Views
7 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Вградена камера n174 N Какво трябва да направя, ако заснетите изображения са с пропуснати кадри и прекъсване на звука? ❑ ❑ ❑ Настройките на ефектите на софтуерното приложение може да доведат до изпускане на кадри. Вж. помощния файл в софтуерното приложение за повече информация. Възможно е да работят повече софтуерни приложения, отколкото компютърът може да изпълнява. Излезте от приложенията, които не използвате в момента. Този проблем може да възникне, докато вашият компютър работи в режим на пестене на електроенергия, което понижава производителността на процесора. Вижте Избор на план на захранване (стр. 131), за да проверите текущия режим на захранване. Какво трябва да направя, ако при възпроизвеждане на видео се наблюдават пропуснати кадри, докато компютърът се захранва от батерията? Батерията е на изчерпване. Свържете компютъра към електрически контакт. Какво трябва да направя, ако се наблюдава трептене в заснетите изображения? Този проблем възниква, когато използвате видеокамерата при флуоресцентно осветление, поради несъответствието между честотата на осветлението и скоростта на затвора. За да намалите трептенето, променете ориентацията на видеокамерата или променете яркостта на изображенията. В някои софтуерни приложения можете да зададете подходяща стойност за едно от свойствата на камерата (напр. източник на осветление, трептене и др.), за да елиминирате шума от трептене.

Отстраняване на неизправности > Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) n175 N Работа в мрежа (LAN/безжичен LAN) Какво трябва да направя, ако иконата на VAIO Smart Network не е изведена в лентата на задачите? ❑ Щракнете върху в лентата на задачите и проверете дали иконата VAIO Smart Network е изведена на екрана. ❑ Ако иконата VAIO Smart Network не фигурира в лентата на задачите, щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Smart Network и след това променете настройката за извеждане на иконата в лентата на задачите. Какво да правя, ако компютърът не може да се свърже чрез точка на достъп на безжична LAN? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Достъпността на връзката зависи от разстоянието и препятствията. Може да се наложи да преместите компютъра далеч от препятствия или да го приближите до точка на достъп, която може да използвате. Уверете се, че превключвателят WIRELESS е включен и че индикаторът WIRELESS на компютъра свети. Уверете се, че точката на достъп има захранване. Ако желаете да свържете компютъра към точка на достъп на безжична LAN мрежа чрез 5 GHz честотна лента, уверете се, че опцията за използване на 5 GHz честотна лента или 2,4 GHz и 5 GHz честотни ленти е избрана за Wireless LAN Settings в прозореца с настройки VAIO Smart Network. Безжичната LAN комуникация (стандарт ІЕЕЕ 802.11a) посредством само лента 5 GHz, налична само в избраните режими, е забранена по подразбиране. Следвайте тези стъпки, за да проверите настройките: 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Преглед на състояние и задачи на мрежа в Мрежа и интернет. 3 Щракнете върху Свързване към мрежа, за да проверите дали е избрана точката на достъп. Уверете се, че кодът за шифроване е верен.