Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Vejledning til dele og

Vejledning til dele og knapper Se siderne i parentes angående yderligere oplysninger. Fjernbetjening Knapperne nummer 5, AUDIO, 2 +, og N er udstyret med et følbart punkt. Brug det følbare punkt som en reference når du betjener afspilleren. b De funktioner, der er til rådighed på fjernbetjeningen, afhænger af disken eller situationen. A THEATRE (side 18) Skifter automatisk til den optimale videotilstand for visning af film. Når afspilleren er sluttet til en AV-forstærker (receiver) ved hjælp af HDMI-kablet, skifter højttalerudgangen også automatisk. Når afspilleren er sluttet til et tv, der er kompatibelt med Biograf-tilstanden ved hjælp af HDMI-kablet, skifter tv'ets videotilstand til Biograf-tilstanden. b Knappen THEATRE fungerer kun, når afspilleren er sluttet til en Sony Biograftilstand-kompatibel AV-forstærker (receiver) eller et Sony Biograf-tilstand-kompatibelt TV. TV t (Tv-indgangsvalg) (side 29) Skifter mellem tv og andre indgangskilder. TV [/1 (tænd/standby) (side 29) Tænder tv'et eller sætter det i standbytilstand. [/1 (tænd/standby) (side 30) Tænder afspilleren eller sætter den i standby-tilstand. B Talknapper (side 38, 60) Indtaster titlen/kapitelnumrene osv. 2 (lydstyrke) +/– (side 29) Justerer lydstyrken på tv'et. TIME (side 13) Viser den forløbne/resterende afspilningstid i displayet på frontpanelet. Hver gang du trykker på knappen, skifter displayet mellem forløbet afspilningstid og resterende afspilningstid. AUDIO (side 54) Vælger sproget, når der er optaget flere sprog på BD-ROM'er/DVD VIDEO'er. Vælger lydsporet på CD'er. SUBTITLE (side 54) Vælger undertekstsproget, når der er optaget flere undertekstsprog på BD- ROM'er/DVD VIDEO'er. ANGLE Skifter til andre visningsvinkler, når der er optaget flere vinkler på BD-ROM'er/ DVD VIDEO'er. 10

C Farveknapper (rød/grøn/gul/blå) Genvejstaster til valg af punkter på visse BD'ers menuer (kan også bruges til BD'ers interaktive Java-betjeninger). D TOP MENU (side 37) Åbner eller lukker topmenuen på BD'er eller DVD'er. POP UP/MENU (side 37) Åbner eller lukker pop-up-menuen på BD-ROM'er eller menuen på DVD'er. OPTIONS (side 37, 43) Den funktionsmenu, der kan vælges, vises på skærmen. HOME (side 35, 46) Går ind på afspillerens hjemmemenu. Forlader hjemmemenuen, når der indsættes en CD. RETURN Vender tilbage til forrige visning. (forrige/næste) Springer til forrige/næste kapitel, spor eller fil. Tryk to gange på . for at gå til starten af forrige spor. / (øjeblikkelig genafspilning/øjeblikkelig fremrykning) Genafspiller scenen/spoler hurtigt en lille smule frem i scenen. Hver gang du trykker på , spoles de aktuelle scener kortvarigt hurtigt fremad i 15 sekunder. Hver gang du trykker på , genafspilles de aktuelle scener kortvarigt i 10 sekunder. m/M (hurtigt tilbage/hurtigt fremad) Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad på disken under afspilning. Hver gang du trykker på knappen, ændres søgehastigheden som følger*: Afspilningsretning M1 (×10) t M2 (×30) t M3 (×120) Modsat retning n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30) t m3 (×120) Når du trykker på knappen og holder den nede, fortsætter spolingen hurtigt fremad/hurtigt tilbage, indtil du slipper knappen. * Søgehastigheden ændres ikke under afspilning af CD'er og MP3-lydspor. Hastighedsværdierne er omtrentlige. – Tryk på N for at genoptage normal afspilning. For at afspille i langsom gengivelse skal du fryse billedet (kun i afspilningsretningen) Afspiller BD'er/DVD'er i langsom gengivelse, når du trykker på M i mere end ét sekund i pausetilstand. Afspiller ét billede ad gangen, når du trykker kortvarigt på M i pausetilstand. – Tryk på N for at genoptage normal afspilning. N (afspil) (side 35) Starter eller genstarter afspilning. Genoptager afspilning fra det sted, hvor du trykker på x (Genoptag afspilning). Afspiller et diasshow, når der indsættes en disk, som indeholder JPEGbilledfiler. DISPLAY (side 39) Viser afspilningsinformation på skærmen. X (pause) Sætter afspilningen på pause eller genstarter den. x (stop) Stopper afspilningen og husker det sted, hvor der blev stoppet (genoptagningspunkt) (side 36, 42). Genoptagningspunktet for et titel/spor er det sted, du sidst afspillede, eller det sidste foto i en fotomappe. ,fortsættes 11