03.09.2013 Views

Hedersmord – det sista maktmedlet >Jerusalem direkt i ditt klassrum ...

Hedersmord – det sista maktmedlet >Jerusalem direkt i ditt klassrum ...

Hedersmord – det sista maktmedlet >Jerusalem direkt i ditt klassrum ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 2 2002<br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

> <strong>Hedersmord</strong> <strong>–</strong> <strong>det</strong> <strong>sista</strong> <strong>maktmedlet</strong><br />

> <strong>Jerusalem</strong> <strong>direkt</strong> i <strong>ditt</strong> <strong>klassrum</strong><br />

> ”Gud finns i luften och överallt”


Möt A-kursen i religionskunskap<br />

<strong>–</strong> för de svagaste eleverna<br />

I ett gymnasium för alla behöver vi läromedel som<br />

passar alla. Med serien Möt A-kursen har vi satt den<br />

enskilde eleven på de yrkesförberedande och<br />

individuella programmen i centrum.<br />

”Många av våra elever är svaga och ovana läsare<br />

<strong>–</strong> vissa har aldrig läst en bok”, är en vanlig reflektion<br />

som vi möter bland lärare.<br />

Därför är boken inriktad på att ge grundkunskaper<br />

i en trygg och tydlig struktur för att eleverna ska<br />

kunna gå vidare på egen hand.<br />

Till elevboken kommer att finnas:<br />

• lärarhandledning med lösningar m.m.<br />

• ett kassettband med all text i elevboken inläst<br />

Möt A-kursen <strong>–</strong> Religionskunskap<br />

Elevboken • ISBN 91-44-01777-4 • 124 s. • 98 kr<br />

Studentlitteratur<br />

Skola/Vuxenutbildning<br />

Box 141, 221 00 Lund<br />

Telefon 046-31 20 00<br />

Ordertelefon 046-31 22 00<br />

Orderfax 046-30 59 03<br />

order.skolvux@studentlitteratur.se<br />

www.studentlitteratur.se<br />

Ja tack, vi beställer<br />

Skola<br />

Namn<br />

Adress<br />

ex av Möt A-kursen <strong>–</strong> Religionskunskap,<br />

art.nr. 7674-01. Pris: 98 kr. exkl. moms.<br />

Vi önskar ett cirkulationsex. av Möt A-kursen<br />

<strong>–</strong> Religionskunskap<br />

Jag vill prenumerera på kundtidningen<br />

STUDS <strong>–</strong> samhällsvetenskap/humaniora<br />

Postnr och ort<br />

E-post<br />

PL01 4810201<br />

Moms och frakt tillkommer. Kupongen gäller t.o.m. 31 maj 2002.<br />

Reservation för tryckfel. Skicka kupongen till Studentlitteratur eller faxa till 046-30 59 03.<br />

✁<br />

Studentlitteratur AB<br />

Skola/Vuxenutbildning<br />

Svarspost<br />

Kundnummer 200011003<br />

228 11 Lund<br />

Frankeras ej<br />

Studentlitteratur<br />

betalar portot


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

Religion och samhälle<br />

DENNA MORGON, SOM så många andra, oro och sorg inför de<br />

nyheter som bilradion förmedlar. Idag handlar <strong>det</strong> om äldreomsorgen<br />

i Gislaved och om en äldre kvinna och hennes son. Sonen har i<br />

hemlighet spelat in vad som kan ske bakom stängda dörrar och <strong>det</strong><br />

vi hör på ban<strong>det</strong> finns <strong>det</strong> egentligen inga tillräckligt starka ord för.<br />

En annan morgon handlar <strong>det</strong> om en pappa och hans dotter…<br />

En annan morgon om situationen i Mellanöstern…<br />

En annan morgon…<br />

Vad är <strong>det</strong> vi glömt? Vad har vi tappat bort längs vägen? Hemlösa<br />

människor i våra städer, gamla som inte får den vård, hjälp och självklara<br />

respekt de behöver och naturligtvis förtjänar efter ett långt liv,<br />

ungdomar som saknar en yttre motivation och därmed också mål<br />

och mening i sina liv, vuxna som på olika sätt sviker både unga och<br />

gamla <strong>–</strong> och därmed sig själva. Är <strong>det</strong> verkligen så här vi vill leva,<br />

verka och ha <strong>det</strong>? Vart tog egentligen drömmen om <strong>det</strong> goda och<br />

medmänskliga samhället vägen?<br />

Religion och samhälle handlar om ekonomiska, sociala och politiska<br />

utmaningar, både lokalt och globalt, om kulturella och religiösa<br />

frågor samt om relationen och samspelet mellan individen, gruppen<br />

och samhället.<br />

Som lärare <strong>–</strong> och då inte minst som lärare i religionskunskap <strong>–</strong><br />

har vi all anledning att stanna upp inför och begrunda dessa begrepp<br />

i vår undervisning. Det är redaktionens förhoppning att artiklarna i<br />

RoL 2:02 ska vara en hjälp, ett stöd och en inspirationskälla i <strong>det</strong>ta<br />

arbete.<br />

Livsmod, glädje och engagemang<br />

Det finns en glädje i att tillsammans med barn och ungdomar få<br />

arbeta mot framtiden. Men många gånger hotar den sida av tillvaron<br />

som är mörker och kyla att kväva denna glädje och <strong>det</strong> engagemang<br />

som måste finnas och ingå i uppgiften. När lågan flämtar i vinden,<br />

som när barn och ungdomar inte blir sedda och synliggjorda i vårt<br />

samhälle, och ljuset blinkar till i lampan, som när vuxenvärlden inte<br />

längre orkar utan sviker sitt ansvar, då behöver vi en källa att dricka<br />

ur eller ett batteri att koppla oss till för att vi på nytt ska få del av<br />

den kraft och den inspiration vi så väl behöver i vårt arbete.<br />

Livsmod, glädje och engagemang är och har alltid varit nyckelord<br />

i en god religionskunskapsundervisning. Inte minst därför behöver vi<br />

re-lärare hjälpa och stödja varandra, idag kanske mer än någonsin.<br />

RoL inbjuder därför just Dig att medverka! Vi behöver ett utbyte av<br />

erfarenheter, tankar och funderingar och kanske är <strong>det</strong> just Du som<br />

har den pusselbit, som är av betydelse för någon av kollegorna. Hör<br />

av Dig!<br />

Med förhoppning om givande och inspirerande läsning och om<br />

en skön och avkopplande sommar!<br />

sven-göran ohlsson<br />

Innehåll<br />

4 Ordföran<strong>det</strong>ankar<br />

Nils-Åke Tidman<br />

6 Det <strong>sista</strong> <strong>maktmedlet</strong><br />

Jan Hjärpe<br />

’’ känna att hon lever kropps-<br />

Att människan kan<br />

känna för någon har<br />

sin grund i att hon kan<br />

ligen i världen. Etiken<br />

förutsätter känslan av att<br />

vara närvarande. /.../<br />

”No one is indispensable,<br />

everyone is irreplaceable”<br />

(ingen är oumbärlig, var<br />

och en är oersättlig).<br />

ur Det oersättliga 1991 av Peter Kemp<br />

8 Ett ansikte och en röst<br />

<strong>Jerusalem</strong> <strong>direkt</strong><br />

i <strong>ditt</strong> <strong>klassrum</strong>!<br />

Richard Haas & Stefan Myrgård<br />

12 Böckernas lärobok<br />

<strong>–</strong> eller en vittrande tegelsten<br />

Nils Warmland<br />

15 Gud finns i luften och överallt<br />

Maria Piiri & Carola Sjögren<br />

18 Tiden före gettot <strong>–</strong> judar och<br />

kristna i högmedeltidens Europa<br />

Lena Roos<br />

20 Göteborgskravallerna, WTC<br />

och globaliseringen, del 2<br />

Per-Åke Walton<br />

22 Nytt namn i FLR:s styrelse<br />

Medverkande i <strong>det</strong>ta<br />

nummer<br />

Richard Haas<br />

<strong>Jerusalem</strong>, e-post: http://dickhaas.cjb.net<br />

Jan Hjärpe<br />

Virvelvindsvägen 4 F, 222 27 Lund<br />

Stefan Myrgård<br />

Indianstigen 9, 593 41 Västervik<br />

Maria Piiri<br />

Högalidsvägen 28 A, 231 56 Trelleborg<br />

Lena Roos<br />

Väktargatan 36 B, 754 22 Uppsala<br />

Carola Sjögren<br />

Stavstensvägen 92 E, 231 62 Trelleborg<br />

Per-Åke Walton<br />

Norra Liden 21, 411 18 Göteborg<br />

Nils Warmland<br />

Svenska Bibelsällskapet,<br />

Box 1235, 751 42 Uppsala<br />

Illustration<br />

Charlotte Swidén<br />

Dessutom medverkar styrelsemedlemmar,<br />

se adresser sidan 4!


ORDFÖRANDETANKAR<br />

Skönmåla inte religionernas inflytande<br />

EFTER HÄNDELSERNA I USA 11<br />

september år 2001 har <strong>det</strong> blivit svårare att<br />

vara lärare i religionskunskap i svensk skola;<br />

svårigheterna har sedan ökat smärtsamt snabbt i takt<br />

med att den israelisk <strong>–</strong> palestinska konflikten alltmer<br />

övergått till öppet krig. I samhället omkring oss i<br />

Sverige tilltar både islamofobi och antisemitism<br />

samtidigt som motsättningarna mellan olika befolkningsgrupper<br />

blir allt skarpare. Mitt i denna korseld<br />

står religionskunskapsläraren och skall svara på alla<br />

ungdomars högst berättigade frågor om religionernas<br />

roll i konflikter och krig.<br />

Under en studiedag med lärare från grundskolor<br />

på Hisingen i Göteborg i mars ägnade vi oss just åt<br />

frågan ”religioner i konflikt och dialog”.<br />

Ursäkternas strategi<br />

Bland religionernas officiella företrädare <strong>–</strong> inte minst i<br />

Sverige <strong>–</strong> är <strong>det</strong> vanligt att tillgripa en ”ursäkternas<br />

strategi” inför <strong>det</strong> faktum att en konflikt har tydliga<br />

religiösa övertoner. Denna strategi innebär att man<br />

framställer den ”äkta islam”, ”riktiga tolkningen av<br />

judisk religion”, ”kristendomens kärna” som fredliga<br />

och rent idealistiska rörelser; allt som har med våld<br />

och blod att göra stämplas som deviationer och avarter<br />

som man tar avstånd från.<br />

Inte sällan ger sig religionskunskapsläraren in på<br />

samma väg; man ursäktar religionernas roll i våld och<br />

konflikter genom att hänvisa till att <strong>det</strong> inte är uttryck<br />

för ”den äkta religionen”. Som prästen och mellanösternkännaren<br />

Håkan Sandvik framhöll under studiedagen<br />

på Hisingen är <strong>det</strong>ta en alltför enkel utväg och<br />

den är framför allt inte trovärdig. Istället, hävdar<br />

Sandvik, måste alla muslimer, judar och kristna ta sitt<br />

ansvar för att våld utövas i deras religioners namn och<br />

att man inte kan ursäkta sig bort från <strong>det</strong>ta faktum<br />

även om <strong>det</strong> är smärtsamt att veta och se. Inte heller<br />

är <strong>det</strong> religionskunskapslärarens uppgift att vara försvarsadvokat<br />

för de illdåd som begås av religionernas<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av Föreningen Lärare<br />

i Religionskunskap<br />

Årgång 35. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör<br />

Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tfn 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tfn 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Docent Rune Larsson<br />

Furugatan 16, 234 41 Lomma<br />

tfn 040-41 13 64<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Föreningen lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande<br />

Adjunkt Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tfn 031-26 56 96<br />

Vice ordförande<br />

Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6 C, 541 48 Skövde<br />

tfn 0500-43 01 08<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tfn 0302-157 52<br />

Skattmästare<br />

Docent Rune Larsson<br />

Furugatan 16, 234 41 Lomma<br />

tfn och fax 040-41 13 64<br />

arb tfn 046-222 95 15<br />

företrädare eller i religionernas namn eller bortförklara<br />

blo<strong>det</strong> och vål<strong>det</strong> som ”misstag” eller ”fanatisk fundamentalism”<br />

<strong>–</strong> så fjärran från den egna förståndiga<br />

”fåtöljståndpunkten”.<br />

Inte minst i religionernas urkunder såsom Bibeln<br />

och Koranen samt vad vi vet om den kristna kyrkans<br />

historia <strong>–</strong> jag håller mig nu medvetet till de främreorientaliska<br />

religionerna <strong>–</strong> visar sig ett starkt samband<br />

religiöst engagemang och våld i olika former.<br />

Rätten att vara olika<br />

Paradoxalt nog måste religionskunskapsläraren i den<br />

här situationen finna stöd i tankar och traditioner<br />

utanför religionernas värld.<br />

Det är numera populärt <strong>–</strong> inte minst i skolans<br />

värld <strong>–</strong> att arbeta med integrationsprojekt, men <strong>det</strong><br />

man ofta avser med integration borde rätteligen kallas<br />

assimilation; ”de annorlunda” skall genom utbildning<br />

assimileras och bli ”vanliga” och sluta vara så avvikande.<br />

Men i denna frågan liksom i <strong>det</strong> som gäller<br />

religioner i konflikt och dialog måste religionskunskapsläraren<br />

ta sin utgångspunkt i naturrätten och traditionen<br />

om de mänskliga rättigheterna. Människor<br />

har rätt att vara olika. Vi måste i <strong>det</strong> öppna demokratiska<br />

samhället stå ut med att leva och tänka olika<br />

utan att för den skull kränka, skada eller döda andra.<br />

För läraren måste dessa principer stå över religionernas<br />

anspråk och både ge frihet för <strong>det</strong> annorlunda och<br />

sätta gränser för vad som kan accepteras ske i religionernas<br />

namn. Religionskunskapens främsta uppgift är<br />

<strong>–</strong> liksom all annan verksamhet i skolan <strong>–</strong> att hävda<br />

grundläggande mänskliga rättigheter och demokrati<br />

och ställa dessa värden i kritisk relation till religionernas<br />

tankar och uttryck. Vår uppgift är inte främst att<br />

vara religionernas försvarsadvokat utan att ge en realistisk<br />

bild av den värld vi lever i och ställa den i kritisk<br />

belysning av den demokratiska visionen.<br />

nils-åke tidman<br />

Ledamöter<br />

Adjunkt Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tfn 021-13 15 38<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82,<br />

