Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

• Det sted, hvor du

• Det sted, hvor du stoppede afspilningen (genoptagningspunktet), ryddes fra hukommelsen, når: – du åbner diskskuffen, eller – du slukker for afspilleren. • Afspilleren kan afspille følgende MP3-lydspor. – Format: MPEG-1 Audio Layer 3 – Samplingsfrekvens: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz – Antal kanaler: 2 kanaler – Bithastighed: 64 kbps til 320 kbps – Filstørrelse: maks. 1 GB – Afspilningstid: 1 sek. til 9.000 sek. – Filendelse: .mp3/.MP3 – Antal spor: Op til 500 spor (inkl. eventuelle album) • Afspilleren genkender ikke følgende MP3- album/-spor. – MP3-album/-spor med meget lange navne – MP3-album der indeholder MP3-lydspor med meget lange navne – MP3-album i det 5. træ og MP3-album/-spor i det 6. træ eller lavere • Afspilleren kan ikke afspille følgende MP3- album/-spor. – MP3-lydspor, der er optaget i mono – MP3-album/-spor, der er optaget på BD-R'er i ethvert andet format end UDF (Universal Disk Format) 2.6 – MP3-album/-spor, der er optaget på BD-RE'er i ethvert andet format end UDF (Universal Disk Format) 2.5 • Den afspillede tid vises muligvis ikke korrekt for visse MP3-lydspor. Afspilning af fotofiler DATA BD *1 *2 DATA DVD DATA CD *3 *1 BD-RE'er/BD-R'er der indeholder JPEGbilledfiler *2 DVD-ROM'er og DVD+RW'er/DVD+R'er/ DVD-RW'er/DVD-R'er der indeholder JPEGbilledfiler *3 CD-ROM'er og CD-RW'er/CD-R'er der indeholder JPEG-billedfiler Du kan afspille fotofiler på en disk. Se side 44 angående afspilning af fotofiler på den tilsluttede USB-enhed. Se side 45 angående afspilning af fotofiler på DLNA-serveren. 1 Tryk på HOME. 2 Vælg (Foto) ved hjælp af

Tilgængelige FUNKTIONER under afspilning 1 Tryk på OPTIONS under afspilning. Funktionsmenuen vises. 2 Vælg et punkt ved hjælp af M/m, og tryk på ENTER. De punkter, der er til rådighed, afhænger af situationen. Punkter Diasshowhastig. Stop Oplysninger Ændrer hastigheden på diasshowet. • Hurtig • Normal •Langsom Stopper et diasshow. Drej til venstre Drejer fotoet 90 grader mod uret. Drej til højre Forskellige betjeninger til fotoafspilning Knapper x RETURN X ./>