Views
8 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Consignes d’utilisation Norvégien

Bruke selvutløseren 1

Bruke selvutløseren 1 Trykk på [Meny]. [Meny] 2 3 Bruk kontrollhjulet til å velge [Kamera] t [Bruksmodus] t [Selvutløser]. Trykk på [Alternativ], og drei så kontrollhjulet for å velge den ønskede modusen, og trykk på midten av det. (Selvutløser: 10 s): Stiller inn selvutløseren med 10 sekunders forsinkelse. Bruk denne funksjonen når du selv vil være med på bildet. Når du trykker på lukkerknappen, blinker selvutløserlampen, og en pipelyd høres helt til lukkeren aktiveres. (Selvutløser: 2 s): Stiller inn selvutløseren med 2 sekunders forsinkelse. Du kan forhindre uskarphet som skyldes kamerarystelser som oppstår når lukkerknappen trykkes. • For å slå av selvutløseren setter du [Bruksmodus] til [Enkeltfremtrekk]. Ta stillbilder kontinuerlig Kameraet tar bilder kontinuerlig hvis du trykker på lukkerknappen og holder den nede. 1 Trykk på [Meny]. [Meny] NO 40 2 Bruk kontrollhjulet til å velge [Kamera] t [Bruksmodus] t [Kontinu. fremtrekk], og trykk på midten av det.

z Ta bilder kontinuerlig med høyere hastighet Velg (HastPri.Kont.Frmtr.) fra Bruksmodus for å ta flere bilder kontinuerlig (maks. 5,5 bilder per sekund). Fokus- og eksponeringsinnstillinger for det første bildet brukes til de etterfølgende bildene. Bruke opptaksfunksjonene NO 41