216 17 Limhamn<br />

tfn 040-16 28 86<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tfn 0413-55 55 44<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46<br />

421 50 Västra Frölunda<br />

tfn 031-45 59 97<br />

Årsbok<br />

Redaktör Docent Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok och tidskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida: www.gamdat.se/flr<br />

Tryck<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö


I text och samtal<br />

Vi lever idag i ett mångkulturellt<br />

samhälle där <strong>det</strong> är viktigt<br />

att ha kunskap om och förståelse<br />

och respekt för människors<br />

olika tro och tolkning av livet.<br />

I Livsfrågor finns ett urval texter<br />

och berättelser ur heliga<br />

skrifter samlade under sex olika<br />

teman:<br />

• Hur allting började<br />

• Kärlek och vänskap<br />

• Svek och avundsjuka<br />

• Modiga människor<br />

• Råd och regler för livet<br />

• Tron sätter spår.<br />

Textmaterialet har hämtats från<br />

de fem världsreligionerna och<br />

valts ut med syfte att inspirera<br />

eleverna till att reflektera och<br />

ta ställning i etiska och existentiella<br />

frågor.<br />

Varje tema introduceras med<br />

en kort ingress och en bild.<br />

Dessa kan väcka funderingar<br />

hos eleverna och med fördel<br />

användas som utgångspunkt<br />

för diskussioner. I anslutning<br />

till varje tema finns frågor som<br />

stimulerar till samtal kring texternas<br />

innehåll och budskap.<br />

Härigenom ges eleven möjlighet<br />

att bli mer medveten om<br />

hur andra tänker, träna sin<br />

argumentationsförmåga samt<br />

utveckla sin egen livssyn.<br />

Boken kan användas fristående<br />

eller tillsammans med lärobok i<br />

religionskunskap. Texturvalet<br />

är gjort i samråd med representanter<br />

för olika trosåskådningar.<br />

Författare: Gunvor Petersson<br />

Bestnr/f-pris exkl. moms<br />

622-4009-9 Livsfrågor 155:-<br />

Vill du veta mer om boken kontakta Hjördis Meyer på<br />

telefon: 08-696 80 86, e-post: hjordis.meyer@bonnierutbildning.se.<br />

Order/Information<br />

Tel 08-696 86 00<br />

Fax 08-696 86 10<br />

www.bonnierutbildning.se


JAN HJÄRPE<br />

Det <strong>sista</strong> <strong>maktmedlet</strong><br />

Mor<strong>det</strong> på Fadime Sahindal är ännu ett av de<br />

oacceptabla våldsdåd som förknippas med begreppen<br />

heder och skam. Oacceptabla och oförsvarbara, men<br />

inte helt oförklarliga dåd, menar Jan Hjärpe, professor<br />

i islamologi vid Lunds universitet.<br />

KAN MAN FÖRSTÅ DET SOM skett? Jag menar<br />

inte att man skulle acceptera fenomenet hedersmord <strong>–</strong><br />

<strong>det</strong> är och förblir oacceptabelt <strong>–</strong> men kan man ge någon<br />

form av förklaring till varför de förekommer? Familjevåld<br />

och mord är i sig något som sker dagligen i Sverige, men<br />

vi förväntar oss att <strong>det</strong> som ska anföras som förklaring<br />

eller orsak till vål<strong>det</strong> kan vara svartsjuka, sinnessjukdom,<br />

narkotika eller sprit. Dessa skäl faller inom vår förståelses<br />

horisont åtminstone.<br />

Men heder? Vad är <strong>det</strong> gemensamma i de fall av våld<br />

och mord från de senaste åren som förknippats, av förövarna<br />

själva, deras släktingar eller av kommentatorerna,<br />

med föreställningar om heder och skam?<br />

Samhället<br />

Några fakta bör man betänka. Det har undantagslöst<br />

gällt personer som kommit från områden i världen där<br />

staten och den offentliga sektorn har varit (eller är) svag,<br />

obefintlig eller upplevts som korrumperad och rent av<br />

fientlig. Det rör sig om länder eller områden där individen<br />

inte genom sitt medborgarskap kunnat räkna med<br />

stöd, hjälp eller trygghet. Den trygghet som kan finnas i<br />

en stark offentlig sektor.<br />

Det betyder att var och en, varje individ, måste för<br />

sitt skydd, sin utbildning, sin ekonomiska trygghet och<br />

för sin hjälp på ålderdomen, lita till sin grupptillhörighet,<br />

som nästan undantagslöst är <strong>det</strong>samma som storfamiljen,<br />

klanen och dess allierade familjer. (Klanen eller<br />

storfamiljen kan sedan räkna religionstillhörigheten som<br />

”klanmarkör”.)<br />

Det rör sig alltså om den typ av samhälle som vi brukar<br />

kalla tribalt: stamsamhället. Individen kan inte ställa<br />

sig oberoende av gruppen, eftersom <strong>det</strong> inte finns något<br />

alternativ. Man är av helt rationella skäl tvungen att vara<br />

lojal mot storfamiljens intressen, och därmed lydig gentemot<br />

dem som fungerar som ledare. Oftast (men inte alltid<br />

och inte uteslutande) de äldre männen. Den som<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

stöts ut, den som mister sin sociala tillhörighet ligger<br />

verkligen illa till, och har små chanser att klara sig.<br />

Lydnad behöver som regel då inte understrykas med våld<br />

eller med dödande: utstötningen ur gruppen, och gruppmedlemmarnas<br />

bojkott, ogillande och tillbakahållna<br />

stöd, är en tillräcklig repressalie. Den är effektiv.<br />

Själva samhällets funktion gör alltså att vissa normer<br />

får en sorts rationalitet: De övergripande normerna är<br />

lojaliteten med familjen och dess överhuvud, plikten att<br />

hjälpa släktingar, att tänka på gruppens intresse i första<br />

hand. Att barnen ska respektera och ta hand om de<br />

gamla är en nödvändig norm <strong>–</strong> när <strong>det</strong> inte finns något<br />

pensionssystem. Att flickorna ska offra sina egna intressen<br />

för att hjälpa bröderna till utbildning kan ses som<br />

rationellt <strong>–</strong> när den offentliga sektorn inte tillhandahåller<br />

ett skattefinansierat skolsystem för alla. Individen kan<br />

inte i verkligheten kräva sitt oberoende, eftersom man<br />

faktiskt är beroende av gruppen.<br />

Gruppen<br />

Själva normsystemet känner vi ju igen från maffian på<br />

Sicilien och i Syditalien. Kravet på omertá, ”tystlåtenhet”,<br />

den smutsiga byken ska tvättas inom gruppen och får<br />

inte yppas för utomstående, lydnad för ”gudfadern” som<br />

är huvudman för den ledande familjen, klientskapet med<br />

allianser mellan familjerna i ett hierarkiskt system med<br />

tjänster och gentjänster. Och med misstro mot, och<br />

utnyttjande av, en reelt eller förmodat korrumperad<br />

offentlig sektor. Anknytningen till religionen finns där<br />

likaså <strong>–</strong> i <strong>det</strong> fallet en sorts katolsk identitet och förmodat<br />

katolsk moral som man menar sig följa.<br />

En egendomlighet som är svår att förklara är den<br />

koppling som framför allt har skett i Medelhavsvärldens<br />

länder och i en del områden öster därom mellan klansystemet<br />

och <strong>det</strong> sexuella områ<strong>det</strong>. Den maffiagrupp som<br />

vill komma åt konkurrenter kan göra <strong>det</strong> genom att<br />

angripa dess kvinnor.


LÄSTIPS<br />

Virtuell religion<br />

Globalisering och Internet<br />

Med sitt breda upplägg ger den här boken en god<br />

inblick i områ<strong>det</strong> religion och Internet. Författaren<br />

vill belysa och diskutera de nya möjligheter och<br />

problem som globaliseringen och den nya informationsteknologin<br />

innebär. Med hjälp av Internet har<br />

<strong>det</strong> idag blivit lättare att söka alternativ kunskap. Det<br />

innebär oanade möjligheter men kan leda till problem<br />

i och med att gamla värderingar, ideal och sanningar<br />

riskerar att bli ifrågasatta.<br />

I boken diskuteras dessa frågor utifrån de religiösa<br />

röster som kommer till uttryck på Internet, röster<br />

som ofta är starkt kritiska till nutidens ideal och<br />

värderingar och som syftar till att skapa alternativ<br />

till hur människor bör leva sina liv.<br />

För den som vill kunna analysera information från<br />

Internet är <strong>det</strong> även nödvändigt att ta ställning till<br />

nya teoretiska och metodologiska utgångspunkter.<br />

Därför innehåller boken också en grundlig diskussion<br />

om hur informationsteknologin påverkar humanistisk<br />

och samhällsvetenskaplig forskning och undervisning,<br />

framför allt inom <strong>det</strong> religionsvetenskapliga områ<strong>det</strong>.<br />

De kvinnor som inte har stöd av någon klantillhörighet<br />

eller är utstötta, är ”horor”. Männens makt och gruppens<br />

anseende och pondus är knutna till kontrollen av<br />

kvinnornas sexualitet. Men inte enbart i fysisk mening,<br />

utan som symbol, som tecken.<br />

Vi kan se <strong>det</strong> inom ett annat område: svordomar och<br />

skällsord. I svenskans språkbruk framstår svenskarna som<br />

omåttligt religiösa. Nästan alla svordomar och skällsord<br />

är hämtade från den religiösa sfären. Karlar som svär<br />

säger djävlar och helvete, satan och fan, kvinnors kraftuttryck<br />

är ofta från motsatt riktning (himmel!, gud!). I<br />

medelhavsländerna tycks <strong>det</strong> sexuella områ<strong>det</strong> ge förrå<strong>det</strong><br />

av kraftuttryck och skällsord: hanrejar, horor, kretiner;<br />

uttryck understrukna genom obscena gester.<br />

Den här kopplingen till <strong>det</strong> sexuella verkar, av källorna<br />

att döma, vara urgammal, och klart äldre än de nu<br />

existerande religionerna inom områ<strong>det</strong>.<br />

Religionerna anförs som legitimering, men selektivt,<br />

på ett sätt som visar att kopplingen till den religiösa traditionen<br />

är sekundär. Det tydligaste exemplet är väl just<br />

sexualmoralen, där såväl den traditionellt kristna som<br />

den islamiska har normen att både män och kvinnor ska<br />

iaktta sexuell avhållsamhet utanför äktenskapet. Men vi<br />

kan se i praktiken att den normen tillämpas för flickorna<br />

men inte för pojkarna.<br />

Hur refererar man till<br />

Internet och hur värderar<br />

man information som<br />

hämtas därifrån?<br />

Boken är lämplig för kurser i<br />

religionshistoria och ämnen som beteendevetenskap,<br />

samhällskunskap och mediakunskap, men är användbar<br />

för alla som använder Internet som kunskapskälla.<br />

På bokens webbplats finns länkar och annan information<br />

www.studentlitteratur.se/virtuellreligion.<br />

Bokens författare, Göran Larsson, är filosofie doktor<br />

i religionsvetenskap och arbetar som lärare och<br />

forskare vid Institutionen för religionsvetenskap och<br />

Centrum för Mellanösternstudier, båda vid Göteborgs<br />

universitet.<br />

Larsson, Göran, Virtuell religion. Globalisering och<br />

Internet, Studentlitteratur 2002.<br />

Individen<br />

I Sverige har individens lojalitet och underkastelse förlorat<br />

sin karaktär av rationellt beteende: <strong>det</strong> finns alternativ.<br />

Individen kan kräva respekt för sig själv och sina egna<br />

intressen, även om <strong>det</strong> skulle gå mot familjens, familjeöverhuvu<strong>det</strong>s<br />

eller släktens vilja och traditionella normer.<br />

Man kan få utbildning, arbete, försörjning, sjukvård och<br />

en ekonomiskt säkrad ålderdom utan familjen, nämligen<br />

genom den offentliga sektorn.<br />

Välfärdssamhället (och den generella välfärden) innebär<br />

individens frigörelse från att vara beroende av familj<br />

och familjeöverhuvud. Det är ingen tvekan om att <strong>det</strong>ta<br />

inneburit en markant maktförlust för just de äldre männen.<br />

Den konkreta makten och dess instrument har övertagits<br />

av den offentliga sektorn.<br />

Men ett återstår: <strong>det</strong> fysiska vål<strong>det</strong>. Kanske kan <strong>det</strong><br />

förklara (men inte försvara) att så kallade hedersmord<br />

förekommer. De är sällsynta, de är inte representativa för<br />

någon viss folkgrupp, de är undantagsfall som inte kan<br />

accepteras. Men helt oförklarliga är de inte.<br />

jan hjärpe<br />

Artikeln har tidigare varit publicerad i tidningen<br />

Sydsvenskan, torsdag 24 januari 2002.<br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 7


