Views
9 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Podstawy obsługi >

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 20 N Używanie akumulatora Akumulator dostarczony z komputerem jest zainstalowany, ale nie jest w pełni naładowany. ! Nie używaj komputera bez zainstalowanego akumulatora, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie komputera. Instalowanie i wyjmowanie akumulatora Jak zainstalować akumulator 1 Wyłącz komputer i zamknij pokrywę ekranu LCD. 2 Przesuń przełącznik LOCK (1) na zewnątrz.

Podstawy obsługi > Używanie akumulatora n 21 N 3 Wsuń akumulator pod kątem do wnęki akumulatora, aż wypustki (2) po obu stronach wnęki akumulatora wejdą w szczeliny w kształcie litery U (3) po obu stronach akumulatora.