Views
7 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Bulgare

7 Поставете

7 Поставете BD-ROM, съдържащ BONUSVIEW/BD-LIVE. Методът за работа се различава в зависимост от диска. Обърнете се към ръководството с инструкции, приложено към диска. Изтриване на данни от външната памет Можете да изтриете ненужните данни. 1 Ако е зареден диск, извадете диска от плейъра. 2 Натиснете бутона HOME. 3 Изберете “Video”, като използвате . 4 Изберете “BD Data”, като използвате , след това натиснете ENTER. 5 Изберете името на диска и натиснете OPTIONS. 6 Изберете “Erase”, след това натиснете ENTER. 7 Изберете “OK”, след това натиснете ENTER. Данните на избрания диск ще се изтрият. • За да изтриете едновременно всички данни във външната памет, изберете “Erase All” на стъпка 6. • Натиснете ENTER вместо OPTIONS на стъпка 5, за да прескочите стъпка 6. • Ако изтриете Shared Cache данните и в зависимост от диска е възможно изтегленото съдържание да не се изведе. • В зависимост от BD-ROM, името на диска може да не се изведе. Търсене на заглавие/глава Можете да търсите глава, ако заглавието съдържа маркировки за главите. 1 По време на възпроизвеждане или докато устройството е в режим на пауза натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Изберете метод на търсене, като използвате , след това натиснете ENTER. “Title Search” (Търсене на заглавие) (за BD- ROM/DVD VIDEO дискове) “Chapter Search” (Търсене на глава) Извежда се дисплеят за въвеждане на номер. Пример: Търсене на глава 3 Въведете номера на заглавието или главата, като използвате бутоните с цифри. Ако сте въвели грешен номер, неколкократно натиснете “0”, за да изтриете номера и след това въведете друг номер. 4 Натиснете ENTER. След кратък период от време плейърът започва възпроизвеждане от избрания номер. 38

Извеждане на времето за възпроизвеждане и информация за възпроизвеждането Можете да проверите информацията за заглавието, включително скоростта на предаване на видео сигнала и др. Натиснете бутона DISPLAY. Изведената информация се различава в зависимост от типа на диска и статуса на плейъра. Пример: Когато възпроизвеждате BD-ROM Настройка на картината и звука за видео файлове Настройка на картината 1 По време на възпроизвеждане натиснете бутона OPTIONS. Извежда се менюто с опциите. 2 Изберете “Video Settings” (Видео настройки), като използвате , след това натиснете ENTER. Извежда се екранът “Video Settings” (Видео настройки). Възпроизвеждане Текущо избрания ъгъл Номер или име на заглавието Текущо избраната настройка за звука или субтитрите. Достъпни функции ( ъгъл/ звук/ субтитри) Информация за възпроизвеждането Извежда се информация за типа на диска/Режим на възпроизвеждане/Видео кодек/Скорост за предаване на данните/Лента за състоянието на възпроизвеждане/Време за възпроизвеждане (Оставащо време*) Резолюция на изходния сигнал/Видео честота * Извежда се, когато неколкократно натиснете TIME. 3 Изберете опция, като използвате , след това натиснете ENTER. Настройките по подразбиране са почертани. Опции Items Details Действие Picture Quality Quality Mode Оптимизира Selects the настройките picture на (Режим на качество на картината в зависимост от Mode settings for different картината) (Standard различната по осветеност (Стандартна)/Brighter (Standard/ Room среда. lighting environments. (Светла Brighter стая)/Theatre Room/ Room Theatre (Театрална Room) зала)) FNR (Off/Auto) Редуцира различни видове Reduces random noise смущения, които се появяват (Off/Auto) в appearing картината. in the picture. BNR (Off/Auto) Редуцира мозаечните BNR Reduces mosaic-like смущения в картината. (Off/Auto) block noise in the picture. MNR (Off/Auto) Редуцира Reduces трептенето minor noise около контурите на картината (като (Off/Auto) around the picture бръмчене на комар). outlines (mosquito noise). • Можете да видите информацията за възпроизвеждането и в дисплея на предния панел (стр. 13). • Можете да получите различна информация за възпроизвеждането, като натиснете съответно бутона SUBTITLE, AUDIO или ANGLE. 4 Изберете или извършете настройките, като използвате / / / , след това натиснете ENTER. За да настроите останалите опции, повторете стъпки 3 и 4. • Задайте настройката на картината на вашия телевизор в положение “Standard” (Стандартна), преди да промените настройките на “Picture Quality Mode” (Режим на качество на картината). • “Video Settings” (Видео настройки) не са достъпни, когато свързаният телевизор е зададен в режим Theatre (стр. 18). • В зависимост от диска или от сцената, която се възпроизвежда, ефектът от настройката на опциите “FNR”, “BNR” или “MNR” може да бъде трудно забележим. продължава 39