Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Merk • Bilder som er

Merk • Bilder som er lagret på et SDXC-minnekort kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til kameraet. Hvis du kobler til kameraet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som reaksjon på denne oppfordringen, sidend et vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på SDXC-minnekort). Klargjøre kameraet x Fjerne minnekortet Åpne dekselet, forviss deg om at tilgangslampen ikke lyser, og skyv én gang på minnekortet. Tilgangslampe Kommentarer • Når tilgangslampen lyser, må verken minnekortet eller batteripakken tas ut, eller kameraet slås av. Da kan data bli ødelagt. • Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen. Sette på blitsen Hvis du vil bruke blits under opptak, må du montere blitsenheten (inkludert). Blitsen aktiveres når den heves, og deaktiveres når den senkes. Still inn strømknappen på kameraet på OFF før du setter på eller tar av blitsen. NO 18

1 Fest blitsen til den smarte tilbehørsterminalen til kameraet. 2 3 Fest skruen for å sikre blitsen. For å utløse blitsen må du først heve den. • Standardinnstillingen er [Autoblits]. På side 39 kan du se hvordan du skal endre innstillingen. • Senk blitsen når du ikke har tenkt å bruke den. Klargjøre kameraet Kommentarer • Strømmen til blitsen kommer fra kameraet. Når kameraet lader blitsen, blinker på LCD-skjermen. Du kan ikke trykke på lukkerknappen når dette ikonet blinker. • Sett blitsen helt inn i tilbehørsterminalen på kameraet, og fest skruen ordentlig. Forviss deg om at blitsen er godt festet til kameraet. z Bære blitsen Blitsetuiet kan festes til skulderreimmen; meget praktisk. Legg blitsen i etuiet når du ikke skal bruke den, så den ikke blir skadet. NO 19