Views
4 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Om det internationella

Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet > n138 N Om det internationella ENERGY STAR(R)-programmet Följande information gäller endast för ENERGY STAR-kvalificerade produkter. Som ENERGY STAR-partner bekräftar Sony att den här produkten uppfyller ENERGY STAR-standarderna för energieffektivitet. Det internationella ENERGY STAR-programmet för kontorsutrustning är ett internationellt program som befrämjar energisparande genom användandet av energieffektiva datorer och kontorsutrustningar. Programmet stöder utveckling och spridning av produkter med funktioner som effektivt minskar energiförbrukningen. Detaljerad information om ENERGY STAR-programmet finns på följande webbplatser: ❑ http://www.energystar.gov (USA) ❑ http://www.eu-energystar.org (Europa) Den här datorn är utformad i enlighet med ENERGY STAR-standarderna och levereras med följande energisparinställningar som gäller när datorn drivs från elnätet: ❑ LCD-bakgrundsbelysningen stängs automatiskt av efter mindre än 15 minuters inaktivitet. ❑ Datorn går automatiskt i Vilaläge efter mindre än 30 minuters inaktivitet. Tryck på en tangent för att återställa datorn till Normalläge.

Varumärken > n139 N Varumärken SONY och SONY-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation. VAIO, VAIO-logotypen och andra namn på produkter och tjänster från Sony är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation eller dess dotterbolag. i.LINK är ett namn som betecknar IEEE 1394. Intel, Pentium, Intel SpeedStep och Atom är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation. Microsoft, Windows, Windows Vista, BitLocker, Aero och Windows-logotypen är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Blu-ray Disc , Blu-ray , Blu-ray 3D , Blu-ray Disc-logotypen och Blu-ray 3D-logotypen är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association. Ordet BLUETOOTH och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Sony Corporation under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare. Roxio Easy Media Creator är ett varumärke som tillhör Sonic Solutions. WinDVD är ett varumärke som tillhör Corel Inc. PowerDVD är ett varumärke som tillhör CyberLink.Inc. NVIDIA och 3D Vision är registrerade varumärken och/eller varumärken som tillhör NVIDIA Corporation i USA och andra länder. ArcSoft och ArcSoft-logotypen är registrerade varumärken som tillhör ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion är ett varumärke som tillhör ArcSoft, Inc. AMD, AMD Arrow-logotypen, ATI, och kombinationer därav, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization och AMD-V är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.