Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Anpassa din VAIO-dator >

Anpassa din VAIO-dator > n120 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Välja prestandaläge (sidan 121) ❑ Ställa in lösenordet (sidan 123) ❑ Använda Intel(R) VT (sidan 129) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 130) ❑ Använda VAIO Power Management (sidan 131) ❑ Ändra visningsspråk (sidan 132) ❑ Skydda data från obehörig användning (sidan 133) ❑ Skydda hårddisken (sidan 135)

Anpassa din VAIO-dator > Välja prestandaläge n121 N Välja prestandaläge Din dator är utrustad med en prestandaomkopplare som gör att du kan ändra prestandaläge utan att starta om datorn. Du kan välja ett av följande prestandalägen: STAMINA-läge för låg strömförbrukning eller SPEED-läge för bättre prestanda. ! Om ett program som hindrar datorn från att ändra prestandaläge är igång, kanske prestandaläget inte ändras trots att du använder prestandaomkopplaren. I sådant fall stänger du det programmet. Det valda läget aktiveras automatiskt. Om du ändrar prestandaläge utan att stänga programmet kan dataförlust ske.