Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Trin 1: Tilslutning til

Trin 1: Tilslutning til dit tv Om video/HDMI OUT-stikkene Afspilleren har følgende videostik. Tilslut afspilleren til dit tv i henhold til indgangsstikkene på dit tv. Når du slutter afspilleren til dit tv ved hjælp af HDMI-kablet, kan du se digitale billeder og høre digital lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket. Stiktype Videoopløsning Tilslutning Høj kvalitet Digital Analog Højopløsning: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p Standardopløsning: 576p/480p, 576i/ 480i Højopløsning: 1080i, 720p Standardopløsning: 576p/480p, 576i/ 480i Se "Tilslutning til et HDMI-stik" på side 17. Se "Tilslutning til komponentvideostik (Y, Pb/Cb, Pr/Cr)" på side 19. Standardopløsning: 576i/480i Se "Tilslutning til lyd-/ videostik eller S VIDEO-stik" på side 20. Standardkvalitet Standardopløsning: 576i/480i Se "Tilslutning til lyd-/ videostik eller S VIDEO-stik" på side 20. b • Tilslut kablerne ordentligt for at forhindre uønsket støj. • Se i den betjeningsvejledning der fulgte med de komponenter, som skal tilsluttes. • Du kan ikke tilslutte denne afspiller til et tv, der ikke har et videoindgangsstik. • Undlad at trykke for hårdt på tilslutningskablerne. Tryk mod kabinetvæggen osv. kan beskadige kablerne og stikkene. Sådan tilsluttes til et tv med en DVIindgang Brug et HDMI-DVI-konverteringskabel (medfølger ikke). DVI-stikket understøtter ikke nogen lydsignaler, så du er nødt til at benytte en ekstra lydtilslutning udover denne tilslutning (side 21). Du kan endvidere ikke tilslutte HDMI OUTstikket til DVI-stik, der ikke er HDCPkompatible (fx DVI-stik på pc-skærme). 16

Tilslutning til et HDMI-stik Tilslut afspilleren og dit tv ved hjælp af et HDMI-kabel så du kan se digitale billeder og høre lyd af høj kvalitet gennem HDMI OUT-stikket. Hvis du tilslutter et Sony-tv, der er kompatibelt med "Kontrol til HDMI"-funktionen (side 18), skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et. Hvis du tilslutter et 1080/24p- eller 1080p-kompatibelt tv, skal du benytte et højhastigheds HDMI-kabel. Blu-ray Disc/DVD-afspiller Tilslutninger og indstillinger HDMI-kabel (medfølger ikke) TV Bemærkninger om tilslutning til HDMI OUT-stikket Bemærk følgende eftersom forkert håndtering kan beskadige HDMI OUTstikket og tilslutningsstikket. • Ret omhyggeligt HDMI OUT-stikket på bagsiden af afspilleren og HDMItilslutningsstikket ind efter hinanden ved at kontrollere udformningen af dem. Sørg for, at tilslutningsstikket ikke er vendt på hovedet eller skråtstillet. • Sørg for at frakoble HDMI-kablet, når du flytter afspilleren. • Hvis du placerer afspilleren i et kabinet med HDMI-kablet tilsluttet, må du ikke trykke afspilleren for hårdt ind mod kabinetvæggen. Det kan beskadige HDMI OUT-stikket eller HDMI-kablet. • Når du foretager tilslutning eller frakobling, skal du ikke skrue eller dreje HDMItilslutningsstikket. Om indikatorer for HDMI-tilslutning Når den tilsluttede HDMI-kompatible komponent registreres, lyser HDMIindikatoren i displayet på frontpanelet. ,fortsættes 17