dienstverlening en het toepassen van nieuwe<br />

technologieën. Een belangrijke ontwikkeling<br />

die momenteel speelt is bijvoorbeeld de<br />

verdere digitalisering van onze processen.<br />

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het<br />

gebied van duurzaamheid, zoals het<br />

gebruiken van klimaatvriendelijke energie<br />

en alternatieve brandstoffen om onze<br />

CO 2<br />

-uitstoot te verminderen. Verder is<br />

Dachser bezig met diverse uitbreidingen die<br />

in goede banen geleid dienen te worden.”<br />

Wat zou u willen veranderen in/aan de<br />

sector en waarom?<br />

“Ik zou graag zien dat de logistieke sector<br />

nog meer samenwerkt om de uitdagingen<br />

van de toekomst aan te gaan, van verladers<br />

tot aan ontvangers. Denk bijvoorbeeld<br />

aan het verminderen van de CO 2<br />

-uitstoot,<br />

het verbeteren van de veiligheid en het<br />

optimaliseren van de supply chain. Door<br />

meer samen te werken, kunnen we betere<br />

oplossingen ontwikkelen en de sector als<br />

geheel verder verbeteren. Hierbij is een<br />

hands-on en nuchtere mentaliteit belangrijk.<br />

In het teruggaan naar de eenvoud zit namelijk<br />

vaak de grote winst. Dit kan simpelweg zijn:<br />

een zending een dag later accepteren en<br />

combineren met een andere levering of de<br />

belading van een zending vergroten waardoor<br />

er met minder lucht wordt gereden.”<br />

Wat is een hobby of leuke bezigheid<br />

buiten het werk?<br />

“Mijn vrije tijd besteed ik het liefst met mijn<br />

gezin. Daarnaast speel ik graag basgitaar.<br />

Ook ben ik sinds kort begonnen met een<br />

nog niet vervulde jongensdroom om mijn<br />

motorrijbewijs te gaan halen.”


11


Bedrijfsreportage<br />

Tekst en beeld Ruud van Roosmalen<br />

Van Overveld Transport bestaat 35 jaar<br />

“We zeggen nooit nee tegen<br />

een spoedklus”<br />

Logistieke dienstverlener Van Overveld Transport uit Etten-Leur<br />

is gespecialiseerd in transporten naar en vanuit Spanje en rijdt ook<br />

op Frankrijk en Portugal. In juli van dit jaar bestaat het bedrijf<br />

35 jaar. Een interview met Cindy en Wendy van Overveld over de<br />

onderneming, hun persoonlijke drijfveren en het onderscheidende<br />

vermogen op de markt.<br />

Van Overveld Transport werd op 1 juli<br />

1988 opgericht door Gert en Elma van<br />

Overveld. Zij waren ervan overtuigd dat er<br />

bij grote bedrijven behoefte was aan een<br />

flexibele en meedenkende transportpartner.<br />

Dat hadden ze goed gezien. Want het<br />

bedrijf dat startte met één trekker/opleggercombinatie<br />

groeide snel. Nu, 35 jaar na<br />

de oprichting, telt Van Overveld Transport<br />

ongeveer 250 medewerkers en beschikt het<br />

over 145 trekkers en zo’n 250 trailers.<br />

Cindy van Overveld: “Na de oprichting<br />

vervoerden we vooral goederen naar<br />

Italië. Maar al snel bleek dat er vanuit<br />

klanten ook veel behoefte was aan<br />

transportmogelijkheden op Spanje, Frankrijk<br />

en Portugal. Langzamerhand groeide het<br />

transport op deze landen, en dan met name<br />

Spanje, uit tot een van onze specialisaties.”<br />

Kantoren in Spanje<br />

Van Overveld vervoert vooral in opdracht<br />

van bedrijven die actief zijn in de sectoren<br />

food, retail en industrie. Het gaat daarbij<br />

om full truck loads, groupagevervoer,<br />

geconditioneerd transport en speciaal<br />

transport. Ook levert het bedrijf aanvullende<br />

diensten, zoals warehousing. “Voor<br />

crossdocking en de tijdelijke opslag van<br />

goederen van klanten beschikken we hier<br />

in Etten-Leur over een eigen warehouse<br />

met een oppervlakte van 5.500 vierkante<br />

1<br />

12 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


2<br />

de lading in Spanje door een nationale<br />

chauffeur uitgeleverd bij de klanten.”<br />

“Nu de coronacrisis voorbij is, is het transport<br />

van producten die via webshops zijn besteld<br />

nog steeds een van onze belangrijke<br />

activiteiten”, zegt Wendy van Overveld<br />

meter”, zegt Wendy van Overveld. “In Spanje<br />

hebben we nog een kantoor in Figueres<br />

boven Barcelona en een kantoor met loods in<br />

Miranda de Ebro ten zuiden van Bilbao.”<br />

Cindy en haar zus Wendy zijn al jarenlang<br />

werkzaam in het bedrijf. Vader Gert ging<br />

een jaar of vijf geleden minder werken en<br />

is tegenwoordig alleen nog actief op de<br />

achtergrond en soms als adviseur van<br />

zijn dochters. Zijn positie is gedeeltelijk<br />

overgenomen door Rob Ligthart, die enkele<br />

jaren geleden is aangesteld als operationeel<br />

manager.<br />

Directieteam<br />

“Rob is onder andere verantwoordelijk<br />

voor het contact met klanten en de<br />

salesactiviteiten”, zegt Cindy. “Wendy is<br />

vooral actief op het gebied van customer<br />

service en stuurt de administratie<br />

aan. Zelf houd ik me vooral bezig met<br />

managementzaken en personeelsbeleid.<br />

Tegenwoordig geven we als team gezamenlijk<br />

leiding aan het bedrijf. En dat loopt<br />

voortreffelijk.”<br />

Voor Cindy was het al van jongs af aan<br />

duidelijk dat ze later graag in het bedrijf van<br />

haar ouders wilde werken. Vooral ook omdat<br />

ze graag met mensen werkt en daar in haar<br />

managementfunctie veel mee bezig is. Wendy<br />

was aanvankelijk van plan om in de zorg<br />

aan de slag te gaan, maar koos uiteindelijk<br />

toch voor een carrière in de onderneming:<br />

“Daar heb ik nooit spijt van gehad. Vooral de<br />

afwisseling van de onderwerpen waarmee<br />

ik me bezighoud, maakt mijn functie erg<br />

boeiend. En het is natuurlijk sowieso erg leuk<br />

om in het eigen familiebedrijf te werken.”<br />

Uniek postiljonsysteem<br />

Van Overveld Transport is een van de weinige<br />

Nederlandse transportbedrijven die erin<br />

slaagt goederen binnen 24 uur af te leveren<br />

in Barcelona en binnen 30 uur in Madrid.<br />

Het bedrijf biedt deze snelle service voor alle<br />

soorten vervoer. “Deze korte aflevertijden<br />

realiseren we door gebruik te maken van<br />

een postiljonsysteem”, zegt Cindy. “Dat<br />

doen we op twee manieren. We zetten hier<br />

dubbel bemande trucks voor in, waarbij de<br />

chauffeurs elkaar telkens afwisselen. De<br />

andere methode is dat de trailer onderweg<br />

op vaste locaties omgekoppeld wordt aan<br />

de truck van een van onze vaste lokale<br />

chauffeurs. Op deze manier wordt de trailer<br />

telkens verder vervoerd. Op het laatst wordt<br />

Klanten ontzorgen<br />

Tijdens de coronacrisis nam de orderportefeuille<br />

van Van Overveld Transport in<br />

eerste instantie wat af. Maar al snel bleek de<br />

vraag naar vervoer weer te groeien, vooral de<br />

groei van de e-commerce activiteiten: “Daar<br />

waren we wel blij mee”, zegt Wendy. “Nu de<br />

coronacrisis voorbij is, is het transport van<br />

producten die via webshops zijn besteld nog<br />

steeds een van onze belangrijke activiteiten.<br />

Het gaat dan onder andere om pakketten,<br />

retailproducten, onderdelen en stukgoed.”<br />

Tegenwoordig is de goederenstroom,<br />

die Van Overveld vanuit Spanje naar<br />

Nederland vervoert, goed in balans met<br />

de goederenstroom die vanuit Nederland<br />

naar Spanje gaat. Cindy: “Veel Nederlandse<br />

retailers importeren producten als wijn, olijfolie,<br />

wasmiddelen en diverse andere producten uit<br />

Spanje. Wij vervoeren deze producten voor<br />

hen en ontzorgen deze klanten vrijwel volledig.<br />

Ook zeggen we nooit nee, als een van onze<br />

klanten ons vraagt voor een spoedklus. Dan<br />

zoeken we altijd naar een oplossing.”<br />

Crossdocking<br />

Momenteel bouwt Van Overveld een<br />

warehouse voor opslag en crossdocking in<br />

Miranda de Ebro. Dat wordt in de loop van dit<br />

jaar opgeleverd. Daarnaast is het bedrijf net<br />

als veel andere transporteurs bezig met het<br />

reduceren van de CO 2<br />

-uitstoot. Zo is het dak<br />

van het warehouse in Etten-Leur inmiddels<br />

uitgerust met liefst 1.500 zonnepanelen.<br />

“Ook bieden we klanten tegenwoordig<br />

intermodale transportoplossingen op Spanje<br />

aan”, zegt Cindy. “En natuurlijk hebben wij<br />

ook veel aandacht voor de omschakeling<br />

op voertuigen die schonere brandstoffen<br />

gebruiken. Maar we wachten nog even voor<br />

we daarin een definitieve keuze maken.<br />

Eerst willen we weten wat straks de beste<br />

emissieloze oplossing is voor vervoer over<br />

lange afstanden.”<br />

1. Van Overveld Transport is een echte<br />

Spanjespecialist.<br />

2. Van links naar rechts Cindy, Gert en Wendy<br />

van Overveld.<br />

13


Krijg volledige controle over uw<br />

leveringsproces met PTV Axylog<br />

Real-time zichtbaarheid<br />

PTV Axylog biedt de mogelijkheid om al uw<br />

voertuigen nauwkeurig te volgen, inclusief het<br />

berekenen van real-time ETA’s.<br />

Elektronische Proof of Delivery (ePOD)<br />

Afleververificatie door middel van een digitale<br />

handtekening (Sign on Glass) en/of foto’s.<br />

Aanpasbare notificaties en meldingen<br />

Optimaliseer uw supply chain en verbeter uw<br />

klantenbinding door middel van automatische<br />

meldingen over de leveringstijd.<br />

Toezicht houden op KPI’s<br />

Monitor ieder aspect van het leveringsproces<br />

met behulp van KPI-dashboards en rapporten.<br />

Ontdek PTV Axylog en<br />

plan een gratis demo in!<br />

Bezoek onze website<br />

of scan de QR-code<br />

+31 (0) 346 581 600<br />

www.ptvgroup.com<br />

info.nl@ptvgroup.com


ICT<br />

Tekst René Knapen en Anita Hestens<br />

Verplichte CO 2<br />

-rapportage in 2025<br />

Bewustwording en<br />

samenwerking zijn nodig<br />

De gehele Nederlandse transportsector stootte in 2020 22 miljard<br />

kilo CO 2<br />

uit, waarvan het wegvervoer 28%. In 2030 moet de<br />

CO 2<br />

-uitstoot sterk gereduceerd zijn. Europese bedrijven moeten<br />

verder vanaf 2025 rapportages leveren over de CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Transportondernemers zijn zich hiervan nog nauwelijks bewust.<br />