STEFAN MYRGÅRD & RICHARD HAAS<br />

Ett ansikte och en röst<br />

<strong>Jerusalem</strong> <strong>direkt</strong> i <strong>ditt</strong> <strong>klassrum</strong>!<br />

Hur skapar vi rättvisande bilder av olika religioner och religiösa<br />

företrädare? Vi vet att läroböckerna ofta ger allt för generaliserade<br />

bilder. Även de läroböcker som porträtterar enskilda företrädare<br />

blir med nödvändighet inaktuella och inte särskilt levande. Ny<br />

teknik kan emellertid hjälpa oss! Stefan Myrgård introducerar.<br />

BAKOM ALLA RELIGIÖSA traditioner finns levande människor<br />

för vilka religionen betyder något för livet. Hur når vi dessa<br />

människor?<br />

Ibland har vi tur och finner dem i närheten, ibland kan vi<br />

träffa dem genom resor men ofta omöjliggör allt för stora geografiska<br />

avstånd ett <strong>direkt</strong> möte och en dialog med dessa företrädare.<br />

Ny teknik kan hjälpa oss att komma närmare och komma i<br />

dialog. Man behöver inte vara någon van datoranvändare för<br />

att hitta fram till en diskussionsgrupp, hemsida eller chat där<br />

man kan komma i dialog med religiösa företrädare.<br />

Dessa cybermöten är utmärkta och spännande men man<br />

saknar en dimension i ett möte om man inte kan se varandra i<br />

ögonen.<br />

För min del har videokonferenstekniken inneburit ett välkommet<br />

tillskott till religionsundervisningen. Med denna enkla<br />

teknik kan man lätt koppla upp olika orter med varandra. På<br />

varje ort finns <strong>det</strong> någon skola, företag eller annan institution<br />

som har den teknik som behövs.<br />

När vi studerar de abrahamitiska traditionerna ser vi till<br />

att inte bara engagera lokal företrädare på orten utan också<br />

koppla upp företrädare i andra miljöer.<br />

Mellanösternkonflikten är tragisk och svår. Att få en dagsrapport<br />

<strong>direkt</strong> från områ<strong>det</strong> av en företrädare, ibland en<br />

muslim ibland en jude berikar förståelsen av hur religionen<br />

påverkar vardagen för dessa människor. Ett <strong>direkt</strong> möte, en<br />

dialog om så via TV-skärmen gör ofta att falska och generaliserade<br />

bilder av religiösa företrädare faller och ersätts med<br />

intressanta möten med människor som tror.<br />

När vi studerar östliga religiösa traditioner brukar vi koppla<br />

upp en studio i New Dehli där företrädare för olika traditioner<br />

berättar. I Temuco i Chile kopplar vi upp en Mapuchehövding<br />

tillika Schaman som berättar i <strong>direkt</strong>sändning om sin<br />

miljö och sina traditioner.<br />

För några veckor sedan kopplade vi, en grupp blivande religionslärare<br />

på Gotland, upp en studio i <strong>Jerusalem</strong> där den<br />

ortodoxe juden Dick Haas berättade för oss hur <strong>det</strong> är att leva<br />

som ortodox jude idag i <strong>Jerusalem</strong>. Frågorna från studenterna<br />

var många och mötet blev varmt och intressant. Frågor om den<br />

muntliga traditionens betydelse och begreppet ”öga för öga…”<br />

diskuterades.<br />

Det var levande religionskunskapsundervisning!<br />

Jag bad Dick att för RoLs räkning sammanfatta en del av<br />

resonemanget vi hade just om dessa frågor. Nedan ser du hans<br />

bidrag.<br />

Varför inte använda tekniken och skapa dessa möten du<br />

också?<br />

Kontakta gärna Dick eller andra personer som du tycker är<br />

intressanta någonstans i ett intressant område så kan ni säkert<br />

ordna ett möte, en dialog med hjälp av videokonferens.<br />

stefan myrgård<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

ENLIGT DEN JUDISKA religiösa traditionen samtalade<br />

Gud med Moses tre gånger ”som en vän talar med<br />

en vän”. Mötena bestod med andra ord av ett tankeutbyte<br />

under i allt 120 dagar och nätter på toppen av <strong>det</strong> lägsta<br />

berget i Sinaiöknen. Moses stenogramblock måste ha<br />

fyllts i en rasande fart för att hålla allt i minnet…<br />

De berömda stentavlorna är en antydan om hur <strong>det</strong><br />

gick till. Moses återvände till sitt folk nedanför kullen<br />

med mycket mer material än <strong>det</strong> han sedan skrev ner<br />

under ökenvandringen. På hebreiska är or<strong>det</strong> för öken,<br />

midbar. Och or<strong>det</strong> tala är, medaber. Orden bygger på<br />

samma rot.<br />

Ödemarken och tystnaden och närheten till himlen<br />

lockar till samtal om höga ting. Här, i den stora stillheten,<br />

blev judendomen uttalad.<br />

Men i Moses skrivtält tog snart de högröstade diskussionerna<br />

vid. Moses vittnar själv i sina fem böcker om att<br />

uppdraget ibland blev för mycket för honom. Vi ”störde”<br />

honom dagligen med våra frågor: Hur menar du att <strong>det</strong><br />

här bu<strong>det</strong> egentligen ska uppfyllas? En ny debatt surrade<br />

igång varje morgon. Skriften fick sina kommentarer och<br />

utläggningar. Jag skulle likna förhållan<strong>det</strong> skrift-utläggning<br />

med komponerande. Riktlinjerna är de abstrakta<br />

noterna. Först själva spelan<strong>det</strong> gör kompositionen till<br />

musik. Vi spelar samma musikstycke på olika sätt. Varje<br />

anslag är unikt. Min tolkning är inte exakt lik din.<br />

En kör av röster<br />

Men noterna håller oss inom vissa givna ramar. Vi följde<br />

tidigt utarbetade regler för uttolkningarna. Noterna kom<br />

från ovan, men de skulle spelas på jorden av oss efter<br />

bästa förstånd. De skriftlärda, de egentliga bärarna av den<br />

muntliga lärometoden, som framhävde humanismen i<br />

kompositionen skämtade inte, när de redan för mer än<br />

2000 år sedan hävdade att Gud läste innantill i deras<br />

utläggningar av den först nedskrivna Skriften. Och Gud<br />

gjorde <strong>det</strong> redan före Skapelsen. Den muntliga traditionen<br />

var med andra ord Skapelsens blåkopia. Ett djärvt,<br />

nästan fräckt, påstående! Eller kanske ändå inte, för allt<br />

stort börjar ju som ett utbyte av tankar. Och Moses hade<br />

ju talat med Gud som en vän talar med en vän. Talet<br />

kommer före nedskrivan<strong>det</strong>.<br />

Och de muntliga utläggningarna fördes vidare från >


NY och UPPKÄFTIG<br />

PULS Religion för grundskolans senare del är en<br />

nyskriven grundbok som kan användas redan<br />

från skolår 6.<br />

Nästan varje dag möter vi människor som<br />

har andra uppfattningar och annan tro än vi<br />

själva. För att dessa möten ska bli konstruktiva<br />

behöver vi både kunskap om och inlevelse<br />

i varandras synsätt och värderingar. PULS<br />

Religion är en bok som underlättar dessa<br />

möten. På ett uppkäftigt sätt!<br />

Bilderna i PULS Religion för grundskolan senare<br />

del gör att man stannar till och tittar en extra<br />

gång <strong>–</strong> såg jag rätt och hur ska jag tolka <strong>det</strong>?<br />

Det oväntade kan leda till samtal om vad <strong>det</strong><br />

t ex innebär att vara religiös, och att inte vara<br />

<strong>det</strong>. På flera ställen i boken finns intervjuer<br />

med svenska ungdomar från olika trosriktningar.<br />

PULS Religion består av tre stora avdelningar: Att vara religiös <strong>–</strong> och att inte vara <strong>det</strong>,<br />

Religioner i världen samt Och allt <strong>det</strong> där andra, då? Varje avdelning består sedan av ett<br />

antal kapitel.<br />

Du kan beställa ett utdrag ur boken på www.nok.se/puls<br />

Författare: Lennart Göth, Katarina Lycken<br />

PULS från NATUR och KULTUR<br />

Religionskunskap för grundskolans senare del<br />

Bokförlaget Natur och Kultur. Läromedelsinformation: Box 27 323, 102 54 Stockholm. Telefon 08-453 86 00. Fax 08-453 87 95.<br />

Order/Kundtjänst: Förlagsdistribution Box 706, 176 27 Järfälla. Telefon 08-453 85 00. Fax 08-453 85 20.<br />

E-post: info@nok.se. Nätplats: www.nok.se.


JERUSALEM I DITT KLASSRUM<br />

ökentältet generation efter generation och växte över<br />

alla bräddar. Denna väldiga kör av röster fick sin redigerade,<br />

skrivna, form först för 1200 år sedan. Då blev<br />

Talmud färdig och rakt igenom normgivande för hela<br />

judendomen. 20 volymer med röster som väger tyngre<br />

än Moseböckerna i verklig och överförd mening. Vill<br />

man förstå judendomen kan man inte nöja sig med<br />

Moseböckerna. Eller profeterna och övriga skrifter i<br />

vår bibel. Man måste dyka ner i Talmuds oändliga hav<br />

också. Och själv diskutera budens mening och hur de<br />

ska utföras. Man måste lära sig att ställa frågor som<br />

Talmud gör. Moses behärskade också den konsten.<br />

Och som den goda pedagog han var skrev han hellre<br />

för lite än för mycket. Det väcker frågor. Hans texter<br />

kan man ibland uppfatta som rena provokationer:<br />

Tolka mig!<br />

En berömd sådan provokation är verserna 17<strong>–</strong>22 i<br />

kapitel 24 Tredje Mosebok. Vem av oss har inte hört<br />

<strong>det</strong> karga bu<strong>det</strong>: ”öga för öga, tand för tand”? Hur ser<br />

den muntliga traditionen på den och liknande verser,<br />

som andra folk ofta vantolkat så uppåt väggarna fel, ända<br />

in i vår tid?<br />

Talmud tror på <strong>det</strong> sunda förnuftet.<br />

Människan är begåvad med förmågan att<br />

tänka logiskt. Hjärnan är till för att användas. Vi ska<br />

tänka med hjärtat också. I Talmud inleds en lång debatt<br />

om ”öga för öga, tand för tand” med en typisk fråga:<br />

”Men <strong>det</strong> står ju så i Skriften, om någon sticker ut ett<br />

öga, måste skadan sonas med att förövaren får ögat<br />

utstucket!” Det första svaret lyder: ”Vedergällning kan<br />

inte komma ifråga! För hur ska vi döma i ett fall, där förövaren<br />

redan är blind på ett öga? Ska vi också sticka ut<br />

hans andra öga, och göra honom helt blind? (Absurd<br />

tanke!). Dessutom betonar vers 22: En och samma lag<br />

ska gälla för er, den ska gälla likaväl för främlingen som<br />

för den infödde. Ty jag är Herren, er Gud.”<br />

Utmaningen<br />

Några av verserna blandar dessutom samman skadegörelse<br />

mot djur med skadegörelse mot människor. Och vi<br />

vet av andra verser att skador mot djur ersätts med pengar.<br />

Därför måste ekonomisk ersättning också gälla när en<br />

person skadar en annan person. ”Öga för öga, tand för<br />

tand” låter grymt och den muntliga traditionen inte bara<br />

tillbakavisar en bokstavlig tolkning, den går ett steg längre<br />

och gör uttrycket till grund för en nästan supermodern<br />

inställning till skadeersättningar. Den drabbade parten<br />

får ersättning för skadan som sådan, för värken, för<br />

eventuellt förlorad arbetstid, för läkarvården och <strong>det</strong><br />

Talmud kallar ”förnedringen”. Och utvärderingen är specifik<br />

för varje enskilt fall. Rättvisa kan inte utmätas med<br />

matematisk precision. Inte här på jorden i varje fall. Gud<br />

är kärleksfull och förlåtande <strong>–</strong> och rättvis. Det måste vi<br />

också vara. Men rättvisa är ett absolut begrepp och<br />

Skriften påminner om <strong>det</strong>ta faktum. Brott och straff är<br />

10 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

allvarliga saker. Det kan inte skada att diskutera dessa<br />

begrepp på ett absolut och abstrakt plan. Därför utmanas<br />

vi med, ”öga för öga, tand för tand”. Men <strong>det</strong> är upptakten<br />

till debatten, inte slutet på den.<br />

Givetvis har <strong>det</strong> funnits bokstavstroende judar. Men<br />

de kom till korta mot den mera dynamiska och humanistiska<br />

rabbinska traditionen, den som Talmud står för.<br />

Man kan nog våga påstå att de bokstavstroende aldrig<br />

gick in i Moses ökentält.<br />

Talmud är så tilltalande, därför att den ofta försöker<br />

säga något viktigt, med glimten i ögat. Vad sägs om den<br />

berömda anekdoten? ”En av de största muntliga uttolkarna,<br />

Rabbi Akiva, håller föredrag i himlen. Gud är<br />

med vid den ena änden av långbor<strong>det</strong>. (Akiva torterades<br />

ihjäl av romarna under den andra stora och misslyckade<br />

judiska revolten åren 132<strong>–</strong>135. Akiva levde med andra<br />

ord drygt tusen år efter Moses.) Föredraget handlar om<br />

de små, hårfina strecken, eller kronorna, som pryder en<br />

del bokstäver i en korrekt skriven Torahrulle. Och<br />

Torahn eller Läran är Moses fem böcker. Efter en stund<br />

dyker även Moses upp i lärosalen. Och ödmjuk som han<br />

är, sätter han sig ner vid den bortre änden av Vår Herres<br />

bord. Och Moses lyssnar lätt irriterad och med stigande<br />

förvåning på Akivas mystiska uttolkning av de hårfina<br />

bokstavsprydnaderna. Moses förstår inte ett jota av <strong>det</strong><br />

han hör! Till sist avslutar Akiva föredraget med orden:<br />

Min utläggning är en tradition <strong>direkt</strong> från Moses tält i<br />

Sinaiöknen!<br />

Richard Haas<br />

Svenskfödd<br />

Talmudstudent,<br />

journalist och<br />

turistguide i Israel.<br />

Phone: 972 2 566 9953<br />

Fax: 972 2 561 0084<br />

Have a look at my homepage!<br />

Go to Internet. And write<br />

in address-slot:<br />

http://dickhaas.cjb.net<br />

Och hur reagerade Moses på <strong>det</strong>?<br />

Han blev lugnare. Riktigt nöjd faktiskt.<br />

Och man kan väl summera och säga att <strong>det</strong> är en välsignelse<br />

