Views
3 weeks ago

Solidaritet #11, april 2017

Kommunalpolitik

Kommunalpolitik Kommunalpolitik, folkelig Enhedslisten står stærkere en nogensinde i kommunalpolitik. Men hvad er partiets kommunalpolitik? En kobling af socialistiske pejlemærker med konkrete forslag og folkelige bevægelser. Af Per Clausen For 3 år siden fik Enhedslisten et markant gennembrud ved kommunalvalget. Fra at være et udpræget københavner-fænomen blev vi repræsenteret i langt de fleste af landets kommuner. Hermed kom vi meget tæt på beslutningerne om den konkrete udformning af velfærden, miljøpolitikken, byplanlægning m.v.. Langt flere medlemmer fik den opgave at formulere en politik, der giver mening i hverdagen og stadig fastholder et socialistisk perspektiv. Selv om der kan findes eksempler på budgetforlig og beslutninger, hvor man har tolket princippet om modstand mod den mindste forringelse og for den mindste forbedring meget kreativt, er det mit indtryk, at resultatet både har været en styrkelse af den folkelige modstand mod nedskæringspolitikken og en styrkelse af Enhedslisten. Socialistiske pejlemærker Mange har svært ved at se forbindelsen mellem den daglige kommunale praksis og det socialistiske perspektiv. Men kampen mod forringelser for reformramte og for løsninger, der kan hjælpe dem, hænger godt sammen med vores kamp for et samfund, hvor alle er sikret et forsørgelsesgrundlag og mulighed for udvikling, uddannelse og arbejde. Når vi arbejder for kommunal 20 | Solidaritet

Kommunalpolitik aktivitet og socialismeVelfærdsalliancens mange demonstrationer den 18. maj gav resultater. Det lykkedes at påvirke forhandlingerne mellem KL og regeringen. Fotos: Velfærdsalliancen Solidaritet | 21

Grænser for solidaritet - Anis
Stiftsårbogen 2004 som pdf-fil (4,2 MB) - Holmens Kirke
Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke
rsberetning-2013-Digital
Forår 2009, årgang 11, nr. 1 - STATEN
Hørelsen april 2008 - Høreforeningen
Srila Prabhupadas side - ISKCON Danmark
KUNSTEN AT GIVE SLIP. - AKUAKU
PDF-version - Kulturministeriet
Hele publikationen i PDF - Kulturstyrelsen
Kristen mindfulness: Har kristne også konkrete ... - IKON - Danmark
journalisternes selviscenesættelse exploitation - ORDET
Tune Musikfestival 2017
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
[pdf] BØRNEKULTUR I KOMMUNEN - Børnekulturportalen