Views
5 months ago

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCZ13M9E - VPCZ13M9E Mode d'emploi Polonais

Rozwiązywanie

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie n182 N Jak sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania? Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do odzyskania systemu. Aby sprawdzić wielkość obszaru odzyskiwania, wykonaj następujące czynności: 1 Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer i wybierz polecenie Zarządzaj. 2 Kliknij pozycję Zarządzanie dyskami w polu Magazyn w lewym okienku. W wierszu Dysk 0 w środkowym okienku jest wyświetlana wielkość obszaru odzyskiwania oraz całkowita wielkość dysku C.

Rozwiązywanie problemów > Odzyskiwanie n183 N Jak zmniejszyć wielkość obszaru odzyskiwania? Wbudowane urządzenie magazynujące zawiera obszar odzyskiwania, na którym są przechowywane dane potrzebne do odzyskania systemu. Jeśli komputer jest wyposażony we wbudowany napęd monolityczny (SSD), można usunąć te dane, aby zmniejszyć obszar odzyskiwania. 1 Włóż nośnik odzyskiwania do napędu dysków optycznych, kiedy komputer działa w trybie normalnym, wyłącz komputer, a następnie włącz go ponownie. ! Użyj nośnika odzyskiwania utworzonego po otrzymaniu komputera. ✍ Jeśli używasz zewnętrznego napędu dysków optycznych (do nabycia osobno), uruchom komputer ponownie i naciśnij kilkakrotnie klawisz F11 po wyświetleniu logo VAIO. 2 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję VAIO Care Rescue i naciśnij klawisz Enter. 3 Kliknij kolejno polecenia Tools i Start advanced recovery wizard. ✍ Po wyświetleniu komunikatu Do you need to rescue data? utwórz w razie potrzeby kopię zapasową danych. 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż zostanie wyświetlone okno Select recovery type. 5 Wybierz opcję Custom recovery - Remove recovery contents. 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. ! Powyższa procedura obejmuje przywracanie systemu. Wszelkie aplikacje i dane, które dodano na urządzeniu magazynującym przed usunięciem danych odzyskiwania systemu, zostaną utracone. Jeśli dane odzyskiwania systemu zostaną usunięte, procedurę odzyskiwania będzie można wykonać tylko przy użyciu nośnika odzyskiwania.