att den tungt vägande, muntliga traditionen alltid<br />

får <strong>sista</strong> or<strong>det</strong>.<br />

richard haas<br />

med inledning av stefan myrgård


En bok om de heliga<br />

böckerna<br />

Heliga Skrifter <strong>–</strong> om världsreligionernas urkunder är den<br />

första boken i sitt slag. Här presenteras de fem stora<br />

religionernas heliga böcker sida vid sida: Tanach, Nya<br />

Testamentet, Koranen, Veda och andra hinduiska skrifter<br />

samt Tipitaka (De tre korgarna). Eleverna får bekanta sig<br />

med böckernas innehåll, struktur och tillkomst samt, inte<br />

minst, läsa utdrag ur böckerna.<br />

Till de utvalda texterna finns uppgifter som ger fördjupad<br />

förståelse av texten. Andra uppgifter bygger på tematiska<br />

Titel/ISBN: Heliga Skrifter <strong>–</strong> om världsreligionernas urkunder 40-63815-4,<br />

Heliga skrifter Lärarhandledning 40-63811-1<br />

Kurs: Gymnasieskolans Religion<br />

Författare: Bengt Arvidsson<br />

info@gleerups.se, www.gleerups.se<br />

Info & beställning: 020-999 333<br />

jämförelser mellan de olika böckerna. Hur ser man till<br />

exempel på skapelsen, livet efter döden och vilken kvinnosyn<br />

ger de olika böckerna uttryck för? Lärarhandledningen<br />

innehåller kommentarer och lösningsförslag, och den hjälper<br />

dig att göra kvalificerade tolkningar av alla texterna.<br />

Besök vår hemsida för mer information, eller kontakta<br />

Ulf Wagner, ulf.wagner@gleerups.se, 040-20 98 43.


NILS WARMLAND<br />

Böckernas lärobok<br />

<strong>–</strong> eller en vittrande tegelsten<br />

Nils Warmland är lärare och informatör, för närvarande<br />

verksam som projektsekreterare på Svenska Bibelsällskapet<br />

och där ansvarig för projektet ”Bibeln och skolan”.<br />

TÄNK ETT TAG PÅ den imposante 1800-talsprästen,<br />

han som också var byns obestridlige skollärare. En barndomens<br />

tuktare med barskaste tjänstemin, ett förkroppsligande<br />

av Respekt, Kunskap och Ande, i nära räckhåll<br />

till rotting och linjal, bakom pincenéer och inramad av<br />

yviga grå polisonger. Vi känner igen schablonen från<br />

både litteraturen och filmen, en bild som får illustrera<br />

äldre tiders självklara samband mellan de viktiga samhällsinstitutionerna<br />

kyrka och skola.<br />

När Karl XIV Johan (i praktiken Oscar I) och ståndsriksdagen<br />

sjösatte sitt stora kunskapslyft 1842 var kyrkan<br />

en pådrivande faktor. Nu när skolplikten var allmän<br />

kunde lärdomsmissionen mot folket påbörjas och kyrkan<br />

skulle förstås finnas med som huvudman. Men historien<br />

är äldre än så. Långt före den allmänna folkskolan fanns<br />

<strong>det</strong> en lagstadgad folkundervisning, administrerad av kyrkan<br />

och föreskriven i 1686 års kyrkolag.<br />

På 1800-talet var begreppen vaga och gränserna<br />

utsuddade: skola, kunskap, husförhör, böcker, överhet…<br />

Utöver prästens ämbetskompetens kunde kyrkan tillgodose<br />

två materiella behov, lokaler och läromedel. Bland<br />

böcker fanns egentligen bara ett rättesnöre, såväl i kyrka,<br />

samhälle som skola. Bibelns etik och moral kom att stå i<br />

centrum en bra bit in i 1900-talet, även i den nya undervisningsplanen<br />

1919.<br />

I den moderna strukturomvandlingen är <strong>det</strong> framför<br />

allt två saker som får betydelse för relationen mellan<br />

skola och kyrka: sekulariseringen och invandringen.<br />

Enligt den nya religionsfrihetslag som kom 1951 behöver<br />

inte lärare längre vara medlemmar i Svenska kyrkan för<br />

att få undervisa i kristendom. Det var både ett radikalt<br />

steg och en naturlig konsekvens av den allmänna kultursituationen.<br />

På 60-talet fortsatte förändringarna i samma<br />

riktning. I anslutning till den nya grundskolereformen<br />

1962 fastställde riksdagen att all undervisning ska vara<br />

konfessionslös. Skolan var nu obunden till en speciell<br />

livsåskådning, eller om man så vill frikopplad från kyrka<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

och Luther. Enligt 1969 års läroplan (1965 för gymnasiet)<br />

skulle religionsundervisningen vara allmänorienterande i<br />

ämnet religionskunskap.<br />

Ny storsatsning<br />

När Svenska Bibelsällskapet nu blickar mot skolan bör<br />

den här historieskrivningen beaktas. Kanske kan man se<br />

satsningen som en logisk följd av ett successivt försämrat<br />

förhållande mellan skola och kristendom.<br />

”Bibeln och skolan” är ett tvåårigt projekt (2002<strong>–</strong><br />

2003). Skolan är traditionellt sett ett av tre kärnområden i<br />

Bibelsällskapets verksamhet <strong>–</strong> de övriga är kyrkan och kulturen.<br />

Svenska Bibelsällskapets övergripande uppgift är att<br />

göra Bibeln känd och använd. Metoderna för <strong>det</strong>ta är försäljning,<br />

information, översättning och insamling.<br />

Projektets syfte är att göra Bibeln använd i skolan.<br />

Den huvudsakliga målgruppen är högstadiet och gymnasiet.<br />

Strategin är att arbeta långsiktigt inom lärarutbildning,<br />

lärarfortbildning och lärarrum, med metoder som<br />

både förmedlar kunskap om Bibeln och som låter eleverna<br />

möta Bibeln som samtalspartner för livsfrågor, etik,<br />

kultur och tro. Vi vill också inspirera till produktion av<br />

läromedel som åstadkommer <strong>det</strong>ta. Tanken är att projektet<br />

ska lyfta fram Bibelns roll i skolan, kartlägga och analysera<br />

behov samt bygga upp ett nätverk i skolvärlden.<br />

Projektet berör inte bara religions-/SO-ämnet.<br />

Bakgrunden till projektet kan alltså i ett längre perspektiv<br />

ses som ett försök till en vändpunkt, en ansats<br />

som inte bara av Bibelsällskapet ses som nödvändig. I<br />

samhället märks ett ökande intresse för alla livets stora<br />

frågor, inte minst från barn och ungdomar. Utgångspunkten<br />

finns ofta i existentiella begrepp som liv och<br />

död, men också tro och tvivel, relationsproblematik och<br />

Bibeln i allmänhet. Det är svårt att spekulera i orsaken,<br />

men allmän utarmning av religiöst liv kan duga gott som<br />

svar. Katastrofer, terrorhandlingar och ett hårdare sam-


Religion utan vetenskap är lam. Vetenskap utan religion är blind.<br />

Albert Einstein<br />

hälle bidrar säkert därtill, precis som uppmärksamheten<br />

kring den nya bibelöversättningen.<br />

Som en spegel av viss andlig renässans kan även 1994<br />

års läroplan tolkas. Där står, förvisso i en blygsam formulering,<br />

att etiken i den svenska skolan ska vila på kristen<br />

grund. Dessutom har religionskunskap fått kärnämnesstatus<br />

på gymnasiet <strong>–</strong> religion A omfattar 30 timmar och<br />

läses på alla program i tredje årskursen.<br />

Från skolans sida har efterfrågan ökat på tillgängligt<br />

studiematerial. Lärare har ställt sig positiva till projektet<br />

”Bibeln och skolan”. De önskar bland annat få grundläggande<br />

utbildning i bibelkunskap samt pedagogiska verktyg<br />

för att levandegöra bibliska berättelser. Lärare i svenska<br />

skolor har en hård arbetsbelastning och saknar tid till<br />

anskaffning av bra läromaterial. Fortbildningskurser i<br />

någon form av bibelkunskap är önskvärda. Lärare efterlyser<br />

också en frågelåda, i vilken man kan mejla frågor till<br />

en kyrklig företrädare eller en bibelexpert och få svar<br />

inom en vecka. Sådana möjligheter finns på de välbesökta<br />

webbplatserna www.bibeln.se och www.bibelsajten.nu.<br />

Slutligen menade lärarna att <strong>det</strong> är bra om Bibeln<br />

avdramatiseras och kan användas på ett otvunget sätt.<br />

Inte minst gäller <strong>det</strong> att ändra inställningen från skolans<br />

egen sida. Med konfessionslösheten som ledstjärna känner<br />

lärare i religion/SO att <strong>det</strong> ofta är svårare att undervisa<br />

i Bibeln än i exempelvis Koranen, och <strong>det</strong> på grund av<br />

att Sverige har en kristen västerländsk tradition. Så ska<br />

<strong>det</strong> inte vara.<br />

Läroboken Bibeln<br />

Här kommer Svenska Bibelsällskapet in. Vår uppgift är ju<br />

att göra Bibeln tillgänglig och använd. Däremot är <strong>det</strong><br />

inte vår uppgift att tolka Bibeln; <strong>det</strong> åligger kyrkor, församlingar<br />

och enskilda bibelläsare. Det kan ses som en<br />

paradox eftersom människor så fort de använder Bibeln<br />

också börjar tolka den, men <strong>det</strong> är en nödvändig hållning<br />

som alla världens ekumeniska Bibelsällskap måste ha.<br />

Man kan fundera på Bibelns roll i ett svenskt <strong>klassrum</strong><br />

idag. Från skolans sida är nämligen synen samstämmig<br />

<strong>–</strong> man vill inte ha något missionerande i <strong>klassrum</strong>met,<br />

inga evangelisationskampanjer. Dessutom måste frågan<br />

ställas i den modernaste av tider: är inte Bibeln en<br />

rätt dålig lärobok i ett samhälle med höga krav på kunskap,<br />

fakta och bildning?<br />

Svenska Bibelsällskapets generalsekreterare Anders<br />

Alberius tycker inte <strong>det</strong>.<br />

<strong>–</strong> Man ska läsa många olika ämnen under sin skoltid<br />

men <strong>det</strong> viktigaste ämnet för ungdomar är ”livskunskap”.<br />

När man bygger grunden för sitt liv måste inte bara frågor<br />

om ”hur” och ”när” få svar utan också ”varför” och<br />

”vartill”. Bibeln är <strong>det</strong> redskap som människor i generationer<br />

i vår kulturkrets använt för att förstå och relatera<br />

till livets stora frågor. Den innehåller inga enkla svar men<br />

innehåller berättelser, människoöden och gudsingripanden<br />

att ta spjärn mot. Att sedan Bibeln är nyckeln för att<br />

förstå konst, litteratur, musik, etik, andlighet och samhällsbygge<br />

i vårt land är uppenbart. Man måste faktiskt<br />

kunna Bibelns story för att ha perspektiv.<br />

Projektet ”Bibeln och skolan” vänder sig inte till eleverna<br />

utan till lärarna. Vi vill komma ut och träffa lärare<br />

och lärarstuderande för att dels informera, dels lyssna vilken<br />

syn och vilka behov som finns. Vi blundar heller inte<br />

för problemen. Objektivitet och neutralitet är i skolans<br />

värld begrepp som är upphöjda till norm, både logiskt<br />

och ologiskt nog. Klassrum är mångkulturella miljöer,<br />

kunskapen om Bibelns inverkan i kultur och dagligt liv är<br />

begränsad, och <strong>det</strong> finns tyvärr inget Svenska<br />

Koransällskapet som vi kan duellera med. Det vet vi.<br />

Dessutom är skolor ofta fattiga, eller åtminstone tillräckligt<br />

fattiga för att kosta på sig utsvävningar långt inne på<br />

minerad konfessionell mark. Hur är <strong>det</strong> med Bibel 2000?<br />

Finns den överallt? Klassuppsättningar är dyra investeringar<br />

och <strong>det</strong> är inte sällan de lokala församlingarna som<br />

står för kulorna.<br />

><br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 13


BÖCKERNAS LÄROBOK<br />

Bibelns bredd<br />

Lärare är pragmatiker och välkomnar alla former av pedagogiskt<br />

och tydligt material, gärna med konkreta lektionstips.<br />

Just nu sammanställer Bibelsällskapet lärarsidor på<br />

internet. De innehåller allt möjligt, såväl ämnesvis<br />

som temavis <strong>–</strong> metoder, bakgrund, information,<br />

tips, litteraturlistor, kurslistor, länkar. Senare i vår<br />

kommer dessa sidor att finnas fritt tillgängliga,<br />

länkade från Sveriges stora bibeldomän www.bibeln.se.<br />

Den spontana ämnesassociationen när <strong>det</strong> handlar<br />

om Bibeln i <strong>klassrum</strong>met går förstås till religionskunskap<br />

eller SO. Men faktum är att svenskämnet är klart tacksammast<br />

vad gäller att ge handfasta matnyttiga tips. Det<br />

finns massor av övningar som handlar om litterära allusioner,<br />

ordspråk, poesi, dramatik, Jesu liknelser, namnskick,<br />

ordkunskap, muntlig framställning, nordiska språk,<br />

översättning etc.<br />

Men hur ska Bibeln förhålla sig till känsligare ämnen?<br />

Låt oss gå <strong>direkt</strong> på kärnan och titta på naturvetenskapen.<br />

