Views
10 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Kommunalpolitik

Kommunalpolitik Kommunalpolitik, folkelig Enhedslisten står stærkere en nogensinde i kommunalpolitik. Men hvad er partiets kommunalpolitik? En kobling af socialistiske pejlemærker med konkrete forslag og folkelige bevægelser. Af Per Clausen For 3 år siden fik Enhedslisten et markant gennembrud ved kommunalvalget. Fra at være et udpræget københavner-fænomen blev vi repræsenteret i langt de fleste af landets kommuner. Hermed kom vi meget tæt på beslutningerne om den konkrete udformning af velfærden, miljøpolitikken, byplanlægning m.v.. Langt flere medlemmer fik den opgave at formulere en politik, der giver mening i hverdagen og stadig fastholder et socialistisk perspektiv. Selv om der kan findes eksempler på budgetforlig og beslutninger, hvor man har tolket princippet om modstand mod den mindste forringelse og for den mindste forbedring meget kreativt, er det mit indtryk, at resultatet både har været en styrkelse af den folkelige modstand mod nedskæringspolitikken og en styrkelse af Enhedslisten. Socialistiske pejlemærker Mange har svært ved at se forbindelsen mellem den daglige kommunale praksis og det socialistiske perspektiv. Men kampen mod forringelser for reformramte og for løsninger, der kan hjælpe dem, hænger godt sammen med vores kamp for et samfund, hvor alle er sikret et forsørgelsesgrundlag og mulighed for udvikling, uddannelse og arbejde. Når vi arbejder for kommunal 20 | Solidaritet

Kommunalpolitik aktivitet og socialismeVelfærdsalliancens mange demonstrationer den 18. maj gav resultater. Det lykkedes at påvirke forhandlingerne mellem KL og regeringen. Fotos: Velfærdsalliancen Solidaritet | 21

Solidaritet #12, august 2017
Grænser for solidaritet - Anis
Solidaritet #13, februar 2018
Solidaritet #10, december 2016
DM-Aid årsbrochure 2017
Forår 2009, årgang 11, nr. 1 - STATEN
2017-11-29_Noerresundby_Avis_-_2017-11-29
Tune Musikfestival 2017
KONTAKT nr. 08 april 2010-11 - Bording Skole
Ghana Håndslag - Ghana Venskabsgrupperne i Danmark
Avis oktober 2017
april 2009 - Høreforeningen
Efterår 2009, årgang 11, nr. 3 - STATEN
April 2009 - WSPA Danmark
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
April - Bjert Stenderup Net-Avis
Nr. 2. Maj 2013, 11. årgang - Kræftens Bekæmpelse
2008 april side 1-13 - Christianshavneren
babytema - DynamicPaper
PRÆDIKEN SØNDAG DEN 28.APRIL 2013 - Vester Aaby og ...
Hele publikationen i PDF - Kulturstyrelsen
pdf her - Folkevirke
3NUMMER APRIL 2002 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Medier Idræt - Radikale Venstre
Magasin 4 - KLF – Kirke & Medier
nyidanmark 04 09
idræt-kultur-fritid 222 - Halinspektørforeningen
Tåhyleren - JAI fodbold
Frihed og fristeder - LøS
Medier Terror - Radikale Venstre