Daarom deze wake-up call voor logistiek dienstverleners en hun<br />

ICT-leveranciers.<br />

Een aantal bedrijven levert nu al<br />

rapportages vanuit hun ERP-systeem,<br />

maar deze zijn niet altijd gecertificeerd en<br />

zullen daarom waarschijnlijk niet voldoen<br />

aan de richtlijnen. Ook de leveranciers van<br />

kaartmateriaal voldoen niet altijd aan de<br />

internationale certificeringen.<br />

Er zijn drie soorten certificeringen: op<br />

basis van ISO, ISAE 3000 en GLEC (Global<br />

Method for Calculation and Reporting of<br />

Logistics Emissions). De GLEC-calculatie<br />

wordt internationaal gezien als dé<br />

standaard. Die wordt naast de ISO onder<br />

andere toegepast door BigMile, lid van<br />

Dalti, de vereniging van ICT- leveranciers<br />

voor transport en logistiek. Topsector<br />

Logistiek hanteert de ISO-standaard. Veel<br />

transportbedrijven hebben de CO 2<br />

-uitstoot<br />

nog niet omarmd als een project met hoge<br />

prioriteit. Als zij er al over nadenken, dan<br />

komt dat door hun opdrachtgevers.<br />

Handjevol bedrijven<br />

Bedrijven die meedoen aan de Lean &<br />

Green-certificering gebruiken BigMile als<br />

calculatietool. Voor de rapportage is het<br />

gebruik van de tool voor deze bedrijven<br />

gratis. Slechts een handjevol bedrijven<br />

gebruikt de tool van BigMile ook voor andere<br />

doelen, zoals het opstellen van offertes of het<br />

berekenen van de optimale vestigingsplaats<br />

of vervoersstroom. Enkele vervoerders zijn<br />

al voortvarend aan de slag met BigMile,<br />

waaronder Nedcargo, Mandersloot, Melis<br />

en AB Texel. Deze bedrijven zien het gebruik<br />

als een unique selling point (USP). Van de<br />

ICT-leveranciers, die vanuit hun systeem data<br />

kunnen aanleveren aan de rapportagetool<br />

van BigMile, is slechts een handjevol<br />

TMS-leveranciers hiermee bezig. Geen enkele<br />

FMS-leverancier is ermee aan de slag.<br />

Er is één TMS-leverancier die data gaat<br />

aanleveren op basis van het Open Trip Model<br />

(OTM). Dit heeft de voorkeur, omdat OTM<br />

onderweg is om de standaard te worden<br />

voor het uitwisselen van vervoersdata<br />

tussen bedrijven onderling, maar ook tussen<br />

bedrijven en overheid.<br />

Pro-actief worden<br />

Om op tijd klaar te zijn, is samenwerking<br />

noodzakelijk. Organisaties zoals TLN en<br />

evofenedex moeten op korte termijn samen<br />

met IT-leveranciers pro-actief worden<br />

en transporteurs helpen. De verplichte<br />

rapportage van de CO 2<br />

-uitstoot vanaf 2025<br />

wordt steeds vaker een hot topic bij de<br />

branche- en belangenverenigingen. De vraag<br />

is niet of ICT-leveranciers hiermee aan de slag<br />

moeten, maar wanneer. Wordt het wachten<br />

tot klanten erom vragen? Of zien ze het als<br />

een USP, zoals sommigen nu al doen.<br />

We hebben dit vaker gezien. De eCMR of<br />

OTM, toepassingen en standaarden die jaren<br />

geleden geïnitieerd werden door de Stichting<br />

Uniforme Transport Code (SUTC), worden<br />

nog steeds niet breed toegepast. Er is nog<br />

veel werk te verrichten. Veel ICT-leveranciers<br />

hebben maatwerk ontwikkeld en dat maakt<br />

een snelle en soepele overstap naar een<br />

standaard lastig. De implementatie van een<br />

nieuw systeem met standaarden is duur en<br />

tijdrovend. Elkaar helpen of gebruik maken<br />

van subsidies zijn manieren om stappen te<br />

maken.<br />

Toekomst van bedrijf<br />

Maar vervoerders moeten beseffen dat<br />

ze er niet meer onderuit komen en dat de<br />

toekomst van hun bedrijf meer bepaald wordt<br />

door de manier waarop zij met CO 2<br />

omgaan,<br />

dan door het tarief dat zij vragen of door de<br />

SLA (service level agreement) die ze met<br />

klanten afspreken. Dus aan de slag met z’n<br />

allen. TLN en evofenedex moeten voorlichting<br />

geven om bewustwording te creëren,<br />

transporteurs moeten hun visie bepalen en<br />

hun IT-leveranciers vragen naar oplossingen,<br />

die op hun beurt hun applicaties moeten<br />

aanpassen. Als iedereen een proactieve<br />

houding aanneemt, gaat het op tijd lukken.<br />

René Knapen is voormalig voorzitter van<br />

Dalti en sinds kort zelfstandig consultant.<br />

15


ICT<br />

Tekst en beeld Ruud van Roosmalen<br />

Van Dooren Transport implementeert Solid WMS<br />

Meer orders met hetzelfde<br />

aantal medewerkers<br />

Laagdrempelig, gebruiksvriendelijk, snel implementeerbaar en<br />

volledig draaiend in de cloud. Dat zijn de belangrijkste kenmerken<br />

van Solid WMS, een nieuwe oplossing voor warehouse management.<br />

Het pakket werd begin dit jaar geïmplementeerd bij Van Dooren<br />

Transport uit Hillegom en is daar enthousiast ontvangen.<br />

p 12 januari accepteerden we de<br />

“Oofferte en op 6 maart was het pakket<br />

live. Eigenlijk hebben we er vanaf dat moment<br />

direct probleemloos mee gewerkt. Ik denk<br />

niet dat de omschakeling vanuit onze vorige<br />

werkwijze sneller had gekund.”<br />

Aan het woord is eigenaar Alex van<br />

Dooren van het gelijknamige transportbedrijf.<br />

Hij legt uit dat bij Van Dooren Transport<br />

de informatie over de in- en uitgaande<br />

goederenstromen al een aantal jaren werd<br />

verwerkt met excel, via een zelfontworpen<br />

1<br />

voorraadbeheerssysteem: “Dat is altijd<br />

goed verlopen. Maar vorig jaar namen we<br />

een transportbedrijf uit Leimuiden over met<br />

een specialisatie in het transport van glazen<br />

verpakkingen. Naast het transportbedrijf<br />

kwam er door de overname naast de twee<br />

warehouselocaties in Hillegom een derde<br />

warehouselocatie bij in Leimuiden, met<br />

zo’n 2.000 palletlocaties. Hier was ons<br />

oude voorraadsysteem en onze interne<br />

organisatie niet tegen opgewassen. Het<br />

werd moeilijker om goed overzicht te houden<br />

over onze activiteiten. Daarom gingen we<br />

eind vorig jaar op zoek naar een geschiktere<br />

voorraadbeheersoplossing.”<br />

4 weken implementatietijd<br />

Van Dooren informeerde bij collega’s wat<br />

voor WMS ze gebruikten en hoe dat beviel.<br />

Ook keek hij op internet naar geschikte<br />

applicaties. Maar de uitkomsten van deze<br />

inventarisatie vielen wat tegen: “Het was<br />

vaak duur, te uitgebreid voor onze situatie<br />

of sloot niet goed aan bij onze operationele<br />

werkwijze. Toen werd ik getipt over het<br />

nieuwe WMS van Solid. Ik nam contact op<br />

met mede-eigenaar Remco Somers over<br />

de details van zijn oplossing. Solid WMS<br />

sprak me eigenlijk direct aan, zowel qua prijs,<br />

mogelijkheden als implementatietijd. Daarom<br />

besloten we vrij snel voor dit WMS te kiezen.”<br />

Daarna ging alles in een<br />

stroomversnelling. De implementatie<br />

startte binnen twee weken na afsluiten<br />

van het contract. De data van het oude<br />

voorraadsysteem in excel werden overgezet<br />

naar Solid WMS. Medewerkers kregen<br />

uitleg over de werking van het pakket<br />

en er werd gedurende twee weken een<br />

proefversie gedraaid. Vervolgens ging het<br />

pakket live. In totaal nam de implementatie<br />

ongeveer vier weken in beslag. “Solid<br />

WMS biedt ons nu ondersteuning bij vier<br />

verschillende activiteiten: de invoering en<br />

het, na voltooiing, afmelden van orders, het<br />

toewijzen van palletplaatsen aan producten,<br />

het barcodescannen van producten bij<br />

orderpicken en het opstellen van facturen.<br />

We zijn erg tevreden met het product en de<br />

wijze waarop de implementatie is uitgevoerd.”<br />

WMS in de Cloud<br />

Solid WMS is ontwikkeld vanuit een bestaand,<br />

25 jaar oud, WMS. De applicatie is door<br />

16 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


2<br />

“De snelheid van het afhandelen van orders<br />

in het warehouse is toegenomen”<br />

de makers omgebouwd tot een moderne<br />

warehouseoplossing voor zowel kleine als<br />

grote logistieke bedrijven, maar de focus is<br />

momenteel vooral gericht op het mkb.<br />

Bijzonder is dat het WMS volledig draait<br />

in de cloud. Dit betekent dat bedrijven die dit<br />

pakket gebruiken geen speciale hardware<br />

nodig hebben. Tegelijkertijd hoeven zij zich<br />

niet bezig te houden met beveiliging, updates<br />

en allerlei andere technische IT-zaken. Dat is<br />

allemaal centraal geregeld. De hardware en<br />

services worden dus als het ware gedeeld<br />

met andere bedrijven die deze cloudoplossing<br />

gebruiken. Het pakket heeft hierdoor lage<br />

instapkosten en is snel te implementeren.<br />

Solid WMS wordt afgenomen als een<br />

Over Van Dooren Transport<br />

Familiebedrijf Van Dooren kent een lange historie. Het bedrijf werd al in<br />

1895 opgericht in de bollenstreek. Tegenwoordig is de hoofdactiviteit het<br />

geconditioneerd transport van bloembollen, vaste planten, plantenstekken en<br />

boomkwekerijproducten. Die vervoert het bedrijf binnen Nederland en naar België,<br />

Duitsland, Zwitserland en Noord-Frankrijk. Daarnaast houdt het bedrijf zich bezig<br />

met opslag van levensmiddelen, verpakkingen, houtpellets en diverse andere<br />

producten. Van Dooren Transport is gevestigd op 5 verschillende locaties,<br />

met totaal circa 16.000 m 2 opslagruimte en telt ongeveer 55 medewerkers en<br />

beschikt over 42 voertuigen. Op piekmomenten worden veel vervoerders uit<br />

een flexibele schil (charters) ingezet.<br />

dienst (Software As A Service) tegen een<br />

vaste prijs per maand. De oplossing kan<br />

worden gekoppeld aan bestaande systemen<br />

van logistieke dienstverleners. Zij kunnen hun<br />

aanwezige hard- en software dus gewoon<br />

blijven gebruiken.<br />

Geen onverwachte verassingen<br />

De eerste voordelen van de overstap op<br />

Solid WMS zijn bij Van Dooren Transport<br />

inmiddels zichtbaar: “De snelheid van het<br />

afhandelen van orders in het warehouse<br />

is toegenomen, terwijl er tegelijkertijd<br />

minder fouten bij het orderpicken worden<br />

gemaakt”, zegt commercieel medewerker<br />

Niels van Dooren. “Dat betekent dat onze<br />

efficiency is toegenomen. We kunnen nu met<br />

hetzelfde aantal medewerkers meer orders<br />

afhandelen.”<br />

De komende maanden worden bij Van<br />

Dooren Transport ook andere processen<br />

verder geoptimaliseerd. Zo werkt men<br />

mo menteel aan het verder digitaliseren van de<br />

orderinvoer. Alex van Dooren: “Ongeveer 70<br />

procent van onze orders komen digitaal binnen<br />

via systeemkoppelingen en onze eigen Van<br />

Dooren Transport-app. Dat is natuurlijk mooi,<br />

maar nog niet optimaal. De overige opdrachten<br />

komen nu nog telefonisch binnen en per<br />

e-mail via een bijgevoegde pdf. Deze orders<br />

zetten we zelf in ons TMS of WMS. Ook dit<br />

proces gaan we verbeteren. Ons streven is dat<br />

het proces van orderinvoer tot factuur straks<br />

volledig geautomatiseerd verloopt.”<br />

En heeft hij nog tips voor andere bedrijven<br />

die overwegen Solid WMS aan te schaffen:<br />

“Wat belangrijk is als je een WMS kiest, is dat<br />

je je goed voorbereidt en precies weet wat<br />

je wilt hebben. Dan kom je achteraf niet voor<br />

onverwachte verassingen te staan.”<br />

1. “Onze efficiency is toegenomen”zegt Niels<br />

van Dooren (rechts). Naast hem zijn oom Alex<br />

van Dooren.<br />

2. Van Dooren Transport beschikt over ongeveer<br />

42 voertuigen.<br />

17


ICT<br />

Tekst Ingrid Damen<br />

Voorzitter Jitske Brink van ICT-branchevereniging Dalti:<br />

“IT-systemen in de logistiek moeten<br />

met elkaar kunnen communiceren”<br />

Ceo Jitske Brink van Filogic ging<br />

op 1 januari <strong>2023</strong> van start als<br />

voorzitter van branchevereniging<br />

Dalti. De missie van Dalti is het<br />

efficiënt maken van de wereld<br />

van transport en logistiek. “Dat<br />

kan door de IT-systemen beter<br />

te laten integreren en op elkaar<br />

aan te laten sluiten. Dit bereiken<br />

we door meer samenwerking,<br />

het delen van kennis en<br />

standaardisatie en een goede<br />

informatievoorziening voor de<br />

logistieke branche.”<br />

Welke IT-producten zijn<br />

momenteel innovatief en zinvol<br />

voor de transportwereld?<br />

“Dit is wel een lastige vraag, er zijn namelijk<br />

heel veel verschillende producten. Het hangt<br />

er echt vanaf waar een bedrijf behoefte aan<br />

heeft, en ook de mate waarin een bedrijf<br />

is geautomatiseerd speelt een rol. Het<br />

IT-landschap van een transportbedrijf kan<br />

heel complex zijn en uit veel verschillende<br />

systemen en leveranciers bestaan. Een van<br />

de speerpunten van Dalti is om dit landschap<br />

goed in kaart te brengen, zodat duidelijk is<br />

wat de expertises zijn van onze leden, hoe<br />

dit aansluit op andere systemen en hoe deze<br />

“De ene planner stelt<br />

als reactie compleet<br />

andere routes samen,<br />

terwijl de andere<br />

nauwelijks iets<br />

aanpast”<br />

18 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

kunnen worden ingezet bij een bedrijf.<br />

Momenteel brengen we vanuit Dalti onze<br />

47 leden en hun expertise in kaart. In een<br />

nieuw deel van de site worden de leden meer<br />

uitgelicht. Daarmee is dan duidelijk wat de<br />

expertise is van onze leden en waarmee ze<br />

transportbedrijven kunnen helpen.”<br />

Op de site van Dalti staat:<br />

belangenbehartiging,<br />

standaardisatie en kennisdeling.<br />

Hoe stimuleer je dat?<br />

“Dat doe je door met elkaar in gesprek te<br />

gaan en samen te werken op verschillende<br />

onderwerpen; op technisch vlak maar ook<br />

op het terrein van informatievoorziening en<br />

kennisdeling. Binnen het aandachtsgebied<br />

standaardisatie is het OTM (open trip model)<br />

daar een voorbeeld van.<br />

Qua belangenbehartiging doen we dat<br />

door onze leden op de hoogte te houden<br />

van de ontwikkelingen binnen de sector<br />

en wetswijzigingen vanuit de overheid.<br />

Daarnaast gaan we, met en namens onze<br />

leden, in gesprek met onze stakeholders.<br />

Kennisdeling doen we door het<br />

organiseren van verschillende bijeenkomsten,<br />

online en offline. De meest recente<br />

was internationaal zakendoen, waarin<br />

ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek<br />

gaan over dit onderwerp. Trucs en tips<br />

uitwisselen.”<br />

Is Dalti betrokken bij het<br />

Programma Digitale<br />

Infrastructuur Logistiek?<br />

“Wij zijn inderdaad in gesprek met de<br />

initiatiefnemers van Basis Data Infrastructuur/<br />

Digitale Infrastructuur Logistiek (BDI/DIL) over<br />

wat wij hierin zouden kunnen betekenen.<br />

Voor ons is van belang om onze leden<br />

concrete informatie mee te geven over het<br />

programma, want als Dalti behartigen wij hun<br />

belangen. Hoe kunnen de leden het beste<br />

aansluiting vinden? Tijdens ons netwerk-<br />

event op 20 april gaan we over dit onderwerp<br />

met elkaar, onze partners en onze leden,<br />

in gesprek. Verder is hierover nog niet veel<br />

bekend. Dalti denkt in het algemeen wel vaak<br />

vroegtijdig mee met overheidsprojecten.”<br />

Hoe kunnen bedrijven worden<br />

gestimuleerd om meer te<br />

digitaliseren?<br />

“Allereerst door te laten zien wat het<br />

oplevert. Maar ook de verwachtingen van de<br />

opdrachtgevers van onze klanten worden<br />

steeds hoger, ze vragen bijvoorbeeld steeds<br />

vaker om statusinformatie van een order.<br />

Zoals we gewend zijn als consument heel<br />

nauwkeurig te weten waar ons pakketje blijft,<br />

wordt dit in business-to-business ook steeds<br />

vanzelfsprekender.<br />

Door goed te automatiseren, krijg<br />

je steeds meer mogelijkheden. Meer<br />

inzichten in je data bijvoorbeeld. Vooral door<br />

systemen met elkaar te laten integreren<br />

of communiceren. Data die je zou kunnen<br />

gebruiken om te kunnen voldoen aan de<br />

eisen rondom CO 2<br />

-uitstoot bijvoorbeeld.<br />

Maar het wordt ook gemakkelijker om digitaal<br />

orders en ritten uit te wisselen en deze te<br />

verrijken met statusinformatie.”<br />

Is de angst dat concullega’s aan<br />

de haal gaan met hun klanten<br />

terecht als er gegevens worden<br />

uitgewisseld?<br />

“Vertrouwen in de transportsector is heel<br />

belangrijk. Het duurt even voordat dat in<br />

deze branche ontstaat. Daar moet je dus<br />

rekening mee houden. Dat zie ik ook bij mijn<br />

eigen bedrijf (Filogic). Men is in de branche<br />

terughoudend bij het delen van informatie.