På den rottingförsedde lärarprästens tid var <strong>det</strong> inga<br />

problem, då kunde man piska in katekesen, och då fanns<br />

inte Darwin, i alla fall inte hans magnum opus.<br />

Men nu?<br />

Bibeln kan inte ge tillräckliga svar på de frågor elever<br />

ställer, och har rätt att ställa, i ämnen som kemi, fysik<br />

och biologi. Det är självklart. Men Bibeln är heller ingen<br />

traditionell lärobok utan en referens i <strong>det</strong> viktigaste av<br />

skolämnen <strong>–</strong> livskunskap. Jamen, säger någon, går <strong>det</strong><br />

över huvud taget att förena en modern naturvetenskap<br />

med kristen tro? Biologiboken behandlar varken jungfrufödsel<br />

eller uppståndelse, i kemiboken står inget om att<br />

förvandla vatten till vin och fysikboken är glasklar vad<br />

gäller människans oförmåga att promenera på vattenytan.<br />

Visst går <strong>det</strong> att förena. Det kanske till och med är så<br />

att naturvetenskapen och kristendomen har lite olika<br />

uppgifter och kompletterar varann. Ta biologin som<br />

exempel: här finns vissa grundfrågor som när? var? och<br />

hur? Men biologin säger ingenting om varför? i ett större<br />

perspektiv. Vad är bäst, ett foto eller en oljemålning?<br />

Frågan är rätt vrickad, men eftersom den nu ändå ställs…<br />

Båda behövs!<br />

Skolan tappar en dimension i läran<strong>det</strong> om den inte<br />

klarar av att hantera empiriska faktabaserade <strong>det</strong>-ämnen<br />

tillsammans med livsbejakande och personlighetsutvecklande<br />

du-ämnen. Vi behöver inte välja mellan skapelse<br />

och utveckling, mellan Gud och Darwin. Hur var <strong>det</strong><br />

förresten Einstein sa: Religion utan vetenskap är lam.<br />

Vetenskap utan religion är blind.<br />

Samförstånd<br />

Bibeln är inte en bok som i den moderna skolan bara ska<br />

ha en museal ställning i <strong>det</strong> allra dammigaste glasskåpet.<br />

Det är inte en föråldrad tegelsten, auktoriserad bara av<br />

honom med rottingen. Bibeln är böckernas lärobok, en<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

outsinlig spännande vandring i litteraturens och de stora<br />

livsfrågornas värld.<br />

Dessutom är Bibeln ett utmärkt underlag för större<br />

diskussioner, gärna kring frågor med en etisk dimension.<br />

Ungdomar tycker om att diskutera aktuella samhällsfrågor,<br />

som ju ofta är stora, komplexa, politiskt känsliga och<br />

ibland av ett slag att de kan kopplas till religiösa skrifter<br />

som Bibeln. Vi vågar påstå att Bibeln kan ge stöd för vilken<br />

uppfattning som helst i vilken fråga som helst om<br />

man bara använder lösa citat och en fri tolkning. I flera<br />

frågor i samhällsdebatten finns ingen enhetlig biblisk syn.<br />

En del av dessa frågor är naturligtvis hetare än andra <strong>–</strong> och<br />

kanske mer känsliga ur den traditionella kristenhetens synvinkel.<br />

Ska kvinnor kunna bli präster? Ska homosexuella<br />

par få gifta sig i kyrkan? Eller adoptera barn? Ska abort<br />

vara tillåtet? Vad ska djuren ha för rättigheter? Hur ska<br />

man hantera andra människors tro och andra religioner?<br />

Det här är stora diskussionsfrågor, som för Bibelns del<br />

handlar om synsätt. Erfarenheten visar att bokstavliga<br />

tolkningar av lösryckta delar i religiösa skrifter kan spä på<br />

fördomar och utgöra en samhällsfara. Och om nu flera<br />

tolkningar medges <strong>–</strong> varför inte gemensamt söka en öppen<br />

och kärleksfull dialog i <strong>klassrum</strong>met? Här har vuxna<br />

mycket att lära av ungdomar i tonåren, som i regel har en<br />

nyanserad, artikulerad och föredömligt tolerant syn.<br />

Muslimerna då? Menar Bibelsällskapet att man ska<br />

tvinga Bibeln på muslimerna?<br />

Bibeln kan naturligtvis läsas av alla, men tro ska inte<br />

prackas på någon. Är <strong>det</strong> några som förstår vär<strong>det</strong> av<br />

mänskliga rättigheter så är <strong>det</strong> Bibelsällskapet <strong>–</strong> religionsfrihet<br />

är ju ofta en förutsättning för att folk världen över<br />

ska kunna ges möjlighet att läsa Bibeln! Dock kan fördjupade<br />

kunskaper i Bibeln och kristendom leda till en vidgad<br />

förståelse i ett mångkulturellt samhälle. Jämför med<br />

Abrahams barn, en stiftelse som verkar för religiös och<br />

kulturell samexistens. Där tas likheter upp snarare än skillnader<br />

<strong>–</strong> en absolut nödvändighet i en verklighet där kulturella<br />

barriärer får skulden för många trista företeelser.<br />

Och i vårt land är ju Bibeln odiskutabelt överlägsen<br />

som värdegrund och kulturbärare, vilket bara <strong>det</strong> är en<br />

fullgod anledning till att den flitigt ska användas i <strong>klassrum</strong>met.<br />

nils warmland<br />

Medverka i nästa nummer<br />

av RoL!<br />

Manusstopp är den 26 juli<br />

Skicka <strong>ditt</strong> bidrag till: Sven-Göran Ohlsson,<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv


MARIA PIIRI & CAROLA SJÖGREN<br />

Gud finns i luften<br />

Vilka tankar har barn om livet efter döden?<br />

Maria Piiri och Carola Sjögren, båda nyblivna<br />

1<strong>–</strong>7 lärare med inriktning svenska/so, ställde bl.a. den<br />

frågan i <strong>det</strong> examensarbete som numera avslutar och<br />

avrundar lärarutbildningen vid Malmö högskola.<br />

SOM BLIVANDE LÄRARE kände vi oss nyfikna på<br />

vad barn idag har för syn på Gud, livet och döden. Vi<br />

valde därför att skriva vårt examensarbete om barns tro.<br />

För att bli medvetna om hur barn tänker kring frågor om<br />

Gud, liv och död, genomförde vi våren 2001 en undersökning.<br />

Vi intervjuade och lämnade ut enkäter till<br />

sammanlagt 184 elever i åldersgruppen 7<strong>–</strong>12 år. Vårt<br />

examensarbete syftar till att öka kunskapen om barns livsåskådning,<br />

hur deras trosutveckling ser ut, och vilka faktorer<br />

som påverkar barn i utvecklan<strong>det</strong> av en livsåskådning.<br />

De frågor vi gav till samtliga elever var följande:<br />

Hur har allt kommit till? Hur skapades jorden, djuren och<br />

människorna? Varför tror du att människan finns? Finns <strong>det</strong><br />

ett liv efter döden? Vad tror du och varför tror du <strong>det</strong>? Tror du<br />

att <strong>det</strong> finns en gud som styr allt som sker eller tror du att <strong>det</strong><br />

finns någon annan förklaring? Finns <strong>det</strong> en gud, flera gudar,<br />

eller ingen alls? Vad är gud för dig?<br />

Vi kommer i denna artikel presentera den del från vårt<br />

examensarbete som handlar om livet efter döden. Vi hoppas<br />

därigenom kunna ge en överskådlig bild av våra<br />

undersökningar och våra slutsatser.<br />

… och överallt<br />

Barns tankar om livet efter döden<br />

Tankar om vad som händer när vi dör har alltid funnits<br />

och spekulerats kring. Vi ville därför undersöka vad barn<br />

hade för tankar om <strong>det</strong>ta.<br />

Hela 51 elever (35%) i vår undersökning trodde inte<br />

att <strong>det</strong> finns ett liv efter döden, medan 31 elever (21,5%)<br />

trodde att <strong>det</strong> finns liv efter vår död. 15 elever (10%)<br />

tänkte sig att vi kommer till antingen paradiset eller himlen.<br />

Några elever var tveksamma och svarade kanske<br />

(8 elever eller 5,5%) eller vet inte (7 elever eller 5%) på<br />

vår fråga. 11 (8%) barn ansåg att man föds på nytt men i<br />

ny skepnad, kanske som ett djur eller en ängel. Resten av<br />

eleverna tror att man föds på nytt antingen här på vår<br />

jord, eller i en annan värld, att själen kommer till himlen<br />

eller att den som är snäll kommer till himlen och den som<br />

är dum kommer till helvetet. I texten har vi tagit med<br />

både antalet elever som svarat och hur stor del av <strong>det</strong> totala<br />

antalet, alltså andel procent, som svarat på ett visst sätt.<br />

Observera att procenttalen i diagrammet är avrundade (Se<br />

s. 16.).<br />

Om vi tittar på svaren lite mer överskådligt kan vi<br />

><br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 15


säga, i en slags sammanfattning att 51 elever (35%)<br />

svarade att <strong>det</strong> inte finns något liv efter döden. 15 elever<br />

(10,5%) är tveksamma, medan återstående elever (79<br />

eller 54,5%) på ett eller annat sätt tror på någon form av<br />

fortsättning. Den här frågan är lite kontroversiell i <strong>det</strong><br />

hänseen<strong>det</strong> att alla vet att barn funderar mycket kring<br />

döden, ändå är <strong>det</strong> inte ofta vi pratar med barn om<br />

döden. Döden kommer in i barns liv på många olika vis.<br />

Den kan komma helt oväntat genom att någon närstående<br />

dör, genom massmedia eller genom att någon de<br />

känner (ett husdjur, vän eller släkting) får en livshotande<br />

sjukdom. Barn märker på omgivningen att döden inte är<br />

ett ämne man talar om, de känner att <strong>det</strong> är ett ämne<br />

som lockar fram olika känslor hos vuxna.<br />

När man dör åker man upp i ett rör till himlen, inte kroppen<br />

utan <strong>det</strong> där andra. Blir man en ängel kan man åka ner till<br />

jorden och kolla lite. Då syns man inte, man är osynlig. Även<br />

om <strong>det</strong> kan vara kul att komma tillbaka och tjuvkika, vill man<br />

ändå inte dö.<br />

Flicka i årskurs 1<br />

Nangijala <strong>–</strong> barns paradis?<br />

Många av barnens tankar kring livet efter döden har<br />

inslag av österländsk livsfilosofi och tro. Forskare har<br />

kommit fram till att små barn har ett cirkulärt tänkande<br />

och <strong>det</strong> innebär att de ofta tror att om man varit död tillräckligt<br />

länge så föds man på nytt. Berättelser om reinkarnation<br />

finns omkring oss, vi kan läsa och höra om <strong>det</strong> via<br />

medier, men också höra talas om <strong>det</strong> i vissa religioners<br />

trossystem. Tron på reinkarnation kan ge trygghet inför<br />

döden, döden är inte <strong>det</strong> absoluta slutet. I boken Vad tror<br />

du på? av Christina Grenholm kan man läsa om fyra teologiska<br />

tankegångar kring frågan om <strong>det</strong> finns ett liv efter<br />

döden. Den första tankegången är den gammaltestamentliga<br />

teorin om ”skuggan”, <strong>det</strong> är en tanke om att människan<br />

har något som lever vidare när kroppen har dött. Det<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

har dock inte någon större religiös betydelse utan man<br />

tunnas sakta ut för att till slut försvinna. Inga av barnens<br />

svar stämmer riktigt in på den tanken. Till nästa tankegång<br />

kan man relatera några av barnens svar. Den handlar<br />

om själens odödlighet. Några av barnen tror att själen<br />

finns och lever vidare. Vetenskapligt sett, med den kunskap<br />

vi har om den mänskliga hjärnans funktion, så är <strong>det</strong><br />

här en tankegång som kan komma att ifrågasättas av barnet<br />

självt senare i barnets mognad och utveckling. Den<br />

tredje tankegången handlar om nyskapelse av hela människan.<br />

Det är en tankegång som flera av barnen har varit<br />

inne på, i de svar som handlar om återfödelse i någon<br />

annan form eller i någon annan värld. Drömmen om ett<br />

liv efter döden är ofta återkommande bland barnens svar.<br />

Kanske beror <strong>det</strong> på att de har fått en visuell förebild på<br />

hur livet efter döden kan se ut genom Astrid Lindgrens<br />

bok Bröderna Lejonhjärta, där bröderna Jonatan och<br />

Skorpan kommer till Nangijala efter sin död. Den här<br />

tanken brukar sägas vara specifik för kristendomen, <strong>det</strong><br />

eviga livet bjuds de som har sonat sina synder och levt sitt<br />

liv efter Guds lagar. Vi tror att tanken om att <strong>det</strong> finns ett<br />

liv efter döden tilltalar barnen och hjälper dem att handskas<br />

med ett svårt ämne. Den fjärde och <strong>sista</strong> tanken<br />

handlar om att människan uppgår i <strong>det</strong> gudomliga och<br />

speglar mystikernas syn på döden. Ofta förkastar man<br />

barnens tankar som naiva, gulliga och roliga, därför är <strong>det</strong><br />

intressant att se att barnens funderingar faktiskt finns<br />

representerade i teologin. Barnen uttrycker sig med lite<br />

enklare ord, men innehållet i <strong>det</strong> de säger återspeglar vad<br />

de stora ”tänkarna” har funderat kring i flera tusen år.<br />

”Själen blir alltid en ny människa”<br />

Under våra intervjuer hade vi många roliga och intressanta<br />

samtal med barnen. Så här ser en del av intervjuerna<br />

ut. Namnen är fingerade. I de fall då <strong>det</strong> har varit svårt<br />

att tyda vilken elev som svarat har vi valt att skriva ”elev”.<br />

Intervjuaren: Varför tror ni att vi finns? Finns <strong>det</strong> någon speciell<br />

orsak till att människan finns?<br />

Elev: För att vi behövs.<br />

Intervjuaren: Varför behövs vi?<br />

Erik: För att vi skall ha <strong>det</strong> bra.<br />

Intervjuaren: För att vi skall ha <strong>det</strong> bra?<br />

Erik: Mmm, och djuren.<br />

Sara: Och andra. Vi behöver djuren också.<br />

Johan: Vi behöver djuren för att överleva.<br />

Intervjuaren: Menar du att vi måste äta djur?<br />

Johan: Mmm.<br />

Intervjuaren: Det kan jag inte hålla med om för jag äter inte djur.<br />

Johan: Har du aldrig ätit mat förut?


