Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 46 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd kamera. Med den lämpliga programvaran för bildinspelning kan du utföra dessa uppgifter: ❑ Hämta in stillbilder och filmer ❑ Känna av och spela in objektrörelser i övervakningssyfte ❑ Redigera inspelad information ✍ Den inbyggda kameran aktiveras när datorn slås på. Med lämplig programvara kan kameran användas för videosamtal. ! Den inbyggda kameran aktiveras eller inaktiveras inte när du startar eller avslutar programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering. Använd programvaran för bildinspelning så här 1 Klicka på Start, Alla program, ArcSoft Webcam Suite och WebCam Companion 4. 2 Klicka på önskad ikon i huvudfönstret. Mer detaljerad information om hur du använder programmet finns i hjälpfilen i programmet. ! Om bilder inte kan fångas in korrekt, till exempel om infångade bilder inte ser mjuka ut, klickar du på den nuvarande upplösningen för den infångade bilden i det övre, högra hörnet av huvudfönstret och minskar upplösningen.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 47 N Använda den optiska skivenheten Datorn är utrustad med en inbyggd optisk skivenhet. Vissa funktioner och alternativ i det här avsnittet är kanske inte tillgängliga på din dator. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. Så här sätter du i en skiva 1 Slå på datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) för att öppna enheten. Skivfacket glider då ut.