Views
3 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Danois

• Det er ikke alle

• Det er ikke alle højopløsnings-tv-apparater, som er fuldt kompatible med dette produkt, og det kan forårsage, at der vises forstyrrelser i billedet. I tilfælde af billedproblemer med 480i/576i/480p/ 576p/720p/1080i/1080p-scanning anbefales det, at brugeren skifter tilslutningen over til LINE OUT VIDEO eller S VIDEO-stikket. Hvis der er spørgsmål angående tv-kompatibilitet med denne model 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p Blu-ray Disc/DVD-afspiller, bedes du venligst kontakte vores kundeservicecenter. • Hvis billedet ikke er klart, ikke er naturligt eller ikke lever op til dine forventninger, skal du ændre videoudgangsopløsningen i trin 3 i "Format for videoudgang" under opsætningen af "Videoindstillinger" (side 49). • Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel med HDMIlogoet. Om BRAVIA Sync-funktionerne (gælder kun for HDMItilslutninger) Ved at tilslutte Sony-komponenter, der er kompatible med "Kontrol til HDMI"- funktionen, med et HDMI-kabel (medfølger ikke) forenkles betjeningen, som beskrevet nedenfor: • Direkte afspilning Med ét tryk på følgende knapper tænder det tilsluttede tv, og indgangsvælgeren på tv'et skifter automatisk til afspilleren. – [/1 – HOME: Hjemmemenuen vises automatisk (side 11, 35, 46). – N: Afspilning starter automatisk (side 36). • Slukning af system Når du slukker for tv'et vha. TV [/1 eller afbryderknappen på tv'ets fjernbetjening, slukker afspilleren og alle HDMIkompatible komponenter automatisk. •Biograf Når du trykker på THEATRE, skifter afspilleren automatisk til den optimale videotilstand for visning af film. Når afspilleren er sluttet til en Sony AVforstærker (receiver) ved hjælp af HDMIkablet, skifter højttalerudgangen også automatisk. Når afspilleren er sluttet til et tv, der er kompatibelt med Biograftilstanden ved hjælp af HDMI-kablet, skifter tv'ets videotilstand til Biograftilstanden. Tryk på knappen igen for at vende tilbage til den oprindelige indstilling. • Sprog følger Når du ændrer skærmsproget på dit tv, ændres afspillerens skærmsprog også, efter du har slukket og tændt for afspilleren. Sådan forbereder du til BRAVIA Syncfunktionerne Indstil "Kontrol til HDMI" til "Til" i "Systemindstillinger"-opsætningen (side 57). For yderligere oplysninger om indstillinger af dit tv og andre tilsluttede komponenter skal du se i den betjeningsvejledning, der fulgte med tv'et eller komponenterne. z • Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt med den nemme indstillingsfunktion "Kontrol til HDMI" ved hjælp af HDMI-kablet, skifter afspillerens "Kontrol til HDMI"-indstilling automatisk til "Til", hvis "Kontrol til HDMI"- indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til "Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et. • Når du tilslutter et Sony tv, der er kompatibelt med BRAVIA Sync-funktionerne ved hjælp af HDMI-kablet, kan du kontrollere afspillerens grundlæggende funktioner med tv'ets fjernbetjening, hvis "Kontrol til HDMI"- indstillingen på det tilsluttede tv er indstillet til "Til". Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et. b "Kontrol til HDMI"-funktionen fungerer muligvis ikke afhængigt af den tilsluttede komponent. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med komponenten. 18

Tilslutning til komponentvideostik (Y, PB/CB, PR/CR) Tilslut afspillerens COMPONENT VIDEO OUT-stik til dit tv vha. et komponentvideokabel. Du kan se billeder af høj kvalitet. Sørg for at tilslutte til LINE OUT (R-AUDIO-L)-stikkene ved hjælp af lyd-/videokablet. (grøn) (blå) (rød) Blu-ray Disc/DVD-afspiller (rød) (hvid) Tilslutninger og indstillinger Komponentvideokabel (medfølger ikke) Lyd-/videokabel* (grøn) (blå) (rød) (rød) (hvid) Match farven på tilslutningsstikket med den på stikket. Match farven på tilslutningsstikket med den på stikket. TV * Se "Tilslutning af afspilleren" på side 15. : Signalretning b Når du tilslutter afspilleren og tv'et ved hjælp af et komponentvideokabel, skal du frakoble lyd-/ videokablets videostik (gul). ,fortsættes 19