Views
9 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Mestre grunnleggende

Mestre grunnleggende bruk Ta stillbilder I modusen (Intelligent Auto) analyserer kameraet motivet, så du kan fotografere med de innstillingene som passer best. Mestre grunnleggende bruk 1 2 3 Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. Når kameraet gjenkjenner scenen, vises scenegjenkjenningsikonet og - veiviseren på LCD-skjermen: (Nattscene), (Stativ, nattscene), (Nattportrett), (Motlys), (Portrett i motlys), (Portrett), (Landskap), eller (Makro). Ikon for scenegjenkjenning og veiviser Når du bruker et zoomobjektiv, må du dreie på zoomeringen og bestemme deg for riktig utsnitt. Zoomering NO 22

4 Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere. Når fokus er bekreftet, høres en pipelyd, og z tennes. 5 Ta opp film 1 2 3 Fokusindikator Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet. Still strømbryteren til ON for å slå på kameraet. Rett kameraet mot motivet. Trykk på MOVIE-knappen igjen for å starte opptaket. Fokus og lysstyrke justeres automatisk. Hvis du trykker lukkerknappen ned halvveis under opptaket, kan du fokusere hurtigere. Mestre grunnleggende bruk 4 MOVIE-knapp Trykk på MOVIE-knappen igjen for å stoppe opptaket. NO 23