In het algemeen geldt daarnaast: nieuwe<br />

ontwikkelingen die nog niet concreet zijn,<br />

roepen vaak weerstand op.<br />

Maar informatie delen is wel de<br />

ontwikkeling van <strong>2023</strong> en verder. En de<br />

generatie onder ons staat hier heel anders<br />

in, wist je dat? Jongeren weten alles van<br />

elkaar. Op apps als Snapchat en BeReal<br />

kunnen ze alles van elkaar volgen en is het<br />

heel normaal dat ze van minuut tot minuut<br />

op de hoogte zijn van de exacte locatie van<br />

al hun connecties.”<br />

Tot slot: hoe wijd verbreid is<br />

het delen van data van<br />

wegwerkzaamheden van<br />

Filogic inmiddels?<br />

“De datafeed (digitaal bestand van alle<br />

producten of diensten, compleet met<br />

alle kenmerken van deze producten) van<br />

de wegwerkzaamheden van Filogic is<br />

ondertussen klaar. Maar we willen nog meer<br />

feeds toevoegen: zoals voorkeursroutes<br />

van steden, milieuzones en venstertijden<br />

informatie over brughoogtes… onze klanten<br />

willen het graag hebben. Deze datafeeds<br />

zijn overigens gratis beschikbaar voor alle<br />

ICT-leveranciers.<br />

Wat ook bijzonder is, is de reactie van<br />

planners op onze informatie. Aan de hand<br />

van gegevens over wegwerkzaamheden<br />

stelt de ene planner als reactie compleet<br />

andere routes samen, terwijl de andere<br />

nauwelijks iets aanpast. In verband hiermee<br />

doen we samen met de TU Delft onderzoek<br />

bij twee vervoerders. Dat loopt nog.<br />

Maar in het algemeen kun je stellen<br />

dat de gevolgen van het ontvangen van<br />

de verkeersinformatie groter zijn dan alleen<br />

een route veranderen. Het zou bijvoorbeeld<br />

efficiënter kunnen zijn dat een chauffeur<br />

een uur later gaat rijden dan normaal. Of<br />

dat vaste routes wellicht anders moeten<br />

worden samengesteld. En dan is de grote<br />

vraag: behoort dat tot de mogelijkheden?<br />

En: is de transporteur in staat om dit te<br />

veranderen of zit hij vast aan routes en<br />

tijd-afspraken met klanten ? Daarbij speelt<br />

het menselijke aspect een grote rol. De<br />

mens kiest uiteindelijk wat hij doet met de<br />

informatie.”<br />

19


Samen duurzaam onderweg<br />

Na Arnhem, Groningen en Den Haag bezorgen we nu ook in de binnenstad van Amsterdam<br />

met licht elektrische vrachtvoertuigen. Stil, schoon én overlastarm. Ze zijn onderdeel van de<br />

ruim 1.500 elektrische voertuigen in ons netwerk en dragen bij aan onze ambitie om in 2030<br />

overal in de Benelux brieven en pakketten uitstootvrij te bezorgen in de lastmile.<br />

www.postnl.nl/duurzaamheid


ICT<br />

Tekst Ingrid Damen<br />

Manders Transport & Logistics gaat over<br />

op plannings-software van TRACC Planning<br />

Vaker ritten combineren<br />

Een efficiencyslag. Die maakte<br />

Manders Transport & Logistics<br />

door de invoering van planningsoftware<br />

TRACC Planning van<br />

AKB Logistics Software. Ook<br />

klanten, die laat een opdracht<br />

aanleveren, kunnen nu zonder<br />

al te veel moeite meegenomen<br />

worden in de planning. Het<br />

transportbedrijf nam het<br />

systeem vorig jaar in gebruik.<br />

Waarom heeft Manders gekozen<br />

voor TRACC Planning van AKB<br />

Logistics Software?<br />

Manders wilde haar klanten beter bedienen.<br />

Sinds de invoering van TRACC Planning,<br />

gebaseerd op algoritmes, krijgen de<br />

klanten dan ook betere updates over hun<br />

order. Ook bij last-minute planning van een<br />

bestelling, weten ze eerder waar ze aan toe<br />

zijn.<br />

Hoofdplanner René van Boxtel:<br />

“Voorheen deden we de rittenplanning op<br />

een grote landkaart op de muur. Aan de hand<br />

daarvan berekenden we: hoeveel pallets<br />

moeten we lossen, en hoeveel laadmeters<br />

hebben we? Na optelling, hoopten we dat<br />

het paste bij de rijtijd die dag.” Het nieuwe<br />

systeem levert de planningsafdeling van<br />

Manders maar liefst twee tot drie uur tijdwinst<br />

op per dag.<br />

Hoe werkt het in de praktijk?<br />

Drie planners werken in TRACC Planning en<br />

doen dat elk op hun eigen gebied: distributie,<br />

FTL/LTL planning en projectplanning. Doordat<br />

ze nu alle drie in één systeem werken, is er<br />

overzicht. Er is een koppeling gemaakt met<br />

het Transport-Management-Systeem van<br />

Ritrov.<br />

De planners zijn enthousiast en zien de<br />

voordelen van het nieuwe systeem. “Nu kan<br />

iedereen bekijken waar we mee bezig zijn,<br />

wat een ander heeft, en hoe we eventuele<br />

ritten kunnen combineren. Daardoor hoeven<br />

we wellicht niet twee wagens in te zetten. Je<br />

ziet het ook terugkomen in de arbeidsuren.<br />

Het kwam vroeger vaak voor dat we pas om<br />

20.00 uur klaar waren. Nu is dat om 18.00<br />

uur”, aldus Van Boxtel.<br />

Verder kunnen klanten, die laat een<br />

opdracht aanleveren, nu zonder al te veel<br />

moeite meegenomen worden in de planning,<br />

zegt hij. “Dat is veel makkelijker dan op een<br />

bord, waar je lijntjes moest uitgummen, en<br />

weer opnieuw je berekening moest maken.<br />

Nu kun je orders automatisch invullen,<br />

waardoor je veel sneller auto’s vol kunt<br />

plannen en de weg op kan sturen.<br />

Klanten die nu last-minute bellen, kunnen<br />

we ook sneller met meer zekerheid<br />

antwoord geven of het gaat passen of niet.”<br />

Wat is het gevolg voor de<br />

planning?<br />

Er is meer rust gekomen op de<br />

planningsafdeling en kan er resultaatgericht<br />

worden gepland. Zo kunnen laadmeters en af<br />

te leggen kilometers worden geoptimaliseerd.<br />

Daarnaast is meteen duidelijk wat de<br />

opbrengst is van specifieke ritten.<br />

Doordat de werkdruk een stuk minder is,<br />

kan de focus tussendoor liggen op andere<br />

werkzaamheden. “We willen geen planners<br />

uitsparen, maar wel met hetzelfde aantal<br />

planners meer werk kunnen inplannen.<br />

Het mooie is ook: dankzij TRACC Planning<br />

kan een ander het werk makkelijker<br />

overpakken, als een planner afwezig is.” Het<br />

verdere resultaat van de invoering van de<br />

nieuwe planning-software? Een grotere<br />

medewerkerstevredenheid.<br />

21


UIT VOORRAAD LEVERBAAR & TE HUUR<br />

CLIXTAR LIGHT<br />

- afmeting 5,2 x 2,1 x 2,2 m<br />

- 750 kg laadklep<br />

- laadvermogen 3,1T<br />

- rijbewijs B+E<br />

Groenekan T. 088 625 96 00 | Zwolle T. 088 625 96 70 | www.veldhuizen.nl | info@veldhuizen.nl


