Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Indeks A B C D E F H I

Indeks A B C D E F H I 46 DK Advarselsindikatorer...................36 Afspilning.....................................21 Aktivering af PlayMemories Home............................................28 AVCHD-optagedisk......................5 Batteri...........................................13 Bemærkninger om håndtering af videokameraet.............................37 Biplyd............................................16 Built-in USB Cable......................14 Computer.....................................27 Data Code....................................16 Date/Time....................................16 Dele og knapper..........................11 Den første opsætning.................16 Dual Capture...............................19 Ekstern medieenhed...................30 Event View...................................21 Extended Zoom...........................20 Fejlfinding....................................35 Fuld opladning............................15 "Handycam"-brugervejledning....5 HDMI-kabel................................23 Hukommelseskort.......................17 Indstilling.....................................16 Initialiser......................................35 Installér.........................................27 Intelligent Auto............................20 Isættelse/udtagning af batteriet.........................................13 K Kamerastativ................................12 L Lagring af billeder på en ekstern medieenhed.................................30 LCD-skærmen.............................19 M Mac...............................................26 Medfølgende tilbehør...................5 Media Select.................................16 "Memory Stick PRO Duo" (Mark2)........................................17 "Memory Stick PRO-HG Duo"..............................................17 "Memory Stick XC-HG Duo"....17 Menuer.........................................31 Menulister....................................32 O Opladning af batteriet................13 Opladning af batteriet ved hjælp af computeren..............................14 Opladning af batteriet vha. vekselstrømsadapateren.............14 Optage- og afspilningstid...........42 Optagelse......................................19 Optagemedie................................16 P PlayMemories Home....... 6, 26, 27 PlayMemories Home Help Guide........................................6, 28 Projektor.......................................24 R Rem...............................................12 Reparere.......................................35 S SD-kort.........................................17 Skærmindikatorer.......................44 Specifikationer.............................41 Sprog...............................................4 Sådan betjenes multivælgeren.....5 Sådan bruges denne vejledning.......................................7 Sådan oprettes disk.....................29 T Tv...................................................23 U USB...............................................14 USB-adapterkablet......................30 USB-tilslutningskabel...................5 V Vedligeholdelse............................37 Vindstøj........................................32 Vis elementer på LCD-skærmen.............................19 Vise selvdiagnosticering.............36 W Windows......................................27 Z Zoom............................................20 Oversigter over menuerne findes på side 32 til 34.

47 DK Andre/Indeks