Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n114 N ✍ Du kan ändra skärmupplösningen på datorn. Klicka på skärmupplösningen. i det nedre, högra hörnet i fönstret PowerDVD BD och menyalternativet för att ändra Mer information finns i hjälpfilen till PowerDVD BD. 6 Sätt i Blu-ray 3D Disc-mediet i den optiska skivenheten. Ansluta en digital utgående ljudenhet mellan datorn och en TV Du kan ansluta en hemmabiomottagare av hög kvalitet eller andra enheter med surroundljuddekoder mellan datorn och TV:n med en HDMI-anslutning. ! Innan du kopplar enheten till datorn, måste du först kontrollera att HDMI-anslutningen har installerats mellan TV:n och hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder. Om du inte hör något ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utgången, måste du byta enhet för utgående ljud. Mer information finns i Hur ändrar jag enhet för utgående ljud? (sidan 201). 1 Sätt på TV:n och ställ in ingången till HDMI-ingång. 2 Sätt på hemmabiomottagaren eller enheten med surroundljuddekoder och ställ in ingången till HDMI-ingång. 3 Sätt i ena änden av en HDMI-kabeln till den ingående HDMI-porten eller enheten med surroundljuddekoder och den andra änden i HDMI-utgången på datorn eller portreplikatorn. ✍ Du kan justera skärmupplösningen på den anslutna TV:n med datorn. Mer information finns i Varför visas inte videon på bildskärmen? (sidan 192). Med HDMI-anslutning, kan ljudvolymen endast ändras med den anslutna ljudenheten. Datorn kan inte kontrollera ljudvolymen i de anslutna enheterna.

Använda kringutrustning > Välja visningslägen n115 N Välja visningslägen Du kan välja om datorns bildskärm eller en ansluten bildskärm ska användas som huvudskärm när en extern bildskärm är ansluten till datorn. ! Bildskärmsporten på datorn är inaktiverad när datorn är kopplad till portreplikatorn. Skärmupplösningen på din externa skärm kan ändras när du ändrar prestandaläge. ✍ Du kanske inte kan visa samma innehåll på datorns LCD-skärm och den externa bildskärmen eller projektorn samtidigt. Det är beroende av vilken typ av extern bildskärm eller projektor du använder. Starta den externa bildskärmen innan du slår på datorn. Så väljer du visningsläge med Fn+F7-tangenterna Du kan välja visningsläge med Fn+F7-tangenterna. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Välj visningsläge via bildskärmsinställningarna 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan intill Flera bildskärmar, välj önskad inställning och klicka på OK.