ICT<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Shutterstock<br />

65% bedrijven in de Benelux verhoogt IT-uitgaven supply chain en logistiek<br />

“Supply-chain-prestaties kunnen<br />

bedrijven maken of breken”<br />

52% van de bedrijven uit<br />

de Benelux-regio heeft zijn<br />

innovatietempo met betrekking<br />

tot supply chain en logistiek<br />

de afgelopen twee jaar flink<br />

versneld. Maar liefst 67% is zelfs<br />

van plan om investeringen op dit<br />

gebied in de komende twee jaar<br />

te verhogen. De focus ligt hierbij<br />

op een warehouse management<br />

system (WMS) (25%) en<br />

transport-tracking (24%).<br />

De twee belangrijkste redenen waarom<br />

bedrijven hun supply chain en logistiek<br />

innoveren, zijn het verbeteren van de<br />

betrouwbaarheid (45%) en het verlagen van<br />

de kosten (33%). Dit blijkt uit onderzoek van<br />

Descartes Systems Group, gespecialiseerd<br />

in softwareoplossingen voor supply chain en<br />

logistiek.<br />

onderzoek zijn dat Benelux-bedrijven zich<br />

voor wat betreft digitalisering vooral richten<br />

op drie zaken: order fulfilment (53%),<br />

transportprocessen (49%) en distributie<br />

(48%).<br />

Geavanceerde volgapparatuur<br />

Verder heeft 77% van de bedrijven<br />

data-analyse volledig of gedeeltelijk<br />

geïmplementeerd in hun supply chain en<br />

logistieke processen. Zo’n 46% heeft verder<br />

een Environmental, Social en Governance<br />

(ESG)-strategie gedefinieerd, maar slechts<br />

21% heeft hiervoor ook een actieplan en<br />

financiering.<br />

Van de ondervraagde bedrijven geeft<br />

69% elektrische voertuigen in te zetten. Meer<br />

dan de helft gebruikt IoT-apparaten voor<br />

locatie- en conditie-tracking (beide 53%). Ten<br />

slotte zet bijna driekwart van de onderzochte<br />

bedrijven geavanceerde volgapparatuur in<br />

voor zijn vrachtwagenladingen (71%). Meer<br />

dan de helft doet dat voor zijn koerierdiensten<br />

en wagenpark (beide 59%).<br />

Hoger op de agenda<br />

“Het recente verleden heeft duidelijk<br />

gemaakt dat supply-chain-prestaties<br />

bedrijven kunnen maken of breken. De<br />

noodzaak om supply chain en logistieke<br />

operaties te innoveren, is dan ook hoger<br />

op de agenda van veel directies komen te<br />

staan”, aldus Chris Jones, EVP, Industry and<br />

Services bij Descartes.<br />

“Het onderzoek toont aan dat, hoewel de<br />

inspanningen op het gebied van innovatie in<br />

de supply chain en logistiek versnellen, veel<br />

bedrijven nog relatief aan het begin staan<br />

van hun innovatietraject. Denk aan gebieden<br />

zoals digitalisering en vooral bij het gebruik<br />

van geavanceerde computertechnologieën<br />

zoals machine learning.”<br />

Over het onderzoek<br />

Het onderzoek richtte zich op het verband<br />

tussen innovatie en zakelijk succes. Ofwel:<br />

wat innovatie in de supply chain en logistiek<br />

stimuleert, hoe innovatie bedrijven naar<br />

verwachting ten goede zal komen en welke<br />

obstakels het tempo van innovatie en<br />

investeringen hierin remmen.<br />

Ook is onderzocht waar innovatie in<br />

de supply chain en de logistiek het sterkst<br />

en het zwakst wordt geacht. Er is bekeken<br />

in welke mate belangrijke innovatieve<br />

technologieën in de supply chain en de<br />

logistiek worden ingezet en op welke<br />

gebieden de innovatie nu en in de toekomst<br />

gericht is.<br />

Opvallende resultaten uit het<br />

23


Economie<br />

Tekst Robert van Leewen<br />

Vrachtauto legt gemiddeld 138 kilometer af op werkdag<br />

Nederland bij uitstek geschikt<br />

voor elektrische trucks?<br />

Vrachtauto’s en trekkers maken met 138 respectievelijk 294<br />

kilometers in Nederland per dag gemiddeld relatief weinig<br />

kilometers, zo valt uit CBS-cijfers te berekenen. Die kilometrages<br />

lijken al binnen de actieradius van de huidige generatie elektrische<br />

trucks te vallen. Als er een goede laadinfrastructuur is, kan dat<br />

Nederland bijzonder geschikt maken voor elektrische trucks.<br />

Nederland heeft veel wegvervoer.<br />

Als klein land staat het volgens het<br />

Europees statistiekbureau Eurostat met 34,8<br />

miljard tonkilometer in het wegvervoer wel<br />

op de 7e plaats. Dat is na Duitsland (269,9<br />

miljard tonkilometer), Spanje, Frankrijk, Polen,<br />

Italië en Zweden (40,7 miljard tonkilometer),<br />

die geografisch veel groter zijn.<br />

Hoeveel vrachtauto’s zorgen in Nederland<br />

voor al die tonkilometers? En hoeveel<br />

kilometers leggen zij gemiddeld per jaar<br />

en per dag af? Die informatie is nodig om<br />

de inzetbaarheid van elektrische trucks te<br />

bepalen. CBS heeft daarover uitgebreide<br />

statistieken, gebaseerd op RDW-cijfers.<br />

Een vrachtauto reed in 2021 gemiddeld<br />

bijna 36.000 km en een trekker gemiddeld<br />

76.000 km.<br />

Meteen enkele opmerkingen daarbij.<br />

Ten eerste: het betreft gemiddelden en die<br />

zeggen niets over de spreiding van de data.<br />

Er zijn dus grote verschillen naar boven en<br />

beneden mogelijk. Het betreft bovendien<br />

een gemiddelde van alle vrachtauto’s:<br />

vanaf de lichtste van 3.500 kilogram tot de<br />

zwaarste, ongeacht hun karakteristieken<br />

zoals as-configuratie, motorvermogen en<br />

carrosserie. Datzelfde geldt voor trekkers.<br />

Op basis van de jaargemiddelden kunnen<br />

gemiddelden per dag worden berekend.<br />

Bijvoorbeeld door het jaargemiddelde te<br />

delen door 260 werkdagen per jaar. Uit de<br />

cijfers blijkt (zie grafiek) dat een vrachtauto<br />

gemiddeld 138 kilometer aflegt op een<br />

werkdag. Voor een trekker is dat gemiddeld<br />

294 kilometer per werkdag.<br />

Zonder bijladen<br />

Uit de grafiek komen ook de verschillen<br />

naar laadvermogen en gewicht naar voren.<br />

Het zijn dagelijkse aantallen kilometers die<br />

al binnen de actieradius van de huidige<br />

generatie elektrische trucks vallen, zonder<br />

bij te hoeven laden. Gemakshalve is hierin<br />

geen onderscheid gemaakt tussen de<br />

kilometers die Nederlandse vrachtvoertuigen<br />

in Nederland (trekkers 66% en vrachtwagens<br />

79%) en in het buitenland afleggen, maar<br />

internationale ritten zijn langer.<br />

CBS laat ook zien hoe de 164.000<br />

vrachtvoertuigen (69.000 vrachtauto’s en<br />

95.000 trekkers) over 19 bedrijfstakken zijn<br />

verdeeld. De branche ‘Vervoer en Opslag’,<br />

waarin het beroepswegvervoer valt, bezit<br />

46% van de vrachtvoertuigen. Met die<br />

voertuigen legt deze bedrijfstak 68% van de<br />

totale kilometers af.<br />

Eigen vervoer<br />

De rest is grofweg ‘eigen vervoer’. Dat geldt<br />

bijvoorbeeld voor de bedrijfstak ‘Handel’.<br />

Die komt qua belang op de tweede plaats.<br />

De gemiddelde jaarkilometrages verschillen<br />

aanzienlijk tussen de eigen vervoerders,<br />

maar ze zijn altijd stukken lager dan in het<br />

beroepswegvervoer.<br />

Naast de verschillen tussen vrachtauto’s<br />

en trekkers, eigen vervoer en beroepswegvervoer,<br />

laadvermogen, gewicht zijn er ook<br />

andere verschillen. Dat zijn variaties naar<br />

24 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


leeftijd en milieuklasse van de voertuigen,<br />

bedrijfsgrootte en verschillen tussen de<br />

deelmarkten in het beroepswegvervoer. Die<br />

deelmarkten zijn niet in de CBS-statistieken<br />

te onderscheiden.<br />

Korte vervoersafstand<br />

78% van het gewicht dat Nederlandse<br />

vrachtvoertuigen transpor-teerden, werd in<br />

2021 over een afstand van minder dan 150<br />

kilometer vervoerd. Ook die korte gemiddelde<br />

afstand is een aanwijzing dat elektrisch<br />

vervoer kansrijk kan zijn in Nederland. Maar<br />

dat betekent niet meteen dat 78% van al het<br />

wegtransport door elektrische trucks met<br />

hun huidige actieradius vervoerd kan worden.<br />

Want er kan sprake zijn van meerdere ritten<br />

per dag.<br />

Actieradius<br />

Elektrificering richt zich nu vooral op<br />

de benodigde laadinfrastructuur en de<br />

actieradius van elektrische trucks. Met<br />

een dieseltruck is de actieradius al groot<br />

en tussentijds ook snel en gemakkelijk te<br />

verhogen: een tankbeurt van enkele minuten<br />

in een van de vele tankstations in Nederland<br />

is voldoende om weer pakweg 900 à 1.000<br />

kilometer af te kunnen leggen. Dat ligt heel<br />

anders bij het laden van accu’s. Hoe lang het<br />

laden duurt en hoeveel groter de actieradius<br />

wordt, is afhankelijk van hoe ver de accu’s<br />

nog zijn opgeladen en tot welk niveau ze<br />

opgeladen moeten worden om de rit af te<br />

kunnen maken, het accuvermogen en het<br />

vermogen van de lader.<br />

De kosten van de chauffeur zijn in de<br />

kostprijs van het vervoer met een traditionele<br />

dieseltruck het belangrijkste onderdeel, en<br />

zullen ook bij elektrische trucks belangrijk<br />

zijn. Chauffeurstijd moet productief zijn.<br />

Wachttijden tot er plek is bij het laadstation<br />

en daarna totdat de accu voldoende is<br />

opgeladen, zijn niet productief en verhogen<br />

de kostprijs. Om wachttijden te vermijden<br />

zal tussentijds opladen dus zoveel mogelijk<br />

moeten gebeuren op momenten dat de<br />

chauffeur zijn wettelijke rust of pauze geniet,<br />

of tijdens het laden en lossen.<br />

Maar zijn op laad- of loslocaties<br />

oplaad-faciliteiten aanwezig? Kan en wil<br />

degene bij wie wordt geladen of gelost,<br />

zorgen voor oplaadfaciliteiten voor de<br />

vervoerders? En daarin aanzienlijke bedragen<br />

in laadinfrastructuur investeren, onderhoud<br />

verrichten, service verlenen en waarschijnlijk<br />

de kosten van de geladen elektriciteit aan die<br />

vervoerders gaan factureren?<br />

Eigen afweging<br />

Een eigenaar van vrachtvoertuigen zal, op<br />

basis van de ritkarakteristieken van zijn<br />

“Zijn op laad- of<br />

loslocaties oplaadfaciliteiten<br />

aanwezig? ”<br />

voertuigvloot, moeten analyseren in hoeverre<br />

elektrificering voor hem rittechnisch mogelijk<br />

is, liefst zonder tussentijds bijladen. De<br />

economische en financiële aantrekkelijkheid<br />

van elektrificering is een andere afweging.<br />

Daarin spelen veel zaken een rol. Denk aan<br />

de benodigde netto-investeringen, het imago,<br />

de TCO (total costs of ownership), kosten<br />

van het opladen of laadtarieven, maar ook de<br />

kostprijs van de uiteindelijke vervoersprestatie<br />

en doorberekening bijvoorbeeld.<br />

Geschikt voor elektrificering<br />

Misschien is tussentijds bijladen nauwelijks<br />

aan de orde, gezien de lage gemiddelde<br />

dagkilometrages. En is ’s avonds en ‘s<br />

nachts volledig opladen voldoende om alle<br />

ritten overdag uit te voeren. Tenminste als<br />

er voldoende en adequate laadfaciliteiten<br />

beschikbaar zijn, op de zaak of dichtbij huis.<br />

De combinatie van goede laadinfrastructuur<br />

met lage dagkilometrages en een hoog<br />

vervoersvolume maakt Nederland bij<br />

uitstek geschikt voor elektrificering van<br />

het wegvervoer. Al blijft de afweging bij de<br />

individuele vervoerder.<br />

25


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Ank van Lier<br />

Transportbedrijf Van Ziel start met tankwagenreiniging als tweede ‘bedrijfspoot’<br />

“Niemand gaat het op termijn<br />

nog redden met alleen transport”<br />

Veel transportbedrijven worstelen met het groeiende<br />

chauffeurstekort. Ook bij Transportbedrijf Van Ziel is het<br />

puzzelen om de planning rond te krijgen. Nico en Bart van<br />

Ziel voorzien dat de problemen op termijn alleen maar groter<br />

worden. Daarom starten zij met een tweede ‘poot’ onder<br />

hun bedrijf: tankwagenreiniging. “Alleen met transport<br />

kun je op termijn onvoldoende omzet halen. En we kunnen<br />

als werkgevers wel onze best doen om het chauffeursvak<br />

aantrekkelijk te houden, maar ook overheden en klanten<br />

moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”<br />

26 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Transportbedrijf Van Ziel in het Betuwse<br />

Kapel-Avezaath is een familiebedrijf<br />

pur sang. De onderneming werd in 1985<br />

opgericht door Klaas en Marja van Ziel. Zij<br />

specialiseerden zich in de loop der jaren in<br />

tanktransport van onder meer gevaarlijke<br />

stoffen. Vandaag de dag heeft het bedrijf 23<br />

eigen wagens op de weg en worden nog zo’n<br />

zeventien eigen rijders ingezet. “We rijden<br />

vooral voor grotere chemiebedrijven. Voor<br />

hen vervoeren we veelal producten vanuit<br />

Antwerpen en Rotterdam richting Duitsland”,<br />

zegt Nico van Ziel.<br />

Hij nam vorig jaar, samen met zijn broer<br />

Bart, het stokje over van zijn ouders. “Maar<br />

onze vader Klaas doet nog wel vaak ritjes op<br />

de tankwagen. Rijden is en blijft zijn passie.<br />

En onze moeder is nog dagelijks werkzaam<br />

op kantoor. Het bedrijf is dus nog steeds een<br />

echt ‘familieding’.”<br />

Om chauffeurs te werven, maakt het<br />

toilet of douchen bij een klant, dat is nu bijna<br />

Verjaardagscadeau<br />

Volgens de ondernemer maken ook de<br />

bedrijf veel gebruik van sociale media. Ook<br />

via via dienen zich wel mensen aan. “Iedereen<br />

die zich meldt en die past in het geschetste<br />

niet meer aan de orde. Vaak moeten ze<br />

gebruikmaken van een mobiel toilet, buiten<br />

op het terrein. En moeten ze ook buiten<br />

circa dertig medewerkers van het bedrijf en<br />

plaatje nemen we in principe aan. Soms is<br />

wachten voordat ze kunnen lossen. In weer<br />

de eigen rijders die worden ingezet deel uit<br />

dat nog niet meteen nodig, maar we sorteren<br />

en wind, zonder een bakje koffie. In veel<br />

van de ‘Van Ziel-familie’. “Er heerst hier een<br />

hiermee ook voor op het feit dat veel van<br />

gevallen zijn de ingevoerde coronaregels niet<br />

familiaire sfeer, chauffeurs zijn geen nummer.<br />

onze chauffeurs de komende jaren met<br />

meer teruggedraaid. De vriendelijkheid en<br />

Zo krijgt iedereen steevast een cadeau voor<br />

pensioen gaan.”<br />

gastvrijheid zijn ver te zoeken.”<br />

zijn verjaardag en zijn we op de hoogte van<br />

Mede dankzij de inzet van eigen rijders<br />

De ondernemer merkt ook dat veel<br />

de thuissituatie van onze medewerkers.<br />

lukt het de broers meestal nog wel om de<br />

bedrijven hun openingstijden hebben<br />

Daar informeren we ook regelmatig naar.<br />

personeelsplanning rond te krijgen. “Zonder<br />

ingeperkt. “Sommigen sluiten al om drie<br />

Chauffeurs hechten hier waarde aan. Dat<br />

hen zouden we het echt niet redden. Maar<br />

uur ’s middags. Het is voor chauffeurs<br />

zijn kleine dingen die in deze tijd het verschil<br />

je moet desondanks heel vindingrijk zijn om<br />

niet altijd haalbaar om voor die tijd op een<br />

maken en helpen om medewerkers aan je te<br />

de planning passend te krijgen. En ook nog<br />

plek te zijn. En vervolgens is het lastig om<br />

binden.”<br />

zo veel mogelijk tegemoetkomen aan de<br />

een parkeerplaats te vinden en een plaats<br />

Voorsorteren op pensionering<br />

Desondanks is het ook voor de broers<br />

wensen van je mensen: de één wil vier dagen<br />

per week werken, de ander juist zeven. Daar<br />

móet je wel in mee, anders ben je ze kwijt. En<br />

om te douchen en te eten. Zeker hier in<br />

Nederland. Ik vind het ongekend dat de<br />

overheid geen actie onderneemt op dit vlak<br />

Van Ziel een hele uitdaging om de<br />

natuurlijk zijn ook een goed salaris en nette<br />

en op veel plaatsen zelfs parkeerverboden<br />

personeelsplanning rond te krijgen. “Vooral<br />

auto’s belangrijke randvoorwaarden, maar dat<br />

voor vrachtwagens worden afgekondigd.<br />

de laatste jaren wordt het steeds nijpender”,<br />

spreekt voor zich.”<br />

Basiszaken als voldoende parkeerplaatsen en<br />

>><br />

geeft Nico van Ziel toe. “Het aanbod aan<br />

chauffeurs is sowieso beperkt, daarnaast<br />

werken wij bij voorkeur met ervaren mensen.<br />

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vergt<br />

namelijk een bepaalde ervaring, rust en<br />

structuur.”<br />

1 Voor de broers Van Ziel is het een hele uitdaging<br />

om de planning rond te krijgen.<br />

2 Bart (l) en Nico van Ziel op de parkeerplaats in<br />

Kapel-Avezaath.<br />

Gebrek aan vriendelijkheid<br />

Wat Van Ziel vooral dwarszit is dat een<br />

werkgever alles in het werk kan stellen<br />

om het zijn mensen naar de zin te maken,<br />

maar dat veel andere factoren volgens hem<br />

‘tegenwerken’. “Het chauffeursvak is er de<br />

laatste jaren niet aantrekkelijker op geworden.<br />

Dat komt mede door corona. Vroeger<br />

konden chauffeurs nog wel eens naar het<br />

“In veel gevallen<br />

zijn de ingevoerde<br />

coronaregels niet<br />

meer teruggedraaid.<br />

De vriendelijkheid en<br />

gastvrijheid zijn ver te<br />

zoeken”<br />

27


Arbeidsmarkt<br />

>> het kunnen nuttigen van een goede maaltijd<br />

moeten gewoon op orde zijn.”<br />

Ook de toenemende wachttijden zijn<br />

een ‘bottleneck’: volgens Van Ziel staan<br />

chauffeurs steeds vaker urenlang stil.<br />

“Er wordt meer en meer gewerkt met<br />

tijdsloten, bijvoorbeeld bij het lossen bij een<br />

terminal. Dat zorgt er enerzijds voor dat een<br />

chauffeur continu moet haasten en steeds<br />

moet ‘rekenen’ of hij wel op tijd is. En klein<br />

ommetje maken om iets lekkers te eten, is<br />

er niet bij. En als hij dan op de afgesproken<br />

tijd op de betreffende locatie staat, is er<br />

dikwijls niemand aanwezig vanwege een<br />

personeelstekort. Dat stuit chauffeurs tegen<br />

de borst. Zij hebben voor dit vak gekozen om<br />

te rijden, niet om de halve dag stil te staan.”<br />

chauffeur kijkt toch naar het totaalplaatje.<br />

Logisch ook.”<br />

Bredere basis<br />

Mede vanwege de geschetste trend zal het<br />

chauffeurstekort naar de toekomst toe alleen<br />

maar groter worden, verwacht Van Ziel. Hij is<br />

ervan overtuigd dat het hierdoor op termijn<br />

onmogelijk wordt om voldoende omzet te<br />

halen uit alleen transport. “Arbeid wordt op<br />

termijn de beperkende factor voor vrijwel alle<br />

transportbedrijven. Niemand gaat het in de<br />

toekomst nog redden met alleen transport”,<br />

stelt hij.<br />

Om die reden kiezen de ondernemers<br />

ervoor om hun basis te verbreden: later dit<br />

jaar bouwen zij een faciliteit voor het reinigen<br />

van tankwagens. “Nieuwbouw van ons<br />

bedrijf zat sowieso in de pijplijn. Maar om ons<br />

bedrijf toekomstbestendig te maken, kiezen<br />

we voor een tweede activiteit en gaan we<br />

straks ook tankwagens reinigen. Niet alleen<br />

die van onszelf, maar ook die van andere<br />

transportbedrijven. Het bouwen van een<br />

dergelijke reinigingsfaciliteit kost miljoenen,<br />

maar daarmee hopen we onze onderneming<br />

“Laatst besloot een<br />

chauffeur om het bijltje<br />

erbij neer te gooien.<br />

Hij zei letterlijk: ‘Ik wil<br />

als mens behandeld<br />

worden’”<br />

wel ‘toekomstproof’ te kunnen maken en ook<br />

op lange termijn voldoende omzet te kunnen<br />

genereren. Het is triest dat je door een tekort<br />

aan chauffeurs gedwongen bent om je bedrijf<br />

anders in te richten. Maar het is wel de harde<br />

realiteit, en daar mag - nee, móet - aandacht<br />

voor zijn.”<br />

Huiskamer voor chauffeurs<br />

Op de nieuwe bedrijfslocatie van Van Ziel<br />

in Geldermalsen komt straks ook een<br />

‘huiskamer’ voor chauffeurs. Hier kunnen<br />

zij een hapje eten, een kop koffie drinken<br />

en een sanitaire stop maken. “Het moet<br />

vooral ook een gezellige plek worden, waar<br />

chauffeurs zich welkom voelen. En we willen<br />

hiermee ook een voorbeeld stellen, laten zien<br />

hoe chauffeurs eigenlijk behandeld zouden<br />

moeten worden. We hopen dat andere<br />

partijen dit voorbeeld volgen en een soort van<br />

sneeuwbaleffect ontstaat.”<br />

Van Ziel benadrukt dat daarnaast ook<br />

overheden en klanten hun verant woordelijkheid<br />

moeten nemen. “Het aantrekkelijk<br />

houden van het chauffeursvak is niet alleen<br />

een zaak van de werkgever; ook overheden<br />

en klanten moeten ‘aan de bak’. Zorg voor<br />

voldoende parkeerplekken, voor goede<br />

faciliteiten en wees gastvrij. Een klein beetje<br />

vriendelijker en flexibeler zijn, kan al een groot<br />

verschil maken. We moeten er met zijn allen<br />

de schouders onder zetten. Want zonder<br />

mensen run je geen transportbedrijf meer,<br />

maar stagneert ook onze economische groei.<br />

Dat besef is er onvoldoende.”<br />

Uitschot van maatschappij<br />

De genoemde zaken leiden er volgens de<br />

ondernemer toe dat steeds meer chauffeurs<br />

afhaken. Vaak al na korte tijd. “Laatst besloot<br />

een chauffeur van ons, die pas een paar<br />

maanden in dienst was, om het bijltje erbij<br />

neer te gooien. Hij zei letterlijk: ‘ik wil als mens<br />

behandeld worden’. De realiteit is dat dit nu<br />

vaak niet meer het geval is. Een mooi salaris<br />

en een goede auto maken niet meer uit<br />

wanneer je onderweg wordt behandeld als<br />

uitschot van de maatschappij. Een werkgever<br />

kan dan nog zo zijn best doen, maar een<br />

28 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Jongensdroom komt uit<br />

