Views
10 months ago

Solidaritet #11, april 2017

Fremad uden at glemme

Fremad uden at glemme Arbejdere fotograferet i 1903 ved Centralfaktoriet på St. Croix. Opgør med den uskyldige Den romantiske myte om Danmark som en humanistisk kolonimagt tager ofte udgangspunkt i en misforstået fortælling om slavehandelsforbuddet. Af Albert Scherfig I frustration over, at man som dansker skal stå til ansvar for Danmarks koloniale fortid, forsøgte sociologen Ulla Holm i et debatindlæg i Information at råbe vagt i gevær og stoppe alt den snak om skyldsspørgsmål. Hun skrev blandt andet, at Danmark aldrig var en kolonimagt, men en handelspartner uden selvstændig jurisdiktion eller territoriale beføjelser, og forsøgte således at lægge låg på det postkoloniale narrativ, der udstiller de hvide i skurkeroller, fordi: »Faktum er dog, som Nationalmuseets antologi Danskernes Huse på Guldkysten bekræfter, at Danmark var det første land, der forbød handel med slaver i 1792.« Myten om »ophævelsen af slavehandlen« er et centralt pejlemærke i forsøget på at skrive historien om Danmark som en humanistisk kolonimagt. Derfor er det vigtigt at forsøge at forstå baggrunden for denne historiske begivenhed. Den uskyldige kolonimagt Den danske selvopfattelse er i høj grad baseret på en forestilling om det lille land, der gik forrest i kampen for et bedre samfund. Dette genfinder vi også i vores historieopfattelse. Når vi snakker om vores kolonihistorie, fremhæves ofte det danske slavehandelsforbud, altså at Danmark gik forrest imod slaveri og slavehandel, fordi vi afskaffede den transatlantiske slavehandel som den første kolonimagt. Dette er dog ikke helt den virkelighed, man genfin- 36 | Solidaritet

Fremad uden at glemme Bevægelsen som aldrig var Strømningerne i den offentlige debat op til »ophævelsen af slavehandlen« giver en fornemmelse for den herskende klasses måde at se på dansk slavehandel. Omkring 1760’erne begyndte en moralsk debat om slaveri og slavehandel internationalt, især i de engelske, franske og amerikanske abolitionistbevægelser (tilhænkolonialisme der, hvis man kigger på det historiske materiale, der er tilgængeligt i dag. I debatten om afskaffelsen af slavehandlen, som var meget snæver og moderat, blev der aldrig sat spørgsmålstegn ved slavehandelsinstitutionen som økonomisk fundament eller for den sags skyld slaveriet. Debatten kritiserede kun den transatlantiske overførsel af slavegjorte afrikanere til danske kolonier. Heller ikke i selve forordningen er der overhovedet anslag til lovgivning om behandlingen af den slavegjorte befolkning. Forordningen er blot er et udtryk for økonomiske interesser i at opretholde dansk sukkerindustri i det perspektiv, at »udenlandske strømninger« viser sig kritisk overfor denne grundsten (læs: slaveriet) i den danskvestindiske økonomi. Og alligevel lykkedes det hverken at gøre kolonierne selvforsynende med »slaver« eller at skabe bedre vilkår for den slavegjorte befolkning. På danske skibe blev der fra midten af 1600-tallet til 1802 fragtet cirka 120.000 afrikanere fra Guldkysten, På Fregatten Fredensborg, der sejlede mellem 1778- 90, kan man se skansevæggen på dækket og tre hvide stofskorstene, som skulle give de slavegjorte under dækket nok luft til at overleve overfarten. Foto fra bogen også kaldet Guinea til slaveri i kolonierne i det såkaldte »Vestindien« på tilsammen cirka 450 rejser. I 1792 indførtes »Forordning om Neger-Handelen«, der skulle udfase dansk slavehandel og gøre Danmark selvforsynende med slavebunden arbejdskraft. Denne forordning betragtes den dag i dag som et stort fremskridt for Danmark som humanistisk foregangsland, og er således medtaget i Historiekanonen fra 2006 for, sammen med lignende begivenheder, at skabe illusionen om, at vi har udviklet os i en lige linje frem mod oplysning, demokrati, nationalstat og andre vestlige værdier. Solidaritet | 37

Grænser for solidaritet - Anis
Tune Musikfestival 2017
Forår 2009, årgang 11, nr. 1 - STATEN
Peripeti 11 – 2009 (Interaktivitet)
Hele publikationen i PDF - Kulturstyrelsen
KONTAKT nr. 08 april 2010-11 - Bording Skole
Efterår 2009, årgang 11, nr. 3 - STATEN
April 2009 - WSPA Danmark
April - Bjert Stenderup Net-Avis
[pdf] BØRNEKULTUR I KOMMUNEN - Børnekulturportalen
TEMAKristen kultur - dødens pølse - Metodistkirken i Danmark
3NUMMER APRIL 2002 - Sct. Georgs Gilderne i Danmark
Medier Idræt - Radikale Venstre
Magasin 4 - KLF – Kirke & Medier
Frihed og fristeder - LøS
Stiftsårbogen 2005 som pdf-fil - Holmens Kirke
Stiftsårbogen 2004 som pdf-fil (4,2 MB) - Holmens Kirke