Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 96 N Använda BitLocker-diskkryptering med TPM BitLocker-diskkryptering är en funktion för datakryptering som finns tillgänglig i modeller med Windows 7 Ultimate. Genom att aktivera BitLocker-diskkryptering tillsammans med TPM krypteras all data på den inbyggda lagringsenheten. Detaljerad information om hur man använder och konfigurerar BitLocker-diskkryptering finns i Windows Hjälp och support. Information om konfigurationen av din dator finns i dokumentationen med teknisk information. Upplysningar om användning av BitLocker-diskkryptering ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Det är viktigt att du initierar TPM med Infineon TPM Professional Package innan du aktiverar BitLocker-diskkryptering. Om du aktiverar det utan att initiera TPM skapas inget TPM-ägarlösenord och du kan då inte konfigurera Infineon TPM Professional Package. Infineon TPM Professional Package gör ingen säkerhetskopia av en fil (lösenordsåterställning) för BitLocker-diskkryptering. En ytterligare BitLocker-systempartition har förhandskonfigurerats. Denna systempartition använder 100 MB av din totala inbyggda lagringsvolym. Du måste aktivera TPM på inställningsskärmen för BIOS för att kunna aktivera BitLocker-diskkryptering. Kryptera inte data på en lagringsenhet (som t.ex. ett USB-minne) på vilken en återställningsnyckel är lagrad med BitLocker-diskkryptering.

Använda din VAIO-dator > Använda TPM n 97 N Låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne För att låsa upp krypterad data med en återställningsnyckel lagrad på ett USB-minne måste ditt system komma åt USB-minnet när du startar datorn. Följ dessa steg för att konfigurera startordningen på BIOS-startskärmen: ! Du kan inte komma åt USB-enheter om du inaktiverar USB-portarna i BIOS-inställningsskärmen. Aktivera portarna genom att följa stegen i Skydda data från obehörig användning (sidan 133). 1 Anslut en USB-flashminnesenhet. 2 Koppla på datorn och tryck upprepade gånger på F2 tills VAIO-logotypen försvinner. BIOS-inställningsskärmen visas. Om skärmen inte visas startar du om datorn och försöker igen. 3 Tryck på < eller , för att välja fliken Security, på M eller m för att välja Change TPM State, och sedan på Enter. 4 Tryck på M eller m för att välja Enable och sedan på Enter. 5 Tryck på < eller , för att välja Boot och välj sedan Enabled för External Device Boot. 6 Tryck på M eller m för att välja Boot Priority och sedan på Enter. 7 Tryck på F5 eller F6 för att ändra startenhetsordningen så att Internal Hard Disk ligger högre i listan än External Device. ! Du måste flytta upp Internal Optical Drive överst i listan för att återställa datorsystemet med hjälp av dina återställningsmedia. 8 Tryck på < eller , för att välja Exit, välj sedan Exit Setup och tryck sedan på Enter. 9 När systemet startat om väljer du Execute i bekräftelsefönstret, och trycker sedan på Enter. 10 Följ instruktionerna i Windows Hjälp och support för att aktivera BitLocker-diskkryptering. 11 Spara återställningslösenordet på USB-minnet i fönstret där du får välja plats för att spara återställningslösenord. 12 Följ instruktionerna på skärmen. Krypteringsprocessen startar.