Omscholing van agent naar<br />

vrachtwagenchauffeur<br />

Het komt regelmatig voor dat mensen op latere leeftijd hun<br />

langgekoesterde droom laten uitkomen en alsnog voor het<br />

chauffeursberoep kiezen. Dat is het geval bij Dennis Oudendijk<br />

(51 jaar), die is omgeschoold van politieagent naar vrachtwagenchauffeur<br />

door Transport Masters. Binnen vijf maanden behaalde<br />

hij zowel zijn C- als CE-rijbewijs.<br />

Uitzendbureau Transport People biedt<br />

sinds twee jaar de mogelijkheid om, via<br />

zijn nieuwe bv Transport Masters, kandidaten<br />

op te leiden tot vrachtwagenchauffeur. Na<br />

twee jaar krijgen bedrijven de mogelijkheid<br />

om hen in vaste dienst te nemen.<br />

Administratief hebben zij er weinig omkijken<br />

naar, want Transport Masters verzorgt het<br />

volledige opleidingstraject. Van het zoeken<br />

en begeleiden van een opleidingskandidaat<br />

tot het schakelen met de rijschool en<br />

de administratieve afwikkeling. Als de<br />

geïnteresseerden nog niet in het bezit zijn van<br />

een groot rijbewijs, dan werken zij eerst als<br />

logistiek medewerker bij het transportbedrijf<br />

om meteen ervaring op te doen en het bedrijf<br />

te leren kennen. Wanneer zij hun rijbewijs C<br />

behalen, gaan zij als chauffeur aan de slag.<br />

Droom waarmaken<br />

Dit traject doorliep ook Dennis Oudendijk.<br />

Na zestien jaar ervaring bij de politie, wilde<br />

hij zijn jongensdroom om chauffeur te<br />

worden alsnog waarmaken. “Ik ben in mijn<br />

jeugd eens meegereden met mijn oom<br />

op de vrachtwagen naar Italië en in mijn<br />

loopbaan heb ik gewerkt bij een DAF-dealer.<br />

Bij de politie was ik rechercheur waar veel<br />

administratie bij kwam kijken, waarvan<br />

de laatste jaren in deeltijd. Ik wilde graag<br />

iets anders gaan doen, niet meer altijd<br />

achter de computer zitten. In de aanloop<br />

naar mijn carrièreswitch heb ik me goed<br />

voorbereid door filmpjes te kijken en het<br />

zij-instroomevent van STL in Amsterdam<br />

te bezoeken. In april had ik een gesprek bij<br />

BosDaalen. Eerst was daar geen plek, maar<br />

in juni ben ik hier toch gestart via Transport<br />

Masters.”<br />

Grote veranderingen<br />

“De opleiding voor mijn C-rijbewijs is betaald<br />

door Transport Masters. Ik heb de opleiding<br />

gevolgd bij partner Don Opleidingen. De<br />

lijnen zijn kort en de rijlessen zijn in overleg<br />

snel ingepland. Ik zette alles op alles om<br />

de examens in één keer te halen én dat is<br />

me gelukt in vijf maanden tijd! Het was een<br />

intensief traject met grote veranderingen.<br />

Bij het doornemen van drie theorieboeken<br />

kwam ik in materie terecht waar ik nog nooit<br />

van had gehoord. Ook het rijden in een<br />

vrachtwagen was nieuw, maar het was leuk<br />

om nieuwe dingen te doen.”<br />

Voldoening<br />

Oudendijk rijdt nu sinds twee maanden op<br />

een vrachtwagen en hij mag van de planning<br />

steeds een stukje verder. “Het werk bevalt<br />

goed, ook omdat ik fysiek bezig ben. Ik vind<br />

het leuk om zelfstandig te werken en ervaar<br />

vrijheid onderweg. Het besturen van de<br />

vrachtwagens vind ik machtig mooi, zeker<br />

met een lekker muziekje aan. Het aantal<br />

werkuren varieert, maar meestal ben ik tien<br />

tot elf uur per dag aan de slag. Daar varieert<br />

het salaris in mee. Omdat ik op zaterdag<br />

werk, ben ik op donderdag vrij. Een enkele<br />

keer komt er een extra ritje bij. Ik verdien<br />

met 2.700 euro netto in trede D4 meer<br />

dan toen ik bij de politie werkte, maar dat<br />

komt ook doordat ik nu meer uren maak. Ik<br />

kom moe, maar voldaan thuis. Dit werk is<br />

essentieel en doet ertoe! Het is de vraag of<br />

het fruittransport met veel korte ritten in de<br />

toekomst bij mij past, maar voor nu is het een<br />

mooie leerperiode. Het mooiste is dat ik de<br />

stap heb durven maken en er geen moment<br />

spijt van heb gehad. De computer heb ik nog<br />

geen dag gemist.”<br />

Dennis Oudendijk is omgeschoold tot<br />

vrachtwagenchauffeur door Transport Masters:<br />

“Ik heb de computer geen dag gemist.”<br />

29


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Sector zet extra in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers met MDIEU<br />

Tot het pensioen gezond<br />

Uit de subsidieregeling<br />

Maatwerkregeling Duurzame<br />

Inzetbaarheid en Eerder<br />

Uittreden (MDIEU) heeft de<br />

sector transport en logistiek<br />

voor twee jaar 16,5 miljoen<br />

euro gekregen. Sectorinstituut<br />

Transport en Logistiek (STL)<br />

is er volop mee aan de slag en<br />

biedt activiteiten die gericht<br />

zijn op duurzame inzetbaarheid<br />

van de werknemers in de sector.<br />

Wat kunnen werkgevers en<br />

werknemers hiervan verwachten?<br />

Er is nog steeds sprake van een<br />

krappe arbeidsmarkt en vergrijzing<br />

in de sector. Het is daarom nu meer dan<br />

ooit belangrijk dat zoveel mogelijk mensen<br />

gezond werkend hun pensioen bereiken.<br />

Voor veel transport- en logistieke bedrijven<br />

is behoud van medewerkers dan ook erg<br />

belangrijk. Werkgevers erkennen het belang<br />

van duurzame inzetbaarheid steeds meer,<br />

maar tegelijkertijd blijft dit aandachtspunt<br />

toch vaak ondergeschikt aan de business,<br />

en is het lastig om tijd hiervoor vrij te maken.<br />

Zeker voor vrachtwagenchauffeurs die<br />

veel onderweg zijn. STL helpt bedrijven en<br />

werknemers in de sector hierbij.<br />

Gedeelde verantwoordelijkheid<br />

De subsidie in het kader van duurzame<br />

inzetbaarheid en eerder uittreden is in<br />

november 2022 toegekend. Een deel<br />

van het geld gaat naar de zogenoemde<br />

Zwaarwerkregeling. Daarmee kunnen<br />

werknemers, die het werk niet kunnen<br />

volhouden tot de AOW-leeftijd, onder<br />

voorwaarden maximaal drie jaar eerder<br />

30 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

stoppen met werken.<br />

Daarnaast gaat het subsidiegeld<br />

naar het ontwikkelen en uitvoeren van<br />

activiteiten die de duurzame inzetbaarheid<br />

van medewerkers bevorderen bij SOOBbedrijven<br />

in de sector. De subsidie is<br />

toegekend op basis van een plan met<br />

een analyse van de arbeidsmarkt in de<br />

sector, volgens Karin Schoneveld, manager<br />

marketing & innovatie bij STL.<br />

De analyse is opgesteld door Sociale<br />

Partners Samen voor Duurzame<br />

Inzetbaarheid (SPDI). “De uitkomsten<br />

bevestigen dat we al jaren met de juiste<br />

activiteiten bezig zijn. Doel van het plan<br />

is problemen of aandachtspunten op het<br />

gebied van duurzame inzetbaarheid –<br />

1<br />

zoals bijvoorbeeld een minder gezonde<br />

leefstijl - te verminderen. Een belangrijk<br />

deel van het plan gaat over de vraag: wie<br />

voelt zich verantwoordelijk voor duurzame<br />

inzetbaarheid? Dat is een combinatie van<br />

werkgever en werknemer. De maatregelen in<br />

het plan zijn gericht op die werkgevers- en<br />

werknemersverantwoordelijkheden. Als STL<br />

voeren we die maatregelen uit die bedrijven<br />

en werknemers helpen om die slag te laten<br />

plaatsvinden.”<br />

Belangrijke thema’s in het plan zijn<br />

veiligheid, vitaliteit en leren en ontwikkelen.<br />

“Hierbij gaat het niet alleen om bestaande<br />

activiteiten die we beter gaan doen en<br />

uitbreiden, maar ook om het ontwikkelen<br />

van nieuwe zaken. Eén hiervan is bedrijven


helpen bij het ontwikkelen en verbeteren<br />

van basisvaardigheden, zoals taal, rekenen<br />

en digitale vaardigheden. Bij leren en<br />

ontwikkelen wordt vaak gedacht aan<br />

klassikale opleidingen, maar ook belangrijk<br />

is leren op de werkplek en hoe je dit kunt<br />

stimuleren in een bedrijf.”<br />

zijn hiermee afgelopen zomer begonnen.<br />

Eerst hebben we de omvang van het<br />

probleem en de gevolgen van het gebruik<br />

van rolcontainers in kaart gebracht. Nu<br />

kijken we naar verbeteringen die haalbaar<br />

zijn en staan op het punt om hierover een<br />

rondetafel te organiseren, om te komen<br />

“We hebben ervaren<br />

dat eendagsvliegen<br />

geen zoden aan de<br />

dijk zetten”<br />

aan. Ze benadrukt dat individueel roosteren<br />

alleen zal worden gebruikt als dit ook<br />

mogelijk is in het bedrijf. “Het gebeurt nu wel<br />

vaak incidenteel, maar structureel individueel<br />

roosteren komt nog weinig voor”, is haar<br />

ervaring. Hierover komt een kennissessie<br />

waarin ervaringen worden gedeeld.<br />

2<br />

Rolcontainers gebruiken<br />

Een project dat wordt gefinancierd met de<br />

subsidie is een onderzoek naar de fysieke<br />

belasting door het gebruik van rolcontainers,<br />

zoals is afgesproken door cao-partijen. “De<br />

Arbocatalogus besteedt hier al aandacht<br />

aan. Maar nu gaat het om de betrokkenheid<br />

van alle partijen in de hele keten, dus<br />

niet alleen transportbedrijven, maar ook<br />

opdrachtgevers en supermarkten. We<br />

1. Karin Schoneveld, manager marketing &<br />

innovatie bij STL: “Met de subsidie bieden we<br />

activiteiten aan die gericht zijn op duurzame<br />

inzetbaarheid van de werknemers in de sector.”<br />

2. Een project dat wordt gefinancierd met de<br />

MDIEU-subsidie is een onderzoek naar de fysieke<br />

belasting door het gebruik van rolcontainers in de<br />

hele keten.<br />

tot afspraken. Ook gaat er budget naar<br />

communicatie om bedrijven te stimuleren<br />

om met onze diensten aan de slag te gaan”,<br />

licht Schoneveld toe.<br />

Individueel roosteren<br />

Met de subsidie bekostigt STL ook een<br />

onderzoek van TNO naar de effecten van<br />

individueel roosteren op de duurzame<br />

inzetbaarheid. “Daarbij gaat het erom dat<br />

een werknemer zelf kan aangeven wanneer<br />

hij wil werken. De werk-privébalans van<br />

chauffeurs staat in de sector onder druk.<br />

Individueel roosteren kan hierin verbetering<br />

brengen. Het onderzoek kijkt niet alleen naar<br />

het belang van de werknemer, maar neemt<br />

ook de bedrijfsvoeringskant mee”, geeft ze<br />

Onboarding medewerkers<br />

Een nieuwe activiteit die STL met de<br />

subsidie heeft ontwikkeld, is onboarding van<br />

nieuwe medewerkers. “Hiervoor hebben<br />

we een nieuwe adviseur aangenomen<br />

die specialist is. Voor bedrijven is het erg<br />

belangrijk om nieuwe werknemers een<br />

zachte landing te laten krijgen in het bedrijf.<br />

We zien dat dat bijdraagt aan de binding aan<br />

een organisatie. Dat is belangrijk in tijden van<br />

arbeidsmarktkrapte.”<br />

Verder is STL aan het onderzoeken of<br />

bedrijven behoefte hebben aan vergelijking<br />

met andere organisaties op het gebied van<br />

duurzame inzetbaarheid. “In tweede instantie<br />

gaan we dan kijken wat voor oplossing<br />

hierbij past. Wij zijn ervan overtuigd dat deze<br />

aanpak, die wel meer tijd en energie kost,<br />

een goede manier is om iets te ontwikkelen<br />

waar de sector iets aan heeft. En dit is<br />

mogelijk door de subsidie.”<br />

Lange adem<br />

Met de steun zijn ook bestaande activiteiten<br />

uitgebreid. Zo zijn er extra adviseurs<br />

aangenomen om meer bedrijven te helpen.<br />

Bestaande activiteiten voor werkgevers zijn<br />

volgens Schoneveld bijvoorbeeld een online<br />

inspiratiesessie over leren en ontwikkelen,<br />

die onlangs heeft plaatsgevonden. “Hierin<br />

krijgen deelnemers informatie aangereikt<br />

over hoe zij bepaalde dingen kunnen doen<br />

en wat het belang daarvan is.”<br />

Een andere activiteit zijn de<br />

31<br />

>>


Arbeidsmarkt<br />

>><br />

werkkrachtprogramma’s voor bedrijven die<br />

iets willen met duurzame inzetbaarheid,<br />

maar niet weten hoe. “Hierbij kunnen wij<br />

die bedrijven langdurig ondersteunen<br />

bij duurzame inzetbaarheid en dit<br />

implementeren en verankeren in de<br />

bedrijfsvoering. We hebben ervaren dat<br />

‘eendagsvliegen’ geen zoden aan de dijk<br />

de drive-sessies en collectieve workshops,<br />

inzetbaarheidschecks en interventies. Het<br />

is overigens altijd aan de werknemer zelf<br />

om deel te nemen. Het is niet zo dat de<br />

werkgever dit kan opleggen.”<br />

Erkend certificaat<br />

Een bestaande activiteit die nu verder<br />

“Veiligheid, vitaliteit en<br />

leren en ontwikkelen<br />

noemen we in zijn<br />

geheel duurzame<br />

inzetbaarheid”<br />

zetten.”<br />

wordt versterkt, is de branchewaardering<br />

Duurzame inzetbaarheid is een kwestie<br />

van logistiek medewerkers. “Wij hebben dit<br />

Al vanaf 2013 zijn wij bezig met duurzame<br />

van lange adem. “Het grijpt bijvoorbeeld in<br />

gedaan bij zes bedrijven die zijn aangesloten<br />

inzetbaarheid, toen de arbeidsmarkt nog<br />

op je manier van leidinggeven en hoe je als<br />

bij SOOB. Logistiek medewerkers krijgen<br />

niet zo krap was. Wij hebben al veel ervaring<br />

werkgever aankijkt tegen je personeel: als<br />

een certificaat voor hun werkervaring, dat<br />

met de dienstverlening opgedaan. We<br />

kostenpost of als menselijk kapitaal? Beide<br />

sociale partners erkennen. Dit wordt erg<br />

weten wat werkt en wat niet, omdat we een<br />

benaderingen komen we tegen in de sector.<br />

gewaardeerd. Het is een erkenning voor hun<br />

zorgvuldige manier van werken hebben.<br />

We helpen bedrijven stappen te zetten die<br />

expertise en het versterkt hun positie op de<br />

We ontwikkelen ook dienstverlening die<br />

passen binnen de bedrijfscultuur. Als ze aan<br />

arbeidsmarkt. Zo mooi om te zien!”<br />

schaalbaar en toepasbaar is in de hele<br />

de slag willen met de thema’s, hebben we<br />

Met al deze initiatieven loopt de sector<br />

sector. Bovendien wordt de dienstverlening<br />

daar instrumenten voor, waarbij we ook de<br />

voorop, aldus Schoneveld. “Wij zijn een<br />

gratis aangeboden aan SOOB-bedrijven, of<br />

werknemers betrekken. Voorbeelden zijn<br />

lichtend voorbeeld voor andere sectoren.<br />

tegen een kleine bijdrage.”<br />

SNEL<br />

LAADINFRA BATTERIJEN<br />

TOT 1.000 kW LAADVERMOGEN ZONDER NETVERZWARING<br />

scan<br />

QR code<br />

laadvermogens 500 - 1.000 kWh<br />

Wij zijn de onafhankelijke totaalpartner op het gebied van laadinfra,<br />

batterijopslag en slim energiemanagement voor transport en logistiek.<br />

Vraag nu vrijblijvend een adviesrapport aan via:<br />

switchcharging.nl/logistiek of scan de QR code<br />

32 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Column Menno Menist<br />

Beeld Christiaan Krouwels<br />

Truckparkeerplaatsen<br />

van de toekomst<br />

Stel je voor: zachtjes stuurde ze haar elektrische vrachtwagen via de afslag naar de<br />

beveiligde parkeerplaats. Bij het hek werd ze meteen herkend en verwelkomd door de<br />