Intervjuaren: Jo, men jag äter inte djur. Man måste inte äta djur<br />

för att överleva.<br />

Elev: Jo, man måste äta kött.<br />

Intervjuaren: Ni tror att vi finns till för att ta hand om varandra<br />

och ta hand om djuren?<br />

Sara: Om människor blir sjuka behövs <strong>det</strong> att vi tar hand<br />

om dem.<br />

David: Det är samma sak om djuren blir sjuka.<br />

Intervjuaren: Vad tror ni händer när man dör?<br />

Ola: Att man åker neråt eller så flyger man upp i himlen.<br />

David: Eller så kommer man ner till Djävulen.<br />

Intervjuaren: Vad är <strong>det</strong> som åker upp eller ner?<br />

Elev: Själen.<br />

Sara: När någon blir begraven kan dom bränna dom till<br />

aska om man vill <strong>det</strong> och sen då när den har varit<br />

där i några veckor så är <strong>det</strong> precis som att själen går<br />

upp i himlen.<br />

Johan: Varför bränner dom inte själen då?<br />

Sara: Nä <strong>det</strong> kan man inte. Det är själen som är människan.<br />

Intervjuaren: Själen är kanske något vi inte kan se, något som<br />

finns inuti oss.<br />

Sara: Själen blir alltid en ny människa.<br />

Intervjuaren: Vad är Gud för någonting?<br />

Johan: Jag tror att han är en människa.<br />

Intervjuaren: Hur ser han ut?<br />

Johan: Han har skägg.<br />

Elev: Han är gammal, han har levt länge.<br />

Sara: Jag tror att han kanske är 50 år.<br />

Barns tankar om livet ger oss en spegelbild av <strong>det</strong> samhälle<br />

vi lever i. De iakttar reflekterar och ifrågasätter omvärlden.<br />

Barn söker efter samband och förklaringar för att<br />

göra sin tillvaro begriplig. Även om de fick givna frågor<br />

att svara på märkte vi, främst i intervjuerna, att de har<br />

många frågor och funderingar. Barn formulerar livsfrågor<br />

på olika sätt, men deras strävan att göra tillvaron begriplig<br />

och för att finna meningen med livet är alltid densamma.<br />

Vi måste ta tillvara barnens funderingar<br />

När barn är små kretsar deras värld kring familjen, de har<br />

ännu inte upptäckt att <strong>det</strong> finns människor med andra<br />

värderingar och andra sätt att leva på. När de kommer<br />

till skolan möter de människor med andra erfarenheter<br />

och synsätt. De möter i undervisningen olika former av<br />

religioner. De etiska värden och normer som finns i barngruppen<br />

leder till konflikter men också till lärande. Barn<br />

provar varandras gränser, de iakttar kamraternas reaktioner,<br />

de förvissar sig om positiva reaktioner och de söker<br />

efter de vuxnas reaktioner. Deras möten med varandra<br />

leder till upptäckter. Spänningen i situationen, barnens<br />

intresse, engagemang och förvåning ger goda förutsättningar<br />

för lärande. Det blir mycket ny fakta och nya<br />

känslor som ska sorteras och reflekteras över. Det leder<br />

Love<br />

till att barnen blir tvivlande, mycket av <strong>det</strong> de tidigare<br />

har tagit för givet ställs på sin kant och de upptäcker att<br />

deras sanning inte är den enda sanningen. Respekten för<br />

varje människas egen identitet och särart är grundläggande<br />

för all undervisning. Varje människa har rätt att<br />

utvecklas efter sina förutsättningar och påverka sin egen<br />

situation. Vi tror på barns inre kraft, kreativitet och möjligheter<br />

att forma framtiden. Förmågan till nyskapande<br />

och nytänkande måste uppmuntras hos alla barn.<br />

Vi är övertygade om att sekulariseringen har stor betydelse<br />

för barns trosuppfattning. Det är inte längre självklart<br />

i vårt land vilken tro man ska tillhöra. I takt med att<br />

Sverige blir mer mångkulturellt blir andra religioner och<br />

livsåskådningar mer synliga och tillgängliga. Vi blir influerade<br />

av andra kulturer och gränserna blir mindre tydliga<br />

mellan olika religioner. Följden av att <strong>det</strong> inte längre finns<br />

någon given norm i vårt samhälle blir att fler människor<br />

skapar en privatreligion. Man plockar <strong>det</strong> man tycker passar<br />

bra för en själv och utifrån sina egna behov skapar<br />

man sin egen tro och livsstil. Privatreligiositeten behöver<br />

inte alls vara konstant, den kan ändras över tid. Eftersom<br />

vi som lärare ska utgå från elevernas tankar och kunskaper<br />

har denna undersökning varit till stor hjälp. Eleverna har<br />

många tankar kring de existentiella frågorna och dessa<br />

bör, enligt vår åsikt, tas upp mycket mer i skolan. Vi<br />

måste bli bättre på att ta tillfället i akt när någon elev<br />

kommer med en undran. Även om <strong>det</strong> inte finns några<br />

givna svar på frågorna mår vi alla bra av att få prata om<br />

Gud, livet och döden för att se att <strong>det</strong> finns många som<br />

har samma frågor. Tillsammans bör vi diskutera, fundera<br />

och spekulera kring dessa livets mysterier.<br />

maria piiri & carola sjögren<br />

Litteratur<br />

Carlander, Margareta, 1993: Att fråga om livet. Stockholm.<br />

Grenholm, Christina, 1994: Vad tror du på? Aktuella<br />

livsfrågor om kristen tro. Stockholm.<br />

Lindgren, Astrid, 1973: Bröderna Lejonhjärta. Stockholm.<br />

Westin-Lindgren, Gunilla m.fl. 1989: Pedagogik och barns utveckling.<br />

Stockholm.<br />

Artikelförfattarna<br />

Vi som har skrivit artikeln heter Carola Sjögren och Maria Piiri. Vi<br />

avslutade vår grundskollärarutbildning på Malmö lärarhögskola i<br />

januari <strong>det</strong>ta år. Vi är nu färdiga 1<strong>–</strong>7 lärare med inriktning på<br />

svenska/so. Maria Piiri är 29 år och arbetar som klasslärare på<br />

Gislövs kyrkskola. Carola Sjögren är 34 år och arbetar som lärare<br />

på Modeshögsskolan. Båda skolorna är belägna utanför Trelleborg.<br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 17


LENA ROOS<br />

Tiden före gettot<br />

<strong>–</strong> judar och kristna i högmedeltidens Europa<br />

Hur mycket kontakt hade judar och kristna med varandra i medeltidens Europa?<br />

Ny forskning visar att kontakterna och idéutbytet som skedde som en följd av<br />

dessa troligtvis har underskattats. Kristna teologer konsulterade med judiska<br />

experter och judiska barn fick bokstavligt talat kristendomen med bröstmjölken,<br />

menar Lena Roos, doktorand i religionshistoria vid Uppsala universitet.<br />

PÅ SENARE ÅR har forskare i såväl USA som i Israel<br />

och Europa börjat intressera sig för vad som förefaller<br />

vara gemensamma religiösa idéer som utvecklades bland<br />

judar och och kristna i <strong>det</strong> medeltida Europa. Vissa forskare<br />

intresserar sig t.ex. för den judiska bakgrunden till<br />

de nya kristna bibeltolkningar som kom under 1100talet.<br />

Dessa hade sin bakgrund i många medeltida kristna<br />

teologers nyvaknande intresse för att studera den hebreiska<br />

grundtexten till Gamla Testamentet. I våra dagar frågar<br />

sig forskarna: Vilka judiska kommentarer kan dessa<br />

kristna teologer ha läst? Vem konsulterade de med?<br />

Samtidigt har andra forskare visat på vad som verkar vara<br />

tecken på att judarna i Europa hade påverkats av religiösa<br />

föreställningar eller riter från den kristna omvärlden.<br />

Men hur spreds då idéerna mellan grupperna? Det<br />

har nästan varit ett axiom bland tidigare generationers<br />

forskare att medeltidens judar var socialt och intellektuellt<br />

isolerade från sin kristna omvärld. En undersökning<br />

av såväl kristna som judiska källor från högmedeltiden<br />

visar att vi måste revidera den bilden. Dessa källor vittnar<br />

nämligen om dagliga och mångahanda kontakter.<br />

Guldgruva för kunskap<br />

En guldgruva för den som vill få en inblick i <strong>det</strong> dagliga<br />

livet för medeltidens judar är den litteratur som med<br />

ett latinskt namn brukar kallas responsa. Denna litteratur<br />

har kommit till på följande sätt: Den ursprunglige<br />

skribenten var en person som grubblade på något problem<br />

som rörde den judiska lagen. Det kunde till<br />

exempel röra speciella omständigheter kring den judiska<br />

rituella slakten, fastedagar, samröre med icke-judar<br />

etc. Om ingen i hans omgivning kunde ge ett nöjaktigt<br />

svar, så skrev han ner frågan, ofta med en beskrivning<br />

av alla de speciella omständigheter som rådde i just<br />

hans by, och skickade den till en expert på den judiska<br />

lagen någonstans i världen. Denne skrev tillbaka och<br />

förklarade vad han ansåg att lagen sade i denna fråga.<br />

Det finns tusentals sådana responsa, och de kopierades<br />

och spreds flitigt redan under medeltiden, till lärdom<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

och uppbyggelse även för andra än brevskrivarna själva.<br />

För forskare är ofta frågan intressantare än svaret i<br />

responsa-litteraturen, eftersom frågan ofta innehåller en<br />

mängd <strong>det</strong>aljer från skribentens vardagsliv. Låt oss ta en<br />

närmare titt på några responsa och även några kristna<br />

dokument från Tyskland och Frankrike under<br />

900<strong>–</strong>1000-talen, för att se vad de säger om relationerna<br />

mellan judar och kristna.<br />

Dessa dokument visar att judar och kristna ofta<br />

bodde nära varandra, ibland på samma gata eller i samma<br />

hus. Senmedeltidens getton hade ännu inte byggts. De<br />

kvarter där större delen av judarna bodde låg ofta centralt,<br />

nära rådhuset som i Köln, eller i närheten av de<br />

viktigaste handelsgatorna.<br />

Kristna ammor och tjänare<br />

I responsalitteraturen finns många exempel på hur judar<br />

och kristna hade gemensamma affärsprojekt och ägde<br />

egendom tillsammans. Detta kunde ha sina fördelar. I ett<br />

responsum frågar skribenten, som ägde en bakugn tillsammans<br />

med en kristen, om <strong>det</strong> var tillåtet att de gjorde<br />

ett specialarrangemang under den judiska påsken. Under<br />

påskveckan äter judarna inte syrat (jäst) bröd. Då skulle<br />

den kristne delägaren ha ensamrätt till ugnen, medan<br />

den judiska delägaren skulle kompenseras genom att<br />

ensam få nyttjanderätt veckan efter påsk. Det var också<br />

vanligt att judar hade kristet<br />

tjänstefolk och att man<br />

lämnade sina barn till<br />

kristna ammor.<br />

Ibland kunde just<br />

<strong>det</strong> faktum att man<br />

tillhörde olika religioner<br />

vara orsaken till<br />

kontakt mellan de två<br />

grupperna. Det förekom<br />

religiösa debatter<br />

och diskussioner, där<br />

representanter från de<br />

Ny forskning visar att man tidigare har underskattat hur mycket kontakter judar och kristna hade med varandra under medeltiden. Bilden<br />

(ett träsnitt av Johann von Armssheim, Ulm 1483) avbildar möjligen en judisk-kristen offentlig debatt som hölls i Regensburg på 1400-talet.


