Views
9 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Lydindstillinger

Lydindstillinger Standardindstillingerne er understregede. Lydudgangsprioritet Vælger den stiktype der udsender lydsignaler. 2-kanals lineære PCM-signaler udsendes med maksimalt 48 kHz fra alle andre udgangsstik end prioritetsstikkene. HDMI Koaksial/ Optisk Analog stereo Lyd (HDMI) Vælger signaltypen for HDMI OUT-stikket. Auto 2-kanal stereo Udsender lydsignaler fra HDMI OUT-stikket. Udsender lydsignaler fra DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)-stikket. Udsender lydsignaler fra LINE OUT (R-AUDIO-L)- stikkene. Du bør normalt vælge dette. Udsender lydsignaler i henhold til den tilsluttede HDMI-enhed. Downmixer til 2-kanals lineære PCM-signaler, inden de udsendes fra HDMI OUT-stikket. b Vælg "2-kanal stereo" når du tilslutter et tv eller en AV-forstærker (receiver), der ikke understøtter Dolby Digital eller DTS, ellers kan det resultere i støj eller ingen lyd. BD lydindstilling Vælger om interaktiv lyd og sekundær lyd (kommentarer) skal mikses eller ej, når du afspiller en BD, der indeholder sådan lyd. Miks Direkte Udsender den lyd der fås ved miksning af interaktiv lyd og sekundær lyd med den primære lyd. b PCM 96 kHz- og PCM 192 kHz-lydsignaler udsendes som PCM 48 kHz-lydsignaler, når "BD lydindstilling" er indstillet til "Miks". Lyddæmpning Udsender kun den primære lyd. Dæmper lydniveauet for at forhindre forvrængning af lyden. Til Fra Aktiverer lyddæmpning. Deaktiverer lyddæmpning. b "Lyddæmpning" påvirker ikke udgang fra HDMI OUT-stikket og DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)-stikket. Dolby Digital Vælger de lydsignaler, der udsendes ved afspilning af Dolby Digital-diske. Denne indstilling påvirker udgangen fra DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)- stikket. Downmix PCM Dolby Digital Konverterer til udsending af lineære PCM-signaler. Vælg dette når du tilslutter en lydenhed uden en indbygget Dolby Digital-dekoder. Vælg dette når du tilslutter en lydenhed med en indbygget Dolby Digitaldekoder. 52

DTS Lyd-DRC Vælger de lydsignaler, der udsendes ved afspilning af DTS-diske. Denne indstilling påvirker udgangen fra DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)-stikket. Downmix PCM DTS 48kHz/96kHz PCM Vælger den maksimale samplingsfrekvens for PCM-signaler, der udsendes fra DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)- stikket. 48kHz/16bit 96kHz/24bit Konverterer til udsending af lineære PCM-signaler. Vælg dette når du tilslutter en lydenhed uden en indbygget DTS-dekoder. Vælg dette når du tilslutter til en lydenhed med en indbygget DTS-dekoder. Udsender lydsignaler med 96 kHz-sampling som 48 kHz/16 bit. Udsender lydsignaler med 96 kHz-sampling som 96 kHz/24 bit. Men signalerne udsendes som 48 kHz/16 bit, hvis kilden er kopisikret. b • Hvis du vælger "96kHz/24bit", når der er tilsluttet en AV-forstærker (receiver), der ikke understøtter 96 kHz, kan det resultere i, at der ikke kommer nogen lyd ud eller en meget høj lyd. • "48kHz/96kHz PCM" er ikke effektiv, når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til "HDMI" eller "Analog stereo". Vælger indstillingen for dynamikområde (komprimeringsniveau af lyden), når der afspilles en BD eller DVD, der overholder "Lyd-DRC". Auto Standard Tv-tilstand Bredde Udfører afspilning med det dynamikområde, der er specificeret af disken (gælder kun for BD-ROM). Andre diske afspilles med "Standard"-niveauet. Udfører afspilning med et komprimeringsniveau mellem "Tv-tilstand" og "Bredde". Lyde komprimeres meget. Lave lyde er nemmere at høre. Anvender ingen komprimering. Giver en mere dynamisk lyd. b • "Lyd-DRC" er kun effektiv under afspilning af Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby TrueHD-lydsignaler. • Når "Dolby Digital" er indstillet til "Dolby Digital" i "Lydindstillinger"-opsætningen (side 52), har "Lyd-DRC" ingen effekt på lydudgangen fra DIGITAL OUT (OPTICAL/ COAXIAL)-stikket. Men dette gælder ikke i følgende tilfælde. – når "BD lydindstilling" er indstillet til "Miks" ved afspilning af en BD. – når "Lydudgangsprioritet" er indstillet til "HDMI" eller "Analog stereo". Indstillinger og justeringer ,fortsættes 53