AI-receptionist, waarna de vrachtwagen werd geleid naar de vooraf gereserveerde plaats.<br />

Wat was dat vroeger dan toch een gedoe, dacht ze. Oudere vrachtwagenchauffeurs<br />

hadden haar de verhalen verteld. De regels schreven voor dat je regelmatig je rust<br />

moest nemen. Maar het vinden van een plek waar je dit goed kon doen, was nog niet<br />

zo gemakkelijk. Soms betekende het dat je op de vluchtstrook moest gaan staan, wat<br />

natuurlijk erg gevaarlijk was. Bovendien was dat verboden. En dan had je ook nog de<br />

criminaliteit. Je moest altijd op je hoede zijn – ladingdiefstal en vernieling kwamen nogal<br />

eens voor. Daar hoor je nu weinig meer over. Nou ja, laatst nog wel een keer. Maar ze<br />

werden snel door de politie opgepakt, nadat automatische camerasystemen direct alarm<br />

hadden geslagen.<br />

Zo, eindelijk aangekomen. Nu de vrachtwagen aan de gereserveerde oplaadkabel, een<br />

lekkere douche en dan een hapje eten. Ze zag er al naar uit om haar collega’s te zien met<br />

wie ze online had afgesproken. Klinkt goed toch? Maar mogelijk gaat de truckparking van<br />

de toekomst er heel anders uitzien. De digitalisering zal verder gaan, dat lijkt wel zeker.<br />

Maar het AI-systeem bij het hek zou ook wel eens een deel van het chauffeurswerk over<br />

kunnen gaan nemen. Daarnaast moet het wegvervoer vergroenen. Maar hoe precies weten<br />

we nog niet.<br />

Verder zullen truckparkings veranderen van leveranciers van ‘vieze’ brandstoffen in<br />

produ centen en leveranciers van schone varianten. En sociale veiligheid is vanzelfsprekend.<br />

In de toekomst zouden truckparkings ook meer functies kunnen gaan vervullen in de<br />

logistieke keten. Denk maar eens aan het uitwisselen van lading tussen lange-afstand en<br />

korte-afstand transport. Een belangrijke eigenschap van de truckparking van de toekomst is<br />

daarom ook: flexibiliteit. Het inspelen op nieuwe ontwikkelingen kenschetst de ondernemer,<br />

en dat geldt zeker voor de exploitant van een vrachtwagenparkeerplaats. Die mogelijkheid<br />

moet de exploitant ook hebben. Overheden kunnen daar rekening mee houden door de<br />

ondernemer bij het afgeven van vergunningen niet in een te strak keurslijf te persen.<br />

De Europese Commissie heeft enige jaren geleden een studie laten doen en een<br />

consortium, met Panteia in de lead, normen op laten stellen. Waar moet een truckparkeerplaats<br />

op het gebied van veiligheid en service aan voldoen? Die voorzag in enorme<br />

vraag naar duidelijkheid. Het heeft een boost gegeven aan het tot stand komen van<br />

een netwerk van beveiligde truckparkings op de Europese corridors. Maar normen<br />

zijn geen statisch geheel. Behoeftes veranderen. En er zijn nieuwe technologische<br />

oplossingen om de problemen te lijf te gaan. We moeten daarom de ontwikkelingen<br />

blijven volgen. Ook moeten we ons steeds de vraag blijven stellen wat<br />

in de toekomst de opgaves zijn voor het wegvervoer en de chauffeurs, en op<br />

welke manier vrachtwagenparkeerplaatsen ons daarbij kunnen helpen!<br />

Menno Menist is directeur Business Development bij Panteia<br />

33


Arbeidsmarkt<br />

Tekst Anita Hestens<br />

Online leerplatform en op<br />

maat gemaakte onboardings<br />

Bij het opleidings- en personeelsbeleid van steeds meer transport- en logistieke bedrijven biedt THAR<br />

ondersteuning. Via het leerplatform maakt ze bijvoorbeeld het aantal behaalde Code 95-punten<br />

per chauffeur inzichtelijk. Daarnaast ontwikkelt ze op maat gemaakte onboarding- en e-learningprogramma’s<br />

voor nieuwe medewerkers, samen met de opdrachtgever. Chr. Vermeer Transport en AB<br />

Texel Group maken volop gebruik van de mogelijkheden.<br />

THAR, gevestigd in Breda, is in 2017<br />

opgericht om praktische medewerkers<br />

in de transport- en logistieksector online<br />

toegang te bieden tot opleidingen op haar<br />

leerplatform. Voor theoretische opleidingen<br />

bestonden al online leerplatformen, voor<br />

praktische opleidingen waren die er niet.<br />

Kennismaking via onboarding<br />

Daarnaast biedt THAR de mogelijkheid<br />

een op maat onboarding-programma te<br />

ontwikkelen voor nieuwe medewerkers en<br />

e-learnings voor andere werknemers. Veel<br />

organisaties besteden veel tijd en geld aan het<br />

werven van goed personeel. Dit geldt zeker<br />

voor praktische medewerkers, waar goed<br />

personeel op bepaalde functies schaars is.<br />

Na de werving is het goed inwerken van<br />

nieuwkomers van groot belang. Zeker kort<br />

na indiensttreding zijn er nieuwe situaties die<br />

om nieuwe kennis en vaardigheden vragen.<br />

THAR kan bedrijven ondersteunen en het<br />

nieuwe medewerkers makkelijker maken<br />

in dit proces. Inmiddels maken zo’n 750<br />

transport- en logistieke bedrijven gebruik van<br />

deze diensten.<br />

Onboarding bij Chr. Vermeer<br />

Eén van de gebruikers van de onboardingmogelijkheid<br />

van het leerplatform is Chr.<br />

Vermeer Transport in Tilburg. HR-medewerker<br />

Stefan van Dongen licht toe: “Enkele jaren<br />

geleden zijn we aan de slag gegaan samen<br />

34 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


Bij steeds meer bedrijven is interesse in het<br />

leerplatform en de onboarding- en e-learningprogramma’s<br />

van THAR<br />

2<br />

met THAR om een onboardingsprogramma<br />

voor nieuwe medewerkers te ontwikkelen,<br />

met SLIM-subsidie voor het mkb. Voor<br />

mensen die lang bij ons werken, zijn veel<br />

dingen vanzelfsprekend, maar dat geldt niet<br />

voor nieuwkomers. Ervaren medewerkers<br />

hebben niet altijd de tijd om hun kennis en<br />

ervaring te delen. Dat geldt ook voor onze<br />

interne opleider, die overigens wél een paar<br />

dagen meerijdt met nieuwe chauffeurs.”<br />

Om de kennis goed over te<br />

brengen, heeft het transportbedrijf een<br />

maatwerkproject opgezet om een online<br />

cursus te ontwikkelen voor nieuwe collega’s.<br />

“Samen met THAR hebben we bepaald wat<br />

daarin moest komen. Dit is een e-learning<br />

geworden van 20 minuten, die nieuwe<br />

medewerkers kennis laat maken met Chr.<br />

Vermeer, inclusief de geschiedenis en een<br />

virtuele tour door het bedrijf. Hierin komt<br />

ook aan de orde hoe het bedrijf eruit ziet,<br />

wat we doen en wie welke taken heeft.<br />

Dus ook bijvoorbeeld wie op de planning of<br />

servicedesk werkt.”<br />

Daarnaast heeft Chr. Vermeer drie online<br />

cursussen samen met THAR ontwikkeld voor<br />

nieuwe chauffeurs: over het starten van de<br />

dienst, activiteiten onderweg en het afsluiten<br />

van de dienst. “Zo is het voor iedereen<br />

duidelijk welke werkwijzen we binnen het<br />

bedrijf hanteren.”<br />

Meer betrokken<br />

Van Dongen is erg tevreden over de<br />

samenwerking met THAR. “Door nieuwe<br />

medewerkers via de cursussen goed te<br />

informeren voordat zij daadwerkelijk bij ons<br />

aan de slag gaan, komen zij beter beslagen<br />

ten ijs en raken zij meer betrokken bij het<br />

bedrijf. Zij weten dan bijvoorbeeld al waar de<br />

ritdocumenten te vinden zijn, hoe een ritlijst<br />

eruit ziet, of hoe de boordcomputer werkt.<br />

Dat wil niet zeggen dat de interne opleider<br />

niet meer mee op pad hoeft de eerste dagen.<br />

Maar de informatieoverdracht is daardoor<br />

wel efficiënter en chauffeurs stellen gerichtere<br />

vragen,” aldus Van Dongen.<br />

Chr. Vermeer Transport gebruikt<br />

het platform ook om meer verdiepende<br />

cursussen aan te bieden. “Die gaan<br />

bijvoorbeeld over bandenmanagement of<br />

de rijtijdenwet.” Deze cursussen zitten in het<br />

standaard assortiment van THAR.<br />

Voor medewerkers met een B-rijbewijs<br />

die willen doorstromen naar de functie van<br />

chauffeur, biedt THAR e-learnings voor het<br />

theoriegedeelte van het C-rijbewijs aan.<br />

“Hierdoor kunnen deze young potentials,<br />

zoals wij ze noemen, zich in alle rust<br />

verdiepen in de theorie. Verder zijn we aan<br />

het kijken of we via het leerplatform van<br />

THAR externe docenten kunnen inhuren voor<br />

Code 95-opleidingen.”<br />

Een draak<br />

Ook AB Texel, internationaal transportbedrijf<br />

in de agri-food en bouwlogistiek, maakt<br />

gebruik van de diensten van THAR. Het<br />

bedrijf is drie jaar geleden begonnen<br />

met het inplannen van de trainingen van<br />

chauffeurs via het leerplatform van de<br />

organisatie. “Het systeem is sinds één<br />

jaar goed ingeregeld en bevalt goed”,<br />

vertelt manager sustainability en voormalig<br />

HR-manager Marlies Dijkstra. Zij was toen<br />

THAR opleidingen<br />

THAR biedt op www.tharonline.nl<br />

informatie over allerlei<br />

praktijkgerichte cursussen,<br />

waaronder e-learnings, reguliere en<br />

blended opleidingen. Meer dan 130<br />

opleiders bieden er hun cursussen<br />

aan, voornamelijk rijscholen.<br />

Ook werkgevers kunnen gebruik<br />

maken van het aanbod, zoals Code<br />

95-opleidingen voor hun chauffeurs.<br />

verantwoordelijk voor de inkoop van de<br />

dienst. “Aangezien we ongeveer 2.000<br />

chauffeurs hebben, is de planning van de<br />

Code 95-opleidingen een omvangrijke<br />

administratie. Voorheen stond die in een<br />

excel-sheet. Dat was een draak van een<br />

overzicht met daarin de behaalde punten<br />

en opleidingen. Ons nieuwe systeem werkt<br />

makkelijker en signaleert wanneer iemand<br />

een nascholingsopleiding moet volgen.<br />

De informatie komt naar ons toe. Op deze<br />

manier hebben wij een goed overzicht in de<br />

opleidingsdata van de medewerkers.”<br />

Maatwerk e-learnings<br />

Daarnaast gebruikt AB Texel Group het THAR<br />

leerplatform als opleidingen-toolbox. “Wij<br />

hebben samen met THAR allerlei maatwerk<br />

e-learning-cursussen ontwikkeld voor zowel<br />

onze nieuwe als onze huidige chauffeurs. Dit<br />

zijn online opleidingen die goed aansluiten bij<br />

de praktijk van onze medewerkers. Nieuwe<br />

chauffeurs sturen wij voor een periode elke<br />

week een korte e-learning van zo’n tien<br />

minuten. Onderwerpen zoals het gebruik<br />

van de boordcomputer, controleren van de<br />

bandenspanning of tips om zuinig te rijden<br />

komen daar aan bod. Voor ons is het een<br />

ideale manier om chauffeurs op afstand te<br />

informeren en op te leiden, aangezien we hen<br />

vaak maar weinig op locatie zien. Chauffeurs<br />

zijn ook veel digitaler dan wij denken”, laat<br />

Dijkstra weten.<br />

1. AB Texel Group heeft samen met THAR allerlei<br />

maatwerk e-learning cursussen ontwikkeld voor<br />

zowel haar nieuwe als haar huidige chauffeurs.<br />

2. Stefan van Dongen: “THAR biedt werkgevers de<br />

mogelijkheid een op maat onboarding programma<br />

te ontwikkelen voor nieuwe medewerkers.”<br />

35


Duurzaamheid<br />

Tekst Ingrid Damen<br />

Duurzaamheidsideaal van TSN Groen<br />

Emissieloze last-mile<br />

distributie in het hele land<br />

Hazen en fazanten foerageerden<br />

volop in het gebied vlakbij het<br />

Amsterdam-Rijnkanaal in<br />

Houten. In het voorjaar kwamen<br />

oeverzwaluwen overgevlogen<br />

vanuit Afrika om er te broeden<br />

aan de rand van een poeltje.<br />

Inmiddels staat hier onder meer<br />

een bedrijfspand van TSN<br />

Groen met, waar mogelijk,<br />

beplanting. De ambitieuze<br />

transporteur bestaat 25 jaar en<br />

heeft duurzaamheid hoog in het<br />

vaandel. “Die dieren zijn hier nog<br />

steeds welkom”, zegt bevlogen<br />

directeur Andries Vlot. “En we<br />

zien ze ook.”<br />

36 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

TSN Groen is specialist op het gebied<br />

van emissieloze distributie, en heeft<br />

vele idealen. Zo beschikt het transportbedrijf<br />

momenteel over zes hubs in het land<br />

(Houten, Bleiswijk, Schiphol, Drachten,<br />

Rijen en Goor), maar niet lang meer.<br />

Vlot wil snel opschalen naar twaalf tot<br />

veertien (Leeuwarden, Groningen, Zwolle,<br />

Heerhugowaard, Amsterdam, Rotterdam,<br />

Goes, Almelo, Arnhem, Breda, Eindhoven<br />

en Maastricht), om zo een landelijke dekking<br />

te krijgen in verband met de zero-emissie<br />

zones die in een aantal steden vanaf 2025<br />

gelden. De nieuwe hubs moeten komen in<br />

bestaande gebouwen, die eventueel worden<br />

herontwikkeld.<br />

De emissievrije last-mile bezorger wil<br />

het aantal hubs verdubbelen en de ladingen<br />

zelfs verdriedubbelen. In 2022 bezorgde<br />

TSN Groen 500.000 zendingen van onder<br />

meer IKEA, Leen Bakker en Kwantum.<br />

Dat moet dus stijgen tot 1,5 miljoen euro.<br />

“Bij die ladingen kunnen we pakketjes<br />

voor particulieren bijvoorbeeld gemakkelijk<br />

infaseren”, licht Vlot zijn ideeën toe. Of<br />

TSN Groen kan tegelijkertijd producten als<br />

kantoorartikelen meenemen voor gemeentes.<br />

Ook heeft IKEA al geïnformeerd of bezorging<br />

van kleine pakketjes mogelijk is met de fiets,<br />

en daar kijkt Vlot momenteel eveneens naar.<br />

Niet het slimste bedrijfsmodel<br />

Hij raamt de kosten voor twaalf hubs op 120<br />

miljoen euro. Sommige hubs moeten namelijk<br />

verhuizen. “Investeerders bieden zich nu al<br />

uit zichzelf aan. Iedereen is zich ervan bewust<br />

dat we een groot probleem hebben als straks<br />

tientallen steden op slot gaan voor voertuigen<br />

op diesel.” Vlot voert momenteel gesprekken<br />

met de logistiek dienstverleners Rhenus en<br />

Jacky Perrenot over zijn plannen.<br />

Momenteel rijdt de transporteur met<br />

60 elektrische bakwagens rond. Een ander<br />

bedrijf van Vlot, Green Dynamics, bouwt<br />

afgeschreven dieselauto’s om. “Financieel<br />

gezien is dit bedrijfsmodel niet het slimste.<br />

Het was eerlijk gezegd goedkoper geweest<br />

als we door waren gereden met de diesels.”<br />

Maar het duurzaamheidsideaal van Vlot<br />

weegt zwaarder. Daarom streeft hij in de<br />

toekomst naar 300 elektrische bakwagens.<br />

Vlot wil in de toekomst zelfvoorzienend<br />

zijn qua elektriciteit. Houten, Bleiswijk en<br />

Drachten hebben zonnepanelen. Houten<br />

beschikt maar liefst over 3.200 stuks. Maar<br />

in de winter wordt niet voldoende stroom<br />

opgewekt, daarom is er ook over een<br />

aansluiting op het elektriciteitsnet. Om die<br />

aansluiting overbodig te maken, denkt Vlot<br />

erover om batterijen te plaatsen om energie<br />

te kunnen opslaan. Wel een dure grap: één<br />

exemplaar kost 500.000 euro.<br />

Afstand tot de arbeidsmarkt<br />

In Houten heeft Vlot verder een refurbafdeling.<br />

Die opzetten kostte meer tijd dan<br />

gedacht in verband met overleg met het<br />

UWV, maar uiteindelijk is het gelukt. Nu<br />

repareren mensen met een afstand tot<br />

de arbeidsmarkt beschadigde retouren.<br />

“Denk aan een bank met een scheurtje erin,<br />

bijvoorbeeld. Klanten geven zo’n artikel terug.<br />

Als wij het niet opknappen, eindigt het op de<br />

vuilnisbelt. Na de reparatie bieden wij het aan<br />

“Het was goedkoper<br />

geweest als we door<br />

waren gereden met de<br />

diesels”


