Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Norvégien

Medier Afspil

Medier Afspil foto/musik/video via USB Du kan afspille foto/musik/videofiler på tv'et, der er gemt på et digitalt Sony still-kamera eller videokamera via et USB-kabel eller et USBlagringsenhed. 1 Tilslut en understøttet USB-enhed til tv'et. 2 Tryk på HOME. 3 Tryk på / og derefter for at vælge [Medier]. 4 Tryk på / og derefter for at vælge [Foto], [Musik] eller [Video]. 5 [Apparatvalg] vises. Tryk på / for at vælge en enhed. (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) 6 Tryk på /// og derefter for at vælge en fil eller mappe. 7 Hvis der er tilsluttet mere end en USBenhed, skal du trykke på den røde knap for at vælge [Afspilningsfunktioner] og derefter [Apparatvalg] for at vælge den passende USB-enhed (kun KDL-40R45xC og KDL-32R40xC). Afspilningsvalg Tryk på den røde knap, i miniaturebilledvisning, for at få vist en liste over USBafspilningsindstillinger. Justering af billed- og lydkvalitet for USB-medie 1 Tryk på OPTIONS under videoafspilning. 2 Tryk på / og derefter for at vælge [Billede] eller [Lyd]. 3 Tryk på /// og derefter for at vælge og justere et punkt. Afspilning af foto som diasshow (foto) 1 Tryk på den grønne knap i miniaturevisning for at starte diasshowet. For at indstille [Diasshoweffekt] og [Hastighed for diasshow] skal du trykke på OPTIONS [Afspilningsfunktioner]. Tryk på RETURN for at stoppe et diasshow. Bemærk • Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et indlæser data fra en USB-enhed: Du må ikke slukke for tv'et. Du må ikke afbryde USB-kablet. Du må ikke fjerne USB-enheden. Dataene på USB-enheden kan blive beskadiget. • Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab af data på optagemediet på grund af en fejl i tilsluttede enheder eller i tv'et. • Filsystemet på USB-enheden understøtter FAT16, FAT32 og NTFS. • Filnavnet og mappenavnet vises muligvis ikke korrekt i nogle tilfælde. • Hvis du tilslutter et digitalt Sony still-kamera, skal kameraets tilstand for USB-tilslutning indstilles til Auto eller Mass Storage. Flere oplysninger om tilstanden for USB-tilslutning findes i den vejledning, der fulgte med digitalkameraet. • Brug en USB-lagerenhed, som er kompatibel med klassestandarderne for USB-lagerenheder. • Hvis en valgt fil indeholder ukorrekte oplysninger eller ikke er komplet, kan den ikke afspilles. USB-videoformat •AVI (.avi) Video-codec: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG Audio-codec: PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (2-kanals), MPEG4 AAC (2-kanals), MPEG4 HE-AAC (2-kanals), Dolby Digital (2-kanals), Dolby Digital Plus(2-kanals), WMA v8, MP3 •ASF (.wmv, .asf) Video-codec: WMV v9, Xvid, VC-1 Audio-codec: MP3, WMA v8 • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Video-codec: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE- AAC 18 DK

•MKV (.mkv) Video-codec: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Audio-codec: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (2-kanals), MPEG4 AAC (2-kanals), MPEG4 HE-AAC (2-kanals), Dolby Digital (2-kanals), WMA v8, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM (.webm) Video-codec: VP8 Audio-codec: VORBIS • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Video-codec: MPEG1, MPEG2 Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby Digital (2-kanals), Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 •TS (.ts, .m2ts) Video-codec: MPEG2, H.264, VC-1 Audio-codec: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus (2-kanals), DTS, DTS 2.0 USB-musikformat •LPCM (.wav) • MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) USB-fotoformat • JPEG (.jpg, .jpeg) Bemærk • Afspilning af filformaterne ovenfor garanteres ikke. Hjemmenetværk (undtagen KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Tilslutning til et hjemmenetværk Du kan nyde forskelligt indhold (f.eks. foto-/ musik-/videofiler) gemt på DLNA Certified medieservere. Med hjemmenetværksfunktionen kan du nyde netværksindhold i andre rum. SE Afspilning af foto/musik/video DK 1 Tryk på HOME, og vælg derefter [Medier] [Foto], [Musik] eller [Video] den ønskede medieserver. 2 Vælg filer eller mapper, der skal afspilles fra listen. Bemærk • Serveren skal være DLNA Certified. • Filer fra en netværksenhed skal være i følgende formater: Stillbilleder: JPEG Musik: MP3, lineær PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • Afhængigt af filen kan den muligvis ikke afspilles, selv ved brug af de understøttede formater. Renderer Du kan vise fotos eller afspille musik- og videofiler, der er gemt på netværksenheder (f.eks. digitalkameraer, mobiltelefoner, pc) på tv-skærmen ved at betjene enheden direkte. Netværket skal også være rendererkompatibelt. Justering af renderer-indstillingerne Tryk på HOME-knappen, og vælg derefter [Indstillinger] [Systemindstillinger] [Opsætning] [Netværk] [Opsætning af hjemmenetværk] [Renderer] den ønskede indstilling. 19 DK