Views
10 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

9 Indstil "Hurtig

9 Indstil "Hurtig start-tilstand" til "Til" eller "Fra" og tryk på ENTER. For yderligere oplysninger om "Hurtig start-tilstand", se side 57. 10 Vælg så "Afslut" og tryk på ENTER. Trin 8: Indstilling af trådløst LAN Netværksindstillingerne varierer afhængigt af din tilslutningsmetode eller den trådløse LAN-router (adgangspunktet). Se "Trin 4: Tilslutning til netværket" på side 26 for at kontrollere de passende indstillinger. Indstilling af trådløst LAN (Automat. registrering (WPS)) Brug den følgende procedure, når du tilslutter afspilleren til en trådløs LAN-router (adgangspunkt), der er kompatibel med Wi- Fi Protected Setup, med indstillet sikkerhed. z • Du kan stille indstillingerne tilbage til deres fabriksindstillinger (side 63). • Du kan køre "Lynopsætning" en gang til fra "Lynopsætning" i "Opsætning" (side 63). b Trådløs-indstillingerne for den trådløse LANrouter (adgangspunktet) ændres muligvis automatisk, hvis du anvender Wi-Fi Protected Setup-funktionen, før du justerer indstillingerne for den trådløse LAN-router (adgangspunktet). I det tilfælde er du således muligvis nødt til at ændre trådløs-indstillingerne på din pc. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse LAN-router (adgangspunktet) angående yderligere oplysninger. 1 Følg trinene 1 og 2 under "Trin 4: Tilslutning til netværket" på side 26. 2 Tryk på HOME. 3 Vælg (Opsætning) ved hjælp af

8 Kontroller positionen af WPS-knappen på den trådløse LAN-router (adgangspunktet) og hvordan der trykkes på den. Positionen af WPS-knappen og hvordan der trykkes på den varierer og afhænger af den trådløse LAN-router (adgangspunktet). Se i den betjeningsvejledning der fulgte med den trådløse LAN-router (adgangspunktet) angående yderligere oplysninger. 9 Vælg "Start" og tryk på ENTER. 10 Tryk og hold WPS-knappen på den trådløse LAN-router (adgangspunktet) nede indtil lyset på den trådløse LANrouter (adgangspunktet) begynder at blinke. Tryk på WPS-knappen inden for 2 minutter efter trin 9. Meddelelsen "Registrering af access point er fuldført." vises. 12 Vælg "Udfør" vha. M/m og tryk på ENTER. Netværksdiagnostikken begynder. Resultaterne vises, når afspilleren er færdig med netværksdiagnostikken. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du følge instruktionerne på skærmen. Besøg den følgende webside for yderligere oplysninger og se FAQindholdet: http://support.sony-europe.com/ 13 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER. 14 Kontroller indstillingerne og vælg "Afslut", og tryk derefter på ENTER. Meddelelsen "Indstillingerne er fuldført." vises. Hvis der vises en fejlmeddelelse i resultaterne fra netværksdiagnostikken, skal du kontrollere meddelelsen. Indstil derefter netværksindstillingerne igen eller udfør netværksdiagnostikken igen. Tilslutninger og indstillinger Eksempel: når den trådløse LAN-router (adgangspunktet) har en WPS-knap. b • Når afspilleren ikke registrerer nogen trådløs LAN-router (adgangspunkt), skal du gentage proceduren fra trin 9 efter et stykke tid. • I visse tilfælde, afhængigt af sikkerheden på den trådløse LAN-router (adgangspunktet), er det muligvis ikke muligt at bruge Wi-Fi Protected Setup-funktionen. I dette tilfælde skal følge instruktionerne på skærmen og ændre indstillingerne for den trådløse LANrouter (adgangspunktet). 11 Vælg "Brug ikke" og tryk på ENTER. Hvis din internetudbyder har en specifik proxyserverindstilling, skal du vælge "Brug". Se "Netværksindstillinger" på side 58 angående yderligere oplysninger. Indstilling af trådløst LAN (Scanning efter access point) Brug den følgende procedure når du tilslutter afspilleren til en trådløs LAN-router (adgangspunkt), der er kompatibel med Wi- Fi Protected Setup uden indstillet beskyttelse, eller som ikke er kompatibel med Wi-Fi Protected Setup. 1 Følg trinene 1 og 2 under "Trin 4: Tilslutning til netværket" på side 26. 2 Kontroller SSID'en og sikkerhedsnøglen på indstillingsskærmen for din trådløse LAN-router (adgangspunktet). For oplysninger om hvordan indstillingsskærmen for den trådløse LAN-router (adgangspunktet) anvendes, skal du besøge følgende webside eller konsultere producenten af den trådløse LAN-router (adgangspunktet). http://support.sony-europe.com/ – Sikkerhedstype: For oplysninger om hvilken type sikkerhed der kan bruges på denne afspiller, skal du se "Om trådløs LAN-sikkerhed" på side 75. ,fortsættes 33