“In dat land hebben we inmiddels 40.000<br />

moringabomen geplant en willen we boeren<br />

helpen om hun grond vruchtbaar te krijgen<br />

en ondervoeding aan te pakken”<br />

via refurboutlet.nl. En onze opdrachtgevers<br />

vinden het fantastisch, ze treden ermee naar<br />

buiten.” Deze afdeling staat in de toekomst<br />

gepland voor alle hubs.<br />

Ziekteverzuim te verwaarlozen<br />

De medewerkers voelen zich aangesproken<br />

door de idealen van Vlot. Onder meer<br />

zijn activiteiten in Malawi, via de stichting<br />

‘Vlotter naar een betere wereld’ blijven niet<br />

onopgemerkt. De opbrengst van 1.000<br />

zonnepanelen gaat hier naartoe. “In dat land<br />

hebben we inmiddels 40.000 moringabomen<br />

geplant en willen we boeren helpen om hun<br />

grond vruchtbaar te krijgen en ondervoeding<br />

aan te pakken.”<br />

Het bedrijf heeft verder bijna geen verloop<br />

van personeel. Ook het ziekteverzuim is te<br />

verwaarlozen. Wellicht hangt dat samen met<br />

de komst van Anne Vermaat. Zij is sinds ruim<br />

een jaar directeur. “Een vrouw in de directie<br />

geeft een verfrissende en goede dynamiek.<br />

Vrouwen hebben soms een andere kijk op<br />

zaken en signaleren zaken die om aandacht<br />

vragen voor ik ze zelf zie. Hierdoor worden<br />

dingen eerder opgepakt. Dit geeft naast<br />

een prettige werksfeer ook veel snelheid in<br />

processen zoals bijvoorbeeld sterke groei.”<br />

Personeelsleden in de magazijnen<br />

beschikken verder over bedrijfskleding<br />

die niet doorsnee is. De werkschoenen<br />

zijn vervaardigd van PET-flessen en de<br />

spijkerbroeken komen van MUD Jeans.<br />

Als de broeken versleten zijn worden ze<br />

gerecycled tot nieuwe jeans. Vlot is nu<br />

bezig om zijn medewerkers te motiveren<br />

om emissieloos op het werk te komen. In<br />

het fietsenhok kunnen zij in ieder geval hun<br />

elektrische fiets opladen.<br />

CO 2<br />

-negatieve pallets<br />

Pallets zijn ook een dingetje. Andries Vlot<br />

wil namelijk zogenoemde CO 2<br />

-negatieve<br />

exemplaren in gebruik nemen. Ze bestaan<br />

uit grondstoffen als olifantengras, hennep en<br />

vlas en houden CO 2<br />

vast. Hun levensduur is<br />

langer dan dat van houten exemplaren. En als<br />

ze kapot zijn, kunnen ze grondstof worden<br />

voor nieuwe pallets, zonder verlies van CO 2<br />

.<br />

“Het kostte wel moeite om een boer te vinden<br />

die de grondstoffen wilde verbouwen.”<br />

Terug naar het bedrijfsterrein van TSN<br />

Groen in Houten. Het pand staat sinds drie<br />

jaar op de plek waar eerder een lieflijk poeltje<br />

lag met nestelende oeverzwaluwen. Om de<br />

vogeltjes te behouden heeft Andries Vlot een<br />

nieuwe waterplek laten aanleggen richting<br />

kanaal. “Ik kreeg te horen dat dat geen<br />

enkele zin had in verband met het drukke<br />

industrieterrein, maar vorig jaar hebben we<br />

zeven nestjes gehad.”<br />

Ecoloog<br />

Rondom het gebouw ligt waar mogelijk een<br />

strook groen en daar komen dit jaar ook<br />

bloeiende inheemse planten te staan, op<br />

advies van de ecoloog die bij TSN Groen<br />

in dienst is. De bloeiers zijn bedoeld om<br />

insecten te lokken. Een drietal bijenkasten<br />

is verstopt aan de achterzijde. “De imker<br />

heeft een sleutel van het hek.” Her en der<br />

staan insectenhotels, afkomstig van de<br />

refurb-afdeling. Grotere vogels kunnen<br />

neerstrijken op de houten landingsstokken<br />

die aan de lichtmasten zijn bevestigd. En<br />

speciale vleermuiskasten prijken aan de<br />

gevel van het pand. “We hebben via een<br />

warmtecamera gezien dat ze inderdaad<br />

worden gebruikt.” En na zonsondergang<br />

tippelen de hazen en fazanten er ook vrolijk<br />

rond.<br />

37


Techniek<br />

Tekst Annelies van Stijn Beeld Shutterstock<br />

Hoe veilig is zijn e-trucks?<br />

“Er moeten scenario’s<br />

zijn voor wat als…”<br />

Steeds meer (transport)bedrijven<br />

maken de overstap naar e-trucks.<br />

Het werken en rijden met deze<br />

voertuigen brengt risico’s met<br />

zich mee. Tijdens een webinar<br />

hierover, gingen experts in op<br />

de vraag hoe de sector risico’s<br />

kan minimaliseren. Advies:<br />

strategisch bepalen laadlocaties,<br />

chauffeurs goed voorlichten over<br />

massa en weinige geluid van de<br />

truck én bij schade stroom eraf.<br />

Hoe veilig zijn e-trucks? Met deze vraag<br />

trapte NT, samen met VLC & Partners<br />

organisator, dit webinar af. “De tijd zal het<br />

leren”, zegt Nils Rosmuller, lector energie- en<br />

transportveiligheid bij het NIPV. “Er rijden nog<br />

maar weinig e-trucks in Nederland en dus is<br />

de casuïstiek niet erg groot. Wereldwijd is er<br />

nog maar één incident geweest in Australië,<br />

waarbij elektra de oorzaak was. Vorig jaar<br />

zijn er in Nederland 150 e-trucks verkocht.<br />

Dat worden er de komende jaren veel meer.<br />

Wellicht gaan zich dan ook meer incidenten<br />

voordoen. Met bussen hebben we meer<br />

ervaring. Daar is wel casuïstiek van branden<br />

met als oorzaak elektra. Zo was er de brand<br />

in 2020 met vier bussen in een busremise in<br />

Haarlem. Ook in Stuttgart en Parijs vonden<br />

er de afgelopen jaren brandincidenten met<br />

elektrische bussen plaats.”<br />

Scenario’s<br />

Ondanks dat er tot nu toe in Nederland<br />

geen incidenten zijn geweest met e-trucks,<br />

zijn er wel degelijk risico’s, en is het<br />

belangrijk plannen klaar te hebben voor<br />

incidentsbestrijding. “Er moeten scenario’s<br />

38 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK<br />

zijn voor wat als…, want elektrisch<br />

aangedreven voertuigen zijn toch een andere<br />

categorie dan fossiel aangedreven”, aldus<br />

Rosmuller. “Accu’s kunnen dagenlang<br />

nasmeulen en weer ontbranden. Daar moet<br />

je echt kennis, ervaring met tactieken en<br />

speciale incidentbestrijding voor hebben.”<br />

Bij Volvo trucks zijn ze druk met het<br />

voorkomen van mogelijke incidenten.<br />

“Er zijn allerlei systemen op de accu’s en<br />

accupakketten gebouwd, die voorkomen dat<br />

een brand overslaat van de ene batterij op de<br />

andere. En dat geldt ook voor het overslaan<br />

van een brand van het ene op het andere<br />

accupakket. Daarvoor is er ook monitoring in<br />

de cabine. De chauffeur kan de temperatuur<br />

van de accu’s zien.”<br />

Geen angst<br />

Bakkersteam uit Stadskanaal rijdt sinds kort<br />

met een aantal e-trucks. Logistiek manager<br />

Jeroen Bakker is blij met die investering.<br />

“En als het gaat om risico’s, onze jonge<br />

chauffeurs hebben helemaal geen angst om<br />

ermee te rijden. Ze krijgen een uitgebreide<br />

training van Volvo Trucks en voor hen is<br />

het vergelijkbaar met rijden in een diesel.<br />

Ze vinden het geweldig om met 600 PK te<br />

rijden. Verder is voor hen de werkomgeving<br />

in de cabine hetzelfde. Belangrijk is wel om<br />

zo efficiënt en zuinig mogelijk te rijden. En<br />

natuurlijk moeten ze goed weten hoe ze de<br />

wagens opladen.”<br />

Voor verzekeraar Richard van Dijck,<br />

directeur Transport & Logistiek bij VLC<br />

& Partners, zijn e-trucks nog een lastig<br />

“Vrachtwagen niet<br />

meteen in dompelbak<br />

zetten”<br />

onderwerp. “We hebben als VLC nog weinig<br />

ervaring met e-trucks. Er is nog geen enkel<br />

incident geweest met een e-truck. Als<br />

verzekeraar is het dan lastig bepalen wat<br />

de premies moeten zijn, ook omdat je nu<br />

nog niet weet wat de restwaardes zijn. Er<br />

is simpelweg nog te weinig data om dat te<br />

kunnen vaststellen.”<br />

Overslaande brand<br />

Op de vraag waar de risico’s zitten,<br />

antwoordt Rosmuller: “Allereerst het laden. Er<br />

zijn verschillende modi van laadpalen en de<br />

meeste bedrijven hebben modi 3 en 4. Dat<br />

wil zeggen dat de laadpaal communiceert<br />

met het voertuig. Pas als er checks over en<br />

weer zijn geweest en alles oké is, gaat de<br />

stroom lopen. Maar waar activiteit is, kan<br />

iets fout gaan. Dus ook daarop moet worden<br />

geanticipeerd. Het is daarom belangrijk nooit<br />

‘s nachts binnen te laden. Verder moeten<br />

de laadpalen vijf tot tien meter van het pand<br />

staan, en ook tussen de wagens die worden<br />

geladen moet drie tot vier meter ruimte zitten.<br />

Zo kun je het risico van een overslaande<br />

brand voorkomen.”<br />

Crashtest<br />

Bakkersteam heeft nu twee laadpalen van elk<br />

75 kilowattuur op haar terrein. “Van Fastned.<br />

Dus laden gaat redelijk snel”, zegt Bakker.<br />

Opmerkelijk vindt hij wel dat de brandweer<br />

nog nooit is komen kijken.<br />

Om mogelijke risico’s te mijden, denkt<br />

Bakkersteam na over een laadplein. Dit<br />

zou dan ook door derden gebruikt kunnen<br />

worden. “De beschikbaarheid van stroom<br />

is echter nog wel een dingetje. Wel lopen<br />

hierover wel al gesprekken.”<br />

Als het gaat over het gevaar van accu’s<br />

bij ongevallen, dan zijn de heren niet zo<br />

bang. Slijkhuis: “Uit crashtesten met Volvo’s


komt naar voren dat de cabine netjes<br />

naar achteren gaat en de accu’s vast<br />

blijven zitten aan het chassis. Er kan veel<br />

schade aan de auto zijn, maar weinig<br />

aan de accu’s. Die zijn namelijk goed<br />

beschermd.”<br />

Dompelbak<br />

Goed om te weten is dat de brandweer bij<br />

(brand)incidenten met (e-)trucks direct kan<br />

zien om wat voor voertuig het gaat, door<br />

het kenteken op te vragen. Slijkhuis: “Volvo<br />

Trucks heeft alle data van de verschillende<br />

typen vrachtwagens beschikbaar op<br />

de website. Met die informatie kan de<br />

brandweer dan ter plekke de situatie<br />

inschatten en handelen.”<br />

Wat volgens Van Dijck moet worden<br />

voorkomen, is een vrachtwagen -zonder<br />

te weten of dat nodig is- direct in een<br />

dompelbak te zetten. Misschien is er<br />

niks aan de hand met de accu’s en is<br />

de wagen dan voor niets total loss. Een<br />

kostenpost van tonnen. Soms is het ook<br />

lastig bepalen of er schade is aan een<br />

accu. “Kleine scheurtjes zijn soms pas<br />

later zichtbaar.”<br />

Als het gesprek op onzichtbare schade<br />

komt, uit Slijkhuis de zorgen van Volvo Trucks<br />

over elektrische bakwagens. “Wij leveren<br />

elektrische bakwagens af zonder opbouw.<br />

Voor die opbouw gaan de wagens naar<br />

opbouw- en carrosseriebedrijven. Wij hebben<br />

er dan geen zicht meer op of een wagen daar<br />

mogelijk schade oploopt en de veiligheid dan<br />

in het geding komt.” Het is dus belangrijk te<br />

weten wat er is afgesproken met de dealer,<br />

voordat je naar een carrosseriebouwer gaat.<br />

Ook moet duidelijk zijn wat er wel of niet valt<br />

onder de dekking van de verzekering.<br />

Rijstijl<br />

Op de vraag hoeveel laadvermogen je als<br />

vervoerder inlevert met een elektrische<br />

vrachtwagen, antwoordt Bakker: “In ons<br />

geval drie ton. Maar dat is geen probleem,<br />

want wij vervoeren brood en dat is relatief<br />

licht. Wat belangrijker is, dat is de rijstijl<br />

van de chauffeurs. Zo was het de eerste<br />

week uitproberen en het was bovendien<br />

erg koud. Toen hadden we een actieradius<br />

van 260 tot 270 kilometer. Dat is na enkele<br />

weken al 320/330 kilometer. In de zomer<br />

hopen we te gaan naar 350 kilometer.<br />

Het is belangrijk dat chauffeurs goed<br />

anticiperen en gebruik maken van de<br />

massa bij het uitrollen.”<br />

Slijkhuis vult aan: “Ook moeten<br />

chauffeurs er zich van bewust zijn dat<br />

een e-truck op de banden na geen geluid<br />

maakt. Voetgangers en fietser horen je<br />

dus niet. Volvo trucks is daarom bezig om<br />

met luidsprekers voor en achter op de<br />

wagen. De bedoeling is om bij het remmen,<br />

optrekken en stationair lopen toch een<br />

geluid af te geven als waarschuwing.”<br />

Plannen en procedures<br />

Ten slotte de vraag wat de komende<br />

tijd bovenaan de agenda moet staan.<br />

Rosmuller: “Het minimaliseren van de<br />

risico’s door bouwers en ontwerpers. En<br />

ook moeten veiligheidsregio’s, brandweer<br />

en andere betrokken partijen plannen<br />

maken voor hoe om te gaan met incidenten<br />

in tunnels, parkeergarages, bij laaddocks,<br />

enzovoorts.”<br />

Er dienen procedures te komen voor<br />

onder andere de berging van e-trucks. “Nú<br />

is het moment om daar plannen voor te<br />

maken.”<br />

39


Techniek<br />

Tekst Mirjam Oskam<br />

“De markt is daar en de omstandigheden vragen erom”<br />

Autonoom goederenvervoer,<br />

droom of realiteit?<br />

Autonoom goederenvervoer<br />

heeft de potentie om transport<br />

veiliger, efficiënter en duurzamer<br />

te maken. Maar de techniek staat<br />

nog in de kinderschoenen en<br />

de wetgeving is niet klaar voor<br />

voertuigen die zelf rijden. Welke<br />

