Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących i złączy n 14 N Widok z prawej strony A Port USB *1 (strona 129) B Napęd dysków optycznych *2 (strona 42) C Otwór ręcznego wysuwania dysku *2 (strona 198) D Złącze monitora *3 (strona 119) E Przycisk zasilania/Wskaźnik zasilania (strona 17) *1 *2 Zgodny ze standardem USB 2.0. Tylko w wybranych modelach. *3 Niedostępne, kiedy do komputera jest podłączony replikator portów.

Podstawy obsługi > Umiejscowienie elementów sterujących i złączy n 15 N Widok z lewej strony A Złącze DC IN (strona 18) B Otwór wentylacyjny C Gniazdo zabezpieczeń D Złącze sieciowe (LAN) *1 (strona 66) E Złącze wyjściowe HDMI *2 (strona 122) F Porty USB *3 (strona 129) G Gniazdo ExpressCard/34 (strona 57) H 4-stykowe złącze i.LINK (S400) *4 (strona 131) *1 Niedostępne, kiedy do komputera jest podłączony replikator portów. *2 Urządzenie wyjściowe podłączone do portu HDMI może nie emitować dźwięku przez kilka sekund od rozpoczęcia odtwarzania. Nie oznacza to awarii. *3 Zgodny ze standardem USB 2.0. *4 Tylko w wybranych modelach.

 • Page 1 and 2: N Podręcznik użytkownika Komputer
 • Page 3 and 4: n 3 N Rozbudowa komputera VAIO ....
 • Page 5 and 6: Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk
 • Page 7 and 8: Przed użyciem > Uzyskiwanie dodatk
 • Page 9 and 10: Przed użyciem > Zagadnienia dotycz
 • Page 11 and 12: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 13: Podstawy obsługi > Umiejscowienie
 • Page 17 and 18: Podstawy obsługi > Wskaźniki świ
 • Page 19 and 20: Podstawy obsługi > Podłączanie d
 • Page 21 and 22: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 23 and 24: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 25 and 26: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 27 and 28: Podstawy obsługi > Używanie akumu
 • Page 29 and 30: Podstawy obsługi > Używanie tryb
 • Page 31 and 32: Podstawy obsługi > Konserwowanie k
 • Page 33 and 34: Podstawy obsługi > Konserwowanie k
 • Page 35 and 36: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 37 and 38: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 39 and 40: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 41 and 42: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 43 and 44: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 45 and 46: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 47 and 48: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 49 and 50: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 51 and 52: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 53 and 54: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 55 and 56: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 57 and 58: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 59 and 60: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 61 and 62: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 63 and 64: Używanie komputera VAIO > Używani
 • Page 65 and 66:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 67 and 68:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 69 and 70:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 71 and 72:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 73 and 74:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 75 and 76:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 77 and 78:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 79 and 80:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 81 and 82:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 83 and 84:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 85 and 86:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 87 and 88:

  Używanie komputera VAIO > Korzysta

 • Page 89 and 90:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 91 and 92:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 93 and 94:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 95 and 96:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 97 and 98:

  Używanie komputera VAIO > Używani

 • Page 99 and 100:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 101 and 102:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 103 and 104:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 105 and 106:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 107 and 108:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 109 and 110:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 111 and 112:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 113 and 114:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 115 and 116:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 117 and 118:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 119 and 120:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 121 and 122:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 123 and 124:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 125 and 126:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 127 and 128:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 129 and 130:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 131 and 132:

  Używanie urządzeń peryferyjnych

 • Page 133 and 134:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 135 and 136:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 137 and 138:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 139 and 140:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 141 and 142:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 143 and 144:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 145 and 146:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 147 and 148:

  Dostosowywanie ustawień komputera

 • Page 149 and 150:

  Rozbudowa komputera VAIO > n149 N R

 • Page 151 and 152:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 153 and 154:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 155 and 156:

  Rozbudowa komputera VAIO > Dodawani

 • Page 157 and 158:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 159 and 160:

  Środki ostrożności > Informacje

 • Page 161 and 162:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 163 and 164:

  Środki ostrożności > Używanie

 • Page 165 and 166:

  Środki ostrożności > Obchodzenie

 • Page 167 and 168:

  Środki ostrożności > Obsługa ka

 • Page 169 and 170:

  Środki ostrożności > Korzystanie

 • Page 171 and 172:

  Środki ostrożności > Używanie m

 • Page 173 and 174:

  Rozwiązywanie problemów > n173 N

 • Page 175 and 176:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 177 and 178:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 179 and 180:

  Rozwiązywanie problemów > Działa

 • Page 181 and 182:

  Rozwiązywanie problemów > Odzyski

 • Page 183 and 184:

  Rozwiązywanie problemów > Odzyski

 • Page 185 and 186:

  Rozwiązywanie problemów > Akumula

 • Page 187 and 188:

  Rozwiązywanie problemów > Wbudowa

 • Page 189 and 190:

  Rozwiązywanie problemów > Sieci (

 • Page 191 and 192:

  Rozwiązywanie problemów > Sieci (

 • Page 193 and 194:

  Rozwiązywanie problemów > Bezprze

 • Page 195 and 196:

  Rozwiązywanie problemów > Technol

 • Page 197 and 198:

  Rozwiązywanie problemów > Technol

 • Page 199 and 200:

  Rozwiązywanie problemów > Dyski o

 • Page 201 and 202:

  Rozwiązywanie problemów > Dyski o

 • Page 203 and 204:

  Rozwiązywanie problemów > Wyświe

 • Page 205 and 206:

  Rozwiązywanie problemów > Wyświe

 • Page 207 and 208:

  Rozwiązywanie problemów > Drukowa

 • Page 209 and 210:

  Rozwiązywanie problemów > Głośn

 • Page 211 and 212:

  Rozwiązywanie problemów > Tablicz

 • Page 213 and 214:

  Rozwiązywanie problemów > Dyskiet

 • Page 215 and 216:

  Rozwiązywanie problemów > Audio/w

 • Page 217 and 218:

  Rozwiązywanie problemów > Karta p

 • Page 219 and 220:

  Rozwiązywanie problemów > Replika

 • Page 221 and 222:

  Znaki towarowe > n221 N Logo SD jes

 • Page 223:

  n © 2010 Sony Corporation