Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Ta bilder med ulike

Ta bilder med ulike bruksmoduser 1 Trykk på [Meny]. [Meny] 2 Drei kontrollhjulet for å velge [Opptaksmod.] t ønsket modus, og trykk på midten av det. (Intelligent Auto): Kameraet evaluerer motivet og foretar de passende innstillingene. SCN (Scenevalg): Tar opp med forhåndsinnstilte innstillinger som samsvarer med motivet eller forholdene. (Bildeeffekt): Tar opp med ønskede effekter for å uttrykke en unik atmosfære. (Bildestabilisering): Stabiliserer kameraet ved opptak av en innendørsscene i noe svakere lys, eller ved telefotografering. (Panoramafotografer.): Fotograferer med panoramastørrelse. (3D-panorama): Tar 3D-panoramabilder for avspilling på en 3D-kompatibel TV. M (Man. Eksponering): Justerer blenderåpningen og lukkerhastigheten. S (Lukkerprioritet): Justerer lukkerhastigheten for å fange inn motivets bevegelse. A (Blenderprioritet): Justerer fokusområdet, eller gjør bakgrunnen uskarp. P (Program Auto): Automatisk fotografering som setter deg i stand til å tilpasse innstillingene, unntatt eksponeringen (blenderåpning og lukkerhastighet). NO 34

x Scenevalg 1 2 x Bildestabilisering Dette passer for innendørsfotografering uten bruk av blits, for å redusere uskarphet i motivet. 1 2 Velg SCN (Scenevalg) (side 34). Drei kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og trykk på midten av det. (Portrett): Gjør bakgrunnen uskarp og motivet skarpere. Gjengir hudtoner med en myk valør. (Landskap): Fotograferer hele landskapet i skarpt fokus, med livlige farger. (Makro): Brukes til næropptak av motiver som f.eks. blomster, insekter, mat eller små gjenstander. (Sportsbilder): Fotograferer et motiv i bevegelse med høy lukkerhastighet, så motivet ser ut som om det står stille. Kameraet tar bilder kontinuerlig mens lukkerknappen trykkes. (Solnedgang): Tar vakre bilder av det røde i solnedgangen. (Nattportrett): Tar portretter i nattscener. Sett på blitsen og utløs den. (Nattscene): Fotograferer nattscener uten at den mørke atmosfæren går tapt. (Håndholdt kamera i halvlys): Fotograferer nattscener med mindre støy og uskarphet, uten bruk av stativ. Det tas en serie bilder, og bildene behandles for å redusere uskarphet, kamerarystelser og støy. Velg (Bildestabilisering) (side 34). Ta opp med lukkerknappen. Kameraet kombinerer seks opptak med høy følsomhet til ett stillbilde, så kamerarystelsene reduseres og bildestøy forhindres. Bruke opptaksfunksjonene NO 35