Views
8 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n100 N Свързване на порт-репликатор Свързването на предлагания като опция порт-репликатор ви позволява да свързвате допълнителни периферни устройства към компютъра, като например принтер и външен дисплей. Местонахождение на портовете на порт-репликатора A DC IN индикатор Свети при включване на порт-репликатора. B DC IN порт (стр. 101) C USB портове *1 (стр. 119) D LAN портове *2 (стр. 67) E HDMI изходен порт (стр. 111) F MONITOR порт (стр. 109) G Слот за сигурност *1 Съвместим с USB 2.0 стандарта. *2 Порт-репликаторът има защитен стикер , покриващ всеки от LAN портовете. Свържете кабел 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T към LAN порта. Използването на неподходящ кабел, например телефонен, може да доведе до електрическо претоварване и да причини неправилно функциониране, прегряване или пожар в LAN порта. ! Когато портовият репликатор е монтиран към вашия компютър, не можете да използвате описаните по-долу портове. - HDMI изходен порт на компютъра - Порт MONITOR на компютъра - LAN портът на компютъра Не е възможно използване на порта MONITOR и изходния HDMI порт на портовия репликатор едновременно.

Използване на периферни устройства > Свързване на порт-репликатор n101 N Включване на компютъра към порт-репликатор ! Задължително поставете батерията, преди да включите компютъра към порт-репликатора. За да включите компютъра към порт-репликатор ! Ако комплектът на порт-репликатора съдържа променливотоков адаптер, използвайте го, за да свържете порт-репликатора към източник на захранване. В противен случай, използвайте променливотоковия адаптер, доставен в комплекта на вашия компютър. За да предотвратите загуба на незаписани данни, се уверете, че сте изключили компютъра, преди да го включите към порт-репликатора. Не премествайте компютъра, докато е включен към порт-репликатора. Това може да доведе до изключване на порт-репликатора и да причини повреда на двете устройства. Портът за монитор, изходният HDMI порт и LAN портът на компютъра не са достъпни, когато компютърът е свързан към порт-репликатор. Използвайте порта MONITOR, изходния HDMI порт или LAN порта на порт-репликатора за свързване. 1 Изключете компютъра, затворете LCD дисплея и изключете всички периферни устройства и променливотоковия адаптер. 2 Вкарайте единия край на захранващия кабел (1) в адаптера за променлив ток (2), а другия край — в контакт на електрическата мрежа. 3 Включете кабела, свързан към адаптера за променлив ток (2), в порта DC IN (3) на порт-репликатора.