Views
9 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Slovaque

exFAT-systemet. Om du

exFAT-systemet. Om du ansluter en enhet som inte stödjer exFAT-systemet och formateringsskärmen visas, ska du inte utföra formateringen. All inspelad data kommer att förloras. * exFAT är ett filsystem som används för ”Memory Stick XC-HG Duo”- och SDXC-minneskort. 18 SE

Inspelning/uppspelning Inspelning För information om din videokameramodell, se följande sida: Funktioner och utrustning s. 7 Medföljande tillbehör s. 8 1 Öppna linsskyddet. 2 Öppna LCD-skärmen och välj [MODE] önskat fotograferingsläge. Film: Stillbild: 3 Film: Tryck på START/STOP. Under pågående filminspelning kan du ta stillbilder genom att trycka ned PHOTO (Dual Capture). Stillbild: Tryck på PHOTO. Att visa alternativ på LCD-skärm Alternativ på LCD-skärmen försvinner om du inte använder videokameran under några sekunder efter att du har startat videokameran eller växlat mellan filminspelnings- och fotograferingsläget. Du kan visa ikonerna och indikatorerna genom att trycka på multi-väljaren om de inte visas. STBY STBY 2h 25m 00:00:00 14h 48m 60i >9999 16:9 L 8.9M MODE AUTO 19 SEInspelning/uppspelning