Views
9 months ago

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCSA4A4E - VPCSA4A4E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 26 N ✍ Ако компютърът не разпознава батерията, изключете го и натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди с помощта на тънък продълговат предмет (например кламер). Ако това не реши проблема, отстранете батерията и я поставете отново. Ако към компютъра е монтирана батерия с висок капацитет, изключете компютъра и отстранете батерията с висок капацитет. Ако това не реши проблема, натиснете и задръжте бутона за изключване на батерията в продължение на три секунди. Ако проблемът не се разреши, отстранете и двете батерии и ги поставете отново. ! За ваша безопасност е силно препоръчително да използвате оригинални акумулаторни батерии и адаптери за променлив ток на Sony, които отговарят на стандартите за качество, и са доставени от Sony за вашия компютър VAIO. Някои компютри VAIO могат да функционират само с оригинална батерия на Sony.

Първи стъпки > Използване на батерията n 27 N Зареждане на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Зареждане на батерията 1 Поставете батерията. 2 Свържете компютъра към електрически контакт чрез адаптера за променлив ток. Индикаторът за зареждане свети, докато батерията се зарежда. Когато батерията се зареди почти до избраното от вас максимално ниво на заряд, индикаторът за зареждане изгасва. Индикатор за статус на зареждане Свети оранжево Мига заедно със зеления индикатор на захранването Мига заедно с оранжевия индикатор на захранването Примигва бързо с оранжева светлина Значение Батерията се зарежда. Батерията е на изчерпване. (Нормален режим) Батерията е на изчерпване. (Режим на заспиване) Възникнала е грешка с батерията поради изчерпана или незаключена батерия. ! Заредете батерията според указанията в това ръководство за първо зареждане на батерията.