Views
8 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym n168 N Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym Wbudowane urządzenie magazynujące (dysk twardy lub dysk SSD) umożliwia przechowywanie dużej ilości danych, a także zapewnia szybkie odczytywanie i zapisywanie danych. Niewłaściwa eksploatacja urządzenia magazynującego może jednak łatwo spowodować jego uszkodzenie. Jeśli wbudowane urządzenie magazynujące ulegnie uszkodzeniu, danych nie będzie można odzyskać. Dla uniknięcia utraty danych należy ostrożnie obchodzić się z komputerem. Aby uniknąć uszkodzenia wbudowanego urządzenia magazynującego ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Nie wykonuj gwałtownych ruchów komputerem. Nie umieszczaj komputera w pobliżu magnesów. Nie umieszczaj komputera w miejscu narażonym na wibracje lub w niestabilnej pozycji. Nie wyłączaj zasilania i nie restartuj komputera podczas odczytywania lub zapisywania danych na urządzeniu magazynującym. Nie używaj komputera w miejscu narażonym na gwałtowne zmiany temperatury. Nie wyjmuj urządzenia magazynującego z komputera.

Środki ostrożności > Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych n169 N Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Uwierzytelnianie na podstawie linii papilarnych nie zapewnia pełnego uwierzytelnienia użytkownika, ani pełnego zabezpieczenia danych czy sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikłe z użycia lub niemożności użycia czytnika linii papilarnych. Szybkość rozpoznawania linii papilarnych zależy od warunków roboczych oraz zmienia się także w zależności od osoby. Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu magazynującym, szczególnie w przypadku zaszyfrowanych archiwów utworzonych przy użyciu funkcji File Safe. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub modyfikację danych, do jakiej może dojść w toku naprawy. W przypadku konieczności zainicjalizowania wbudowanego urządzenia magazynującego, na przykład po wykonaniu naprawy szablony linii papilarnych zostaną utracone. Konieczne będzie ich ponowne zarejestrowanie. Obsługa i zarządzanie danymi związanymi z uwierzytelnianiem na podstawie linii papilarnych musi być realizowane na własne ryzyko użytkownika. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika. Przed utylizacją lub przekazaniem komputera innej osobie zdecydowanie zaleca się skasowanie danych linii papilarnych zarejestrowanych na czytniku linii papilarnych po skasowaniu danych przechowywanych we wbudowanym urządzeniu magazynującym. Aby zapoznać się ze szczegółową procedurą, zobacz temat Kasowanie zarejestrowanych linii papilarnych (strona 88).