Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda fingeravtrycksautentisering n156 N Använda fingeravtrycksautentisering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Fingeravtrycksautentiseringstekniken garanterar inte fullständig användarautentisering eller skydd av data och maskinvara. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av eller oförmåga att använda fingeravtryckssensorn. Fingeravtrycksigenkänningen är beroende av driftsförhållandena och varierar även mellan olika individer. Om den inbyggda lagringsenheten måste initieras, till exempel efter en reparation, kommer fingeravtrycksmallarna att gå förlorade. Du måste registrera dem på nytt. Underhåll och hantering av data beträffande fingeravtrycksautentisering utförs på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering. En fingeravtryckssensor kan sluta fungera eller skadas om du repar dess yta med: ❑ ett hårt eller vasst föremål ❑ småkorniga föremål, t.ex. genom att dra ett smutsigt finger över fingeravtryckssensorn Ladda ur statisk elektricitet från fingret genom att vidröra ett föremål av metall innan du läser av fingeravtrycket – speciellt gäller detta under perioder med låg luftfuktighet (t.ex. vintern). Statisk elektricitet kan få en fingeravtryckssensor att sluta fungera.

Försiktighetsåtgärder > Använda TPM n157 N Använda TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Även om datorn är försedd med TPM-säkerhetsfunktioner är detta ingen garanti för att dina data och din maskinvara är helt skyddad. Sony tar inget ansvar för problem eller skador som kan uppkomma på grund av användning av dessa funktioner. Sedan du har installerat Infineon TPM Professional Package måste du ställa in några TPM-lösenord på datorn. Utan dessa lösenord kan du inte återställa några TPM-skyddade data. Skriv ned lösenorden och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem. Se till att säkerhetskopiera den senaste arkivfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för nödfallsåterställning, nyckelfilen för lösenordsåterställning och din personliga hemliga fil och förvara dem på ett säkert ställe där andra inte kan komma åt dem innan du skickar datorn för reparation. De data som finns lagrade i TPM, som finns inbyggd på moderkortet, kan skadas eller försvinna under reparationen. Under reparationen, kommer TPM också att ersättas om moderkortet behöver ersättas. I så fall använder du säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna och din hemliga fil för att återställa TPM-konfigurationen. Se till att säkerhetskopiera de data som finns lagrade på den inbyggda lagringsenheten innan du skickar iväg datorn för reparation. Den inbyggda lagringsenheten kan formateras om efter reparationen, och i så fall kan du inte återställa data på enheten med säkerhetskopiorna av arkiv- och nyckelfilerna för nödfallsåterställning och lösenordsåterställning samt din personliga hemliga fil. Kom ihåg att ställa in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering när du har slutfört guiden för TPM-initiering. Om fönstret med kryssrutan Run automatic backup now visas efter installationen ska du markera kryssrutan och uppdatera säkerhetskopiorna. Processen att återställa säkerhetskopiorna kan misslyckas om du inte ställer in åtgärderna för automatisk säkerhetskopiering. Underhåll och hantering av TPM-skyddade data måste göras på din egen risk. Sony tar inget ansvar för eventuella fel som uppstår på grund av ditt dataunderhåll och din datahantering.