Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Afspilning fra en

Afspilning fra en USB-enhed Du kan afspille fotofiler på den tilsluttede USB-enhed. 1 Tilslut USB-enheden til USB-stikket på afspilleren. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med USB-enheden, inden du tilslutter den. Blu-ray Disc/DVD-afspiller til USB-stik 5 Vælg en fil eller mappe ved hjælp af M/m og tryk på ENTER. Når du vælger en mappe, skal du vælge en fil i mappen ved hjælp af M/m og trykke på ENTER. Den valgte fotofil vises. • Tryk på N for at afspille et diasshow. b • Du skal ikke fjerne USB-enheden under anvendelse. Stop først afspilningen og luk fillisten og mappelisten. • Afspilleren kan ikke afspille fotofiler på en USBenhed, hvis den er sluttet til USB-stikket på afspillerens bagpanel. USB-enhed b • Visse USB-enheder fungerer muligvis ikke med denne afspiller. • Afspilleren kan genkende: – Mass Storage Class (MSC)-enheder, der er FAT-kompatible og upartitionerede samt – Still Image Capture Device (SICD) klasseenheder. Hvis MSC-enhederne er partitionerede, kan afspilleren muligvis ikke genkende enhederne. 2 Tryk på HOME. 3 Vælg (Foto) ved hjælp af

Afspilning af fotofiler via et netværk Du kan afspille fotofiler på din hjemmeserver, som fx en DLNA-godkendt pc, ved at tilslutte afspilleren til serverens netværk. Klargøring af server/afspiller Se "Serverindstillinger" på side 61. Afspilning Afspilning af fotofiler på en DLNA-server 1 Følg trinene 1 til 8 under "Serverindstillinger" på side 61. 2 Tryk på HOME. 3 Vælg (Foto) ved hjælp af