Views
8 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Brug af

Brug af indstillingsskærmene Vælg (Opsætning) på hjemmemenuen, når du vil ændre afspillerens indstillinger. 1 Tryk på HOME. 2 Vælg (Opsætning) ved hjælp af

Indstillingsliste Du kan indstille følgende funktioner. Ikon Forklaring Netværksopdatering (side 47) Opdaterer afspillerens software. Videoindstillinger (side 48) Udfører videoindstillingerne i henhold til typen af tilslutningsstik. Lydindstillinger (side 52) Udfører lydindstillingerne i henhold til typen af tilslutningsstik. BD/DVDvisningsindstillinger (side 54) Udfører detaljerede indstillinger for BD/DVD-afspilning. Indstillinger for foto (side 56) Udfører fotorelaterede indstillinger. Systemindstillinger (side 57) Udfører afspillerrelaterede indstillinger. Netværksindstillinger (side 58) Udfører detaljerede indstillinger for Internet og netværk. Lynopsætning (side 63) Gentager Lynopsætning for at udføre de grundlæggende indstillinger. Nulstilling (side 63) Stiller afspilleren tilbage til fabriksindstillingerne. Netværksopdatering Du kan opdatere og forbedre afspillerens funktioner. Vi anbefaler netværksopdatering cirka hver 2. måned. Besøg den følgende webside for oplysninger om opdateringsfunktioner: http://support.sony-europe.com/ 1 Vælg "Netværksopdatering" vha. M/m og tryk på ENTER. Afspilleren sluttes til netværket, og displayet beder om bekræftelse. 2 Vælg "OK" ved hjælp af