olika grupperna försökte övertyga motståndaren om sin<br />

egen religions överlägsenhet. Dessa tidiga debatter var<br />

dock inte så formaliserade och fick inte så ödesdigra konsekvenser<br />

som under den senare medeltiden. Tvärtom<br />

verkar vissa ha hållits i tämligen vänskaplig ton. En kristen<br />

medeltida klosterkrönika berättar att en abbot i Köln<br />

regelbun<strong>det</strong> brukade ha vänskapliga samtal med stadens<br />

judar. Under dessa små samtal inledde han sig inte i<br />

debatt, och förebrådde inte judarna deras ställningstagande,<br />

utan försökte istället med smicker ”mjuka upp<br />

deras hjärtas hårdhet”.<br />

En faktor som underlättade kontakterna mellan judar<br />

och kristna var att de talade samma språk. Även om<br />

judarna skrev på hebreiska och de kristna företrädelsevis<br />

skrev på latin så talade båda grupperna de medeltida formerna<br />

av tyska och franska till vardags. Jiddish som en<br />

specifik judisk variant av tyska utvecklades inte förrän<br />

under senmedeltiden.<br />

Närhetens begränsningar<br />

De många dagliga kontakterna mellan judar och kristna<br />

under den här tiden innebar givetvis inte att relationerna<br />

alltid sågs som positiva och önskvärda. Från båda håll<br />

förbjöd man äktenskap och även sexuella relationer med<br />

en medlem av den andra gruppen. De judiska matlagarna<br />

begränsade också möjligheterna att sitta till bords tillsammans.<br />

Det fanns också på judiskt håll förbud mot allt<br />

som kunde ses som att understödja den kristna kulten.<br />

Det kunde till exempel vara att växla pengar åt en kristen<br />

på en kristen helgdag, eftersom man då löpte risk att den<br />

kristne gick raka vägen till kyrkan och donerade pengarna.<br />

Säkerligen försökte man också begränsa andra kontakter<br />

för att minska risken för proselytism och konvertering<br />

till kristendomen. Även från kristet håll fanns en rad<br />

lagar som försökte förebygga alltför nära relationer mellan<br />

judar och kristna. Målet med dessa var framför allt att<br />

förhindra kristna att gå över till judendomen.<br />

De relativt goda relationerna under högmedeltiden<br />

skulle dock snabbt försämras under den senare delen av<br />

medeltiden. Det första tecknet på att nya tider stundade<br />

var förföljelserna som riktades mot de tyska judarna<br />

under <strong>det</strong> första korståget, då omkring femtusen judar<br />

miste livet. En ny, mer militant kristendom höll på att<br />

växa fram och förankrades i breda folklager. Toleransens<br />

tid var slut.<br />

lena roos<br />

Vill du läsa mer? En nyutkommen rapport som<br />

fördjupar sig i den här frågan är: Roos, Lena, The<br />

Stranger Who Lives Next Door. Jewish-Christian<br />

Relations in Germany during the High Middle<br />

Ages, Studies on Inter-Religious Relations 3, red.<br />

Ingvar Svanberg & David Westerlund, Uppsala:<br />

Swedish Science Press, 2002, 51 s.<br />

Studier av<br />

inter-religiösa relationer<br />

Volymerna i serien Studier av interreligiösa<br />

relationer utkommer med<br />

oregelbundna mellanrum. Serien utges<br />

av forskningsprojektet ”Konflikt eller<br />

fredlig samexistens? Nutida relationer<br />

mellan kristna och muslimer”. Hittills<br />

har i serien utkommit<br />

A. David Westerlund, Konflikt eller fredlig<br />

samexistens? Nutida relationer mellan<br />

kristna och muslimer/Conflict or Peaceful<br />

Co-existence? Contemporary Christian-<br />

Muslim Relations. Uppsala: Swedish<br />

Science Press, 2001.<br />

B. Mikael Stenmark, Kristnas och<br />

muslimers syn på varandras och andras<br />

religiösa tro: en religionfilosofisk analys.<br />

Uppsala: Swedish Science Press, 2001.<br />

C. Lena Roos, The Stranger who Lives<br />

Next Door: Jewish-Christian Relations in<br />

Germany during the High Middle Ages.<br />

Uppsala: Swedish Science Press, 2002.<br />

De närmast kommande skrifterna kommer<br />

att handla om ’dawa’ (islamisk ’mission’),<br />

monografi av Torsten Janson (utkommer<br />

under försommaren), respektive ’Polemik<br />

eller dialog? Nutida religionsteologiska<br />

perspektiv bland kristna och muslimer’<br />

(utges av Nya Doxa till sommaren), red.<br />

David Westerlund och Mikael Stenmark.<br />

Skrifterna distribueras av Swedish Science<br />

Press, Box 118, 751 04 Uppsala<br />

tel. 018-365 566 fax 018-365 277<br />

e-post: info@ssp.nu<br />

Priserna för de tre första volymerna är<br />

(inkl. moms): A. 85 kr B. 95 kr C. 85 kr.<br />

Ytterligare upplysningar kan erhållas<br />

genom hänvändelse till redaktörerna<br />

Ingvar Svanberg och David Westerlund,<br />

Teologiska institutionen, Box 1604,<br />

751 46 Uppsala.<br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 19


Del 2<br />

> PER-ÅKE WALTON<br />

Göteborgskravallerna,WTC<br />

och globaliseringen<br />

Per-Åke Walton, filosofilektor och journalist, ger oss här den andra delen<br />

av sin artikelserie kring Göteborgskravallerna WTC och globaliseringen.<br />

Den första delen publicerades i RoL 4:01.<br />

DEN 11 SEPTEMBER 2001 har i mångas medvetande<br />

samma plågsamma och traumatiska plats som<br />

Palme-mor<strong>det</strong> den 28 februari 1986. Sedan den 11 september<br />

lever vi i ’den nya världsordningens tid’ har man<br />

ofta hört sägas i press, radio, TV och på www.<br />

Om man fortfarande hävdar <strong>det</strong>, så menar man, antar<br />

jag, att USA fått en accepterad roll som främsta garant<br />

mot terrorism vad man än lägger in i or<strong>det</strong>, och att USAs<br />

närvaro från Suez till Stilla Havet med truppstyrkor och<br />

observatörer är mer påtaglig och i fredstid mer omfattande<br />

än någonsin tidigare i USAs historia. Syftet är<br />

enligt The Guardian 8/3 att man, om president George<br />

W. Bush finner att USA är hotat kan gå in med nödvändiga<br />

militära enheter för att ’återställa ordningen’.<br />

Om 60-talet blev den politiska vänsterns och kollektivismens<br />

senaste påtagliga decennium och 70-talet miljörörelsernas,<br />

så kom 80-talet att präglas av ekonomisk nyliberalism,<br />

Älska-dig-själv-psykoterapi (Jag är bäst, störst och<br />

vackrast!) och Du-kan-om-du-vill-individualism. På 90talet<br />

kom ofta globaliseringsfrågorna, världshandeln och<br />

Internet att figurera i media, ofta mer eller mindre kopplade<br />

till partiledare Alf Svenssons profetiska uttalande, att<br />

90-talet skulle komma att bli etikens årtionde.<br />

Av ett nytt millenium har bara förflutit tjugosju<br />

månader, när <strong>det</strong>ta skrivs (mars 2002), men vi är redan<br />

inne i en ny världsordning, enligt vilken vi måste räkna<br />

med ett långvarigt krig mot terrorism med USA som<br />

främsta garant för ’den fria världen’ och som främsta tolkningsföreträdare<br />

på mediamarknaden världen över.<br />

Lokalt är fortfarande efterdyningarna av EU-mötet<br />

och Göteborgskravallerna klart synliga i press och etermedia<br />

efter tio månader. Både nedläggningarna av förundersökningar<br />

mot under EU-mötet tjänstgörande polismän,<br />

domarna mot demostranter och aktivister som ofta<br />

avkunnats jämlikt paragrafen om våldsamt upplopp och<br />

inte minst domarnas längd och polisledningens misstag<br />

har varit och är föremål för den rasande debatten.<br />

Samma gäller för de mer eller mindre offentliga ställningstaganden<br />

som görs om jakten på bin Laden och<br />

Al-Qaida, om bombningar som skördar civila offer i<br />

Afghanistan (enligt uppgift nu fler än 12000) och om<br />

20 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

USAs eventuellt dolda syften med närvaro i lan<strong>det</strong> utöver<br />

hämnd för illdå<strong>det</strong> mot World Trade Center. Se t.ex.<br />

Ahmed Rashids Talibanerna <strong>–</strong> Islam, oljan och <strong>det</strong> nya<br />

maktspelet i Centralasien (Svenska Afghanistankommittén<br />

2000, hemsida www.sak.a.se).<br />

Dessutom har en klar polarisering skett medialt,<br />

nationellt och internationellt.<br />

Den mediala bilden<br />

Medialt har vi den pågående opinionskampen mellan<br />

Moderaternas partiledare Bo Lundgren och ärkebiskop<br />

K G Hammar, mellan SvDs Göran Skytte och Aftonbla<strong>det</strong>s<br />

John Pilger, mellan förlagen Timbro och Manifest.<br />

Nationellt har statsminister Göran Persson lojalt slutit<br />

upp vid president George W. Bushs och premiärminister<br />

Tony Blairs sida, medan den svenska vänstern och ’motståndsrörelsen’<br />

kan lokaliseras till Aftonbla<strong>det</strong>, Ordfront<br />

och KPMLR-s Proletären för att nämna tre publikationer,<br />

där man hittar oppositionens argument.<br />

Internationellt har president Bush förklarat krig mot<br />

terrorismen och redan hunnit med att utpeka somliga<br />

stater som speciella ’skurkstater’, fortsatt bombningarna i<br />

Afghanistan trots interimsregeringens begäran om att<br />

bombningarna ska upphöra, och vidhållit att ”den som<br />

inte är för oss är emot oss” <strong>–</strong> en tillämpning av den välkända<br />

maximen ”My country right or wrong”.<br />

Det spektrum som erbjuds oss tidningsläsare, radiolyssnare<br />

och TV-tittare är imponerande, förvirrande och<br />

svåröverskådligt. Går <strong>det</strong> överhuvud att få en objektiv<br />

bild, när <strong>det</strong> meddelas, att Pentagon medvetet sprider<br />

desinformation för att vinna mediakriget? Och när svenska<br />

media många gånger av ren okunnighet, flathet och<br />

lättja i stort sett bara övertar USAs analyser? När man<br />

som engagerad observatör endast har begränsade möjligheter<br />

att få oberoende rapporter om vad som händer i<br />

Afghanistan och Mellanöstern, i Yemen och i Somalia?<br />

Globaliseringen är redan här vare sig vi vill <strong>det</strong> eller<br />

inte. Etermedia ger oss möjlighet att simultant följa vad<br />

som händer och sker: <strong>det</strong> må röra sig om nordiska mästerskapstävlingar<br />

eller olympiska spel, om någon celeber


popartist ankomst, om möten statschefer emellan, om<br />

naturkatastrofer eller krigshändelser. Också <strong>det</strong> aktuella<br />

läget i Afghanistan rapporteras kontinuerligt i media, låt<br />

vara att USA enligt uppgift ensamt har tillgång till<br />

Afghanskt TV och följaktligen kan censurera och bara<br />

skicka ut de bilder av verkligheten som passar Pentagons<br />

och Vita Husets syften. Eftersom markstrider pågår får vi<br />

veta, att några hundratal Al-Qaida-anhängare har dödats,<br />

medan de amerikanska förlusterna än så länge rör sig om<br />

ental eller tiotal. Det så kallade ’kliniska kriget’ där inga<br />

amerikaner behövt skickas hem i plastsäckar har ersatts av<br />

mer reguljära stridshandlingar med förluster på ömse<br />

sidor. USA passar i sammanhanget på att testa en ny typ<br />

av bomber, som förintar syret i de afghanska bergsgrottorna<br />

och driver ut Al-Qaida-soldaterna i öppen bergsterräng,<br />

där de kan bli måltavlor för amerikansk beskjutning<br />

och förintelse.<br />

Kravet på oss som lärare<br />

Artiklar, ledarkommentarer, pamfletter och böcker finns<br />

nu i mängd om aktuella ekonomiska teman gärna kryddade<br />

med or<strong>det</strong> ’etik’, antagligen för att man vill eliminera<br />

idén att pengar och Mammon är någonting i sig fult,<br />

låt vara att Mammon var en avgud!<br />

Det handlar om EU och EMU för eller emot, marknadsekonomi<br />

eller femårsplaner, skyddstullar eller frihandel,<br />

globaliseringens välsignelser och faror.<br />

Det handlar om demonstrationer och kravaller från<br />

Seattle i staten Washington till demonstrationerna med<br />

skarpskjutningar i både Göteborg och Genua så sent som<br />

förra året.<br />

Det handlar om de tre stora handelsblocken EU,<br />

USA och Japan.<br />

Härtill kommer kulturella, religiösa och rent mänskliga<br />

aspekter:<br />

• Blir <strong>det</strong> bättre eller sämre för <strong>det</strong> stora flertalet med<br />

frihandel och internationell kapitalism?<br />

• Kan vi fortfarande tala om Nord-Syd-dialog och<br />

om ’den tredje världen’?<br />

• Bör vi sänka vår egen levnadsstandard för att<br />

hjälpa dem som inte har mat för dagen?<br />

Kravet på oss som lärare är givetvis <strong>det</strong><br />

vanliga: att vi ger så rikt facetterade bilder<br />

vi kan av globaliseringsfrågor …<br />

Frågorna förefaller på en gång akademiska och angelägna.<br />

Mellan de nyss nämnda alternativen i ekonomiska,<br />

kulturella och religiösa frågor kan man i dagsläget pejla in<br />

debatten, både nationellt och internationellt.<br />

Kravet på oss som lärare är givetvis <strong>det</strong> vanliga: att vi<br />

ger så rikt facetterade bilder vi kan av globaliseringsfrågor<br />

med deras inbyggda moraliska och religiösa aspekter, att<br />

vi låter båda sidor komma till tals, och att vi <strong>–</strong> oavsett var<br />

