Views
8 months ago

Bachelor – Mediedesign NTNU Gjøvik

Min bachelor i mediedesign ved NTNU Gjøvik.

ENDELIG Innendørs

ENDELIG Innendørs hybridskilt 60 cm 10 cm Edison 130 cm FLØY 1 Helse E1-202 E1-236 Undervisningsrom E1-201 2. etasje FLØY 2 Arbeidstilsynet E2-251, E2-252 Kontor E2-224 E2-263 FLØY 3 Helse E3-203 E3-230 FLØY 4 Helse E4-214, E4-222, E4-224 FLØY 1 Kontor E1-104, E1-108 E1-132 Møterom E1-124 Undervisningsrom E1-101 1. etasje FLØY 2 Ferdighetslab E2-105 Kontor E2-114 E2-136 Møterom E2-137 Simulering og pasientsikkerhet E2-104 E2-108 FLØY 3 Klinikklab E3-112 Simuleringslab E3-102 FLØY 4 Eureka E4-Eureka 1/3, E4-Eureka 2/3 Kontor E4-115 E4-126 FLØY 2 Auditorium E2-006 Datalab E2-005 Undervisningsrom E2-020, E2-024 E2-026 0. etasje FLØY 3 Prehospital lab E3-004 E3-021 70 cm 162 MARLENE ANGELICA SJONSTI-BJØRNSEN BACHELOR MEDIEDESIGN NTNU I GJØVIK

Edison FLØY 1 Helse E1-202 E1-236 Undervisningsrom E1-201 2. etasje FLØY 2 Arbeidstilsynet E2-251, E2-252 Kontor E2-224 E2-263 32 mm x-høyde Leseavstand 16 m FLØY 3 Helse E3-203 E3-230 Edison FLØY 4 1 Helse Helse E4-214, E1-202 E4-222, E1-236 E4-224 Undervisningsrom E1-201 2. etasje 25 mm x-høyde Leseavstand 12,5 m 25 mm x-høyde Leseavstand 12,5 m 12 mm x-høyde Leseavstand 6 m FLØY 2 Arbeidstilsynet E2-251, E2-252 FLØY Kontor 1 E2-224 E2-263 Kontor E1-104, E1-108 E1-132 Møterom E1-124 Undervisningsrom E1-101 FLØY 3 Helse E3-203 E3-230 FLØY 2 FLØY 4 Ferdighetslab E2-105 Kontor E2-114 E2-136 Helse E4-214, E4-222, E4-224 Møterom E2-137 Simulering og pasientsikkerhet E2-104 E2-108 1. etasje Alle innendørs hybridskilt skal ha bygningsnavn på toppen. Gul brukes for å vise hvor du er. Det markeres kun fløy i etasjen du er hvis bygget har fløyer. Etasjeflapp i den etasjen du er i skal også utheves med gult. Fløy skal alltid stå i lett sperrede versaler med optisk kerning. Etasje skal stå i kun minuskler og «etasje» skal aldri forkortes. Skiltet skal vøre minimum 60 cm bredt, og maksimum 200 cm i høyden. Tekst skal også alltid avslutten minimum 70 cm over bakken. FLØY 3 FLØY 1 Klinikklab E3-112 Simuleringslab E3-102 Kontor E1-104, E1-108 E1-132 Møterom E1-124 Undervisningsrom E1-101 FLØY 4 Eureka E4-Eureka 1/3, E4-Eureka 2/3 Kontor E4-115 E4-126 ENDELIG Retningsskilt utenfor campus FLØY 3 FLØY 4 80 cm FLØY 2 Ferdighetslab E2-105 Kontor E2-114 E2-136 Møterom E2-137 Simulering og pasientsikkerhet E2-104 E2-108 FLØY 2 Auditorium FLØY 3E2-006 Datalab E2-005 Klinikklab E3-112 Undervisningsrom E2-020, E2-024 E2-026 Simuleringslab E3-102 Prehospital lab E3-004 E3-021 Eureka E4-Eureka 1/3, E4-Eureka 2/3 Kontor E4-115 E4-126 0. etasje 1. etasje 15 cm FLØY 2 Auditorium E2-006 Datalab E2-005 Undervisningsrom E2-020, E2-024 E2-026 NTNU i Gjøvik 0. etasje FLØY 3 Prehospital lab E3-004 E3-021 NTNU i Gjøvik 47 mm x-høyde Leseavstand 23,5 m NTNU I GJØVIK VEIFINNINGSSYSTEM 163

Papirprototyping - NTNU
Norsk spillindustri opp av bølgedalen - NTNU
Last ned hele Lab. og verkstedhåndboka her - NTNU
Jakten på hjerneprotesen - NTNU
gemini på pdf - NTNU
SØK3005 - Econnect NTNU
Invitasjon med åpningstider (.pdf) - NTNU
akustikk, musikk teknologi - NTNU
Samspillet i byggeprosessen - NTNU
x x dx - Nabla - NTNU
Innhold - NTNU
Testmetodikk - NTNU
DATATEKNIKK - NTNU
Studentinnovasjon NTNU
1,5 MB - Pvv - NTNU
Hacker på statens regning - NTNU
Seriøse dataspill - NTNU
Årsrapport 2006 - NTNU