Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning > Bildskärm

Felsökning > Bildskärm n192 N Varför visas inte videon på bildskärmen? ❑ ❑ Om visningsläget är inställt på visning på en extern bildskärm och den externa bildskärmen inte är ansluten kan du inte visa video på datorns bildskärm. Stoppa videouppspelningen, växla visningen till datorns bildskärm och starta om videouppspelningen. Information om hur du ändrar bildskärmsvisningen finns i Välja visningslägen (sidan 115). Du kan även trycka på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39). Videominnet på datorn räcker eventuellt inte för att visa högupplöst video. Du måste i så fall minska LCD-skärmens upplösning. Så här ändrar du skärmupplösningen: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning. 2 Klicka på listrutan invid Upplösning. 3 Dra skjutreglaget upp för att öka och ner för att minsta skärmupplösningen. ✍ Du kan kontrollera hur mycket grafik- och videominne som finns tillgängligt. Högerklicka på skrivbordet och välj Skärmupplösning och klicka på, Avancerade inställningar och på fliken Bildskärmskort. Värdet kan skilja sig från det minne som faktiskt finns installerat i datorn. Vad ska jag göra om skärmen är mörk? ❑ ❑ Gör skärmen ljusare genom att trycka på tangenterna Fn+F6. Om miljöbelysningssensorn blockeras blir skärmen mörk. Kontrollera att sensorn inte är blockerad. Vad ska jag göra om den externa bildskärmen fortfarande är tom? Tryck på Fn+F7 för att ändra visningsskärm. Mer information finns i Kombinationer och funktioner med Fn-tangenten (sidan 39).

Felsökning > Bildskärm n193 N Hur kör jag Windows Aero? Gör så här för att köra Windows Aero: 1 Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa. 2 Välj önskat tema bland Aero-teman. Information om funktionerna i Windows Aero, t.ex. Windows Flip 3D, hittar du i Windows Hjälp och support.