Views
9 months ago

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Sony VPCYB3Q1R - VPCYB3Q1R Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda batteriet n 16 N Använda batteriet Batteriet som medföljer datorn är inte fulladdat vid leveranstillfället. Installera/avlägsna batteriet Så här sätter du i batteriet 1 Stäng av datorn och stäng LCD-skärmen. 2 Skjut batteriets LOCK-knapp till det olåsta läget. 3 Skjut in batteriet diagonalt i batterifacket tills de utskjutande delarna (1) på båda sidorna av batterifacket passar skårorna (2) på batteriets sidor.

Komma igång > Använda batteriet n 17 N 4 Tryck ned batteriet i batterifacket tills det klickar på plats. 5 Skjut batteriets LOCK-knapp till LOCK-läget för att fästa batteriet vid datorn.