Views
3 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

9 Tryk på ,. b WEP-

9 Tryk på ,. b WEP- eller WPA-nøglen vises som 8 asterisker, uanset hvor mange tegn du indtaster. 10 Vælg indstillingsmetoden for IPadressen og tryk på ENTER. Autoindhentning Manuel • Når du vælger "Manuel", skal følgende punkter indstilles: –IP-adresse – Subnetmaske – Standard gateway Displayet for DNS-serverindstillingen vises, efter du har indstillet punkterne. Indtast DNS-serveradressen manuelt og gå til trin 12. 11 Vælg indstillingsmetoden for DNSserveren og tryk på ENTER. Auto Manuel Vælg dette når der er DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)- serverindstillinger til rådighed fra din internetserviceudbyder. De netværksindstillinger, der er nødvendige for afspilleren, tildeles automatisk. Indstil IP-adressen manuelt i henhold til dit netværksmiljø. Henter automatisk DNS-serveradressen. Indtast DNSserveradressen manuelt. • Når du vælger "Manuel", skal du indtaste adressen i "Primær DNS"- rækken. 12 Vælg "Brug ikke" og tryk på ENTER. Hvis din internetudbyder har en specifik proxyserverindstilling, skal du vælge "Brug" og udfylde rækkerne "Proxyserver" og "Portnummer". Se side 60 angående indtastning af tegn. 13 Vælg "Udfør" vha. M/m og tryk på ENTER. Netværksdiagnostikken begynder. Resultaterne vises, når afspilleren er færdig med netværksdiagnostikken. Hvis der vises en fejlmeddelelse, skal du følge instruktionerne på skærmen. Besøg den følgende webside for yderligere oplysninger og se FAQindholdet: http://support.sony-europe.com/ 14 Vælg "Afslut" og tryk på ENTER. 15 Kontroller indstillingerne og vælg "Afslut", og tryk derefter på ENTER. Meddelelsen "Indstillingerne er fuldført." vises. Hvis der vises en fejlmeddelelse i resultaterne fra netværksdiagnostikken, skal du kontrollere meddelelsen og indstille netværksindstillingerne igen. Sådan indtaster du tegn Brug den følgende procedure til at indtaste SSID, WEP-/WPA-nøglen eller "Proxyserver". Indtastningsfelt 1 Tryk flere gange på en talknap for at vælge et tegn. Eksempel: Tryk én gang på tal 3 knappen for at indtaste "D". Tryk tre gange på tal 3 knappen for at indtaste "F". 2 Tryk på , og indtast det næste tegn. Følg de næste trin hvis du laver en fejl. 1 Flyt fremhævningen hen på indtastningsfeltet med M/m. Farven på markøren skifter til gul. 60

2 Flyt markøren hen til venstre for det tegn du ønsker at slette med