Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Information om

Information om varumärken • Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder. • Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories. • ”BRAVIA” och är varumärken som tillhör Sony Corporation. • ”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” och logotypen ”Blu-ray Disc” är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. • För DTS-patent, se http://patents.dts.com. Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS, symbolen, & DTS och symbolen är tillsammans registrerade varumärken och DTS 2.0+ Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med ensamrätt. • TUXERA är ett registrerat varumärke som tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder. • Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. • Denna produkt innehåller teknik som skyddas av vissa immateriella rättigheter som tillhör Microsoft. Användning eller distribuering av denna teknik utanför denna produkt är förbjuden utan aktuell(a) licens(er) från Microsoft. Förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC • Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved. • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast och Wi-Fi Protected Setup är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Endast för satellitmodeller: • DiSEqC är ett varumärke som tillhör EUTELSAT. Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör inte användas för att manövrera motorstyrda antenner. 38 SE

(förutom KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 39 SE SE