Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Afspilbare diske Type

Afspilbare diske Type Disklogo Ikon der er anvendt i denne vejledning Egenskaber Blu-ray Disc BD BD-ROM'er og BD-RE'er/BD-R'er i BDMV- og BDAV-tilstand, inklusive 8 cm diske (enkeltlag) og DL-diske DATA BD BD-RE'er/BD-R'er der indeholder MP3- lydspor* eller JPEG-billedfiler DVD VIDEO DVD Diske, som fx film der kan købes eller lejes DVD DVD DVD+RW'er/DVD+R'er i +VR-tilstand eller DVD-RW'er/DVD-R'er i video- og VR-tilstand, inklusive 8 cm diske (enkeltlag) og DVD+R DL/DVD-R DLdiske DATA DVD DATA DVD DVD-ROM'er og DVD+RW'er/ DVD+R'er/DVD-RW'er/DVD-R'er der indeholder MP3-lydspor* eller JPEGbilledfiler CD CD Musik-CD'er eller CD-R'er/CD-RW'er i musik-CD-format DATA CD — DATA CD CD-ROM'er og CD-R'er/CD-RW'er der indeholder MP3-lydspor* eller JPEGbilledfiler 70 * MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) er et standardformat defineret af ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission) MPEG, der komprimerer lyddata. MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og patenter er licenseret fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Bemærkninger om BD-ROMkompatibilitet Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og under udvikling, kan der være nogle diske, som ikke er afspilbare afhængigt af disktypen og versionen. Lydudgangen varierer afhængigt af kilden, det tilsluttede udgangsstik og de valgte lydindstillinger. Se side 74 for yderligere oplysninger. Diske som ikke kan afspilles • BD'ere med kassette • DVD-RAM'er • HD DVD'er •DivX-diske • DVD Audio-diske • PHOTO CD'er • Datadelen på CD-ekstra • VCD'er/Super VCD'er • HD-lag på Super Audio CD'er • Lydmaterialesiden på DualDiscs • BD-ROM'er/DVD VIDEO'er med en anden regionskode (side 71). Regionskode (gælder kun for BD-ROM/ DVD VIDEO) Din afspiller har en regionskode trykt på bagsiden af enheden og afspiller kun BD- ROM'er/DVD VIDEO'er (kun afspilning), der er mærket med samme regionskoder. Dette system bruges til at beskytte ophavsrettigheder. DVD VIDEO'er mærket med ALL afspilles også på denne afspiller. Afhængigt af BD-ROM'en/DVD VIDEO'en så kan afspilning af BD-ROM'en/DVD VIDEO'en være umuliggjort på grund af områderestriktioner, selv om der eventuelt ikke er angivet nogen regionskode. Regionskode Yderligere information Bemærkninger om afspilningsfunktioner på BD'er/DVD'er Visse afspilningsfunktioner på BD'er/ DVD'er kan med vilje være indstillet af softwareproducenterne. Eftersom denne afspiller afspiller BD'er/DVD'er i henhold til det diskindhold som softwareproducenterne designede, kan der være visse afspilningsfunktioner, som ikke er til rådighed. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med BD'erne/DVD'erne. ,fortsættes 71