Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Ur-indstilling:

Ur-indstilling: Indstiller nuværende klokkeslæt og dato. Denne funktion kan også indstille under startopsætningen. Auto/Manuel Vælg [Manuel] for at indstille den aktuelle tid manuelt. Automatisk tidszone Gør det muligt at indstille, om tidszonen, som du befinder dig i, skal vælges automatisk eller ej. Til: Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen. Fra: Tiden vises efter den tidsforskel, der er indstillet med [Tidszone]. Automatisk sommertid Gør det muligt at indstille, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal ske automatisk. Dato Indstil nuværende dato. Tid Indstil nuværende klokkeslæt. Tidszone Gør det muligt at vælge den relevante tidszone manuelt, hvis den er forskellig fra standardtidszonen for dit land/ område. Optagelsesindstillinger Til at oprette og slette HDD for optagefunktionen. Automatisk opstart Starter proceduren for startopsætning. Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter nye kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et senere tidspunkt. Sprog/Language Gør det muligt at vælge det sprog, som menuerne skal vises på. Startlogo Vælg [Til] for at få vist logoet, når tv'et tændes. Vælg [Fra] for at deaktivere. LED-indikator Vælg [Til] for at tænde LED-indikatoren. Vælg [Fra] for at deaktivere. 26 DK AV-opsætning AV-indstillinger: Gør det muligt at tildele indgangen på eksternt udstyr et navn. Aktivér: Vælg [Auto] for kun at få vist navne, når udstyret er tilsluttet, eller [Altid] for at få vist navne, uanset om udstyret er tilsluttet. Farvesystem: Vælger farvesystem ([Auto], [PAL], [SECAM], [NTSC3.58], [NTSC4.43], [PAL60]) alt efter composite-videosignalet fra indgangskilden. Indgang til AV2/Component: Vælg [Auto] for at tv'et registrerer og skifter mellem komponentvideostikket eller videostikket, når komponentvideostikket eller videostikket er tilsluttet. Bemærk • Du kan ikke bruge komponentvideostikket og videostikket samtidigt. Højttaler: Vælg, om lyden skal udsendes fra tv-højttalerne eller eksternt lydudstyr. Hovedtelefon-/lydudgang: Indstiller, om lyden skal udsendes fra hovedtelefoner, eksterne lydsystemer eller aktiv subwoofer tilsluttet til tv'et. Fjern hovedtelefoner fra tv'et, hvis du vælger [Lydudgang] eller [Subwoofer]. Hovedtelefonafbryder: Slår tv'ets indbyggede højttalere til/fra, når der sluttes hovedtelefoner til tv'et. Hovedtelefonlydstyrke: Justerer lydstyrken for hovedtelefonerne. Bemærk • Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Hovedtelefon-/lydudgang] er indstillet til [Lydudgang] eller [Subwoofer].

Lydudgang: Variabel: Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan lyden, som udsendes fra audio out, styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening. Fast niveau: Lyden, som udsendes fra tv'et, er fast. Brug lydmodtagerens lydreguleringsknap til at justere lydstyrken (og andre lydindstillinger) via lydsystemet. Tip • Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Hovedtelefon-/lydudgang] er indstillet til Lydudgang. Digital lydudgang: Gør det muligt at indstille lydsignalet, som udsendes ved at tilslutte ved hjælp af digitalt audio output (optisk) -kabel eller HDMI -kabel. Indstil til [Auto] ved tilslutning af udstyr, som er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. Indstil til [PCM] ved tilslutning af udstyr, som ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS. Tv'ets placering: Gør det muligt at forbedre højttalerindstillinger ved indstilling som [Tv-fod] eller [Vægmontering] i overensstemmelse med tv'ets placering. BRAVIA Sync-indstillinger Gør det muligt for tv'et at kommunikere med udstyr, som er kompatibelt med funktionen BRAVIA Sync-kontrol, og som er tilsluttet tv'ets HDMI-porte. Bemærk, at kommunikationsindstillinger også skal udføres på det tilsluttede udstyr. BRAVIA Sync-styring: Gør det muligt at indstille, om betjening af tv'et og det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, skal samles eller ej. Ved indstilling til [Til] er følgende funktioner tilgængelige. Hvis det specifikke Sony-udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol, tilsluttes, gælder denne indstilling automatisk for det tilsluttede udstyr. Sluk enheder aut.: Ved indstilling til [Til] slukkes det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol, når tv'et skifter til standby. Tænd TV aut.: Ved indstilling til [Til] tændes tv'et, når du tænder det tilsluttede udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontrol. BRAVIA Sync-enhedsliste: Viser en liste over tilsluttet udstyr, som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol. Vælg [Aktivér] for at opdatere [BRAVIA Sync-enhedsliste]. Enhedskontrolknapper: Vælg knapfunktioner på tv'ets fjernbetjening, der skal bruges til at betjene det tilsluttede udstyr. Ingen Deaktiverer betjening med tv'ets fjernbetjening. Normal Til grundlæggende handlinger, f.eks. navigeringsknapper (op, ned, til venstre eller til højre osv.). Indstillingsknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af kanalrelaterede knapper, f.eks. PROG +/– eller (0-9) osv. Nyttig, når du skal betjene en tuner eller set-top-boks osv. med fjernbetjeningen. Menuknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af knapperne HOME/ OPTIONS. Nyttig, når du skal vælge menuer på en BD-afspiller osv. med fjernbetjeningen. Indstill.- og menuknapper Til grundlæggende handlinger og betjening af kanalrelaterede knapper og knappen HOME/OPTIONS. Bemærk • Noget udstyr med [BRAVIA Sync-styring] understøtter ikke funktionen [Enhedskontrolknapper]. SE DK 27 DK