Views
11 months ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Displayindstillinger for

Displayindstillinger for medieservere Vælg hjemmenetværksservere, der skal vises i Home-menuen. Op til 10 servere kan automatisk vises i Home-menuen. 1 Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opsætning af hjemmenetværk] [Indstillinger for servervisning]. 2 Vælg den server, der skal vises i Homemenuen. Indstillinger Systemindstillinger Bemærk • Redigerbare indstillinger varierer, afhængigt af situationen. Indstillinger, der ikke er tilgængelige, er nedtonede eller vises ikke. • Satellitfunktioner er kun tilgængelige for satellitmodeller. Billede Billedfunktion Indstiller en billedfunktion. Funktioner, der kan vælges, varierer, afhængigt af indstillingerne for [Valg af motiv]. Nulstil alt Nulstiller alle indstillinger for [Billede] undtagen [Billedfunktion] til standardindstillingerne. Baggrundslys Gør det muligt at justere baggrundsbelysningens lysstyrke. Kontrast Gør det muligt at øge eller reducere billedkontrasten. Lys Gør det muligt at gøre billedet lysere eller mørkere. Farvemætning Gør det muligt at øge eller reducere farveintensiteten. Farvebalance Gør det muligt at øge eller reducere grønne farvetoner og røde farvetoner. Skarphed Gør det muligt at gøre billedet skarpere eller blødere. Farvetemperatur Gør det muligt at justere det hvide i billederne. Støjreduktion Gør det muligt at reducere billedstøj (sne på billedet) i tilfælde af et svagt sendesignal. MPEG-støjreduktion Gør det muligt at reducere billedstøj i MPEG-komprimeret video. Film-tilstand Giver en mere jævn og ensartet billedbevægelse ved afspilning af BD- (Blu-ray Disc), DVD- eller VCR-billeder taget på film og reducerer billedslør og grovkornethed. Vælg [Auto] for at få gengivet filmbaseret indhold, som det er. Bemærk • Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, slukkes [Filmtilstand] automatisk, selvom [Auto] er valgt. Avancerede indstillinger Gør det muligt at angive mere detaljerede indstillinger for [Billede]. Nulstil alt: Nulstiller alle avancerede indstillinger til standardindstillingerne. Avanc. kontrastforbedring: Gør det muligt automatisk at justere [Baggrundslys] og [Billede] til de bedst egnede indstillinger på baggrund af skærmens lysstyrke. Denne indstilling er særligt effektiv i forbindelse med billeder med mørke motiver. Den øger kontrastforskellen på billeder med mørke motiver. 20 DK

Sort-korrigering: Fremhæver de sorte områder i billedet for at gengive en stærkere kontrast. Gamma: Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet. Klar hvid: Fremhæver hvide farver. Levende farver: Gør farverne mere klare. LED Motion-tilstand: Reducerer sløring i film ved at kontrollere kilden for LED-baggrundslys, men lysstyrken formindskes. Lyd Lydfunktion Vælg i overensstemmelse med det indhold, som du vil høre. Nulstil alt Nulstil indstillingerne [Equalizer], [Klar vokal], [Auto lydstyrke], [Balance] og [Lydstyrke offset]. Equalizer Gør det muligt at justere indstillingerne for lydfrekvens. Klar vokal Gør stemmer tydeligere. Auto lydstyrke Minimerer forskellen i lydstyrkeniveauet mellem alle programmer og reklamer (f.eks. har reklamer tendens til at være højere end programmer). Balance Gør det muligt at fremhæve venstre eller højre højttalerbalance. Lydstyrke offset Gør det muligt at justere lydstyrkeniveauet på den aktuelle indgang i forhold til andre indgange. To-kanal lyd Indstiller lyden fra højttaleren til [Mono], [Stereo], [A] eller [B]. Bemærk • Hvis signalet er meget svagt, bliver lyden automatisk mono. • Vælg [Mono], hvis stereolyden er støjende ved modtagelse af et NICAM-program. Lyden bliver mono, men støjen reduceres. • Indstillingen [To-kanal lyd] huskes for hver programposition. • Du kan ikke høre udsendelser i stereo, hvis [Mono] er valgt. Tip • Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til tv'et, skal du indstille [To-kanal lyd] til [Stereo], [A] eller [B]. Avancerede indstillinger Dynamikområde: Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige kanaler. Bemærk • Effekten fungerer muligvis ikke eller kan variere afhængigt af programmet, uanset indstillingen for [Dynamikområde]. HE-AAC-lydstyrke: Juster HE-AAClydstyrken. MPEG-lydniveau: Justerer MPEGlydstyrken. Skærmstyring Skærmformat Flere oplysninger om skærmformat findes på side 13. Auto-format Ændrer automatisk [Skærmformat], så det passer til indgangssignalet. Vælg [Fra] for at beholde indstillingen. Tip • Selvom [Auto-format] er indstillet til [Til] eller [Fra], kan du altid ændre skærmformatet ved at trykke flere gange på . 4:3 som standard Indstiller standard [Skærmformat] til 4:3- indgangssignal. Automatisk visningsområde Justerer automatisk billedet til det mest velegnede skærmområde. SE DK 21 DK