Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Stänga

Komma igång > Stänga av datorn på ett säkert sätt n 22 N Stänga av datorn på ett säkert sätt Om du vill undvika att data som inte sparats går förlorade stänger du av datorn enligt instruktionerna nedan. Så här stänger du av datorn 1 Stäng av eventuell kringutrustning som är ansluten till datorn. 2 Spara all data och stäng alla program. 3 Klicka på Start och knappen Stäng av. Efter en kort tid stängs datorn automatiskt av. Kontrollera att strömindikatorn släcks.

Komma igång > Använda energisparlägen n 23 N Använda energisparlägen Du kan utnyttja energisparlägena för att spara på batteriet. Utöver det normala driftläget, har datorn två olika energisparlägen som du väljer enligt önskemål: Vila- och Viloläge. ! Om du inte tänker använda din dator under en längre tid, när den inte är ansluten till elnätet, sätter du datorn i Viloläge eller stänger av den. Om batteriet tar slut medan datorn är i Vilaläge går alla osparade data förlorade. Det går inte att återgå till det föregående arbetsläget. Om du vill undvika att data går förlorade bör du spara data ofta. Läge Normalläge Vilaläge Viloläge Beskrivning Detta är det normala läget för datorn medan den används. När datorn är i detta läge lyser den gröna strömindikatorlampan. I Vilaläge stängs LCD-skärmen av, och inbyggd lagringsenhet (en eller flera) och processor förbrukar mindre energi. När datorn är i detta läge blinkar den orange sakta strömindikatorlampan. Det går fortare för datorn att återgå från Vilaläge än från Viloläge. Men Vilaläge drar dock mer ström än Viloläget. När datorn är i Viloläge bevaras systemets tillstånd på den/de inbyggda lagringsenheten (en eller flera) och strömmen stängs av. Även om batteriet tar slut försvinner inga data. När datorn är i detta läge är strömindikatorlampan släckt.