Views
5 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Kommunalpolitik

Kommunalpolitik Kommunalpolitik, folkelig Enhedslisten står stærkere en nogensinde i kommunalpolitik. Men hvad er partiets kommunalpolitik? En kobling af socialistiske pejlemærker med konkrete forslag og folkelige bevægelser. Af Per Clausen For 3 år siden fik Enhedslisten et markant gennembrud ved kommunalvalget. Fra at være et udpræget københavner-fænomen blev vi repræsenteret i langt de fleste af landets kommuner. Hermed kom vi meget tæt på beslutningerne om den konkrete udformning af velfærden, miljøpolitikken, byplanlægning m.v.. Langt flere medlemmer fik den opgave at formulere en politik, der giver mening i hverdagen og stadig fastholder et socialistisk perspektiv. Selv om der kan findes eksempler på budgetforlig og beslutninger, hvor man har tolket princippet om modstand mod den mindste forringelse og for den mindste forbedring meget kreativt, er det mit indtryk, at resultatet både har været en styrkelse af den folkelige modstand mod nedskæringspolitikken og en styrkelse af Enhedslisten. Socialistiske pejlemærker Mange har svært ved at se forbindelsen mellem den daglige kommunale praksis og det socialistiske perspektiv. Men kampen mod forringelser for reformramte og for løsninger, der kan hjælpe dem, hænger godt sammen med vores kamp for et samfund, hvor alle er sikret et forsørgelsesgrundlag og mulighed for udvikling, uddannelse og arbejde. Når vi arbejder for kommunal 20 | Solidaritet

Kommunalpolitik aktivitet og socialismeVelfærdsalliancens mange demonstrationer den 18. maj gav resultater. Det lykkedes at påvirke forhandlingerne mellem KL og regeringen. Fotos: Velfærdsalliancen Solidaritet | 21

Tune Musikfestival 2017
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
TEMAKristen kultur - dødens pølse - Metodistkirken i Danmark
April 2004 Fattigt arbejdsmiljø - Ulandssekretariatet
POUL BRæNDER FOR øKOLOGIEN - Økologisk Landsforening
Tidsskriftet Rampelyset, april 2012 - 4 MB - DATS
store banedag padborg park 2012 - Ducati Klub Danmark
Kommer I store, og kommer I små, lad - Det Danske Missionsforbund
Succes med røgalarmer - Foreningen af Kommunale ...
Forhindringssejlads Antwerpen-Vallensbæk - Danske Tursejlere
Magasinet kan downloades - Kirkeligt Medieakademi
6. årgang nr 3 april/maj 2008 - Dansk Byggeri
Grænser for solidaritet - Anis
SEPTEMBER 2011 - Grønt Miljø
Samværets betydning på højskolen - Nationalt Videncenter For Frie ...
Marina di Venezia juli 2011 rejs...