vi själva står i de aktuella frågorna <strong>–</strong> lämnar värderingar<br />

och slutsatser åt eleverna själva att dra på basis av <strong>det</strong><br />

text- och bildmaterial som vi tillhandahåller dem. Vi har<br />

ju kravet på oss, att vi ska vara objektiva vilket innebär<br />

att vi ska opartiskt och mångsidigt presentera alternativ<br />

och kommentera dem utan att sedan värdesätta dem<br />

utifrån den egna värdegrunden. Men vi är samtidigt<br />

”under starter’s order” att fostra våra elever till demokrati,<br />

respekt för andras åsikter, tolerans och empati <strong>–</strong> en paradox<br />

så gott som någon! Hur denne objektive och samtidigt<br />

uppfostrande lärare ska närmare beskrivas undandrar<br />

sig mitt bedömande. På <strong>det</strong> elevmaterial man använder<br />

måste man dessutom ställa krav på lättbegriplighet,<br />

lagom omfång och god disposition.<br />

För mig är fortfarande Erik Wijks Göteborgskravallerna<br />

(bokförlaget Manifest 2001) en utmärkt startpunkt.<br />

Den är <strong>det</strong> därför att den på vardagsspråk och i korta<br />

avsnitt speglar flera av de frågor som är aktuella. Eleverna<br />

kan efter lärares anvisningar i grupper och utan lärarcensur<br />

samtala om demonstrationer, stenkastning, vandalisering,<br />

batongslag, tårgas och skarpa skott utifrån sidor i<br />

Wijks bok. Hur skiljer man mellan fredliga demonstranter,<br />

aktivister, huliganer och turistterrorister? Vad får man<br />

göra och inte göra? Vad är rätt och vad är fel? Man kan<br />

låta grupperna lämna in protokoll över sina samtal utan<br />

angivande av vem som sa’ vad, och sedan kan jag som<br />

lärare vid nästa lektionstillfälle med protokollen som bas<br />

strukturera problematiken och fortsätta samtalet med<br />

samtliga i elevgruppen.<br />

per-åke walton<br />

RELIGION OCH SAMHÄLLE 2:02 | 21


22 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Nytt namn i FLR:s styrelse<br />

Inger Öhrvall, vem är du?<br />

Sedan drygt ett år arbetar jag på Utbildningsförvaltningen i Göteborg i en verksamhet som<br />

heter Elevforum Göteborg. Elevforum arbetar med elevmedverkansfrågor och syftet är bl.a.<br />

att utveckla elevers möjligheter till inflytande över sin utbildning, både i själva undervisningen och i<br />

skolans övriga verksamhet. Elevforum består av två anställda och två elever och en lärare från de<br />

kommunala gymnasieskolorna i Göteborg. Att försöka lyssna in ungdomarnas synpunkter i skolans<br />

arbete har alltid intresserat mig och <strong>det</strong> är mycket givande att få arbeta heltid med elevdemokrati<br />

eller skoldemokrati om man så vill.<br />

Snart har <strong>det</strong> gått ett och ett halvt år av min tjänstledighet från läraryrket och hur <strong>det</strong> än är så<br />

längtar jag tillbaka till ungdomarna och mina ämnen, svenska och religionskunskap.Till hösten återgår<br />

jag till min lärartjänst som är placerad på Polhemsgymnasiet i Göteborg med Samhälls-, Natur- och<br />

Teknikprogram. Skolan ligger alldeles invid Göta Älv med utsikt över hamninloppet och Älvsborgsbron<br />

i sikte.<br />

I c:a tio år har jag haft min tjänst i grundskolans högstadium och trivdes mycket bra med <strong>det</strong>.<br />

Sedan knappt tio år har jag undervisat på gymnasiet på olika skolor och program.<br />

Mina två barn, Christofer (19) och Victor (17) är levnadsglada gossar och sin mor till stor glädje.<br />

De bor fortfarande hemma men <strong>det</strong> är bara en tidsfråga innan de lämnar boet.Till hösten flyttar<br />

Christofer till Örebro och ska gå på Bibelskola och Victor ska göra sitt andra gymnasieår i Nairobi.<br />

Om någon frågar mig var jag kommer ifrån blir svaret ganska långt, men kortfattat kan jag säga<br />

att jag är född i Arboga, som liten bodde jag i Motala och Finspång, började min skolgång i Uppsala<br />

och Storvreta, avslutade grundskolan och gymnasiet i Mariestad, där mina föräldrar fortfarande bor<br />

kvar.<br />

Efter ett års studieuppehåll åkte jag tillbaka till Uppsala och läste grundkursen i Religionskunskap.<br />

I slutet på 70-talet kom jag till Göteborg och studerade Svenska och Historia och avslutade<br />

med ett pedagogiskt år på Lärarhögskolan i Mölndal.<br />

Jag är uppvuxen i frikyrklig miljö och har sedan min senare tonårstid en personligt kristen tro.<br />

Vad menar du är mest problematiskt för re-lärare idag?<br />

Jag har egentligen alltid tyckt att jag är privilegierad som får undervisa i religionskunskap. Ungdomar<br />

har ett stort intresse för ämnet och jag lär mig alltid något nytt själv. Det handlar ju mycket om<br />

repekt för varandras åsikter och ofta om innersta tankar inför livets frågor. Att få ta del av<br />

ungdomars resonemang är verkligen en utmaning. Det mest problematiska är den korta tid som<br />

står till förfogande och att <strong>det</strong> är alldeles för många individer per år att hinna med att se och uppmärksamma.<br />

Korta kurser genererar ju fler antal elever.<br />

En annan svårighet är att många elever har knappa kunskaper i sin ”egen” religion. Det gäller t.ex. för<br />

Islam och Kristendom. Många förutfattade meningar finns och grundläggande kunskaper behövs för att<br />

kunna föra meningsfulla resonemang. För att förstå andra kulturer och religionens betydelse och funktion<br />

har ju förståelsen för den egna kulturens religion stor betydelse. Häri ligger en utmaning för religionsläraren<br />

idag <strong>–</strong> att hitta den ”rätta” angreppspunkten. Ungdomar har stor nyfikenhet inför frågor som rör sig i<br />

religionernas kärna och jag som lärare måste lära mig hitta språket att förklara vad religionerna säger till<br />

nutidens människor.<br />

Vilken uppgift/Vilka uppgifter anser du att FLR har eller borde ha?<br />

Här måste jag börja med att säga att jag har mycket liten erfarenhet av FLR:s arbete. Jag har varit<br />

medlem men på senare tid inte särskilt aktivt tagit del av arbetet. Det jag ändå tyckte när jag tog del<br />

av tidskriften och Årsboken var att <strong>det</strong> kändes tryggt att få känna igen sig i sitt ämne. Här talade man<br />

samma språk så att säga. I skolan bland kollegor och elever blir ämnet stundtals urvattnat och så<br />

ämnesintegrerat att <strong>det</strong> farligt nära tappar sin identitet.<br />

Jag kommer ihåg ett tillfälle då jag grubblade över kursplanen och jag hade mina idéer om hur<br />

jag ville förverkliga den i <strong>klassrum</strong>met. I samma veva läste jag en artikel i tidskriften och fick mina<br />

tankar bekräftade och <strong>det</strong> kändes bra med råg i ryggen. Ungefär så tror jag är ett sätt för FLR att<br />

fungera, att följa med tidens utveckling och vara ett stöd för mig som enskild lärare, att tjäna som<br />

inspiratör och vara en samtalspartner. Man ska veta att hit kan man vända sig med frågor och<br />

funderingar.<br />

FLR har en viktig uppgift när <strong>det</strong> gäller att både fungera som fortbildare genom att presentera<br />

artiklar om aktuell forskning och Årsbokens samlade temaskrifter och ge uppslag till fortbildning,<br />

seminarier och konferenser.<br />

FLR ska vara en aktuell informationsplats, kunskapsplats och även en kommunikationsplats. Här<br />

kan hemsidan fungera som kontaktlänk mellan FLR och medlemmarna.


Aktuella böcker!<br />

Kennert Orlenius<br />

VÄRDEGRUNDEN<br />

<strong>–</strong> FINNS DEN?<br />

Art.nr 88298-53-1<br />

232 s, hft, 2001<br />

165:<strong>–</strong> inkl. moms<br />

KAN DET FINNAS EN GEMENSAM VÄRDEGRUND i skola<br />

och samhälle i dag? Utifrån en rad exempel belyser<br />

författaren begreppen etik och värden och hur de kan<br />

komma till uttryck i förskola och skola.<br />

Olle Åhs<br />

BORTOM BRÅK<br />

OCH HÅRT KLIMAT<br />

Art.nr 88298-38-8<br />

142 s, hft, 1998<br />

140:<strong>–</strong> inkl. moms<br />

EN BOK OM ATT UTVECKLA SOCIAL FÖRMÅGA med<br />

utgångspunkt i involveringspedagogikens teori och<br />

baserad på kunskaper om vad som behövs för att<br />

ett varmt och positivt klimat ska uppstå.<br />

Jag beställer:<br />

… Franck: DJURENS LIV OCH VÅRT, 140:<strong>–</strong> inkl. moms.<br />

… Kratz: NÄR INGEN SER, 200:<strong>–</strong> inkl. moms (Minst 10 ex 127:<strong>–</strong>).<br />

… Orlenius: VÄRDEGRUNDEN <strong>–</strong> FINNS DEN? 165:<strong>–</strong> inkl. moms.<br />

… Åhs: BORTOM BRÅK OCH HÅRT KLIMAT, 145:<strong>–</strong> inkl. moms.<br />

Frakt tillkommer.<br />

RUNA FÖRLAG<br />

NYHET!<br />

EN LITEN BOK OM DJURETIK som visar på en väg att<br />

samtidigt värna om respekten för djur och undvika<br />

att falla i de mer fundamentalistiska fällor som en<br />

del djurrättsaktivister och -filosofer gör.<br />

EN UNGDOMSROMAN OM MOBBNING <strong>–</strong> samtidigt en<br />

debattbok som vill fokusera på vuxnas förhållningssätt<br />

och ungdomars uppväxtvillkor idag. Ser vuxna i<br />

ungdomars närhet vad som sker? Vill de se?<br />

Namn ...................................................................................................<br />

Adress ..................................................................................................<br />

Postnr o ort ..........................................................................................<br />

REDAKTION: Box 5090, 165 11 Hässelby, tfn 08-89 04 20, fax 08-89 92 10, info@runaforlag.se<br />

KUNDTJÄNST: tfn 08-657 19 90, fax 08-657 19 95.<br />

Olof Franck<br />

DJURENS LIV OCH<br />

VÅRT <strong>–</strong> OM ATT<br />

VÄRDERA LIV<br />

Art.nr 88298-61-2<br />

64 s, hft, 2002<br />

140:<strong>–</strong> inkl. moms<br />

Rolf Kratz<br />

NÄR INGEN SER<br />

Art.nr 88298-48-5<br />

204 s, inb, 200<br />

200:<strong>–</strong> inkl. moms<br />

(minst 10 ex 127:<strong>–</strong>/st)


Religionskunskap A<br />

<strong>–</strong> ett helt nytt koncept<br />

Med sitt unika samspel mellan tecknade bilder<br />

och text, utan att ge avkall på kursmoment och<br />

faktamässig stringens, stimuleras eleverna till att<br />

själva upptäcka vad <strong>det</strong>ta ämne kan ge just dem.<br />

Boken lockar till både skratt och eftertanke men<br />

hjälper också eleverna att upptäcka ämnets<br />

möjligheter för den personliga utvecklingen.<br />

Varje kapitel utgår ifrån en central fråga som blir<br />

belyst utifrån olika situationer och perspektiv.<br />

Läromedlet kommer att kompletteras med en fyllig<br />

webbplats (abonnemang) som innehåller bl.a.<br />

programanpassade uppgifter, fördjupande fakta,<br />

källtexter och nivågrupperade test.<br />

Religionskunskap A <strong>–</strong> om livsfrågor, religion<br />

och etik<br />

Elevboken • ISBN 91-44-01759-6 • 184 s. • 145 kr<br />

Studentlitteratur<br />

Skola/Vuxenutbildning<br />

Box 141, 221 00 Lund<br />

Telefon 046<strong>–</strong>31 20 00<br />

Ordertelefon 046-31 22 00<br />

Orderfax 046-30 59 03<br />

order.skolvux@studentlitteratur.se<br />

www.studentlitteratur.se<br />

Ja tack, vi beställer<br />

Skola<br />

Namn<br />

Adress<br />

ex av Religionskunskap A, art.nr. 7658-01.<br />

Pris: 145 kr. exkl. moms.<br />

Vi önskar ett cirkulationsex. av Religionskunskap A<br />

Jag vill prenumerera på kundtidningen<br />

STUDS <strong>–</strong> samhällsvetenskap/humaniora<br />

Postnr och ort<br />

E-post<br />

PL01 4810202<br />

Moms och frakt tillkommer. Kupongen gäller t.o.m. 31 maj 2002.<br />

Reservation för tryckfel. Skicka kupongen till Studentlitteratur eller faxa till 046-30 59 03.<br />

✁<br />

Studentlitteratur AB<br />

Skola/Vuxenutbildning<br />

Svarspost<br />

Kundnummer 200011003<br />

228 11 Lund<br />

Frankeras ej<br />

Studentlitteratur<br />

betalar portot

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!