hobbels moeten er genomen<br />

worden? “De druk is hoog”, zegt<br />

Karel Smits, BU Manager VDL<br />

Automated Vehicles. “Kijk alleen<br />

maar naar het chauffeurstekort.”<br />

VDL Automated Vehicles, dochteronderneming<br />

van VDL Groep,<br />

ontwikkelde in 2009 de eerste automatisch<br />

geleide voertuigen (AGV’s) en heeft zich<br />

sindsdien ontwikkeld tot toonaangevend<br />

leverancier van zware geautomatiseerde<br />

transportoplossingen. Deze positie leverde<br />

het industriële familiebedrijf van verschillende<br />

bedrijven wereldwijd miljoenenorders op.<br />

“De markt is daar en de omstandigheden<br />

vragen erom”, zegt Smits. “Juist logistieke<br />

bewegingen, die heel voorspelbaar zijn, kun<br />

je goed automatiseren. Het is heel duidelijk<br />

van waar naar waar de goederen vervoerd<br />

moeten worden.”<br />

1<br />

Veel onduidelijk<br />

Dat autonoom rijden nog maar op kleine<br />

schaal wordt toegepast, heeft volgens<br />

Smits te maken met verschillende factoren.<br />

Eén daarvan is de wetgeving, die dankzij<br />

technologische innovaties steeds vaker wordt<br />

ingehaald door de tijd. “Los van de gewenste<br />

snelheid is het technisch gezien mogelijk om<br />

met een elektronisch bestuurde vrachtauto<br />

de openbare weg op te gaan, maar het is<br />

simpelweg nog niet toegestaan, alleen op<br />

40 TRANSPORT<br />

& LOGISTIEK


privaat terrein. De wetgeving is er nog niet<br />

klaar voor en ook wat betreft verzekeringen<br />

en de inpassing in het verkeer zijn er nog veel<br />

onduidelijkheden. Dat maakt de risico’s nog<br />

te groot.”<br />

Daarnaast is acceptatie volgens Smits<br />

een belangrijke factor die de ontwikkelingen in<br />

de weg staan. “Om een voorbeeld te geven:<br />

bij een vrachtwagen accepteren we dat die<br />

een dode hoek heeft, maar een autonoom<br />

systeem mag geen blinde hoeken hebben.<br />

Toch zijn dat geen negatieve ontwikkelingen,<br />

want dergelijke evoluties maken autonome<br />

voertuigen in de basis veiliger dan door<br />

mensen bestuurde transportmiddelen.”<br />

40 europallets friet<br />

Toch leverde VDL sinds 2011 meer dan<br />

170 automatisch geleide voertuigen aan<br />

onder andere ECT in Rotterdam, PSA in<br />

Singapore en BASF in Ludwigshafen. Een<br />

recente order was voor Aviko in Steenderen.<br />

Die zet sinds eind 2021 een elektrisch<br />

Mixed Traffic Transporter (MTT) in voor<br />

het vervoeren van diepgevroren friet en<br />

aardappelspecialiteiten. “Er komt geen<br />

mens aan te pas,” vertelt Freddy Klavers,<br />

vrieshuismanager. “We zijn gestart met een<br />

aantal kinderziektes, maar sinds driekwart<br />

jaar loopt het proces geheel probleemloos.<br />

Naast dat het ons ontzorgt, kunnen we met<br />

VDL Automated Vehicles<br />

VDL Automated Vehicles is de business unit van VDL Groep die geautomatiseerde<br />

heavy duty transportoplossingen levert. Naast de Mixed Traffic Transporter (MTT),<br />

verkrijgbaar met een breed scala aan opbouwmogelijkheden, biedt het bedrijf<br />

ook grotere AGV’s voor havengebieden. Hiermee kunnen twee containerladingen<br />

tegelijk vervoerd worden. Beide voertuigen worden elektrisch aangedreven en<br />

aangestuurd door VDL’s eigen software. Obstakels worden gedetecteerd via<br />

sensoren. Smits legt uit dat de voertuigen, die het Bredase bedrijf levert, alleen<br />

beslissingen nemen op basis van voorgeprogrammeerde commando’s en daarom<br />

de term en automatisch in plaats van autonoom gebruikt wordt. “De vraag is ook in<br />

hoeverre het wenselijk is dat voertuigen zelfstandig beslissingen nemen.”<br />

medeweggebruikers. Volgens Klavers zat<br />

de uitdaging hem in het feit dat het terrein<br />

mixed-traffic is. “Maar inmiddels weten we<br />

dat het geen enkel probleem geeft. We<br />

hebben een verkeers- en veiligheidsanalyse<br />

gedaan, op zowel de route als het voertuig<br />

veiligheidsvoorzieningen aangebracht,<br />

informatieborden geplaatst en medewerkers<br />

getraind. Een AGV is mijns inziens zelfs<br />

veiliger dan een truck met een chauffeur. Die<br />

is ook maar een mens en kan fouten maken.”<br />

Gewetensvraag<br />

Hoe lang het duurt voordat autonoom rijden<br />

geadopteerd en geaccepteerd wordt, is<br />

volgens Smits lastig te zeggen. Over welke<br />

kant de ontwikkelingen op gaan, durft hij<br />

“Los van de gewenste snelheid is het technisch<br />

gezien mogelijk om met een elektronisch<br />

bestuurde vrachtauto de openbare weg op<br />

te gaan, maar het is simpelweg nog niet<br />

toegestaan.” Karel Smits, BU Manager VDL Automated Vehicles<br />

de AGV onze CO 2<br />

-uitstoot terugdringen en<br />

bovendien is het veiligheid-verhogend.”<br />

40 europallets per uur worden bij het<br />

laaddock van de fabriek geladen door het<br />

MTT-platform. Vervolgens rijdt het voertuig<br />

over een afstand van 250 meter naar het<br />

vrieshuis, waar de pallets weer gelost<br />

worden. En dat allemaal volledig automatisch.<br />

De AGV wordt via sensoren over de<br />

beoogde route geleid en anticipeert zelf op<br />

wel een uitspraak te doen. “Autonoom rijden<br />

is vooral interessant voor de ‘first mile’ op<br />

bijvoorbeeld logistieke terreinen waar alles<br />

draait om een zo efficiënt mogelijke logistiek.<br />

Hoe hoger de flow van goederen en hoe<br />

korter de afstand, hoe aantrekkelijker het<br />

wordt. En naar wat wij horen uit de markt<br />

is het juist voor dit type werkzaamheden<br />

moeilijk om chauffeurs te vinden.”<br />

Op termijn ziet Smits ook over langere<br />

“Naast dat het ons<br />

ontzorgt, kunnen we<br />

met de AGV onze CO 2<br />

-<br />

uitstoot terugdringen<br />

en bovendien is het<br />

veiligheid verhogend.”<br />

Freddy Klavers, vrieshuismanager Aviko<br />

afstanden autonoom transport ingezet<br />

worden, maar geautomatiseerd<br />

binnenstedelijk vervoer ziet hij niet gebeuren.<br />

“Dat moet je niet willen. Dan kom je in een<br />

conflict tussen veilig en assertief en krijg je te<br />

maken met de gewetensvraag hoe assertief<br />

een zelfrijdend voertuig mag zijn.”<br />

Er zijn dus nog veel hobbels die genomen<br />

moeten worden. Hoe snel autonoom<br />

rijden de standaard gaat worden, is niet<br />

te zeggen. Maar als het aan Smits ligt,<br />

hebben zelfrijdende trucks de potentie om<br />

de veiligheid en efficiëntie van de logistieke<br />

keten te vergroten. “Met hetzelfde personeel<br />

kan meer vervoerscapaciteit geleverd<br />

worden en tegelijkertijd is het een oplossing<br />

voor het chauffeurstekort. Maar dan moet<br />

de regelgeving zelfrijdende trucks op de<br />

openbare weg wel toestaan. De definitieve<br />

wetgeving is nog te onzeker en wanneer je<br />

zo’n grote investering doet, wil je wel dat die<br />

investering relevant blijft.”<br />

1. Voor het vervoeren van diepgevroren friet en<br />

aardappelspecialiteiten zet Aviko in Steenderen<br />

sinds eind 2021 een elektrisch Mixed Traffic<br />

Transporter (MTT) in.<br />

41


Exclusief<br />

voor abonnees:<br />

Activeer nu<br />

uw onlineaccount!<br />

Als abonnee van Transport & Logistiek<br />

heeft u vele (online)voordelen:<br />

• Via uw onlineaccount op<br />

www.transportlogistiek.nl heeft<br />

u toegang tot het digitale archief met<br />

de edities van Transport & Logistiek<br />

uit voorgaande jaren.<br />

• U kunt op elk moment en waar u maar<br />

wilt inloggen op www.transportlogistiek.nl<br />

en exclusieve premium content lezen.<br />

• De nieuwste editie van Transport &<br />

Logistiek leest u als eerste online<br />

met verrijkte content.<br />

Activeer nu uw account en profiteer van de vele voordelen als abonnee!<br />

STAP 1<br />

STAP 2<br />

STAP 3<br />

STAP 4<br />

Ga naar www.transportlogistiek.nl<br />

Klik rechtsboven op ‘Inloggen’ en dan op ‘Account activeren’<br />

Vul de gevraagde gegevens in en uw account is geactiveerd<br />

U kunt vervolgens overal en op elk tijdstip inloggen<br />

Of scan de<br />

QR-code<br />

en activeer<br />

uw account<br />

Heeft u vragen over het activeren van uw account of het inloggen?<br />

Mail naar info@transportvakmedia.nl


Binnenkort<br />

Kruitbosch installeert Autostore<br />

In het volgende nummer van Transport &<br />

Logistiek met als thema Warehousing lees<br />

je hoe Kruitbosch, fabrikant van fietsen<br />

en groothandel in fietsonderdelen en<br />

-accessoires, kortgeleden haar warehouse<br />

in Zwolle moderniseerde. Het bedrijf<br />

liet daar het automatisch opslag- en<br />

orderpicksysteem Autostore installeren<br />

door Swisslog, specialist in logistieke<br />

automatisering.<br />

In het Autostore-systeem van Kruitbosch<br />

is plaats voor 29.000 kunststof bakken met<br />

pickvoorraad. Deze bevinden zich op elkaar<br />

gestapeld in een aluminium frame. Robots<br />

vervoeren de bakken naar één van dertien<br />

orderpickstations, waar de benodigde<br />

artikelen worden verzameld. De nieuwe<br />

methodiek zorgt voor een zeer efficiënte<br />

opslag. Zo is de opslagcapaciteit van het<br />

gemoderniseerde warehouse met ongeveer<br />

30 procent toegenomen. Tegelijkertijd<br />

kunnen de fietsonderdelen en accessoires<br />

sneller worden uitgeleverd.<br />

Binnenkijken bij herbouwde road hub<br />

FedEx<br />

Vernieuwd en verbeterd. Die bekende<br />

reclameterm is zeker van toepassing op<br />

de herbouwde ‘Arnhem Road Hub’ van<br />

FedEx Express in Duiven. Ruim twee jaar<br />

geleden bezweek een deel van het dak van<br />

dit sorteercentrum door het gewicht van een<br />

pak sneeuw. Het pakketbedrijf combineerde<br />

de herbouw van zijn grootste - of op een<br />

na grootste, dat hangt erom - Europese<br />

road hub met een moderniseringsslag. Dat<br />

resulteerde onder meer in een overvloedig<br />

verlichte hal en nieuwe snelle sorteerbanden,<br />

die weinig geluid produceren.<br />

Met efficiency- en automatiseringsmaatregelen<br />

slaagde FedEx erin de<br />

maximale capaciteit van de hub ruim drie<br />

keer zo groot te maken. Het complex biedt<br />

de mogelijkheid om meer dan 200.000<br />

pakketten per dag te verwerken. Vanaf<br />

september vorig jaar nam het bedrijf het<br />

herbouwde sorteercentrum gefaseerd in<br />

gebruik. De officiële opening vond plaats op<br />

18 april. Kort daarvoor mocht Transport &<br />

Logistiek al even rondkijken.<br />

COLOFON<br />

Transport & Logistiek is het<br />

vakmagazine voor de transport- en<br />

logistieke sector<br />

31e jaargang, nummer 4<br />

transportlogistiek.nl<br />

Transport & Logistiek<br />

Redactie<br />

Annelies van Stijn (coördinatie) •<br />

T 06 51273035 •<br />

a.vanstijn@transportvakmedia.nl •<br />

Anita Hestens • T 06 11230115 •<br />

a.hestens@transportvakmedia.nl •<br />

Hoofdredactie<br />

Ingrid Damen •<br />

i.damen@transportvakmedia.nl •<br />

Transport Vakmedia •<br />

redactie@transportvakmedia.nl •<br />

Advertentiewerving<br />

Martin ten Hoven • T 06 46118259 •<br />

E m.tenhoven@transportvakmedia.nl •<br />

Alle advertentiecontracten worden<br />

afgesloten conform de Regelen voor<br />

het Advertentiewezen gedeponeerd<br />

bij de rechtbanken in Nederland. Een<br />

exemplaar van de Regelen voor het<br />

Advertentiewezen is op aanvraag<br />

kosteloos verkrijgbaar.<br />

Uitgeefteam Transport Vakmedia<br />

Peter Vorstenbosch (uitgever)<br />

Martin ten Hoven (salescoördinator)<br />

Abonnementenadministratie<br />

Transport Vakmedia • T 088 2266651 •<br />

transport@mijntijdschrift.com<br />

Tarieven in <strong>2023</strong><br />

Jaarabonnement regulier € 210,07<br />

exclusief btw<br />

Jaarabonnement België € 232,75<br />

exclusief btw, inclusief portokosten<br />

Online only jaarabonnement: € 136,09<br />

exclusief btw<br />

Proefabonnement 3 nummers: € 15,00<br />

exclusief btw<br />

Abonnementen kunnen op elk gewenst<br />

tijdstip ingaan en lopen automatisch<br />

door, tenzij uiterlijk 2 maanden voor<br />

de vervaldatum is opgezegd bij de<br />

abonneeservice. Zakelijke abonnementen<br />

worden niet tussentijds beëindigd.<br />

Basislay-out<br />

Studio 3017 •<br />

E info@studio3017.nl •<br />

Vormgeving<br />

Content Innovators, Den Haag •<br />

Druk<br />

Veldhuis Media BV, Meppel •<br />

© <strong>2023</strong>, Transport Vakmedia •<br />

ISSN: 0929-0508<br />

Transportvakmedia.nl<br />

43


ervaar onze elektrische oplossingen<br />

Prepare for<br />

the future<br />

Goede voorbereiding is het halve werk, zo ook bij elektrische<br />

voertuigen. Scania denkt graag met u mee en samen gaan we aan<br />

de slag om uw elektrische oplossing tot een realisatie te brengen.<br />

Ons aanbod van 100% elektrische en (plug-in) hybride<br />

vrachtwagens is klaar om uw wagenpark te versterken, maar bent<br />

u dat al?<br />

Maak een afspraak via scania.nl/e-mobility

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!